Vädervarningar Örebro län

2019-08-01 07:44:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-27 22:17:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i västra delen lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Brandrisken ökar under resten av veckan Källa: SMHI

2019-07-21 15:16:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-19 07:53:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Främst i västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-14 17:56:51 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid, minst 35 mm/3h. Kommentar: Osäker omfattning av åska. Det finns förutsättningar för frekvent åska. Källa: SMHI

2019-07-14 12:25:56 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och i kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som på kort tid kan ge stora regnmängder, minst 35 mm/3h. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-12 11:12:58 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Fredag eftermiddag eller kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Passerande åskskurar, lokalt kraftig åska Kommentar: Det är osäkert hur kraftiga åskskurarna blir. I samband med åskskurarna kan det förekomma kraftigt regn och mycket hårda vindbyar. Åskskurarna passerar relativt fort Källa: SMHI

2019-07-05 04:10:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-27 05:24:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-21 06:13:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-21 06:13:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag morgon och förmiddag Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Tidvis kraftiga regnskurar med risk för skyfall Kommentar: I samband med regnskurar kan åska förekomma Källa: SMHI

2019-06-19 16:49:23 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Skyfallsliknande regn, över 35 mm på tre timmar, i samband med kraftig åska och tillfälligt mycket hårda vindbyar. Kommentar: Risken kan komma att minska ifall prognosen ändras. Källa: SMHI

2019-06-06 11:48:18 +0200

Risk Åska Klass: 0 När: Fredag eftermiddag och kväll Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Kraftig åska med lokalt skyfallsliknande regn Kommentar: I samband med åskan kan även kraftiga vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-05-22 11:44:36 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag kväll till tidig natt till torsdag Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora mängder på kort tid, över 35 mm på tre timmar. Kommentar: Placering och mängd på dessa skurar är osäkra. Källa: SMHI

2019-05-03 22:16:19 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-30 04:21:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag. Var: Hela området. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor. Risken minskar något under onsdagen i samband med regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Onsdag eftermiddag Var:I norra delen Intensitet:Lokalt stor Kommentar:- Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI