Vädervarningar Örebro län

2018-07-01 15:45:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 15:45:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt kan den vara extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Dagstemperaturen väntas de närmaste dagarna ligga på 26-27 grader. Källa: SMHI

2018-07-01 15:15:03 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-27 15:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, i gles och öppen vegetation lokalt extrem stor. Källa: SMHI

2018-06-26 05:22:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-15 14:57:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-11 03:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är torrt i markerna men risken för bränder i skog och mark har minskat. Källa: SMHI

2018-06-01 09:25:14 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen under dagarna kan nå 26 grader veckan ut Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-28 14:45:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-28 14:45:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-26 14:44:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-19 16:39:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-03 14:12:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är fredag eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-30 13:14:37 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I många av de mellanstora vattendragen har flödena kulminerat tillfälligt, medan de fortsatt stiger i andra. I de små områdena är flödena oftast sjunkande. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-28 12:16:57 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat i de små vattendragen i södra delen av varningsområdet medan de stiger på många håll i den norra delen. De lokala variationerna kan vara stora. I flera av de mellanstora vattendragen har flöden ökat de senaste dagarna men ser nu ut att ha börjat stabiliseras. I några stiger flödena fortsatt som till exempel i Harmångersån. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-28 04:48:06 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat i de små vattendragen i södra delen av varningsområdet medan de stiger på många håll i den norra delen. De lokala variationerna kan vara stora. I flera av de mellanstora vattendragen har flöden ökat de senaste dagarna men ser nu ut att ha börjat stabiliseras. I några stiger flödena fortsatt som till exempel i Harmångersån. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-27 21:04:55 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 Under natten snöfall eller snöbyar som i den norra delen fram till fredag morgon kan ge ca 5 cm snö. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är torsdag och fredag eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-24 15:17:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är lokalt stor under torsdag eftermiddag i den södra delen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I de övre delarna av Arbogaån ner till Frövi är flödena höga men ser ut att ha kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är fortsatt höga i små vattendrag men har i stort sett kulminerat förutom i de norra delarna av varningsområdet. De lokala variationerna kan vara stora. I flera av de mellanstora vattendragen ökar flödena betydligt bland annat i Voxnan, Hoan och Harmångersån. För en del medelstora vattendrag ligger separata varningar ute. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I de övre delarna av Svartälven är flödena fortsatt höga och väntas kulminera de närmaste dagarna. Källa: SMHI

2018-04-24 12:42:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I de övre delarna av Arbogaån ner till Frövi är flödena höga och väntas stiga ytterligare något. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I de övre delarna av Svartälven är flödena fortsatt upp på klass-1 nivåer och väntas kulminera de närmaste dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är fortsatt höga i små vattendrag men har i stort sett kulminerat. Vattnet från de små vattendragen letar sig nu vidare till medelstora och stora vattendrag. För en del medelstora vattendrag ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet kan det i högt belägna områden fortfarande ligga snö kvar som smälter av och fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men många små vattendrag är fortfarande uppe i klass 1-flöden. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-23 12:04:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I de övre delarna av Arbogaån stabiliseras flödena och är under dagen kulminerande. I de nedre delarna är flödena fortsatt stigande och når klass-1 nivåer under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I de övre delarna av Svartån är flödena fortsatt upp på klass-1 nivåer men väntas här kulminera de kommande dagarna. Flödena i de nedre delarna är ökande och väntas här nå klass-1 flöden under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI