Vädervarningar Gävleborgs län inland

2020-04-07 13:00:58 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-04-07 13:00:58 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-04-07 13:00:58 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot Torsdag. Var: I Hälsingland. Intensitet: Risk för plötslig ishalka efter nederbörd som regn eller blötsnö. Kommentar: Källa: SMHI

2020-04-07 13:00:58 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Gästrikland Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-05 14:35:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I snöfria områden. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-03 15:33:08 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-23 14:50:39 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Södra delen Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-22 05:12:37 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag. Var: I snöfria delar. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-03-20 14:43:26 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Snöfria delar Intensitet: Gräsbrandrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-18 13:14:43 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-15 10:23:13 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot måndag. Var: Hälsingland Intensitet: Regn eller blötsnö som följs av snabb uppklarning och tillfrysning av vägar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-02 23:38:50 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt mot onsdag till natt mot torsdag Var: Hela området Intensitet: 10-omkring 25 cm Kommentar: Lokalt kan det bli större mängder och mycket besvärligt väder Källa: SMHI

2020-02-29 09:33:05 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Söndag morgon fram till eftermiddagen Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-24 12:23:41 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: I eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-22 09:33:27 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Under eftermiddagen Var: Hela området Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s Kommentar: Det är osäkert hur långt norrut över området det väntas mycket hårda vindbyar. Källa: SMHI

2020-02-20 21:39:36 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fredag morgon Var: Norra delen Intensitet: Snabb uppklarning som kan ge tillfrysning av våta vägbanor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-16 09:15:14 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Söndag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: 21-23 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-09 11:47:57 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från söndag kväll fram till tidigt natt mot måndag Var: I hela området Intensitet: - Kommentar: Regn eller blötsnö som faller på kalla vägbanor och ger upphov till ishalka. Källa: SMHI

2020-02-06 10:07:20 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fredag morgon och förmiddag Var: Hälsingland Intensitet: - Kommentar: Regn eller underkylt regn som faller på kalla vägytor och kan ge ishalka. Källa: SMHI

2020-02-01 12:04:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot söndag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Risk för ishalka i samband med regn följt av uppklarning och fallande temperatur. Källa: SMHI