Vädervarningar Dalarnas län utom Dalafjällen

2020-01-28 04:41:45 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag kväll och under natten till onsdag. Var: Väster och norr om Siljan Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-01-14 15:11:53 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt mot onsdag Var: Norr och väster om Siljan Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm nysnö Kommentar: Källa: SMHI

2020-01-13 10:48:05 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Under tisdagen Var: Främst södra delen Intensitet: Kommentar: Regn på kalla vägar Källa: SMHI

2020-01-11 09:05:35 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fram till söndag kväll Var: Främst västra delen Intensitet: Ca 5 mm Kommentar: Regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2020-01-02 20:17:42 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot fredag och fredag morgon Var: Norr om Siljan Intensitet: Regn eller snöblandat regn som fryser på kalla vägar. Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-19 10:05:59 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot fredag Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn Kommentar: I norra delen snö under början av natten Källa: SMHI

2019-12-09 10:05:53 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Under eftermiddagen Var: I södra delen Intensitet: - Kommentar: Regn eller blötsnö som följs av uppklarning och tillfrysning. Källa: SMHI

2019-12-07 10:47:08 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från söndag middag och resten av söndagen Var: Hela området Intensitet: 5-15 cm Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-06 10:43:13 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Ikväll och natt mot lördag Var: Södra delen Intensitet: - Kommentar: Underkylt regn som kan ge upphov till ishalka. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt mot lördag fram till lördag eftermiddag. Var: Södra delen Intensitet: Total mängd nysnö 10-15 cm. Kommentar: Som mest intensivt under sena natten och lördag morgon. Källa: SMHI

2019-12-06 10:43:13 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag morgon Var: Södra delen Intensitet: - Kommentar: Underkylt regn som kan ge upphov till ishalka. Källa: SMHI

2019-12-06 10:43:13 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Under lördagen Var: Södra delen Intensitet: - Kommentar: Regn eller snö som följs av tillfrysning. Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från söndag middag snöfall och resten av söndagen Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-05 10:16:18 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt mot fredag Var: Norra delarna Intensitet: Kommentar: Regn eller snöblandat regn på kalla vägbanor Källa: SMHI

2019-12-02 10:32:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Sent tisdag eftermiddag och tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Snöfall som övergår i underkylt regn eller regn på kalla vägytor Källa: SMHI

2019-11-27 11:44:24 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: ca 10 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2019-11-26 10:43:58 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt mot onsdag Var: Södra delen Intensitet: Ca 5 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2019-11-20 11:06:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot torsdag och torsdag morgon Var: Norra delen Intensitet: Kommentar: Underkylt regn eller regn på kalla vägbanor Källa: SMHI

2019-11-15 21:02:05 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från lördag eftermiddag till söndag morgon. Var: I västra delen. Intensitet: 5-15 cm Kommentar: Källa: SMHI

2019-11-10 20:03:48 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag förmiddag till måndag kväll Var: Främst norr och väster om Siljan Intensitet: Snöfall som kan ge 5-15 cm nysnö Kommentar: - Källa: SMHI

2019-11-08 10:52:34 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fredag kväll och natt mot lördag Var: Främst i södra delen Intensitet: 2-5 cm Kommentar: Även i norra delen snöfall, men inte lika intensivt. Källa: SMHI

2019-10-23 11:25:33 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Från Siljan området ner till norra Värmland. När: Pågående höga flöden. Flödena är avtagande. Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI