Vädervarningar Östergötlands län

2019-06-17 05:33:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I östra delen. Intensitet: Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-17 05:33:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I östra delen. Intensitet: Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag Var: Främst i den östra delen Intensitet: 26-28 grader Kommentar: Varmast ser det ut att bli under onsdag och torsdag. Källa: SMHI

2019-06-17 05:33:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: I östra delen Intensitet: Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag Var: Främst i den östra delen Intensitet: 26-28 grader Kommentar: Varmast ser det ut att bli under onsdag och torsdag. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Skyfallsliknande regn, över 35 mm på tre timmar, i samband med kraftig åska och tillfälligt mycket hårda vindbyar. Kommentar: Risken kan komma att minska ifall prognosen ändras. Källa: SMHI

2019-06-17 05:33:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I östra delen Intensitet: Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag Var: Främst i den östra delen Intensitet: 26-28 grader Kommentar: Varmast ser det ut att bli under onsdag och torsdag. Källa: SMHI

2019-06-17 05:33:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: I östra delen Intensitet: Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-13 10:10:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Östra delen Intensitet: Skogsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-13 09:38:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I östra delen Intensitet: Skogsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-04 04:52:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-04 04:52:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från onsdag till och med fredag Var: I hela området Intensitet: 26 grader eller högre Kommentar: Värmen kan möjligen stanna kvar även under lördagen Källa: SMHI

2019-06-04 04:52:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Under fredagsdygnet kan skurar minska risken i västra delen. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från onsdag till och med fredag Var: I hela området Intensitet: 26 grader eller högre Kommentar: Värmen kan möjligen stanna kvar även under lördagen Källa: SMHI

Risk Åska Klass: 0 När: Fredag eftermiddag och kväll Var: Främst i västra delen Intensitet: Kraftig åska med lokalt skyfallsliknande regn Kommentar: I samband med åskan kan även kraftiga vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-06-04 04:52:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: I hela området Intensitet: 26 grader eller högre Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-04 04:52:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-04 04:52:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Risken minskar under dagen i samband med regn. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under dagen och kvällen Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skurar kan ge stora regnmängder på kort tid, mer än 35 mm på 3 timmar Kommentar: I samband med skurarna kan kraftig åska och kraftiga vindbyar förekomma Källa: SMHI

2019-06-03 11:03:19 +0200

Risk Åska Klass: 0 När: Natt mot tisdag Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Frekvent åska med mycket kraftiga vindbyar. Kommentar: I samband med åskan kan skyfallsliknande regn förekomma. Källa: SMHI

2019-05-31 06:20:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I den östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-31 06:20:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Under måndag eftermiddag och kväll lokalt kraftiga skurar och brandrisken avtar. Källa: SMHI

Risk Åska Klass: 0 När: Måndag eftermiddag och kväll Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Åska med mycket kraftiga vindbyar. Kommentar: I samband med åskan kan skyfallsliknande regn förekomma. Källa: SMHI

2019-05-31 05:56:20 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag. Var: I den östra delen. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-29 04:47:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-29 04:47:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-29 04:47:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och Torsdag Var: I östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI