Vädervarningar Örebro län

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt eller extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: Söndag eftermiddag minskar risken i samband med skurar Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under söndagen Var: Hela området Intensitet: Temperaturen väntas stiga över 26 grader Kommentar: På måndag svalare Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag eftermiddag till och med natt mot måndag. Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge stora regnmängder på kort tid, 35 mm/ 3 timmar. Kommentar: I samband med regnet också risk för åska. Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem. Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Skurar har dragit in och minskat brandrisken, men med stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Till och med natt mot måndag Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge stora regnmängder på kort tid, 35 mm/ 3 timmar. Kommentar: I samband med regnet också risk för åska. Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem. Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Skurar har dragit in och minskat brandrisken, men med stora lokala variationer. Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från torsdag till och med lördag Var: Främst östra delen Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: På söndag och nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-18 16:04:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Från fredag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-18 16:04:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från tisdag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-18 16:04:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från torsdag till och med lördag Var: Främst östra delen Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: På söndag och nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

2020-06-18 16:04:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från torsdag till och med lördag Var: Främst östra delen Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: På söndag och nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

2020-06-11 04:25:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I den södra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-10 04:16:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I södra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-08 04:21:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under måndagen Var: I den södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-28 03:25:14 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I södra delen Intensitet: Brandrisken i skog och mark är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-19 12:18:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under tisdagen Var: I södra delen Intensitet: Skogsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-16 03:07:30 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Södra delen Intensitet: Det är stor risk för snabb brandspridning över öppna ytor med snabbtorkande vegetation. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-04 13:32:16 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Norra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-28 14:25:47 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns torrt fjolårsgräs Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-21 06:06:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag eftermiddag Var: Främst i norra och mellersta delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-21 04:06:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-20 04:55:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-17 04:22:41 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI