Vädervarningar Gävleborgs län kustland

2021-02-22 11:23:43 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från inatt till och med tisdag förmiddag. Var: Hälsingland Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägbanor ger ishalka. Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-20 11:44:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt mot söndag till söndag morgon. Var: Hälsingland Intensitet: - Kommentar: Regn eller underkylt regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2021-02-20 11:44:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt mot söndag till söndag morgon. Var: Hälsingland Intensitet: - Kommentar: Regn eller underkylt regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2021-02-20 11:44:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt mot söndag till söndag morgon. Var: Hälsingland Intensitet: - Kommentar: Regn eller underkylt regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2021-02-20 11:44:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt mot söndag till söndag morgon. Var: Hälsingland Intensitet: - Kommentar: Regn eller underkylt regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2021-02-20 11:44:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt mot söndag till söndag morgon. Var: Hälsingland Intensitet: - Kommentar: Regn eller underkylt regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2021-02-20 11:44:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt mot söndag till söndag morgon. Var: Hälsingland Intensitet: - Kommentar: Regn eller underkylt regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2021-02-20 09:58:53 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från lördag förmiddag till lördag kväll. Var: Hälsingland Intensitet: - Kommentar: Regn på kalla vägytor. Inslag av underkylt regn. Källa: SMHI

2021-02-18 10:32:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot fredag till fredag förmiddag Var: Gästrikland Intensitet: Snöfall som övergår i regn som faller på kalla vägbanor. Kommentar: Lokalt kan regnet vara underkylt. Källa: SMHI

2021-02-18 10:32:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot fredag till fredag förmiddag Var: Gästrikland Intensitet: Underkylt regn Kommentar: Nederbördsområdets utbredning är osäkert. Källa: SMHI

2021-01-21 11:05:55 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: Norra delen Intensitet: Regn på kalla vägbanor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-20 11:40:04 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från onsdag kväll till torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: 10 till 20 cm. Mest i norra delen. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-20 11:40:04 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från onsdag kväll till torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: 10 till 20 cm. Mest i norra delen. Kommentar: I södra delarna regn under torsdagen. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: Norra delen Intensitet: Regn på kalla vägbanor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-10 12:05:52 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm snö, lokalt i norra Hälsingland upp mot 20 cm Kommentar: Snöfallet avtar söderifrån undermåndagskvällen Källa: SMHI

2021-01-10 12:05:52 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag eftermiddag till sent måndag kväll Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm snö, lokalt i norra Hälsingland upp mot 20 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2020-12-27 09:05:36 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Söndag förmiddag Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Regn som faller på kalla vägytor och kan orsaka ishalka Källa: SMHI

2020-11-25 10:35:36 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från sent onsdag kväll Var: I hela området Intensitet: Snabb uppklarning som kan medföra att våta vägbanor fryser till med ishalka som följd. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-20 23:08:35 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll Var: Hälsingland Intensitet: - Kommentar: Snöfall övergår i regn och kan falla på kalla vägytor. Under kvällen uppklarning med risk för tillfrysning av våta vägar. Källa: SMHI

2020-11-18 03:57:26 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Torsdag morgon Var: I hela området Intensitet: Sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, 21 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-10-19 11:05:20 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag eftermiddag till tisdag kväll/natt mot onsdag. Var: I hela området, utom kustbandet Intensitet: Snöfall som kan ge omkring 5 cm Kommentar: Snöfallet övergår i regn söderifrån under tisdag kväll och natt mot onsdag. Källa: SMHI