Vädervarningar Gävleborgs län kustland

2020-09-24 05:24:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-25 04:08:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Främst södra och mellersta delen Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna och risken för brandspridning är mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-22 03:30:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-16 14:38:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-07 10:17:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Lokalt i området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2020-07-19 12:01:52 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Måndag eftermiddag till natt mot tisdag Var: Hela området Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Kommentar: Lokalt kan åskan vara kraftig. Källa: SMHI

2020-07-17 03:57:39 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I norra Hälsingland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-17 03:57:39 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Längs Hälsinglandskusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Måndag eftermiddag till natt mot tisdag Var: Hela området Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Kommentar: Lokalt kan åskan vara kraftig. Källa: SMHI

2020-07-03 04:03:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under söndagen Var: Hela området Intensitet: Temperaturen väntas stiga över 26 grader Kommentar: På måndag svalare Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: På måndag minskar brandrisken något i samband med regn Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Åtminstone till och med lördag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: Nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket eller extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 13:58:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 13:58:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från tisdag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 13:58:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från onsdag och veckan ut Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: Nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

2020-06-20 13:58:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna och risken för bränder är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från onsdag och veckan ut Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: Nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

2020-06-16 16:23:05 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Regnområde med inslag av åska och kraftig nederbörd kan ge upp mot 40 mm med start i söder. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-13 04:16:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I Hälsingland Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation som t ex på kalhyggen är risken för brandspridning stor Kommentar: Brandrisken ökar de kommande dagarna Källa: SMHI

2020-06-13 04:16:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Regnområde med inslag av åska och kraftig nederbörd kan ge upp mot 40 mm med start i söder. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-04 04:09:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt till mycket torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI