Vädervarningar Gävleborgs län inland

2019-02-08 19:34:20 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Risk för ishalka i samband med regn och faller på kall vägyta. Under natt mot lördag över södra delen, under lördagen över norra delen. Källa: SMHI

2019-02-01 04:07:37 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från fredag eftermiddag snöfall som väntas ge mellan 5 och 15 cm. Detta kombinerat med frisk ost eller nordostlig vind. Källa: SMHI

2019-01-15 16:07:20 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från onsdag eftermiddag fram till torsdag förmiddag snöfall som kan ge 15-25 cm snö, lokalt 30 cm. Källa: SMHI

2019-01-08 13:48:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Tisdag eftermiddag t o m tisdag kväll i Gästrikland och södra Hälsingland ytterligare 5-10 cm snö. I kombination med frisk nordlig vind, risk för drivbildning och nedsatt sikt. Snöfallet upphör norrifrån tisdag kväll. Källa: SMHI

Risk Stormbyar Klass: 0 Norra delen under fredagen risk för västliga eller nordvästliga stormbyar, ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-01-08 12:32:33 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Norra delen under fredagen risk för västliga eller nordvästliga stormbyar, ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-01-07 10:20:24 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 Sent ikväll snöfall som intensifieras. Från tisdag morgon till tisdag eftermiddag 5-15 cm nysnö, därefter ytterligare snö. Från förmiddagen även frisk nordostlig vind 8 m/s. Mest nederbörd och vind i Gästrikland. Källa: SMHI

2019-01-07 10:20:24 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 Tisdag förmiddag t o m tisdag kväll i Gästrikland och södra Hälsingland 5-15 cm snö, i Gästrikland lokalt 20 cm. I kombination med frisk nordlig vind, risk för drivbildning och dålig sikt. Närmast kusten med inslag av regn. Snöfallet upphör norrifrån tisdag kväll. Källa: SMHI

Risk Stormbyar Klass: 0 Norra delen under fredagen risk för västliga eller nordvästliga stormbyar, ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-01-07 09:12:05 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag morgon snöfall som ger 5-15 cm nysnö. Mest nederbörd i Gästrikland. Källa: SMHI

2019-01-03 06:26:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från sen natt mot fredag och under fredagen passerar ett nederbördsområde åt sydost. Då risk för regn som faller på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2018-12-31 14:31:31 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under tisdagskvällen mycket hårda nordliga vindbyar ca 21 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från eftermiddagen snö som övergår i underkylt regn eller regn som faller på kalla vägytor. Källa: SMHI

2018-12-31 14:31:31 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under tisdagskvällen mycket hårda nordliga vindbyar ca 21 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från eftermiddagen snö som övergår i underkylt regn eller regn som faller på kalla vägytor. Källa: SMHI

2018-12-31 14:31:31 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under tisdagskvällen mycket hårda nordliga vindbyar ca 21 m/s. Källa: SMHI

2018-12-31 04:42:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från eftermiddagen snö som övergår i underkylt regn eller regn som faller på kalla vägytor. Källa: SMHI

2018-12-25 11:40:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll är det stor risk för underkylt regn eller regn på kallt underlag. Källa: SMHI

2018-12-07 11:02:24 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Lördag morgon, i norra delen, ymnigt snöfall som fram till lördag middag väntas ge 5- lokalt 10 cm. Under eftermiddagen övergår snöfallet i regn. Källa: SMHI

2018-11-29 22:59:28 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Regn, eller underkylt regn, som faller på kalla vägytor vilket kan medföra ishalka. Under fredagen stiger yttemperaturen och därmed minskar ishalkan. Källa: SMHI

2018-10-29 11:05:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från natt mot tisdag, i de norra delarna, snöfall som väntas ge 5-10 cm. Lokalt upp till 20 cm. Under tisdag eftermiddag övergår snöfallet i regn med början i söder. Källa: SMHI

2018-10-27 09:18:10 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöbyar som kan ge 2-6 cm fram till natten mot söndag. Källa: SMHI

2018-10-23 16:34:02 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Regn drar bort och följs under kvällen av uppklarning med sjunkande temperatur och främst i den norra delen då risk för snabb tillfrysning av våta vägbanor. Källa: SMHI

2018-08-20 03:44:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI