Vädervarningar Öresund

2019-02-10 10:06:36 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från måndag förmiddag nordväst 15 m/s. Avtagande under sena eftermiddagen. Källa: SMHI

2019-02-09 06:18:21 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Syd eller sydväst tidvis 15 m/s. Avtagande natt mot söndag. Källa: SMHI

2019-02-04 04:48:45 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från sent måndag kväll sydväst 14 m/s. Källa: SMHI

2019-01-16 03:17:25 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Natt till torsdag tillfälligt väst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2019-01-14 11:37:00 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Nordväst 14-17 m/s. Natt till tisdag avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 I den norra delen är vattenståndet 80-90 cm över medelvattenstånd. Sjunkande under eftermiddag och kväll. Källa: SMHI

2019-01-14 11:37:00 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Nordväst 14-17 m/s. Natt till tisdag avtagande. Källa: SMHI

2019-01-13 20:55:10 +0100

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet når måndag förmiddag i norra delen cirka 80 cm över medelvattenstånd. Under eftermiddagen sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Nordväst 14 m/s. Från i natt 14-18 m/s. Källa: SMHI

2019-01-13 01:25:44 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Söndag eftermiddag väst eller nordväst ca 15 m/s. Natt mot måndag nordväst 14-18 m/s. Källa: SMHI

2019-01-12 20:47:11 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Söndag eftermiddag väst eller nordväst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2019-01-07 09:12:05 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Tisdag eftermiddag nord 15 m/s. Källa: SMHI

2019-01-02 15:12:31 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från onsdag eftermiddag 14-17 m/s, onsdag kväll avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet är 80-100 centimeter över medelvattenstånd norr om bron och 100-110 centimeter över medelvattenstånd söder om bron. Vattenståndet sjunker under kvällen. Källa: SMHI

2019-01-02 15:12:31 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från onsdag eftermiddag 14-17 m/s, onsdag kväll avtagande. Källa: SMHI

2019-01-01 05:02:14 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Väst ca 15 m/s. Tisdag eftermiddag nordväst 15-20 m/s. Natt mot onsdag nord. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker söder om bron och når 70-90 cm under medelvattenstånd från sen kväll måndag. Snabbt stigande från tisdag eftermiddag. Källa: SMHI

2019-01-01 05:02:14 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Väst ca 15 m/s. Tisdag eftermiddag nordväst 15-20 m/s. Natt mot onsdag nord. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker söder om bron och når 70-90 cm under medelvattenstånd från sen kväll måndag. Snabbt stigande från tisdag eftermiddag. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet norr om bron stiger snabbt och når cirka 80 centimeter över medelvattenstånd under dagen. Söder om bron är vattenståndet lågt men stiger under dagen och når cirka 80 centimeter över medelvattenstånd från onsdag morgon. Källa: SMHI

2019-01-01 05:02:14 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Nordväst 15-20 m/s. Natt till onsdag nord, från onsdag morgon 15-17 m/s. Onsdag kväll avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet norr om bron är högt, cirka 80 centimeter över medelvattenstånd. Söder om bron stiger vattenståndet och når cirka 80 centimeter över medelvattenstånd från onsdag morgon. Källa: SMHI

2018-12-31 00:31:04 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker söder om bron och når 60-80 cm under medelvattenstånd från sen kväll måndag. Snabbt stigande från tisdag eftermiddag. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från sent i natt väst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2018-12-31 00:31:04 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker söder om bron och når 70-90 cm under medelvattenstånd från sent ikväll. Snabbt stigande från tisdag eftermiddag. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från sent i natt väst 14-17 m/s. Tisdag eftermiddag nordväst 16-20 m/s. Källa: SMHI

2018-12-16 12:13:39 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet i den norra delen sjunker och kan nå 60 cm under MSL sent ikväll. Natt mot måndag stigande. Källa: SMHI

2018-12-07 12:11:24 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från natt mot lördag väst tidvis ca 15 m/s. Lördag morgon sydväst. Källa: SMHI

2018-12-03 11:08:10 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Tisdag middag, väst eller nordväst 15 m/s Källa: SMHI