Vädervarningar Gävleborgs län inland

2021-01-10 12:05:52 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm snö, lokalt i norra Hälsingland upp mot 20 cm Kommentar: Snöfallet avtar söderifrån undermåndagskvällen Källa: SMHI

2021-01-10 12:05:52 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag eftermiddag till sent måndag kväll Var: Hela området Intensitet: 5-15 cm snö, lokalt i norra Hälsingland upp mot 20 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2020-12-27 21:45:02 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från sent måndag eftermiddag och fram till tisdag morgon Var: Den norra delen av området Intensitet: Tidvis ymnigt snöfall som kan ge 5-10 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2020-12-27 21:45:02 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag kväll och fram till tisdag morgon Var: Den norra delen av området Intensitet: Tidvis ymnigt snöfall som kan ge 5-10 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2020-12-27 21:45:02 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag kväll och fram till tisdag morgon Var: Den norra delen av området Intensitet: Tidvis ymnigt snöfall som kan ge 5-10 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2020-12-27 09:05:36 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Under söndagen Var: Hela omr¨ådet Intensitet: - Kommentar: Regn som faller på kalla vägbanor och kan orsaka ishalka Källa: SMHI

2020-11-25 10:35:36 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från sent onsdag kväll Var: I hela området Intensitet: Snabb uppklarning som kan medföra att våta vägbanor fryser till med ishalka som följd. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-24 14:56:51 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot onsdag och onsdag morgon Var: Hälsingland Intensitet: Regn som faller på kalla vägar eller underkylt regn kan ge ishalka. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-23 10:39:12 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från tisdag förmiddag till tisdag eftermiddag Var: I Hälsingland Intensitet: Snö eller blötsnö förs in som sedan övergår i regn. Vägarna är kalla och regnet kan medföra ishalka Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-23 10:39:12 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från tisdag förmiddag till tisdag eftermiddag Var: I Hälsingland Intensitet: Snö eller blötsnö förs in som sedan övergår i regn. Vägarna är kalla och regnet kan medföra ishalka Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-23 10:39:12 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från tisdag förmiddag till tisdag eftermiddag Var: I Hälsingland Intensitet: Snö eller blötsnö förs in som sedan övergår i regn. Vägarna är kalla och regnet kan medföra ishalka Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-23 10:39:12 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från tisdag förmiddag till tisdag eftermiddag Var: I Hälsingland Intensitet: Snö eller blötsnö förs in som sedan övergår i regn. Vägarna är kalla och regnet kan medföra ishalka Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-20 23:08:35 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll Var: Hälsingland Intensitet: - Kommentar: Snöfall övergår i regn och kan falla på kalla vägytor. Under kvällen uppklarning med risk för tillfrysning av våta vägar. Källa: SMHI

2020-11-18 03:57:26 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Torsdag morgon Var: I hela området Intensitet: Sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, 21 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-10-19 11:05:20 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag eftermiddag till tisdag kväll/natt mot onsdag. Var: I hela området Intensitet: Snöfall som kan ge omkring 5 cm Kommentar: Snöfallet övergår i regn söderifrån under tisdag kväll och natt mot onsdag. Källa: SMHI

2020-08-24 10:53:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-07 10:17:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Lokalt i området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2020-07-19 12:01:52 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Måndag eftermiddag till natt mot tisdag. Var: Hela området Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Kommentar: Lokalt kan åskan vara kraftig. Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under söndagen Var: Hela området Intensitet: Temperaturen väntas stiga över 26 grader Kommentar: På måndag svalare Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: På måndag minskar brandrisken något i samband med regn Källa: SMHI