Vädervarningar Dalarnas län utom Dalafjällen

2020-10-22 12:12:13 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tidigt fredag morgon Var: Norr om Siljan Intensitet: Uppklarning ger snabb avkylning av våta vägbanor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-10-19 11:05:20 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag morgon till tisdag kväll/natt mot onsdag. Var: I hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm Kommentar: Snöfallet övergår i regn söderifrån under tisdag kväll och natten mot onsdag. Källa: SMHI

2020-09-12 15:32:39 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Sent lördag eftermiddag och kväll Var: Lokalt i området Intensitet: I samband med åskskurar mycket hårda vindbyar, möjligen upp till stormbyar, 21-25 m/s Kommentar: Stor osäkerhet i placering och intensitet Källa: SMHI

2020-08-22 13:54:29 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: På lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Söndag eftermiddag mer frekventa skurar som dämpar brandrisken Källa: SMHI

2020-08-07 10:17:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Östra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2020-08-07 10:17:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Resten av veckan Var: Från Siljanområdet och söderut Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-07 10:17:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Främst södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-19 12:01:52 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Kommentar: Lokalt kan åskan vara kraftig. Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: Brandrisken avtar något under söndag eftermiddag i samband med att skurar rör sig in. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under söndagen Var: Hela området Intensitet: Temperaturen väntas stiga över 26 grader Kommentar: På måndag svalare Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: Brandrisken avtar något under söndag eftermiddag i samband med att skurar rör sig in. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under söndagen Var: Hela området Intensitet: Temperaturen väntas stiga över 26 grader Kommentar: På måndag svalare Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag eftermiddag till natt mot måndag Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge stora regnmängder på kort tid, 35 mm/ 3 timmar. Kommentar: I samband med regnet också risk för åska. Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem. Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Skurar har dragit in och minskat risken, men stora lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Till och med natt mot måndag Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge stora regnmängder på kort tid, 35 mm/ 3 timmar. Kommentar: I samband med regnet också risk för åska. Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem. Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Skurar har dragit in och minskat risken, men stora lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Åtminstone till och med lördag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: Nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket eller extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 09:40:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 09:40:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från tisdag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 09:40:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från onsdag och veckan ut Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: Nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

2020-06-20 09:40:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna och risken för bränder är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från onsdag och veckan ut Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: Nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

2020-06-13 16:19:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Från söndag Var: Östra delen Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen och gles vegetation, t.ex. på kalhyggen, är risken för brandspridning stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-04 04:09:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-31 14:28:09 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag kväll Var: Väster och norr om Siljan Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: Källa: SMHI