Vädervarningar Öresund

2017-04-15 10:29:46 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från lördag middag, i främst den södra delen, omkring väst 14-17 m/s. Lördag kväll avtagande. Källa: SMHI

2017-04-13 11:05:30 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från i kväll väst eller nordväst 14 m/s. Fredag morgon avtagande. Källa: SMHI

2017-04-10 00:54:54 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från sent måndag kväll nordväst 15 m/s. Källa: SMHI

2017-04-05 13:32:19 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Onsdag kväll väst eller nordväst tidvis 15 m/s. Avtagande natt till torsdag. Källa: SMHI

2017-03-14 22:50:07 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Under onsdagen väst eller nordväst, ca 14 m/s. I kväll avtagande. Källa: SMHI

2017-03-14 09:11:05 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Natt mot onsdag tillfälligt ca 60 cm under medelvattenstånd söder om Öresundsbron. Källa: SMHI

2017-02-25 09:15:55 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Lördag kväll syd eller sydväst kortvarigt 14 m/s. Källa: SMHI

2017-02-22 03:43:37 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Onsdag kväll väst eller sydväst ca 15 m/s. Natt mot torsdag väst eller nordväst och avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Söder om bron sjunker vattenståndet under onsdagen och når, från onsdag förmiddag, omkring 60 centimeter under medelvattenstånd i samband med lägsta tidvatten. Källa: SMHI

2017-02-21 20:02:35 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Söder om bron sjunker vattenståndet under onsdagen och når, från onsdag förmiddag, omkring 60 centimeter under medelvattenstånd i samband med lägsta tidvatten. Källa: SMHI

2017-02-21 14:00:47 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Fram till i kväll väst eller nordväst 14-17 m/s. Källa: SMHI

2017-02-19 19:47:31 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet söder om bron sjunker under måndagen och når omkring 65 centimeter under medelvattenstånd under eftermiddagen. Därefter stigande. Källa: SMHI

2017-02-18 17:41:15 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet söder om bron sjunker och når, från söndag morgon, cirka 60 centimeter under medelvattenstånd. Därefter tillfälligt stigande. Källa: SMHI

2017-02-07 07:01:02 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet i norra Öresund sjunker under dagen och når från tisdag sen kväll ca 60 cm under medelvattenstånd. Källa: SMHI

2017-01-10 17:08:37 +0100

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Torsdag morgon stiger vattenståndet norr om bron till 80-100 cm över medelvattenstånd. Torsdag kväll åter sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet söder om Öresundsbron sjunker och når under kvällen ca -60 cm under medelvattenstånd. Efter midnatt åter stigande. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Syd eller sydväst 14-18 m/s, onsdag eftermiddag väst 15 m/s. Källa: SMHI

2017-01-10 16:18:38 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från onsdag morgon syd eller sydväst 14-18 m/s, onsdag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2017-01-10 04:31:20 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från onsdag morgon syd ca 15 m/s. Källa: SMHI

2017-01-04 23:23:45 +0100

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet söder om bron är högt, 80-115 cm över medelvattenstånd, men sjunker långsamt under natten. Källa: SMHI

2017-01-04 06:37:38 +0100

Varning klass 2 mycket högt vattenstånd Klass: 2 Onsdag middag stiger vattenståndet och kan under kvällen tillfälligt nå 80-120 cm över medelvattenstånd, högst längs Skånes kust. Därefter sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Nordväst 14-17 m/s. Under förmiddagen nord ca 15 m/s. Onsdag kväll nordost och avtagande. Källa: SMHI

2017-01-03 13:06:58 +0100

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Onsdag middag stiger vattenståndet söder om bron till 80-110 cm över medelvattenstånd. Natt mot torsdag sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Tisdag eftermiddag väst ca 15 m/s. Natt mot onsdag väst eller nordväst 14-18 m/s. Onsdag morgon nord ca 15 m/s. Källa: SMHI

2017-01-03 00:09:44 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Tisdag eftermiddag väst ca 15 m/s. Från natt mot onsdag väst eller nordväst 14-18 m/s. Källa: SMHI