Vädervarningar Dalarnas län utom Dalafjällen

2021-06-13 00:43:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Sydost om Siljan Intensitet: Risken för brandspridning är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-13 00:43:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Sydost om Siljan Intensitet: Risken för brandspridning är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-07 10:33:08 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och kväll Var: I södra delen av Dalarna Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar med stora regnmängder på kort tid, mer än 35 mm. Kommentar: Mycket stora lokala variationer. Källa: SMHI

2021-06-07 10:33:08 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och kväll Var: I södra delen av Dalarna Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar med stora regnmängder på kort tid, mer än 35 mm. Kommentar: Mycket stora lokala variationer. Källa: SMHI

2021-06-05 15:35:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor till mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-05 15:35:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor till mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-05 15:35:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor till mycket stor. Kommentar: Risken för brandspridning dämpas i samband med regnskurar. Källa: SMHI

2021-06-05 15:35:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor till mycket stor. Kommentar: Risken för brandspridning dämpas i samband med regnskurar. Källa: SMHI

2021-05-27 14:12:26 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I den norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-27 14:12:26 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I den norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-27 14:12:26 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I den norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-27 14:12:26 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I den norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-27 14:12:26 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I den norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-27 14:12:26 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Längst i norr Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-27 14:12:26 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: I eftermiddag Var: Längst i norr Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-27 14:12:26 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: I eftermiddag Var: Längst i norr Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-27 14:12:26 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: I eftermiddag Var: Längst i norr Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-11 14:51:17 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I södra delen Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-11 14:51:17 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-05 03:24:17 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Norra delen, snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI