Vädervarningar Dalarnas län, Dalafjällen

2020-11-24 12:27:58 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot onsdag och onsdag morgon Var: Hela området Intensitet: Regn som faller på kalla vägar eller underkylt regn kan ge ishalka. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-20 23:08:35 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Snöfall övergår i regn och faller på kalla vägytor. Det följs av uppklarning med risk för tillfrysning av våta vägytor. Källa: SMHI

2020-10-22 11:05:18 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot fredag Var: Hela området Intensitet: Uppklarning ger snabb avkylning av våta vägbanor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning. Kommentar: Brandrisken avtar något under söndag eftermiddag i samband med att skurar rör sig in. Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med lördag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 09:40:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 09:40:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från onsdag och veckan ut Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-10 19:26:34 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria områden där det fortfarande finns torrt fjolårsgräs Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-03 12:22:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lokalt i Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Resten av vecka 23 och troligen det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Små och en del medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På många håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Lokalt i snöfria delar Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-02 11:28:11 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lokalt i Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Under vecka 23 Typ av vattendrag: Små och enstaka medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På de flesta håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och i kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge över 35 mm regn/3 timmar Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-02 11:28:11 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lokalt i Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Under vecka 23 Typ av vattendrag: Små och enstaka medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På de flesta håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-30 11:40:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Från måndag vecka 23 Typ av vattendrag: Små Orsak: Snösmältning på grund av höga temperaturer Kommentar: Enstaka områden kan komma upp i klass 2-nivå från tisdag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-30 11:40:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lokalt i Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Under vecka 23 Typ av vattendrag: Små och enstaka medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På de flesta håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och i kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge över 35 mm regn/3 timmar Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-27 12:33:24 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-27 12:33:24 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-20 03:32:56 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-12 19:42:28 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från natt mot måndag till måndag kväll Var: På kalfjället Intensitet: Nordväst 14-18 m/s Kommentar: Tidvis snöfall kan tillsammans med kraftig vind ge problem med drivbildning och dåliga siktförhållanden Källa: SMHI

2020-02-08 20:27:06 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från söndag förmiddag till natt mot måndag Var: I den högre terrängen och på vindutsatta platser Intensitet: Sydlig vind 14-17 m/s Kommentar: Dessutom snöfall Källa: SMHI

2020-01-11 09:05:35 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fram till lördag kväll Var: Hela området Intensitet: Ca 5 mm Kommentar: Regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2020-01-10 10:44:12 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Lördag morgon till lördag kväll Var: På kalfjället och i vindutsatt terräng Intensitet: Sydvästlig hård eller mycket hård vind, 14-18 Kommentar: Utöver vinden även snöbyar som från eftermiddagen kan få regninslag Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fram till söndag kväll Var: Hela området Intensitet: Ca 5 mm Kommentar: Regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI