Vädervarningar Östergötlands län

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under söndagen Var: Hela området Intensitet: Temperaturen väntas stiga över 26 grader Kommentar: På måndag svalare Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: Brandrisken minskar lokalt i samband med regnskurar Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under söndagen Var: Hela området Intensitet: Temperaturen väntas stiga över 26 grader Kommentar: På måndag svalare Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag eftermiddag till och med natt mot måndag. Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge stora regnmängder på kort tid, 35 mm/ 3 timmar. Kommentar: I samband med regnet också risk för åska. Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem. Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Skurar har dragit in och minskat brandrisken, men med stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Till och med natt mot måndag Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge stora regnmängder på kort tid, 35 mm/ 3 timmar. Kommentar: I samband med regnet också risk för åska. Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem. Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Skurar har dragit in och minskat brandrisken, men med stora lokala variationer. Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från torsdag och veckan ut Var: Norra Östergötland Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: I övriga området väntas maxtemperaturen överstiga 26 grader Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-22 08:32:29 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I nordöstra delen Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning. Kommentar: Området kommer att öka de närmaste dagarna då torrt och varmt väder väntas. Källa: SMHI

2020-06-22 08:32:29 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I nordöstra delen Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning. Kommentar: Området kommer att öka de närmaste dagarna då torrt och varmt väder väntas. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från torsdag och veckan ut Var: Norra Östergötland Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: I övriga området väntas maxtemperaturen överstiga 26 grader Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-22 08:32:29 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I nordöstra delen Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning. Kommentar: Området kommer att öka de närmaste dagarna då torrt och varmt väder väntas. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från torsdag och veckan ut Var: Norra Östergötland Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: I övriga området väntas maxtemperaturen överstiga 26 grader Källa: SMHI

2020-06-14 04:10:30 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Det är mycket eller extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-11 04:25:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för extrem stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-10 04:16:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Till vidare Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-07 05:16:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under söndagen Var: I västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-04 04:09:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt till mycket torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-03 04:43:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-27 03:48:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-20 08:22:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under onsdag och torsdag Var: Lokalt Intensitet: Skogsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-30 05:26:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns torrt fjolårsgräs. Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-04-29 05:59:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns torrt fjolårsgräs Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-20 06:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Risken minskar måndag eftermiddag i samband med regn Källa: SMHI

2020-04-20 06:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI