Vädervarningar Dalarnas län, Dalafjällen

2020-06-02 11:28:11 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lokalt i Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Under vecka 23 Typ av vattendrag: Små och enstaka medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På de flesta håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och i kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge över 35 mm regn/3 timmar Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-30 11:40:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Från måndag vecka 23 Typ av vattendrag: Små Orsak: Snösmältning på grund av höga temperaturer Kommentar: Enstaka områden kan komma upp i klass 2-nivå från tisdag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-30 11:40:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lokalt i Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Under vecka 23 Typ av vattendrag: Små och enstaka medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På de flesta håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och i kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge över 35 mm regn/3 timmar Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-27 12:33:24 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-20 03:32:56 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-12 19:42:28 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från natt mot måndag till måndag kväll Var: På kalfjället Intensitet: Nordväst 14-18 m/s Kommentar: Tidvis snöfall kan tillsammans med kraftig vind ge problem med drivbildning och dåliga siktförhållanden Källa: SMHI

2020-02-08 20:27:06 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från söndag förmiddag till natt mot måndag Var: I den högre terrängen och på vindutsatta platser Intensitet: Sydlig vind 14-17 m/s Kommentar: Dessutom snöfall Källa: SMHI

2020-01-11 09:05:35 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fram till lördag kväll Var: Hela området Intensitet: Ca 5 mm Kommentar: Regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2020-01-10 10:44:12 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Lördag morgon till lördag kväll Var: På kalfjället och i vindutsatt terräng Intensitet: Sydvästlig hård eller mycket hård vind, 14-18 Kommentar: Utöver vinden även snöbyar som från eftermiddagen kan få regninslag Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fram till söndag kväll Var: Hela området Intensitet: Ca 5 mm Kommentar: Regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2020-01-10 10:44:12 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Lördag morgon till och med eftermiddagen. Var: På kalfjället Intensitet: Sydvästlig hård eller mycket hård vind, 15-20 m/s. Kommentar: Utöver vinden även snöbyar. Källa: SMHI

2020-01-03 09:48:47 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Under lördagen. Var: Främst på kalfjället i nordvästra delen. Intensitet: Nordvästlig vind 14-18 m/s. Kommentar: Tidvis snöbyar. Källa: SMHI

2020-01-02 20:17:42 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot fredag Var: Främst i södra delen Intensitet: Regn eller snöblandat regn som fryser på kalla vägar. Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-28 09:35:15 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Söndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Regn på kalla vägytor eller underkylt regn Källa: SMHI

2019-12-19 19:54:42 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot fredag och fredag morgon Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-10 03:33:50 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från tisdag kväll till onsdag morgon Var: I hela området Intensitet: Hård sydlig vind, 14 m/s samt ymnigt snöfall Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden Källa: SMHI

2019-12-07 10:47:08 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från söndag middag och resten av söndagen Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-07 10:34:50 +0100

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från söndag middag snöfall och resten av söndagen Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm Kommentar: Källa: SMHI

2019-11-21 04:50:03 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Torsdag morgon Var: Östra delen Intensitet: - Kommentar: Regn på kalla vägbanor Källa: SMHI

2019-11-19 20:10:34 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt till onsdag Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: I samband med uppklarning kan våta vägbanor frysa till Källa: SMHI

2019-08-31 10:51:17 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag morgon till tidig eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI