Vädervarningar Gävleborgs län kustland

2018-07-20 19:42:07 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är fortsatt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-18 10:09:11 +0200

Varning klass 2 extremt höga temperaturer Klass: 2 Fram till torsdag väntas temperaturer på 30 grader eller högre. Efter torsdag väntas temperaturer på över 26 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-16 05:11:53 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Fram till onsdag väntas temperaturer på 30 grader eller högre. Efter onsdag väntas temperaturer på över 26 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-13 21:47:29 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Under lördagen väntas lägre temperaturer i samband med mycket moln och skurar, från söndag stiger temperaturen åter till 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-02 16:10:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-28 05:31:34 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 I södra delen under kvällen snabbt tilltagande nordvind, kortvarigt med vindbyar upp till 21 m/s. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt, i främst gles och öppen vegetation, mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-27 15:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt, i främst gles och öppen vegetation, mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-27 05:53:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är i Hälsingland stor i öppen och gles vegetation. Källa: SMHI

2018-06-15 14:57:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, i Hälsingland är det lokalt extremt torrt. Källa: SMHI

2018-06-02 15:25:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 I Gästrikland kan maxtemperaturen under dagarna nå upp till 26 grader veckan ut. Källa: SMHI

2018-06-01 13:21:44 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 I Gästrikland kan maxtemperaturen under dagarna nå upp till 26 grader veckan ut. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-24 08:55:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I Gästrikland och södra Hälsingland är risken för bränder i skog och mark stor. Källa: SMHI

2018-05-22 04:24:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I Gästrikland är risken för bränder i skog och mark lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-19 11:09:56 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedersta delen av Dalälven är fortfarande över klass 1-nivå och sjunker långsamt. Källa: SMHI

2018-05-18 10:37:18 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Dalälven har kulminerat över klass 1-nivå och sjunker i hela Dalälven förutom i delen närmast utloppet. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 I norra delen är gräsbrandsrisken stor lördag eftermiddag. Källa: SMHI

2018-05-17 12:29:19 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Dalälven ligger över klass 1-nivå och har kulminerat förutom i delen närmast utloppet. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-11 15:18:04 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Snön har smält bort på de flesta håll nu och den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i allmänhet till helgen. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Utöver snösmältningen förväntas lokalt kraftigt regn under fredagen i nordvästra Svealand samt Norrlands inland och fjälltrakter, vilket kan ytterligare öka flödena. Varningen omfattar inte stora och kraftigt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gavleån från Storsjön mot Gävle fortsätter att sjunka men ligger fortsatt på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och förväntas fortsätta öka. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är stor i eftermiddag. Även lördag eftermiddag är gräsbrandsfaran stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljusnan nedströms Svegsjön ligger över klass 1-nivå och förväntas kulminera under veckan. Källa: SMHI