Vädervarningar Dalarnas län utom Dalafjällen

2021-03-29 13:17:47 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-03-29 13:17:47 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredagen och lördagen Var: I snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Under fredagen kan lokala byar av snö eller regn förekomma som kortvarigt kan dämpa risken. Källa: SMHI

2021-03-29 13:17:47 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Under lördagen Var: I snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-03-29 13:17:47 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Under söndagen Var: I snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-03-29 13:17:47 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Under måndagen Var: I snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-03-29 13:17:47 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Under torsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-03-29 13:17:47 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Under torsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-03-29 13:17:47 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Under torsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natt mot fredag till fredag förmiddag. Var: Främst norra delen. Intensitet: 5-10 cm blötsnö. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-03-19 05:20:48 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-03-19 05:20:48 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-03-19 05:20:48 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: På dagen under söndagen Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-03-19 05:20:48 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: På dagen under måndagen Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-03-19 05:20:48 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: På dagen under måndagen Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-03-19 05:20:48 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: På dagen under måndagen Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-03-19 05:20:48 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: På dagen under tisdagen Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-03-19 05:20:48 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: På dagen under tisdagen Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-03-19 05:20:48 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: På dagen under tisdagen Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-03-19 05:20:48 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: På dagen under tisdagen Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Gräsbrandsrisken är stor även onsdag eftermiddag Källa: SMHI

2021-03-19 05:20:48 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-03-19 05:20:48 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI