Vädervarningar Dalarnas län utom Dalafjällen

2018-07-18 19:54:10 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-15 16:28:53 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Från i dag, söndag, till och med tisdag väntas den maximala dagstemperaturen, i främst den södra delen, bli 30 grader eller högre. Efter tisdag blir det fortsatt varmt med temperaturer över 26 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-12 13:57:12 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-06-29 13:46:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-27 15:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt, i främst gles och öppen vegetation, mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-27 05:53:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-06-02 15:29:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader till och med söndag. Källa: SMHI

2018-06-01 09:25:14 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 I den södra delen kan maxtemperaturen under dagarna nå 26 grader veckan ut. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-26 14:44:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I södra och östra Dalarna är risken för bränder i skog och mark stor, i ytlig och öppen vegetation (kalhyggen) lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-24 14:54:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I södra och östra Dalarna är risken för bränder i skog och mark stor. Källa: SMHI

2018-05-23 10:52:21 +0200

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet i Siljan är fortsatt högt men sjunker och väntas gå under klass 1-nivå under onsdagen eller torsdagen. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 I sydöstra Dalarna är risken för bränder i skog och mark lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-21 11:32:22 +0200

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet i Siljan är fortsatt högt men sjunker och väntas gå under klass 1-nivå senast till helgen. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 I sydöstra Dalarna är risken för bränder i skog och mark lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-21 10:33:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I sydöstra Dalarna är risken för bränder i skog och mark lokalt stor. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 I nordligaste delen är gräsbrandsrisken stor måndag och tisdag eftermiddag. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet i Siljan sjunker sakta men väntas vara kvar över klass 1-nivå under det mesta av vecka 21. Källa: SMHI

2018-05-18 10:37:18 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Dalälven har kulminerat över klass 1-nivå och sjunker i hela Dalälven förutom i delen närmast utloppet. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet i Siljan är fortsatt över klass 1-nivå men har nått kulmen och sjunker sakta. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 I norra delen är gräsbrandsrisken stor fredag eftermiddag. Källa: SMHI

2018-05-17 12:29:19 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Dalälven ligger över klass 1-nivå och har kulminerat förutom i delen närmast utloppet. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet i Siljan är fortsatt på klass 1-nivå men har nått kulmen och sjunker sakta. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-17 12:29:19 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Dalälven ligger över klass 1-nivå och har kulminerat förutom i delen närmast utloppet. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet i Siljan är fortsatt på klass 1-nivå men har nått kulmen och sjunker sakta. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 I norra delen är gräsbrandsrisken stor fredag eftermiddag. Källa: SMHI

2018-05-12 15:03:36 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under söndag eftermiddag främst öster om Siljan är Gräsbrandsfaran stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat men ligger kvar på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger på klass 1-nivå och förväntas fortsätta öka något. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 I samband med de höga flödena i övre delarna av Dalälvens avrinningsområdet har vattenståndet i Siljan nått klass 1-nivå och förväntas fortsätta stiga. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i nordvästra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och österut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

2018-05-12 15:03:36 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger över klass 1-nivå och har kulminerat förutom närmare utloppet där den kulminerar kommande dygn. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet i Siljan är fortsatt på klass 1-nivå men har nått kulmen och väntas sakta börja sjunka. Källa: SMHI