Vädervarningar Östergötlands län

2020-06-10 04:16:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Till vidare Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-07 05:16:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under söndagen Var: I västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-04 04:09:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt till mycket torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-03 04:43:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-27 03:48:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-20 08:22:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under onsdag och torsdag Var: Lokalt Intensitet: Skogsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-30 05:26:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns torrt fjolårsgräs. Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-04-29 05:59:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns torrt fjolårsgräs Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-20 06:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Risken minskar måndag eftermiddag i samband med regn Källa: SMHI

2020-04-20 06:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-20 06:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag eftermiddag. Var: Hela området där det finns torrt fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-20 04:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder är stor i skog och mark Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-18 08:32:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-17 04:22:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Det är risk för snabb brandspridning över öppna ytor med snabbtorkad vegetation som hyggen och mark med brännbar vegetation Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-12 19:57:09 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Där man fortfarande har torrt fjolårsgräs Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-04-06 19:35:45 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-06 19:35:45 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-05 14:35:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Hela området där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-03 05:01:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-01 11:04:21 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma Källa: SMHI