Vädervarningar Gävleborgs län kustland

2019-06-19 16:49:23 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Skyfallsliknande regn, över 35 mm på tre timmar, i samband med kraftig åska och tillfälligt mycket hårda vindbyar. Kommentar: Risken kan komma att minska ifall prognosen ändras. Källa: SMHI

2019-06-08 05:07:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-07 08:46:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: Hela området Intensitet: 26-29 grader Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-07 08:46:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: Hela området Intensitet: 26-29 grader Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Främst södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-27 05:15:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Nordligaste delen Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 06:16:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 06:16:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-12 04:25:39 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I södra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-07 13:41:29 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Lokalt stor risk för gräsbränder Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-02 21:11:04 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-02 09:45:44 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till i eftermiddag Var: I Hälsingland Intensitet: - Kommentar: Det mesta av snöfallet smälter undan, men lokalt kan det komma 2-5 cm Källa: SMHI

2019-04-30 10:42:23 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små och medelstora vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordvästra delen av Gävleborgs län, sydvästra delen av Västernorrlands län och norra delen av Dalarnas län. När: Flödena har kulminerat i små vattendrag och är nära kulmen i de medelstora. Typ av vattendrag: Små oreglerade och medelstora reglerade. Orsak: Snösmältning Kommentar: Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag. Var: Hela området. Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-30 10:42:23 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små och medelstora vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordvästra delen av Gävleborgs län, sydvästra delen av Västernorrlands län och norra delen av Dalarnas län. När: Flödena har kulminerat i små vattendrag och är nära kulmen i de medelstora. Typ av vattendrag: Små oreglerade och medelstora reglerade. Orsak: Snösmältning Kommentar: Källa: SMHI

2019-04-30 04:21:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag. Var: Hela området. Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-11 13:52:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-04-11 13:52:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-11 13:52:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I snöfria delar. Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-11 13:52:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-11 13:52:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-01 03:46:39 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Måndag eftermiddag Var:Snöfria delar av Gästriklands kustland Intensitet:Lokalt stor Kommentar:- Källa: SMHI