Vädervarningar Gävleborgs län kustland

2018-05-22 04:24:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I Gästrikland är risken för bränder i skog och mark lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-19 11:09:56 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedersta delen av Dalälven är fortfarande över klass 1-nivå och sjunker långsamt. Källa: SMHI

2018-05-18 10:37:18 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Dalälven har kulminerat över klass 1-nivå och sjunker i hela Dalälven förutom i delen närmast utloppet. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 I norra delen är gräsbrandsrisken stor lördag eftermiddag. Källa: SMHI

2018-05-17 12:29:19 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Dalälven ligger över klass 1-nivå och har kulminerat förutom i delen närmast utloppet. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-11 15:18:04 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Snön har smält bort på de flesta håll nu och den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i allmänhet till helgen. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Utöver snösmältningen förväntas lokalt kraftigt regn under fredagen i nordvästra Svealand samt Norrlands inland och fjälltrakter, vilket kan ytterligare öka flödena. Varningen omfattar inte stora och kraftigt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gavleån från Storsjön mot Gävle fortsätter att sjunka men ligger fortsatt på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och förväntas fortsätta öka. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är stor i eftermiddag. Även lördag eftermiddag är gräsbrandsfaran stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljusnan nedströms Svegsjön ligger över klass 1-nivå och förväntas kulminera under veckan. Källa: SMHI

2018-05-09 12:06:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige utom norra fjällen samt i norra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norr och österut i takt med att snön smälter. Allmänna tendensen är att flödena är vikande i sydöstra delarna av varningsområdet men ökande i övriga delar. Flödena i sydöstra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen då nederbörd väntas i detta område under fredagen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och fortsätter att stiga långsamt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Ljusnan nedströms Svegsjön stiger fortfarande snabbt och ligger nära eller över klass-1 flöde. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gavleån från Storsjön mot Gävle fortsätter att sjunka och ligger fortsatt på klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-08 12:06:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i norra och mellersta Norrlands kustland och inland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och stiger fortsatt långsamt. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gavleån från Storsjön mot Gävle är fortsatt sjunkande och ligger nu på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under eftermiddagen stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Ljusnan nedströms Svegsjön stiger snabbt och ligger nära eller över klass-1 flöde. Källa: SMHI

2018-05-08 12:06:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i norra och mellersta Norrlands kustland och inland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och stiger fortsatt långsamt. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gavleån från Storsjön mot Gävle är fortsatt sjunkande och ligger nu på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Ljusnan nedströms Svegsjön stiger snabbt och ligger nära eller över klass-1 flöde. Källa: SMHI

2018-05-07 13:28:12 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljusnan ligger över klass 1-nivå och har kulminerat nedströms Svegsjön men ökar fortfarande närmre utloppet. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gavleån från Storsjön mot Gävle fortsätter att sjunka men ligger fortsatt på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven ligger över klass 1-nivå och har kulminerat nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven men ökar fortfarande närmre utloppet. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsfaran stor. Källa: SMHI

2018-05-04 11:57:39 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger flödet på klass 1-nivå och är långsamt stigande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I den sydligaste delen av området är flödena sjunkande i de flesta vattendrag medan de ökar i den nordligaste delen. Däremellan finns stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är fredag eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flöden i små och medelstora vattendrag når klass 2-nivå under helgen och fortsätter stiga efteråt. Kulmen väntas under den kommande veckan. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Klass 2-flödet i Gavleån från Storsjön mot Gävle har kulminerat men är fortsatt på klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet nedströms Dellen-sjöarna ligger på klass 1-nivå och förväntas öka ytterligare. Källa: SMHI

