Vädervarningar Gävleborgs län inland

2018-12-07 11:02:24 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Lördag morgon, i norra delen, ymnigt snöfall som fram till lördag middag väntas ge 5- lokalt 10 cm. Under eftermiddagen övergår snöfallet i regn. Källa: SMHI

2018-11-29 22:59:28 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Regn, eller underkylt regn, som faller på kalla vägytor vilket kan medföra ishalka. Under fredagen stiger yttemperaturen och därmed minskar ishalkan. Källa: SMHI

2018-10-29 11:05:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från natt mot tisdag, i de norra delarna, snöfall som väntas ge 5-10 cm. Lokalt upp till 20 cm. Under tisdag eftermiddag övergår snöfallet i regn med början i söder. Källa: SMHI

2018-10-27 09:18:10 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöbyar som kan ge 2-6 cm fram till natten mot söndag. Källa: SMHI

2018-10-23 16:34:02 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Regn drar bort och följs under kvällen av uppklarning med sjunkande temperatur och främst i den norra delen då risk för snabb tillfrysning av våta vägbanor. Källa: SMHI

2018-08-20 03:44:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-08-08 19:10:43 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Under kvällen risk för kraftiga åskskurar. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är stora variationer i hur torrt det är i skog och mark, men brandrisken är främst i södra delen lokalt stor. Källa: SMHI

2018-08-05 10:29:22 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Under tidig söndag eftermiddag, i södra delen passerar kraftiga åskskurar österut. Lokalt risk för skyfallsliknande regn och hårda vindbyar. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är stora variationer i hur torrt det är i skog och mark, men lokalt är brandrisken fortsatt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-23 11:42:48 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Från onsdag väntas maximala dagstemperaturer nå 30 grader eller högre på många platser, åtminstone fram till och med fredag. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-18 19:54:10 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-13 21:47:29 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Fram till onsdag väntas temperaturer på 30 grader eller högre. Efter onsdag väntas temperaturer på över 26 grader. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Från tisdag väntas maximala dagstemperaturer på 30 grader eller högre, åtminstone fram till och med fredag. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Åtminstone fram till och med torsdag väntas maximala dagstemperaturer nå 30 grader eller högre på många platser. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor. Lokalt minskar brandrisken tillfälligt i samband med regnskurar. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till onsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 På grund av det regn som har kommit är det stora variationer i hur torrt det är i skog och mark, men lokalt är brandrisken fortsatt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är stora variationer i hur torrt det är i skog och mark, men lokalt är brandrisken fortsatt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är stora variationer i hur torrt det är i skog och mark, men brandrisken är främst i södra delen lokalt stor. Källa: SMHI