Vädervarningar Gävleborgs län kustland

2019-09-01 11:54:57 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Söndag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

2019-08-30 03:49:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-29 09:04:54 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn, 35-50 mm i samband med åskskurar Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-29 09:04:54 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn, 35-50 mm i samband med åskskurar Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I Hälsingland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I Hälsingland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-08 10:07:02 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området men med stora lokala variationer Intensitet: Tidvis regn- och åskskurar som kan vara kraftiga och ge mycket regn på kort tid. Det kan komma upp till 35-50 mm regn Kommentar: I samband med kraftiga skurar finns risk för mycket hårda vindbyar. Källa: SMHI

2019-08-07 10:19:04 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Till och med onsdag kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som kan bli kraftiga och ge 35-50 mm. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-04 14:07:12 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Måndag eftermiddag och kväll Var: I Hälsingland Intensitet: Kommentar: I samband med åskan kan det röra sig om kraftiga byvindar och skyfallsliknande regn. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-04 14:07:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-30 15:04:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-27 22:23:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Temperaturen kan från torsdag nå upp mot, eller även över 30 grader Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Främst norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-15 22:18:49 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Främst tisdag morgon och förmiddag Var: Hälsinglands kustland Intensitet: 30-lokalt 50 mm Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-13 08:30:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-13 05:12:54 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-27 05:24:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I sydligaste delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-19 16:49:23 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Skyfallsliknande regn, över 35 mm på tre timmar, i samband med kraftig åska och tillfälligt mycket hårda vindbyar. Kommentar: Risken kan komma att minska ifall prognosen ändras. Källa: SMHI