Vädervarningar Gävleborgs län inland

2021-07-28 11:03:08 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från torsdag eftermiddag till natt mot fredag. Var: Främst i Hälsingland. Intensitet: Regn som väntas ge 35-60 mm. Kommentar: Regnmängderna är osäkra. Källa: SMHI

2021-07-28 11:03:08 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Torsdag kväll och natt mot fredag. Var: Främst i norra Hälsingland. Intensitet: Regn som kan vara ihållande och kraftigt och ge omkring 40 mm. Lokalt även kraftiga skurar som kan ge stora mängder under kort tid. Kommentar: Väderutvecklingen är mycket svårbedömd gällande regnmängder och placering av de kraftigaste skurarna. Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hälsingland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Torsdag Var: I hela området, men med tyngdpunkt i Hälsingland. Intensitet: 35 mm på 12 timmar eller mer. Kommentar: Det finns stora osäkerheter i prognosen då tyngdpunkten på nederbörden kan hamna längre österut. Källa: SMHI

2021-07-24 12:40:22 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 12:40:22 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 12:40:22 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 12:40:22 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 12:40:22 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 12:40:22 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 12:40:22 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med onsdag Var: Norra delen Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hälsingland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Torsdag Var: I hela området, men med tyngdpunkt i Hälsingland. Intensitet: 35 mm på 12 timmar eller mer. Kommentar: Det finns stora osäkerheter i prognosen då tyngdpunkten på nederbörden kan hamna längre österut. Källa: SMHI

2021-07-21 14:27:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-21 14:27:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-21 14:27:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-21 14:27:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-21 14:27:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: I sydligaste delen Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-21 14:27:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I sydligaste delen Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-21 14:27:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I sydligaste delen Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-21 14:27:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I sydligaste delen Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-21 14:27:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I sydligaste delen Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-21 14:27:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I sydligaste delen Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI