Vädervarningar Gävleborgs län inland

2018-06-12 05:22:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor, främst i Hälsingland. Källa: SMHI

2018-06-02 15:25:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-01 13:21:44 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 I Gästrikland kan maxtemperaturen under dagarna nå upp till 26 grader veckan ut. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-24 14:54:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I Gästrikland och södra Hälsingland är risken för bränder i skog och mark stor. Källa: SMHI

2018-05-24 08:55:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I Gästrikland är risken för bränder i skog och mark stor. Källa: SMHI

2018-05-22 04:24:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I Gästrikland är risken för bränder i skog och mark lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-19 11:09:56 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedersta delen av Dalälven är fortfarande över klass 1-nivå och sjunker långsamt. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 I norra delen är gräsbrandsrisken stor lördag eftermiddag. Källa: SMHI

2018-05-19 11:09:56 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedersta delen av Dalälven är fortfarande över klass 1-nivå och sjunker långsamt. Källa: SMHI

2018-05-18 10:37:18 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Dalälven har kulminerat över klass 1-nivå och sjunker i hela Dalälven förutom i delen närmast utloppet. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 I norra delen är gräsbrandsrisken stor lördag eftermiddag. Källa: SMHI

2018-05-17 12:29:19 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Dalälven ligger över klass 1-nivå och har kulminerat förutom i delen närmast utloppet. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-11 15:18:04 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Snön har smält bort på de flesta håll nu och den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i allmänhet till helgen. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Utöver snösmältningen förväntas lokalt kraftigt regn under fredagen i nordvästra Svealand samt Norrlands inland och fjälltrakter, vilket kan ytterligare öka flödena. Varningen omfattar inte stora och kraftigt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och förväntas fortsätta öka. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsfaran stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljusnan nedströms Svegsjön ligger över klass 1-nivå och förväntas kulminera under veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i nordvästra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och österut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Utöver snösmältningen förväntas lokalt kraftigt regn under fredagen i nordvästra Svealand samt Norrlands inland och fjälltrakter, vilket kan ytterligare öka flödena. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-05-09 12:06:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige utom norra fjällen samt i norra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norr och österut i takt med att snön smälter. Allmänna tendensen är att flödena är vikande i sydöstra delarna av varningsområdet men ökande i övriga delar. Flödena i sydöstra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen då nederbörd väntas i detta område under fredagen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Voxnan ser fortsatt ut att vara sjunkande men ligger fortsatt på klass-1 nivå. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och fortsätter att stiga långsamt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Ljusnan nedströms Svegsjön stiger fortfarande snabbt och ligger nära eller över klass-1 flöde. Källa: SMHI

2018-05-08 12:06:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i norra och mellersta Norrlands kustland och inland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och stiger fortsatt långsamt. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Voxnan ligger på klass-1 nivå. Tendensen är långsamt vikande. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under tisdag och onsdag eftermiddag stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Ljusnan nedströms Svegsjön stiger snabbt och ligger nära eller över klass-1 flöde. Källa: SMHI

2018-05-07 13:28:12 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljusnan ligger över klass 1-nivå och har kulminerat nedströms Svegsjön men ökar fortfarande närmre utloppet. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven ligger över klass 1-nivå och har kulminerat nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven men ökar fortfarande närmre utloppet. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsfaran stor. Källa: SMHI

2018-05-04 11:57:39 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger flödet på klass 1-nivå och är långsamt stigande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I den sydligaste delen av området är flödena sjunkande i de flesta vattendrag medan de ökar i den nordligaste delen. Däremellan finns stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är fredag eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Voxnan ligger på klass 1-nivå tills vidare. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flöden i små och medelstora vattendrag når klass 2-nivå under helgen och fortsätter stiga efteråt. Kulmen väntas under den kommande veckan. Källa: SMHI

2018-05-04 11:57:39 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och förväntas fortsätta öka något. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Snön har smält bort på de flesta håll nu och den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i allmänhet under helgen. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljusnan nedströms Svegsjön ligger över klass 1-nivå och förväntas kulminera under veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i nordvästra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och österut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsfaran stor. Källa: SMHI

2018-05-04 11:57:39 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger över klass 1-nivå och har kulminerat förutom närmare utloppet där den kulminerar kommande dygn. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljusnan, nedströms Sillerboån, ligger över klass 1-nivå. Flödet är sjunkande i de flesta delar förutom vid utloppet där kulmen väntas ske under dagen eller under morgondagen. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-03 05:17:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i norra och mellersta Norrlands kustland och inland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och stiger fortsatt långsamt. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Voxnan ligger på klass-1 nivå. Tendensen är långsamt vikande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Ljusnan nedströms Svegsjön stiger snabbt och ligger nära eller över klass-1 flöde. Källa: SMHI

2018-05-03 05:17:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är stor i eftermiddag. Även lördag eftermiddag är gräsbrandsfaran stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Snön har smält bort på de flesta håll nu och den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i allmänhet till helgen. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Utöver snösmältningen förväntas lokalt kraftigt regn under fredagen i nordvästra Svealand samt Norrlands inland och fjälltrakter, vilket kan ytterligare öka flödena. Varningen omfattar inte stora och kraftigt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och förväntas fortsätta öka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljusnan nedströms Svegsjön ligger över klass 1-nivå och förväntas kulminera under veckan. Källa: SMHI

2018-05-03 05:17:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger över klass 1-nivå och har kulminerat förutom närmare utloppet där den kulminerar kommande dygn. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljusnan, nedströms Sillerboån, ligger över klass 1-nivå. Flödet är sjunkande i de flesta delar förutom vid utloppet där kulmen väntas ske under dagen eller under morgondagen. Källa: SMHI