Vädervarningar Öresund

2019-01-02 15:12:31 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från onsdag eftermiddag 14-17 m/s, onsdag kväll avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet är 80-100 centimeter över medelvattenstånd norr om bron och 100-110 centimeter över medelvattenstånd söder om bron. Vattenståndet sjunker under kvällen. Källa: SMHI

2019-01-02 15:12:31 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från onsdag eftermiddag 14-17 m/s, onsdag kväll avtagande. Källa: SMHI

2019-01-01 05:02:14 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Väst ca 15 m/s. Tisdag eftermiddag nordväst 15-20 m/s. Natt mot onsdag nord. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker söder om bron och når 70-90 cm under medelvattenstånd från sen kväll måndag. Snabbt stigande från tisdag eftermiddag. Källa: SMHI

2019-01-01 05:02:14 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Väst ca 15 m/s. Tisdag eftermiddag nordväst 15-20 m/s. Natt mot onsdag nord. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker söder om bron och når 70-90 cm under medelvattenstånd från sen kväll måndag. Snabbt stigande från tisdag eftermiddag. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet norr om bron stiger snabbt och når cirka 80 centimeter över medelvattenstånd under dagen. Söder om bron är vattenståndet lågt men stiger under dagen och når cirka 80 centimeter över medelvattenstånd från onsdag morgon. Källa: SMHI

2019-01-01 05:02:14 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Nordväst 15-20 m/s. Natt till onsdag nord, från onsdag morgon 15-17 m/s. Onsdag kväll avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet norr om bron är högt, cirka 80 centimeter över medelvattenstånd. Söder om bron stiger vattenståndet och når cirka 80 centimeter över medelvattenstånd från onsdag morgon. Källa: SMHI

2018-12-31 00:31:04 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker söder om bron och når 60-80 cm under medelvattenstånd från sen kväll måndag. Snabbt stigande från tisdag eftermiddag. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från sent i natt väst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2018-12-31 00:31:04 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker söder om bron och når 70-90 cm under medelvattenstånd från sent ikväll. Snabbt stigande från tisdag eftermiddag. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från sent i natt väst 14-17 m/s. Tisdag eftermiddag nordväst 16-20 m/s. Källa: SMHI

2018-12-16 12:13:39 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet i den norra delen sjunker och kan nå 60 cm under MSL sent ikväll. Natt mot måndag stigande. Källa: SMHI

2018-12-07 12:11:24 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från natt mot lördag väst tidvis ca 15 m/s. Lördag morgon sydväst. Källa: SMHI

2018-12-03 11:08:10 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Tisdag middag, väst eller nordväst 15 m/s Källa: SMHI

2018-12-03 11:08:10 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Tisdag middag, väst eller nordväst 15 m/s Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet söder om bron sjunker och når tisdag förmiddag 60-70 cm under medelvatten. Från tisdag eftermiddag åter stigande. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 I norra delen stiger vattenståndet under tisdagen och når från eftermiddagen cirka 80 cm över medelvatten. Från tisdag kväll åter sjunkande. Källa: SMHI

2018-12-03 11:08:10 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Väst eller nordväst 15 m/s. Natt mot onsdag avtagande. Källa: SMHI

2018-11-28 11:22:29 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker och når under torsdag förmiddag ca 95 cm under medelvattenstånd. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Syd eller sydost 14-17 m/s. Framåt natt mot fredag sakta avtagande. Källa: SMHI

2018-11-28 11:22:29 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet är lågt och kan i samband med tidvattnet under natten och morgonen nå ner till 60-70 cm under medelvattenstånd. Källa: SMHI

2018-11-27 10:49:46 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från sent onsdag eftermiddag syd eller sydost 14-17 m/s. Källa: SMHI

2018-11-27 10:49:46 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från sent onsdag eftermiddag syd eller sydost ca 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker och når under torsdag eftermiddag ca 70 cm under medelvattenstånd. Källa: SMHI

2018-11-27 10:49:46 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från sent i eftermiddag syd eller sydost 14-17 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker och når under torsdag eftermiddag ca 70 cm under medelvattenstånd. Källa: SMHI

2018-11-19 09:06:55 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Nordost eller ost, tidvis 14 m/s. Källa: SMHI

2018-10-28 15:20:02 +0100

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet söder om bron stiger och når ca 80 cm över medelvattenstånd från måndag morgon. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Under måndagen ost 14 m/s. Källa: SMHI

2018-10-28 15:20:02 +0100

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet söder om bron stiger och når ca 80 cm över medelvattenstånd från måndag morgon. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Under måndagen ost 14 m/s. Källa: SMHI