Vädervarningar Östergötlands län

2020-02-24 02:36:39 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö Kommentar: Närmast kusten delvis regn Källa: SMHI

2020-02-22 05:03:53 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s Kommentar: Avtagande lördag kväll Källa: SMHI

2020-02-15 10:08:41 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Söndag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: Sydväst 21-24 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-18 12:11:05 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I flertalet vattendrag i södra Närke, norra Östergötland samt det mesta av Sörmland. När: Flödena stiger och kommer på de flesta håll att vara över klass 1-nivå under hela julhelgen. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-13 18:00:43 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Emmaån och Hällestadsån nedströms Hällestad. När: Kulmen nås under vecka 51 och varningen består veckan ut. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarigt regn och höga sjönivåer. Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-13 18:00:43 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Hällestadsån nedströms Hällestad samt biflödet Emmaån. När: Flödet beräknas i de flesta delar vara över klass 1-nivå minst fram till jul. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd och höga sjönivåer. Kommentar: I nedre delen av Emmaån ligger flödet ligga nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Igelforsån När: Flödet i Igelforsån är nu runt klass 1-nivå och stiger fortsatt. Flödet kommer att vara över klass 1 åtminstone fram till jul. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-09 03:55:04 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot tisdag Var: I hela området Intensitet: - Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar. Källa: SMHI

2019-12-02 10:32:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor Källa: SMHI

2019-11-28 10:34:38 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från i natt till fredag middag Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm Kommentar: Svårbedömt hur mycket snö som lägger sig. Källa: SMHI

2019-08-27 05:32:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-27 05:32:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor till mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

2019-08-27 05:32:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor till mycket stor Kommentar: Risken minskar söndag eftermiddag i samband med skurar Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket kraftig åska Klass: 2 När: Under eftermiddagen Var: Hela området Intensitet: Risk för kraftig åska Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-27 05:32:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor till mycket stor Kommentar: Risken minskar söndag eftermiddag i samband med skurar Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

2019-08-27 05:32:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor till mycket stor Kommentar: Risken minskar söndag eftermiddag i samband med skurar Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till onsdag Var: Hela området Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I den södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: Södra och östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Södra och östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn, 35-50 mm i samband med åskskurar Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn, 35-50 mm i samband med åskskurar Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-25 14:14:57 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I den södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI