Vädervarningar Gävleborgs län inland

2020-06-04 04:09:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Gästrikland och södra Hälsingland Intensitet: Det är torrt i markerna och risk för brandspridning är mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-31 09:33:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation som t ex på hyggen är risken för brandspridning stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-31 09:33:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation som t ex på hyggen är risken för brandspridning stor. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och i kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge över 35 mm regn/3 timmar Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-31 09:33:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation som t ex på hyggen är risken för brandspridning stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-26 05:58:53 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Främst norra Hälsingland Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-26 05:58:53 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I norra Hälsingland Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation som t ex på hyggen är risken för brandspridning stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-24 16:14:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-16 03:07:30 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Främst Hälsingland Intensitet: Risken för gräsbrand i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-11 03:38:18 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I Hälsingland Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt mot onsdag Var: I Gästrikland Intensitet: Omkring 5 cm Kommentar: Osäkert hur mycket som lägger sig på vägarna Källa: SMHI

2020-05-11 03:38:18 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I Hälsingland Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-11 03:38:18 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I Hälsingland Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-09 10:27:30 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt till söndag och söndag förmiddag Var: Norra Hälsingland Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-02 05:02:51 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-02 05:02:51 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt till söndag och söndag förmiddag Var: Norra Hälsingland Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-02 05:02:51 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-28 04:40:32 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området i snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-21 06:06:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-21 04:06:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-20 04:55:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-17 04:22:41 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI