Vädervarningar Örebro län

2019-01-15 16:07:20 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I nordligaste delen, under onsdagen, snöfall som fram till kvällen kan ge 5-10 cm. Från eftermiddagen, med början i länets södra del, övergår snöfallet alltmer i regn som kan vara underkylt. Källa: SMHI

2019-01-07 04:19:42 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från ikväll och natt mot tisdag snöfall som kan ge 5-10 cm snö. Källa: SMHI

2019-01-03 06:26:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från sen natt mot fredag och under fredag morgon passerar ett nederbördsområde åt sydost. Då risk för underkylt regn eller regn som faller på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2018-12-26 22:56:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Mellersta Örebro län torsdag eftermiddag stor risk för underkylt regn eller regn på kallt underlag. Källa: SMHI

2018-12-24 11:22:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Natt mot tisdag och tisdag morgon rör sig ett splittrat nederbördsområde åt sydost. I samband med det risk för underkylt regn eller regn på kalla vägbanor i främst den södra delen. Källa: SMHI

2018-11-29 05:41:15 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under kvällen och natten övergår snöfall i regn som faller på kalla vägytor vilket kan medföra ishalka. Källa: SMHI

2018-10-29 11:05:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från sent måndag kväll snö eller blötsnö, 1-5 cm. Tisdag morgon övergår snöfallet i regn. Källa: SMHI

2018-09-25 16:29:55 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Onsdag morgon sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, ca 21 m/s. Avtagande under eftermiddagen. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Fredag kväll, i samband med frontpassage, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Under lördagen västlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Fredag eftermiddag och kväll, i samband med regnskurar, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Under lördagsdygnet i södra delen västlig vind med tidvis tidvis mycket hårda vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2018-07-23 11:42:48 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Från tisdag väntas maximala dagstemperaturer på 30 grader eller högre, åtminstone fram till och med fredag. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket eller extremt torrt i skog och mark och risken för bränder är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-18 19:54:10 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Även om regn tillfälligt sänker brandrisken är det mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, i den södra delen extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-15 10:14:40 +0200

Varning klass 2 extremt höga temperaturer Klass: 2 Till åtminstone onsdag väntas den maximala dagstemperaturen på många håll bli 30 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Även om regn tillfälligt sänker brandrisken är det mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, i den södra delen extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 15:45:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 15:45:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt kan den vara extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Dagstemperaturen väntas de närmaste dagarna ligga på 26-27 grader. Källa: SMHI

2018-07-01 15:45:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Åtminstone fram till och med fredag väntas maximala dagstemperaturer nå 30 grader eller högre på många platser. Källa: SMHI

2018-07-01 15:45:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Ett åskväder över västra Sörmland rör sig åt norr och nordväst upp till södra Dalarna med hårda vindbyar och lokalt skyfall. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till onsdag väntas maxtemperaturen stiga upp till 26-29 grader, någon dag kan det lokalt bli över 30 grader. Källa: SMHI

2018-07-01 15:45:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Lokalt minskar brandrisken tillfälligt i samband med regnskurar. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till onsdag väntas maxtemperaturen stiga upp till 26-29 grader, någon dag kan det lokalt bli över 30 grader. Källa: SMHI

2018-07-01 15:45:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 15:15:03 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI