Vädervarningar Öresund

2019-05-02 08:31:22 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väst eller nordväst tidvis 15 m/s. Avtagande torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2019-04-22 13:28:59 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från tisdag eftermiddag ost eller sydost 15 m/s. Källa: SMHI

2019-04-22 13:28:59 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från tisdag eftermiddag ost eller sydost 14 m/s. Källa: SMHI

2019-03-16 20:34:23 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar:Söndag kväll sydväst 14 m/s. Källa: SMHI

2019-03-14 15:16:25 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar:Fredag kväll, i den södra delen, väst eller sydväst 14-17 m/s. Källa: SMHI

2019-03-12 16:37:16 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar:Från tisdag kväll syd ca 15 m/s. Avtagande natt till onsdag. Källa: SMHI

2019-03-11 08:47:30 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från tisdag eftermiddag syd ca 15 m/s. Källa: SMHI

2019-03-10 04:13:06 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Väst 14-17 m/s. Söndag morgon avtagande. Källa: SMHI

2019-03-09 11:07:36 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Väst 14-17 m/s. I eftermiddag tillfälligt avtagande. I natt väst eller nordväst 16-20 m/s. Söndag förmiddag avtagande. Källa: SMHI

2019-03-08 16:43:55 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Väst 14-17 m/s. Fredag eftermiddag eller kväll avtagande. Från lördag förmiddag väst 14-17 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet söder om bron sjunker i dag och kan sen eftermiddag kortvarigt nå ca 60 cm under medelvattenstånd. Under fredagskvällen åter stigande. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet stiger och kan norra om Helsingborg sent i kväll nå 70-80 cm över medelvattenstånd. Natt mot lördag åter sjunkande. Källa: SMHI

2019-03-08 16:43:55 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Lördag morgon sydväst 14-17 m/s, från mitt på dagen väst. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet stiger och kan norra om Helsingborg sent i kväll nå 70-80 cm över medelvattenstånd. Natt mot lördag åter sjunkande. Källa: SMHI

2019-03-08 16:43:55 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Lördag morgon sydväst 14-17 m/s, från mitt på dagen väst. Källa: SMHI

2019-03-07 11:12:48 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från torsdag eftermiddag sydväst tidvis 14-17 m/s. Fredag förmiddag tilltagande väst eller nordväst 15-19 m/s. Fredag eftermiddag eller kväll avtagande. Källa: SMHI

2019-03-07 11:12:48 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Sydväst tidvis 15 m/s. Fredag förmiddag nordväst ökande till 15-19 m/s. Fredag eftermiddag eller kväll avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet söder om bron sjunker under fredagen och kan sen eftermiddag kortvarigt nå ca 60 cm under medelvattenstånd. Under fredagskvällen åter stigande. Källa: SMHI

2019-03-07 11:12:48 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Fredag förmiddag nordväst ökande till 15-19 m/s. Fredag eftermiddag eller kväll avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet söder om bron sjunker i dag och kan sen eftermiddag kortvarigt nå ca 60 cm under medelvattenstånd. Under fredagskvällen åter stigande. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet stiger och kan norra om Helsingborg sent i kväll nå 70-80 cm över medelvattenstånd. Natt mot lördag åter sjunkande. Källa: SMHI

2019-03-06 11:01:40 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Torsdag eftermiddag sydväst 15 m/s. Källa: SMHI

2019-03-04 09:34:02 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från måndag kväll sydväst tidvis 15 m/s. Natt mot tisdag väst, under morgonen avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker söder om bron, och når natt mot tisdag ca 60 cm under medelvattenstånd. Under morgonen stigande. Källa: SMHI

2019-03-03 22:28:05 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från måndag förmiddag sydväst ca 15 m/s. Måndag kväll ökande till 15-20 m/s. Källa: SMHI

2019-03-03 22:28:05 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från måndag förmiddag sydväst ca 15 m/s. Måndag kväll ökande till 15-20 m/s. Källa: SMHI

2019-03-03 22:28:05 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från måndag förmiddag sydväst ca 15 m/s. Måndag kväll ökande till 15-20 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker söder om bron, och når natt mot tisdag ca 60 cm under medelvattenstånd. Under morgonen stigande. Källa: SMHI