Vädervarningar Dalarnas län utom Dalafjällen

2019-03-17 16:56:51 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Söndag kväll och natten mot måndag Var: Norra delen Intensitet:5-10 cm snö Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-16 10:33:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Från söndag morgon till söndag kväll Var:Hela området Intensitet:10-15 cm snö, i norra delen möjligen något mer Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-12 14:51:46 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Från natt till onsdag fram till onsdag eftermiddag Var:Hela området Intensitet:10-15 cm snö Kommentar:De största mängderna väntas troligen norr om Siljan. Källa: SMHI

2019-03-12 10:24:14 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från natt till onsdag fram till onsdag eftermiddag snöfall som kan vara ymnigt och ge 10-15 cm. Störst mängd troligen norr om Siljan. Källa: SMHI

2019-03-07 05:19:15 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från torsdag kväll till fredag middag, i sydöstra delen, ymnigt snöfall som kan ge 15-25 cm snö. I sydostligaste dalarna dock inslag av regn. Källa: SMHI

2019-03-02 11:01:10 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från söndag morgon till eftermiddagen snöfall som kan ge omkring 10 cm i länets södra del. Källa: SMHI

2019-02-08 19:34:20 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Risk för ishalka under natt mot lördag i samband med regn och faller på kall vägyta. Källa: SMHI

2019-01-15 16:07:20 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från onsdag förmiddag snöfall som fram till natten kan ge 10-20 cm, lokalt 25 cm. Källa: SMHI

2019-01-07 04:19:42 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från ikväll och natt mot tisdag snöfall som kan ge 5-10 cm snö. Källa: SMHI

2019-01-03 06:26:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från sen natt mot fredag och under fredag morgon passerar ett nederbördsområde åt sydost. Då risk för regn som faller på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2018-12-31 14:31:31 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2018-12-31 14:31:31 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Tisdag eftermiddag och kväll mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2018-12-25 11:40:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll är det stor risk för underkylt regn eller regn på kallt underlag. Källa: SMHI

2018-12-07 11:02:24 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Sent natt mot lördag ymnigt snöfall som fram till lördag middag väntas ge 5-10 cm, lokalt 15 cm. Därefter fortsatt snöfall men med lägre intensitet, i söder övergående i regn. Källa: SMHI

2018-12-03 11:08:10 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Tisdag morgon och förmiddag, snöfall som kan ge upp mot 1 dm. Källa: SMHI

2018-11-29 22:14:15 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Regn, eller underkylt regn, som faller på kalla vägytor vilket kan medföra ishalka. Under fredagen stiger yttemperaturen och därmed minskar ishalkan. Källa: SMHI

2018-10-29 11:05:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från natt mot tisdag snöfall som väntas ge 10-20 cm, lokalt 25 cm. Störst mängder i västra Dalarna. Under tisdag eftermiddag övergår snöfallet i regn med början i de södra delarna. Källa: SMHI

2018-08-20 03:44:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-07-31 03:48:04 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till onsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket extremt stor. Lokalt minskar brandrisken tillfälligt i samband med regnskurar. Källa: SMHI

2018-07-31 03:48:04 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till och med torsdag väntas den maximala dagstemperaturen i den ostligaste delen bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 På grund av det regn som har kommit är det stora variationer i hur torrt det är i skog och mark, men lokalt är brandrisken fortsatt mycket stor. Källa: SMHI