Vädervarningar Gävleborgs län kustland

2020-11-25 10:35:36 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från sent onsdag kväll Var: I hela området Intensitet: Snabb uppklarning som kan medföra att våta vägbanor fryser till med ishalka som följd. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-20 23:08:35 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll Var: Hälsingland Intensitet: - Kommentar: Snöfall övergår i regn och kan falla på kalla vägytor. Under kvällen uppklarning med risk för tillfrysning av våta vägar. Källa: SMHI

2020-11-18 03:57:26 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Torsdag morgon Var: I hela området Intensitet: Sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, 21 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-10-19 11:05:20 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag eftermiddag till tisdag kväll/natt mot onsdag. Var: I hela området, utom kustbandet Intensitet: Snöfall som kan ge omkring 5 cm Kommentar: Snöfallet övergår i regn söderifrån under tisdag kväll och natt mot onsdag. Källa: SMHI

2020-09-24 05:24:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-25 04:08:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Främst södra och mellersta delen Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna och risken för brandspridning är mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-22 03:30:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-16 14:38:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-07 10:17:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Lokalt i området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2020-07-19 12:01:52 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Måndag eftermiddag till natt mot tisdag Var: Hela området Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Kommentar: Lokalt kan åskan vara kraftig. Källa: SMHI

2020-07-17 03:57:39 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I norra Hälsingland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-17 03:57:39 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Längs Hälsinglandskusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Måndag eftermiddag till natt mot tisdag Var: Hela området Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Kommentar: Lokalt kan åskan vara kraftig. Källa: SMHI

2020-07-03 04:03:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under söndagen Var: Hela området Intensitet: Temperaturen väntas stiga över 26 grader Kommentar: På måndag svalare Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: På måndag minskar brandrisken något i samband med regn Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Åtminstone till och med lördag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: Nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket eller extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 13:58:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 13:58:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från tisdag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 13:58:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från onsdag och veckan ut Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: Nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

2020-06-20 13:58:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna och risken för bränder är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från onsdag och veckan ut Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: Nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI