Vädervarningar Gävleborgs län inland

2020-10-19 11:05:20 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag eftermiddag till tisdag kväll/natt mot onsdag. Var: I hela området Intensitet: Snöfall som kan ge omkring 5 cm Kommentar: Snöfallet övergår i regn söderifrån under tisdag kväll och natt mot onsdag. Källa: SMHI

2020-08-24 10:53:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-07 10:17:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Lokalt i området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2020-07-19 12:01:52 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Måndag eftermiddag till natt mot tisdag. Var: Hela området Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Kommentar: Lokalt kan åskan vara kraftig. Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under söndagen Var: Hela området Intensitet: Temperaturen väntas stiga över 26 grader Kommentar: På måndag svalare Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: På måndag minskar brandrisken något i samband med regn Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Åtminstone till och med lördag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: Nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket eller extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 13:58:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 13:58:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från tisdag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 13:58:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från onsdag och veckan ut Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: Nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

2020-06-20 13:58:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna och risken för bränder är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från onsdag och veckan ut Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: Nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

2020-06-13 16:20:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Från söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen och gles vegetation, t.ex. på kalhyggen, är risken för brandspridning stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-04 04:09:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Gästrikland och södra Hälsingland Intensitet: Det är torrt i markerna och risk för brandspridning är mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-31 09:33:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation som t ex på hyggen är risken för brandspridning stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-31 09:33:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation som t ex på hyggen är risken för brandspridning stor. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och i kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge över 35 mm regn/3 timmar Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-31 09:33:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation som t ex på hyggen är risken för brandspridning stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-26 05:58:53 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Främst norra Hälsingland Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-26 05:58:53 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I norra Hälsingland Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation som t ex på hyggen är risken för brandspridning stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-24 16:14:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-16 03:07:30 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Främst Hälsingland Intensitet: Risken för gräsbrand i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI