Vädervarningar Gävleborgs län inland

2019-08-04 14:07:12 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Måndag eftermiddag och kväll Var: I Hälsingland Intensitet: Kommentar: I samband med åskan kan det röra sig om kraftiga byvindar och skyfallsliknande regn. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-04 14:07:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-30 15:04:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-27 22:23:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Temperaturen kan från torsdag nå upp mot, eller även över 30 grader Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Främst norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-27 05:24:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I sydligaste delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-19 16:49:23 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Skyfallsliknande regn, över 35 mm på tre timmar, i samband med kraftig åska och tillfälligt mycket hårda vindbyar. Kommentar: Risken kan komma att minska ifall prognosen ändras. Källa: SMHI

2019-06-12 04:13:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-08 05:07:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Främst södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-07 08:46:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: Hela området Intensitet: 26-29 grader Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: fredag eftermiddag, tidig kväll Var: Hela området Intensitet: Kraftig åska med risk för stora regnmängder och mycket hårda vindbyar, möjligen stormbyar. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-07 08:46:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: Hela området Intensitet: 26-29 grader Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-07 08:46:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: Hela området Intensitet: 26-29 grader Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Främst södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-06 11:48:18 +0200

Risk Åska Klass: 0 När: Fredag eftermiddag och kväll Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Kraftig åska med lokalt skyfallsliknande regn Kommentar: I samband med åskan kan även kraftiga vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-06-06 11:48:18 +0200

Risk Åska Klass: 0 När: Fredag eftermiddag och kväll Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Kraftig åska med lokalt skyfallsliknande regn Kommentar: I samband med åskan kan även kraftiga vindbyar förekomma. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: Hela området Intensitet: 26-29 grader Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-27 05:15:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Nordligaste delen Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-20 04:13:49 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I norra Hälsingland Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-20 04:13:49 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I norra Hälsingland Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 06:16:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 06:16:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI