Vädervarningar Örebro län

2021-10-12 12:34:39 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Svartälven När: Fram till mitten av vecka 41 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena har kulminerat och börjat minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Fram till mitten av vecka 41 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena är på väg att kulminera och kommer att minska framöver. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Östra delen av Värmlands län och norra delen av Örebro län När: Fram till mitten av vecka 41 Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena är fortsatt höga i sina håll, men har börjat minska i stort sett hela området. Källa: SMHI

2021-10-11 12:03:33 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Svartälven När: Fram till mitten av vecka 41 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena har kulminerat och börjat minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Fram till mitten av vecka 41 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena väntas kulminera under måndagen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län När: Fram till mitten av vecka 41 Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena är fortsatt höga i sina håll, men har börjat minska i stort sett hela området. Källa: SMHI

2021-10-10 10:49:20 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Svartälven. När: Under helgen och i de nedre delen även under början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena har kulminerat och börjat minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Under helgen och i de nedre delen även i början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län. När: Under helgen och på några håll kanske även efter helgen. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena är fortsatt höga, men har börjat minska i stort sett hela området. Källa: SMHI

2021-10-10 10:49:20 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Svartälven. När: Under helgen och i de nedre delen även under början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena har kulminerat och börjat minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Under helgen och i de nedre delen även i början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län. När: Under helgen och på några håll kanske även efter helgen. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena är fortsatt höga, men har börjat minska i stort sett hela området. Källa: SMHI

2021-10-09 11:05:46 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län. När: Under helgen och på några håll kanske även efter helgen. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I stora delar av området har flödena börjat minska och ligger på klass-1 nivå eller något under. I de nedre delarna av Arbogaån och Sverkestaån väntas flödena kulminera under helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartälven När: Under helgen och i de nedre delen även under början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av Svartälven har flödena börjat minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Under helgen och i de nedre delen även i början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-07 12:11:31 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och närliggande delar av Örebro och Dalarnas län När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I stora delar av området har flödena minskat under veckan och ligger på klass-1 nivå eller något under. I områden med sjöar och dammar är flödena fortsatt höga och har de inte redan börja minskat kommer de under helgen att börja minska. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av Svartälven har flödena börjat minska. Källa: SMHI

2021-10-07 12:11:31 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av Svartälven har flödena börjat minska. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län. När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I stora delar av området har flödena minskat under veckan och ligger på klass-1 nivå eller något under. I områden med sjöar och dammar är flödena fortsatt höga och har de inte redan börja minskat kommer de under helgen att börja minska. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Källa: SMHI

2021-10-07 12:11:31 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av Svartälven har flödena börjat minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län. När: Under helgen och på några håll kanske även efter helgen. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I stora delar av området har flödena börjat minska och ligger på klass-1 nivå eller något under. I de nedre delarna av Arbogaån och Sverkestaån väntas flödena kulminera under helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-05 15:36:15 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och närliggande delar av Örebro och Dalarnas län När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av områdets vattendrag minskar flödena nu. Längre nedströms kan de höga flöden bestå några dagar till eller t.o.m. öka, framförallt där det finns mycket med sjöar och dammar. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Ny nederbörd väntas under tisdag kväll och natten till onsdag men det är osäkert om eller hur mycket flödesläget kan förvärras. Källa: SMHI

2021-10-05 15:36:15 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och närliggande delar av Örebro och Dalarnas län När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av områdets vattendrag minskar flödena nu. Längre nedströms kan de höga flöden bestå några dagar till eller t.o.m. öka, framförallt där det finns mycket med sjöar och dammar. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Ny nederbörd väntas under tisdag kväll och natten till onsdag men det är osäkert om eller hur mycket flödesläget kan förvärras. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre halvan av Svartälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Mot slutet av veckan väntas klass 1-flöden i nedre halvan av Svartälven Källa: SMHI

2021-10-05 15:36:15 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och närliggande delar av Örebro och Dalarnas län När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av områdets vattendrag minskar flödena nu. Längre nedströms kan de höga flöden bestå några dagar till eller t.o.m. öka, framförallt där det finns mycket med sjöar och dammar. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Ny nederbörd väntas under tisdag kväll och natten till onsdag men det är osäkert om eller hur mycket flödesläget kan förvärras. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre halvan av Svartälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Mot slutet av veckan väntas klass 1-flöden i nedre halvan av Svartälven Källa: SMHI

2021-10-05 15:36:15 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och närliggande delar av Örebro och Dalarnas län När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av områdets vattendrag minskar flödena nu. Längre nedströms kan de höga flöden bestå några dagar till eller t.o.m. öka, framförallt där det finns mycket med sjöar och dammar. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre halvan av Svartälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Mot slutet av veckan väntas klass 1-flöden i nedre halvan av Svartälven Källa: SMHI

2021-10-05 15:36:15 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och närliggande delar av Örebro och Dalarnas län När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av områdets vattendrag minskar flödena nu. Längre nedströms kan de höga flöden bestå några dagar till eller t.o.m. öka, framförallt där det finns mycket med sjöar och dammar. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre halvan av Svartälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Mot slutet av veckan väntas klass 1-flöden i nedre halvan av Svartälven Källa: SMHI

2021-08-08 18:57:22 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Söndag kväll Var: Hela området Intensitet: I samband med åskan kan det förekomma skyfallsliknande regn och även upp till mycket hårda vindbyar. Kommentar: Utbredningen av den kraftigaste åskan är osäker. Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Främst i den östra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor eller extremt stor risk för brandspridning. Kommentar: Under tisdag minskar risken i samband med regnskurar Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Främst i den östra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor eller extremt stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI