Vädervarningar Ålands hav

2024-01-30 20:40:39 +0100

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Onsdag kväll sydväst 14-17 m/s. Torsdag morgon avtagande.
Källa: SMHI

2024-01-28 22:03:18 +0100

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Natt mot måndag sydväst 14-17 m/s. Avtagande på förmiddag.
Källa: SMHI

2024-01-28 15:49:00 +0100

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Natt mot måndag sydväst 14-17 m/s. Avtagande på förmiddag.
Källa: SMHI

2024-01-22 21:58:24 +0100

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Sydväst 15 m/s. Tisdag morgon avtagande.
Källa: SMHI

2024-01-22 14:18:03 +0100

Gul varning. Kuling 18-24 m/s.
Händelse: Syd 15-20 m/s. Måndag kväll sydväst 15 m/s. Tisdag morgon avtagande.
Källa: SMHI

2024-01-22 01:45:38 +0100

Gul varning. Kuling 18-24 m/s.
Händelse: Syd ökande till 16-21 m/s. Måndag kväll sydväst 15 m/s.
Källa: SMHI

2024-01-21 18:25:49 +0100

Gul varning. Kuling 18-24 m/s.
Händelse: Syd tidvis ca 15 m/s. Måndag morgon ökande till 17-22 m/s. Måndag kväll sydväst och åter åter tidvis 15 m/s.
Källa: SMHI

2024-01-21 10:21:21 +0100

Gul varning. Kuling 18-24 m/s.
Händelse: Syd tidvis ca 15 m/s. Måndag morgon ökande till 17-22 m/s.
Källa: SMHI

2024-01-20 13:08:51 +0100

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Från söndag morgon syd tidvis ca 15 m/s.
Källa: SMHI

2024-01-20 09:09:23 +0100

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Från söndag morgon syd tidvis ca 15 m/s.
Källa: SMHI

2024-01-19 08:48:47 +0100

Gul varning. Måttlig nedisning till havs.
Händelse: I isfria områden risk för måttlig nedisning.
Källa: SMHI

2024-01-18 11:00:54 +0100

Gul varning. Måttlig nedisning till havs.
Händelse: I isfria områden risk för måttlig nedisning.
Källa: SMHI

2024-01-18 10:14:09 +0100

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Torsdag kväll kortvarigt nordväst 14-17 m/s.
Källa: SMHI

Gul varning. Måttlig nedisning till havs.
Händelse: I isfria områden risk för måttlig nedisning.
Källa: SMHI

2024-01-17 18:44:38 +0100

Gul varning. Måttlig nedisning till havs.
Händelse: I isfria områden risk för måttlig nedisning.
Källa: SMHI

2024-01-17 15:53:23 +0100

Gul varning. Kuling 18-24 m/s.
Händelse: Syd 15-19 m/s. Sent onsdag kväll avtagande.
Källa: SMHI

2024-01-17 15:53:23 +0100

Gul varning. Kuling 18-24 m/s.
Händelse: Syd 15-19 m/s. Sent onsdag kväll avtagande.
Källa: SMHI

Gul varning. Måttlig nedisning till havs.
Händelse: I isfria områden risk för måttlig nedisning.
Källa: SMHI

2024-01-17 09:24:34 +0100

Gul varning. Kuling 18-24 m/s.
Händelse: Syd 14-17 m/s. Onsdag eftermiddag 15-19 m/s. Sent onsdag kväll avtagande.
Källa: SMHI

2024-01-16 09:11:59 +0100

Gul varning. Kuling 18-24 m/s.
Händelse: Onsdag morgon omkring syd 14-17 m/s. Onsdag eftermiddag 15-19 m/s. Sent onsdag kväll avtagande.
Källa: SMHI

Gul varning. Måttlig nedisning till havs.
Händelse: I isfria områden risk för måttlig nedisning.
Källa: SMHI

2024-01-16 09:11:59 +0100

Gul varning. Kuling 18-24 m/s.
Händelse: Onsdag morgon omkring syd 14-17 m/s. Onsdag eftermiddag 15-19 m/s. Sent onsdag kväll avtagande.
Källa: SMHI

2024-01-16 07:35:13 +0100

Gul varning. Måttlig nedisning till havs.
Händelse: I isfria områden risk för måttlig nedisning.
Källa: SMHI