Vädervarningar Gävleborgs län inland

2019-12-05 10:16:18 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från fredag morgon Var: Norra delen Intensitet: Kommentar: Regn eller snöblandat regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2019-12-02 10:32:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Sent tisdag eftermiddag och tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Snöfall som övergår i underkylt regn eller regn på kalla vägytor Källa: SMHI

2019-11-27 11:44:24 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Torsdag och natten mot fredag Var: Hela området Intensitet: ca 10 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2019-11-26 19:24:50 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Sent natt mot onsdag och onsdag morgon Var: Södra delen Intensitet: Ca 5 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2019-11-20 11:06:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot torsdag och torsdag morgon Var: Nordvästra delen Intensitet: Kommentar: Underkylt regn eller regn på kalla vägbanor Källa: SMHI

2019-11-19 20:10:34 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag morgon. Var: Främst i norra Hälsingland. Intensitet: - Kommentar: I samband med uppklarning kan våta vägbanor frysa till. Källa: SMHI

2019-11-16 05:12:06 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från i kväll till söndag morgon. Var: Norra delen. Intensitet: 5-15 cm. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-11-10 20:03:48 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag eftermiddag till natt mot tisdag Var: I norra Hälsingland Intensitet: Snöfall som kan ge 5 till lokalt 10 cm nysnö Kommentar: - Källa: SMHI

2019-10-24 11:55:42 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Sent fredag eftermiddag Var: Hälsingland Intensitet: Väst 21-24 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2019-10-24 11:55:42 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Sent fredag eftermiddag Var: Hälsingland Intensitet: Väst 21-24 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2019-10-20 10:35:26 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Södra Gävleborg och sydöstra Dalarna. När: Från söndag till måndag. Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-31 10:51:17 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

2019-08-29 09:04:54 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn, 35-50 mm i samband med åskskurar Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-29 09:04:54 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn, 35-50 mm i samband med åskskurar Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-08 10:07:02 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området men med stora lokala variationer Intensitet: Tidvis regn- och åskskurar som kan vara kraftiga och ge mycket regn på kort tid. Det kan komma upp till 35-50 mm regn Kommentar: I samband med kraftiga skurar finns risk för mycket hårda vindbyar. Källa: SMHI

2019-08-07 10:19:04 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som kan bli kraftiga och ge 35-50 mm. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-04 14:07:12 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Måndag eftermiddag och kväll Var: I Hälsingland Intensitet: Kommentar: I samband med åskan kan det röra sig om kraftiga byvindar och skyfallsliknande regn. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-04 14:07:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-30 15:04:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-27 22:23:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI