Vädervarningar Örebro län

2020-11-18 03:57:26 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Natt mot torsdag och torsdag morgon Var: I hela området Intensitet: Sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, 21 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-01 10:51:07 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Måndag kväll. Var: Norra delen. Intensitet: Sydväst 21-24 m/s. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-10-31 12:21:03 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området. Intensitet: Sydväst omkring 25 m/s. Kommentar: Osäkerheten i intensitet är stor. Källa: SMHI

2020-10-19 11:05:20 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag morgon till tisdag eftermiddag. Var: Norra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 2-5 cm Kommentar: I samband med milt väder är det osäkert hur mycket snö som kan lägga sig. Snöfallet övergår i regn söderifrån under eftermiddagen. Källa: SMHI

2020-09-12 15:32:39 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Sent lördag eftermiddag och kväll Var: Lokalt i området Intensitet: I samband med åskskurar mycket hårda vindbyar, möjligen upp till stormbyar, 21-25 m/s Kommentar: Stor osäkerhet i placering och intensitet Källa: SMHI

2020-08-17 13:59:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för stor eller mycket stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-11 14:33:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från onsdag och till åtminstone söndag Var: Hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-11 14:33:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med onsdag Var: Hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för stor eller mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som lokalt kan vara kraftiga och orsaka skyfallsliknande regn Kommentar: Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem. Källa: SMHI

2020-08-11 14:33:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med fredag Var: I östra delen Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för stor eller mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-09 03:26:04 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-08-07 23:24:56 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med söndag Var: Hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-07 23:24:56 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med söndag Var: Hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt eller extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under söndagen Var: Hela området Intensitet: Temperaturen väntas stiga över 26 grader Kommentar: På måndag svalare Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt eller extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: Söndag eftermiddag minskar risken i samband med skurar Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under söndagen Var: Hela området Intensitet: Temperaturen väntas stiga över 26 grader Kommentar: På måndag svalare Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag eftermiddag till och med natt mot måndag. Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge stora regnmängder på kort tid, 35 mm/ 3 timmar. Kommentar: I samband med regnet också risk för åska. Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem. Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Skurar har dragit in och minskat brandrisken, men med stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Till och med natt mot måndag Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge stora regnmängder på kort tid, 35 mm/ 3 timmar. Kommentar: I samband med regnet också risk för åska. Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem. Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Skurar har dragit in och minskat brandrisken, men med stora lokala variationer. Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från torsdag till och med lördag Var: Främst östra delen Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: På söndag och nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-18 16:04:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Från fredag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-18 16:04:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från tisdag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-18 16:04:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från torsdag till och med lördag Var: Främst östra delen Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: På söndag och nästa vecka blir det svalare Källa: SMHI