Vädervarningar Gävleborgs län inland

2019-04-25 10:40:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län, sydvästra delen av Västernorrlands län samt norra delen av Dalarnas län utom Dalafjällen. När: Flödena är fortsatt stigande och väntas kulminera på många håll under torsdagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-24 10:22:58 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län. När: Flödena är fortsatt stigande och väntas kulminera på många håll under torsdagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-23 10:28:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län. När: Flödena är fortsatt stigande och väntas kulminera under torsdagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-23 10:28:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län. När: Flödena är fortsatt stigande och väntas kulminera under torsdagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-22 10:14:57 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län. När: Flödena väntas nå varningsnivå under tisdagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: På tisdag väntas gräsbrandsrisken fortsatt vara stor i snöfria områden Källa: SMHI

2019-04-22 10:14:57 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län. När: Flödena väntas nå varningsnivå under tisdagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-13 16:14:17 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: Snöfria delar i Gästrikland Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-13 16:14:17 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I snöfria delar. Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-03-17 16:56:51 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Söndag kväll Var:Nordligaste delen Intensitet:10-15 cm Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-16 10:33:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Från söndag förmiddag till söndag kväll Var:Hela området men störst mängder i norr Intensitet:I Gästrikland 5-10 cm, i södra Hälsingland 10-15 cm, i norra Hälsingland 15-20 cm Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-15 11:51:47 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 När:Söndag Var:Främst över Hälsingland Intensitet:2-3 dm snö från söndag eftermiddag till natt mot måndag Kommentar:Osäkerheter finns gällande snömängder. Det kan komma mer eller mindre än vad som är angivet. Närmast kusten även upp mot frisk vind som kan ge snödrev. Källa: SMHI

2019-03-12 14:51:46 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Från onsdag morgon fram till onsdag kväll Var:Hela området Intensitet:5-15 cm snö Kommentar:De största mängderna väntas i norra delen. Källa: SMHI

2019-03-12 10:35:01 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från onsdag morgon till onsdag kväll snöfall som kan vara ymnigt och ge 5-15 cm, de största mängderna i norra delen. Källa: SMHI

2019-03-07 05:19:15 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot fredag och fredag morgon, i norra delen, ymnigt snöfall som kan ge 10-15 cm. Källa: SMHI

2019-03-02 16:35:08 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under söndagen snöfall som kan ge 5-10 cm snö i Gästrikland. Källa: SMHI

2019-02-22 14:28:55 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Fredag eftermiddag risk för ishalka i samband med underkylt regn eller regn på kallt underlag i norra Hälsingland. Källa: SMHI

2019-02-08 19:34:20 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Risk för ishalka i samband med regn och faller på kall vägyta. Under natt mot lördag över södra delen, under lördagen över norra delen. Källa: SMHI

2019-02-01 04:07:37 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från fredag eftermiddag snöfall som väntas ge mellan 5 och 15 cm. Detta kombinerat med frisk ost eller nordostlig vind. Källa: SMHI

2019-01-15 16:07:20 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från onsdag eftermiddag fram till torsdag förmiddag snöfall som kan ge 15-25 cm snö, lokalt 30 cm. Källa: SMHI

2019-01-08 13:48:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Tisdag eftermiddag t o m tisdag kväll i Gästrikland och södra Hälsingland ytterligare 5-10 cm snö. I kombination med frisk nordlig vind, risk för drivbildning och nedsatt sikt. Snöfallet upphör norrifrån tisdag kväll. Källa: SMHI

Risk Stormbyar Klass: 0 Norra delen under fredagen risk för västliga eller nordvästliga stormbyar, ca 25 m/s. Källa: SMHI