2018-05-04 11:57:39 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och förväntas fortsätta öka något. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Snön har smält bort på de flesta håll nu och den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i allmänhet under helgen. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljusnan nedströms Svegsjön ligger över klass 1-nivå och förväntas kulminera under veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i nordvästra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och österut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsfaran stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gavleån från Storsjön mot Gävle fortsätter att sjunka men ligger fortsatt på klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-04 11:57:39 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger över klass 1-nivå och har kulminerat förutom närmare utloppet där den kulminerar kommande dygn. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljusnan, nedströms Sillerboån, ligger över klass 1-nivå. Flödet är sjunkande i de flesta delar förutom vid utloppet där kulmen väntas ske under dagen eller under morgondagen. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-03 05:17:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Det är fortsatt runt klass 2-flöde i Testeboåns nedre delar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I den sydligaste delen av området är flödena sjunkande i de flesta vattendrag medan de ökar i den nordligaste delen. Däremellan finns stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Klass 2-flödet i Gavleån från Storsjön mot Gävle har kulminerat men är fortsatt på klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms Runn ligger fortsatt på klass 1-nivå och är långsamt stigande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet nedströms Dellen-sjöarna ligger på klass 1-nivå och förväntas öka ytterligare. Källa: SMHI

2018-05-03 05:17:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under tisdag och onsdag eftermiddag stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i norra och mellersta Norrlands kustland och inland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och stiger fortsatt långsamt. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gavleån från Storsjön mot Gävle är fortsatt sjunkande och ligger nu på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Ljusnan nedströms Svegsjön stiger snabbt och ligger nära eller över klass-1 flöde. Källa: SMHI

2018-05-03 05:17:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är stor i eftermiddag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige utom norra fjällen samt i norra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norr och österut i takt med att snön smälter. Den allmänna tendensen är att flödena är vikande i sydöstra delarna av varningsområdet men ökande i övriga delar. Flödena i sydöstra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagarna i Dala- och Härjedalsfjällen då nederbörd väntas i detta område under fredagen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljusnan nedströms Svegsjön ligger över klass 1-nivå och förväntas kulminera under veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gavleån från Storsjön mot Gävle fortsätter att sjunka men ligger fortsatt på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och förväntas fortsätta öka. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är fortfarande lokalt uppe i klass 2-nivå. Den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Varningen omfattar inte stora och kraftigt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-05-03 05:17:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen och även torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger över klass 1-nivå och har kulminerat förutom närmare utloppet där den kulminerar kommande dygn. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljusnan, nedströms Sillerboån, ligger över klass 1-nivå. Flödet är sjunkande i de flesta delar förutom vid utloppet där kulmen väntas ske under dagen eller under morgondagen. Källa: SMHI

2018-05-03 05:17:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I norra delen är gräsbrandsrisken stor fredag eftermiddag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Dalälven har kulminerat över klass 1-nivå och sjunker i hela Dalälven förutom i delen närmast utloppet. Källa: SMHI

2018-05-03 05:17:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I norra delen är gräsbrandsrisken stor lördag eftermiddag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedersta delen av Dalälven är fortfarande över klass 1-nivå och sjunker långsamt. Källa: SMHI

2018-04-29 12:49:02 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Det är fortsatt runt klass 2-flöden i Testeboån nedströms Ockelbo men de ser ut att ha nått kulmen nu. Dock väntas det fortsatt vara klass 2-flöden i den nedersta delen åtskilliga dagar framöver, bland annat på grund av ökade flöden i Testboåns allra översta delar. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Även om flödena i små vattendrag klingar för närvarande av på de flesta håll i varningsområdet kan de lokalt fortsatt vara på klass 2-nivå. Förutom Gavleån och Testeboån omfattar varningen inte medelstora, stora och starkt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Klass 2-flödet i Gavleån från Storsjön mot Gävle är nära eller har nått kulmen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I den norra delen av varningsområdet varierar flödena beroende på läget, medan de flesta i den södra delen minskar. I många av de mellanstora vattendragen har flödena kulminerat tillfälligt, medan de fortsatt stiger i andra. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag och måndag eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-29 12:49:02 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Det är fortsatt runt klass 2-flöde i Testeboåns nedre delar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I den sydligaste delen av området är flödena sjunkande i de flesta vattendrag medan de ökar i den nordligaste delen. Däremellan finns stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är fredag eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Klass 2-flödet i Gavleån från Storsjön mot Gävle har kulminerat men är fortsatt på klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms Runn ligger fortsatt på klass 1-nivå och är långsamt stigande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet nedströms Dellen-sjöarna ligger på klass 1-nivå och förväntas öka ytterligare. Källa: SMHI