Vädervarningar Gävleborgs län inland

2018-04-23 12:04:43 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Snösmältningen gör att flödena stiger och för Testeboån väntas flödena nå klass-2 nivåer under dagen. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Förra veckans snösmältning gör att flödena i små vattendrag är lokalt fortsatt höga och på klass-2 nivåer. De allra minsta vattendragen har nu nått sin kulmen men små åar kan trots det fortsätta att stiga någon dag till. I Gävleborgs län är omfattas även mellanstora åar av klass2-varningen. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Klass-3 flöden i Norralaån. En liten och snabb station och är kulminerande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Snösmältningen gör nu att vattendragen fylls på och flödena stiger. Flödena i Gavleån väntas nå upp i klass-2 flöden. Källa: SMHI

2018-04-22 12:25:33 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Veckans kraftiga snösmältning fortsätter under helgen, men med något minskande takt, p.g.a. lägre temperaturer och uttunnat snötäcke. De allra minsta vattendragen har nu nått sin kulmen men små åar kan trots det fortsätta att stiga någon dag till. I Gävleborgs län är omfattas även mellanstora åar som Norralaån, Skärjån, Hamrångeån och Testeboån av klass2-varningen. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Snötäcket fortsätter att smälta av och är i de södra delarna av varningsområdet nu helt avsmält. Där minskar nu flödet i de minsta vattendragen, medan medelstora åar och älvar fortsätter att stiga. I de centrala och norra delen av varningsområdet fyller snösmältningen fortfarande på i de mindre och medelstora vattendragen och de väntas ligga kvar på varningsnivå under nästa vecka. Gavleån och Lillälven uppe i klass1. Sydligare vattendrag så som Hedströmmen, Arbogaån, Svartälven, Timsälven och Norsälven är på klass 1 nivå i sina uppströms belägna delar. I början av nästa vecka kan även nedströms delar komma upp i klass1. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag. Se även separat klass 2 varning. Källa: SMHI

2018-04-21 11:49:02 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Snötäcket fortsätter att smälta av och är i de södra delarna av varningsområdet helt avsmält. Där minskar nu flödet i de minsta vattendragen, medan medelstora åar och älvar fortsätter att stiga. Vattendrag så som Gavleån, Hedströmmen, Arbogaån, Svartälven, Timsälven och Norsälven kan under helgen nå klass 1 i sina uppströms belägna delar. I början av nästa vecka kan även nedströms delar komma upp i klass1. I centrala och norra delen av varningsområdet fyller snösmältningen fortfarande på i de mindre vattendragen och de väntas ligga kvar på varningsnivå under nästa vecka. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Veckans kraftiga snösmältning fortsätter under helgen, men med något minskande takt, p.g.a. lägre temperaturer och uttunnat snötäcke. Lokalt, där snö finns kvar fortsätter de minsta vattendragen att stiga. Bäckar och även mindre åar påverkas och är lokalt uppe i klass 2-flöden. Kulmen väntas i början av nästa vecka. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-20 11:26:04 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Snabb snösmältning gör att mindre vattendrag, bäckar och diken i norra Svealand och sydligaste Gävleborg lokalt går upp i flöden motsvarande klass 2. Kulmen väntas nås i slutet av helgen. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt hög tempereatur under fredagen gör att snösmältningen fortsätter att fylla på rejält i vattendragen. Mindre och mellanstora vattendrag i norra Svealand och Gävleborgs län är uppe i klass 1-flöden och förväntas fortsätta stiga tills början av nästa vecka. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-19 11:34:13 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Snabb snösmältning gör att mindre vattendrag, bäckar och diken i norra Svealand och södra Norrlands kustland under dagen väntas gå upp i flöden motsvarande klass 2. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas med fler områden. Den omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga dygnsmedeltemperaturer gör att snösmältningen fortsätter att fylla på i vattendragen. Mindre och mellanstora vattendrag i norra Svealand och södra Norrlands kustland är uppe i klass 1-flöden. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas med fler områden. Den omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-17 11:26:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga dygnsmedeltemperaturer gör att snösmältningen tar fart och fyller på i vattendragen. Bäckar och mindre åar i den södra delen av varningsområdet kan komma upp i klass 1-varning redan under tisdagsdygnet. Under onsdag till fredag kommer de mellersta och nordligare delarna av området successivt komma upp i klass 1. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas. Den omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-17 11:17:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga dygnsmedeltemperaturer gör att snösmältningen tar fart och fyller på i vattendragen. Bäckar och mindre åar i den södra delen av varningsområdet kan komma upp i klass 1-varning redan under tisdagsdygnet. Under onsdag till fredag kommer de mellersta och nordligare delarna av området successivt komma upp i klass 1. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas. Den omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-03 12:11:42 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under onsdagen kan det komma 5-15 cm snö, mest i norra delen. Källa: SMHI

2018-03-11 10:09:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från sent natten mot måndag snöfall som fram till måndag kväll kan ge 10-20 cm, de största mängderna i Hälsingland. I Gästrikland och möjligen även södra Hälsingland från måndag eftermiddag inslag av regn som kan vara underkylt. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 I Gästrikland och möjligen även södra Hälsingland från måndag eftermiddag inslag av regn som kan vara underkylt. Källa: SMHI

2018-02-01 14:35:33 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Kraftigt snöfall som kan ge ytterligare 10-20 cm. Snöfallet försvagas under eftermiddag när vriden vrider mot nord. I kombination med lokalt frisk nordostlig vind. Risk för drivbildning och dålig sikt. Källa: SMHI

2018-01-31 10:06:24 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 Från natt till torsdag, i främst norra Hälsingland, kraftigt snöfall som fram till torsdag kväll kan ge 20-40 cm, lokalt mer. Dessutom, i den allra nordligaste Hälsingland, från natt till torsdag frisk ostlig eller nordostlig vind som kan ge problem med drivbildning. I Gästrikland och södra Hälsingland 15-20 cm, lokalt 30 cm, snö. Dessförinnan snöfall med då lägre intensitet. Källa: SMHI

2018-01-31 09:18:29 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från natt till torsdag, i främst norra Hälsingland, kraftigt snöfall som fram till torsdag kväll kan ge 20-40 cm, lokalt mer. I Gästrikland och södra Hälsingland 15-20 cm snö. Dessförinnan snöfall med då lägre intensitet. Källa: SMHI

2018-01-30 21:32:33 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under onsdagsdygnet, främst norra Hälsingland, kan det komma 10 till drygt 15 cm nysnö. Vid kusten även en frisk sydostlig vind. Snöfallet fortsätter under torsdagen. Källa: SMHI

Risk Stora snömängder Klass: 0 Under torsdagen kraftigt snöfall som totalt kan ge 30- lokalt 50 cm nysnö. Dessutom frisk vind och drivbildning. Källa: SMHI

2018-01-30 08:48:06 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 Under torsdagen kraftigt snöfall som totalt kan ge 30- lokalt 50 cm nysnö. Dessutom frisk vind och drivbildning. Källa: SMHI

2018-01-24 10:57:30 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sent onsdag eftermiddag och ikväll regn som kan falla på kalla vägytor med ishalka som följd. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Sent inatt och fram till torsdag mitt på dagen sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, ca 21 m/s. Källa: SMHI

2017-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-12 04:56:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-11 06:00:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2017-04-09 05:35:48 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risker för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI