Vädervarningar Östergötlands län

2018-04-03 15:53:50 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är stor tisdag eftermiddag. Källa: SMHI

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-02-20 10:35:28 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot tisdag regn som övergår i snöfall. I nordligaste Östergötland från sena natten till fram på tisdag förmiddag snöfall som kan ge drygt 5 cm. Källa: SMHI

2017-02-20 10:35:28 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot tisdag regn som övergår i snöfall. I norra Östergötland från sena natten till fram på tisdag förmiddag snöfall som kan ge drygt 5 cm. Källa: SMHI

2017-02-16 10:01:53 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under dagen är det risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2017-01-02 10:25:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag kväll snöfall som under natt mot onsdag kan ge 5-10 cm. Under onsdagen troligen fortsatt snöfall och från tidigt onsdag morgon dessutom blåsigt med friska ostliga eller nordostliga vindar. Källa: SMHI

2016-12-25 15:50:15 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Natt till tisdag mycket hårda västliga eller nordvästliga vindbyar, 21-23 m/s. Källa: SMHI

2016-12-11 16:07:52 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag kväll och natt mot måndag risk för tillfrysning på våta vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-07 06:14:08 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från onsdag eftermiddag risk för regn på kalla vägytor med isbildning som följd. Källa: SMHI

2016-12-01 15:49:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Regn som under kvällen och natten följs av temperatur som faller under noll grader. Källa: SMHI

2016-11-05 10:54:45 +0100

Varning klass 2 stora snömängder Klass: 2 Från kvällen stora nederbördsmängder i södra delen, övergående i snö. Från natten fram till söndag kväll kan det komma 15-25 cm snö, lokalt möjligen upp mot 30 i den allra sydostligaste delen. Källa: SMHI

2016-11-04 10:23:44 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 Under söndagen snö eller blötsnö som i västra delen lokalt kan ge runt 20 cm. I östra delen faller det mesta av nederbörden i form av regn. Källa: SMHI

2016-11-01 14:27:32 +0100

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 Länet utom kusten under onsdagen snöfall som kan ge ca 2 cm. Källa: SMHI

2016-09-29 02:27:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark fortsatt stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2016-09-27 06:07:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-26 05:01:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för brand i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-25 04:43:33 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för brand i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-24 12:17:58 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-24 07:11:47 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-23 04:51:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI