Vädervarningar Dalarnas län utom Dalafjällen

2018-04-27 21:04:55 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 I den sydligaste delen under natten snöfall eller snöbyar som fram till fredag morgon kan ge ca 5 cm snö, möjligen upp till 10 cm. Källa: SMHI

2018-04-24 04:40:34 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag, i snöfria områden i södra delen, är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt klass-1 varning för övre delen av Hedströmmen. Nu stiger även flödena i den nedre delen där flödena väntas nå klass-1 nivåer under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i hela Kolbäcksån är nu stigande och väntas nå klass 1-varning under kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Förra veckans snösmältning gör att flödena i små vattendrag är lokalt fortsatt höga och på klass-2 nivåer. De allra minsta vattendragen har nu nått sin kulmen men små åar kan trots det fortsätta att stiga någon dag till. I Gävleborgs län är omfattas även mellanstora åar av klass2-varningen. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Snösmältningen gör nu att vattendragen fylls på och flödena stiger. Flödena i Gavleån väntas nå upp i klass-2 flöden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt klass 1-flöden i nedre delen av Lillälven. Flödena för denna del väntas kulminera i slutet på denna vecka, vecka 17. Varningen för Lillälven kan komma att utökas inom några dagar till att även gälla delar av ovan lagd varning. Källa: SMHI

2018-04-23 12:04:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt klass-1 varning för övre delen av Hedströmmen. Nu stiger även flödena i den nedre delen där flödena väntas nå klass-1 nivåer under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Förra veckans snösmältning gör att flödena i små vattendrag är lokalt fortsatt höga och på klass-2 nivåer. De allra minsta vattendragen har nu nått sin kulmen men små åar kan trots det fortsätta att stiga någon dag till. I Gävleborgs län är omfattas även mellanstora åar av klass2-varningen. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Snösmältningen gör nu att vattendragen fylls på och flödena stiger. Flödena i Gavleån väntas nå upp i klass-2 flöden. Källa: SMHI

2018-04-22 12:25:33 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Veckans kraftiga snösmältning fortsätter under helgen, men med något minskande takt, p.g.a. lägre temperaturer och uttunnat snötäcke. De allra minsta vattendragen har nu nått sin kulmen men små åar kan trots det fortsätta att stiga någon dag till. I Gävleborgs län är omfattas även mellanstora åar som Norralaån, Skärjån, Hamrångeån och Testeboån av klass2-varningen. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Snötäcket fortsätter att smälta av och är i de södra delarna av varningsområdet nu helt avsmält. Där minskar nu flödet i de minsta vattendragen, medan medelstora åar och älvar fortsätter att stiga. I de centrala och norra delen av varningsområdet fyller snösmältningen fortfarande på i de mindre och medelstora vattendragen och de väntas ligga kvar på varningsnivå under nästa vecka. Gavleån och Lillälven uppe i klass1. Sydligare vattendrag så som Hedströmmen, Arbogaån, Svartälven, Timsälven och Norsälven är på klass 1 nivå i sina uppströms belägna delar. I början av nästa vecka kan även nedströms delar komma upp i klass1. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag. Se även separat klass 2 varning. Källa: SMHI

2018-04-21 11:49:02 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Snötäcket fortsätter att smälta av och är i de södra delarna av varningsområdet helt avsmält. Där minskar nu flödet i de minsta vattendragen, medan medelstora åar och älvar fortsätter att stiga. Vattendrag så som Gavleån, Hedströmmen, Arbogaån, Svartälven, Timsälven och Norsälven kan under helgen nå klass 1 i sina uppströms belägna delar. I början av nästa vecka kan även nedströms delar komma upp i klass1. I centrala och norra delen av varningsområdet fyller snösmältningen fortfarande på i de mindre vattendragen och de väntas ligga kvar på varningsnivå under nästa vecka. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Veckans kraftiga snösmältning fortsätter under helgen, men med något minskande takt, p.g.a. lägre temperaturer och uttunnat snötäcke. Lokalt, där snö finns kvar fortsätter de minsta vattendragen att stiga. Bäckar och även mindre åar påverkas och är lokalt uppe i klass 2-flöden. Kulmen väntas i början av nästa vecka. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-20 11:26:04 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Snabb snösmältning gör att mindre vattendrag, bäckar och diken i norra Svealand och sydligaste Gävleborg lokalt går upp i flöden motsvarande klass 2. Kulmen väntas nås i slutet av helgen. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt hög tempereatur under fredagen gör att snösmältningen fortsätter att fylla på rejält i vattendragen. Mindre och mellanstora vattendrag i norra Svealand och Gävleborgs län är uppe i klass 1-flöden och förväntas fortsätta stiga tills början av nästa vecka. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-19 11:34:13 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Snabb snösmältning gör att mindre vattendrag, bäckar och diken i norra Svealand och södra Norrlands kustland under dagen väntas gå upp i flöden motsvarande klass 2. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas med fler områden. Den omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga dygnsmedeltemperaturer gör att snösmältningen fortsätter att fylla på i vattendragen. Mindre och mellanstora vattendrag i norra Svealand och södra Norrlands kustland är uppe i klass 1-flöden. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas med fler områden. Den omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-17 11:26:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga dygnsmedeltemperaturer gör att snösmältningen tar fart och fyller på i vattendragen. Bäckar och mindre åar i den södra delen av varningsområdet kan komma upp i klass 1-varning redan under tisdagsdygnet. Under onsdag till fredag kommer de mellersta och nordligare delarna av området successivt komma upp i klass 1. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas. Den omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-17 11:17:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga dygnsmedeltemperaturer gör att snösmältningen tar fart och fyller på i vattendragen. Bäckar och mindre åar i den södra delen av varningsområdet kan komma upp i klass 1-varning redan under tisdagsdygnet. Under onsdag till fredag kommer de mellersta och nordligare delarna av området successivt komma upp i klass 1. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas. Den omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-08 10:52:52 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under måndagen regn övergående i snö som kan ge omkring 5 cm, tyngdpunkt i västra delen. Källa: SMHI

2018-04-03 12:11:42 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som från natten och fram till onsdag middag kan ge 5-15 cm snö. Källa: SMHI

2018-03-11 10:09:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från sent i kväll snöfall som fram till måndag kväll kan ge 10-20 cm. I sydöstra Dalarna under måndagen inslag av regn som kan vara underkylt. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 I södra Dalarna under måndagen risk för underkylt regn. Källa: SMHI

2018-02-18 09:23:14 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tidigt söndag morgon uppklarning och risk för snabb tillfrysning av våta vägbanor. Källa: SMHI

2018-01-31 04:58:53 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under onsdagsdygnet kan det komma 10-20 cm snö. Källa: SMHI

2018-01-24 15:57:54 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Natt mot torsdag uppklarning efter regn på kalla vägbanor som på många håll ligger omkring nollan med risk för påfrysning. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Sent natt natt mot torsdag och fram till torsdag mitt på dagen sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, ca 21 m/s. Källa: SMHI

2018-01-24 10:57:30 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Sent i natt och fram till torsdag mitt på dagen sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, ca 21 m/s. Källa: SMHI

2018-01-23 10:47:31 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som ökar i intensitet och som fram till onsdag morgon kan ge 5-10 cm, mest i söder. Under onsdag morgon övergår nederbörden delvis i regn. Källa: SMHI

2017-02-18 09:23:14 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sena kvällen och natten, främst söder om Siljan, lätt regn på kalla vägbanor och risk för plötslig ishalka. Norr om Siljan kommer nederbörden mest troligt falla som snö. Källa: SMHI

2017-02-16 08:24:53 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från torsdag middag eller eftermiddag risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2017-01-11 05:39:39 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under onsdagen snöfall som kan ge ca 5-10 cm i främst västra delen. Detta i kombination med friska eller tidvis hårda sydliga vindbyar. Källa: SMHI