Vädervarningar Öresund

2019-03-07 11:12:48 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Sydväst tidvis 15 m/s. Fredag förmiddag nordväst ökande till 15-19 m/s. Fredag eftermiddag eller kväll avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet söder om bron sjunker under fredagen och kan sen eftermiddag kortvarigt nå ca 60 cm under medelvattenstånd. Under fredagskvällen åter stigande. Källa: SMHI

2019-03-07 11:12:48 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Fredag förmiddag nordväst ökande till 15-19 m/s. Fredag eftermiddag eller kväll avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet söder om bron sjunker i dag och kan sen eftermiddag kortvarigt nå ca 60 cm under medelvattenstånd. Under fredagskvällen åter stigande. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet stiger och kan norra om Helsingborg sent i kväll nå 70-80 cm över medelvattenstånd. Natt mot lördag åter sjunkande. Källa: SMHI

2019-03-06 11:01:40 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Torsdag eftermiddag sydväst 15 m/s. Källa: SMHI

2019-03-04 09:34:02 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från måndag kväll sydväst tidvis 15 m/s. Natt mot tisdag väst, under morgonen avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker söder om bron, och når natt mot tisdag ca 60 cm under medelvattenstånd. Under morgonen stigande. Källa: SMHI

2019-03-03 22:28:05 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från måndag förmiddag sydväst ca 15 m/s. Måndag kväll ökande till 15-20 m/s. Källa: SMHI

2019-03-03 22:28:05 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från måndag förmiddag sydväst ca 15 m/s. Måndag kväll ökande till 15-20 m/s. Källa: SMHI

2019-03-03 22:28:05 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från måndag förmiddag sydväst ca 15 m/s. Måndag kväll ökande till 15-20 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker söder om bron, och når natt mot tisdag ca 60 cm under medelvattenstånd. Under morgonen stigande. Källa: SMHI

2019-03-03 11:26:08 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från måndag förmiddag sydväst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2019-02-10 10:06:36 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från måndag förmiddag nordväst 15 m/s. Avtagande under sena eftermiddagen. Källa: SMHI

2019-02-09 06:18:21 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Syd eller sydväst tidvis 15 m/s. Avtagande natt mot söndag. Källa: SMHI

2019-02-04 04:48:45 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från sent måndag kväll sydväst 14 m/s. Källa: SMHI

2019-01-16 03:17:25 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Natt till torsdag tillfälligt väst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2019-01-14 11:37:00 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Nordväst 14-17 m/s. Natt till tisdag avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 I den norra delen är vattenståndet 80-90 cm över medelvattenstånd. Sjunkande under eftermiddag och kväll. Källa: SMHI

2019-01-14 11:37:00 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Nordväst 14-17 m/s. Natt till tisdag avtagande. Källa: SMHI

2019-01-13 20:55:10 +0100

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet når måndag förmiddag i norra delen cirka 80 cm över medelvattenstånd. Under eftermiddagen sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Nordväst 14 m/s. Från i natt 14-18 m/s. Källa: SMHI

2019-01-13 01:25:44 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Söndag eftermiddag väst eller nordväst ca 15 m/s. Natt mot måndag nordväst 14-18 m/s. Källa: SMHI

2019-01-12 20:47:11 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Söndag eftermiddag väst eller nordväst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2019-01-07 09:12:05 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Tisdag eftermiddag nord 15 m/s. Källa: SMHI

2019-01-02 15:12:31 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från onsdag eftermiddag 14-17 m/s, onsdag kväll avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet är 80-100 centimeter över medelvattenstånd norr om bron och 100-110 centimeter över medelvattenstånd söder om bron. Vattenståndet sjunker under kvällen. Källa: SMHI

2019-01-02 15:12:31 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från onsdag eftermiddag 14-17 m/s, onsdag kväll avtagande. Källa: SMHI