Vädervarningar Dalarnas län utom Dalafjällen

2021-10-18 21:13:23 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Tisdag morgon till eftermiddag Var: Främst väster och norr om Siljan Intensitet: Snöfall som kan ge 2-5 cm Kommentar: Det är osäkert hur mycket som kommer lägga sig på vägarna Källa: SMHI

2021-10-18 21:13:23 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Tisdag morgon till eftermiddag Var: Främst väster och norr om Siljan Intensitet: Snöfall som kan ge 2-5 cm Kommentar: Det är osäkert hur mycket som kommer lägga sig på vägarna Källa: SMHI

2021-10-09 11:05:46 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län. När: Under helgen och på några håll kanske även efter helgen. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I stora delar av området har flödena börjat minska och ligger på klass-1 nivå eller något under. I de nedre delarna av Arbogaån och Sverkestaån väntas flödena kulminera under helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Uvån med biflöden När: Under helgen och i början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena har kulminerat och har börjat att minska. Källa: SMHI

2021-10-08 11:47:11 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvån med biflöden När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena har kulminerat och kommer under helgen att minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län. När: Under helgen och på några håll kanske även efter helgen. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I stora delar av området har flödena börjat minska och ligger på klass-1 nivå eller något under. I de nedre delarna av Arbogaån och Sverkestaån väntas flödena kulminera under helgen. Källa: SMHI

2021-10-07 12:11:31 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och närliggande delar av Örebro och Dalarnas län När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I stora delar av området har flödena minskat under veckan och ligger på klass-1 nivå eller något under. I områden med sjöar och dammar är flödena fortsatt höga och har de inte redan börja minskat kommer de under helgen att börja minska. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvån med biflöden När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Regleringen av Uvån gör att det inte är klass 2-flöden i hela vattendraget. Källa: SMHI

2021-10-07 12:11:31 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvån med biflöden När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Regleringen av Uvån gör att det inte är klass 2-flöden i hela vattendraget. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län. När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I stora delar av området har flödena minskat under veckan och ligger på klass-1 nivå eller något under. I områden med sjöar och dammar är flödena fortsatt höga och har de inte redan börja minskat kommer de under helgen att börja minska. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Källa: SMHI

2021-10-04 12:08:38 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län När: Fr.o.m. måndag och minst någon eller några dagar därefter Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödesnivåerna varierar en hel del i området beroende på de lokala förhållandena. Klass 3-flöden ser att finnas på något enstaka håll i östra delen, klass 2-flöden i många små och några medelstora vattendrag och klass 1-flöden i ännu fler vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvan med biflöden När: Fr.o.m måndag/tisdag och sen minst några dagar framöver Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-04 12:08:38 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län När: Fr.o.m. måndag och minst någon eller några dagar därefter Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödesnivåerna varierar en hel del i området beroende på de lokala förhållandena. Klass 3-flöden ser ut att finnas på något enstaka håll i östra delen, klass 2-flöden i många små och några medelstora vattendrag och klass 1-flöden i ännu fler vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvan med biflöden När: Fr.o.m måndag/tisdag och sen minst några dagar framöver Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-04 12:08:38 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvån med biflöden När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Regleringen av Uvån gör att det inte är klass 2-flöden i hela vattedraget. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och närliggande delar av Örebro och Dalarnas län När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av områdets vattendrag minskar flödena nu. Längre nedströms kan de höga flöden bestå några dagar till eller t.o.m. öka, framförallt där det finns mycket med sjöar och dammar. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Ny nederbörd väntas under tisdag kväll och natten till onsdag men det är osäkert om eller hur mycket flödesläget kan förvärras. Källa: SMHI

2021-10-04 12:08:38 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvån med biflöden När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Regleringen av Uvån gör att det inte är klass 2-flöden i hela vattendraget. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och närliggande delar av Örebro och Dalarnas län När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av områdets vattendrag minskar flödena nu. Längre nedströms kan de höga flöden bestå några dagar till eller t.o.m. öka, framförallt där det finns mycket med sjöar och dammar. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Källa: SMHI

2021-10-03 11:39:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Uvan När: Fr.o.m. idag Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-09-11 23:22:00 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Söndag morgon Var: Västra delen Intensitet: Upp till 15 mm/h Kommentar: Källa: SMHI

2021-08-20 11:36:27 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas och Gävleborgs län När: Till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt väntas klass 2-flöden Källa: SMHI

2021-08-20 11:36:27 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas och Gävleborgs län När: Till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt väntas klass 2-flöden Källa: SMHI

2021-08-19 12:13:42 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas och Gävleborgs län När: Till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt väntas klass 2-flöden Källa: SMHI

2021-08-18 11:06:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas och Gävleborgs län. När: Från onsdag till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt kan flödet komma upp i klass 2-flöden. Det är osäkert var de största nederbördsmängderna kommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket stora regnmängder Klass: 2 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder som kan komma upp till mellan 70 och 100 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-18 11:06:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas och Gävleborgs län. När: Från onsdag till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt kan flödet komma upp i klass 2-flöden. Källa: SMHI

2021-08-18 11:06:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas och Gävleborgs län. När: Från onsdag till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt kan flödet komma upp i klass 2-flöden. Källa: SMHI

2021-08-17 12:55:33 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. När: Från onsdag till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt kan flödet komma upp i klass 2-flöden. Det är osäkert var de största nederbördsmängderna kommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket stora regnmängder Klass: 2 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder som kan komma upp till mellan 70 och 100 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-17 12:55:33 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. När: Från onsdag till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt kan flödet komma upp i klass 2-flöden. Det är osäkert var de största nederbördsmängderna kommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket stora regnmängder Klass: 2 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder som kan komma upp till mellan 70 och 100 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI