Vädervarningar Örebro län

2018-04-27 21:04:55 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 Under natten snöfall eller snöbyar som i den norra delen fram till fredag morgon kan ge ca 5 cm snö. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är torsdag och fredag eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-24 12:42:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I de övre delarna av Arbogaån ner till Frövi är flödena höga och väntas stiga ytterligare något. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I de övre delarna av Svartälven är flödena fortsatt upp på klass-1 nivåer och väntas kulminera de närmaste dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är fortsatt höga i små vattendrag men har i stort sett kulminerat. Vattnet från de små vattendragen letar sig nu vidare till medelstora och stora vattendrag. För en del medelstora vattendrag ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet kan det i högt belägna områden fortfarande ligga snö kvar som smälter av och fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men många små vattendrag är fortfarande uppe i klass 1-flöden. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-23 12:04:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I de övre delarna av Arbogaån stabiliseras flödena och är under dagen kulminerande. I de nedre delarna är flödena fortsatt stigande och når klass-1 nivåer under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I de övre delarna av Svartån är flödena fortsatt upp på klass-1 nivåer men väntas här kulminera de kommande dagarna. Flödena i de nedre delarna är ökande och väntas här nå klass-1 flöden under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-22 12:25:33 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Snötäcket fortsätter att smälta av och är i de södra delarna av varningsområdet nu helt avsmält. Där minskar nu flödet i de minsta vattendragen, medan medelstora åar och älvar fortsätter att stiga. I de centrala och norra delen av varningsområdet fyller snösmältningen fortfarande på i de mindre och medelstora vattendragen och de väntas ligga kvar på varningsnivå under nästa vecka. Gavleån och Lillälven uppe i klass1. Sydligare vattendrag så som Hedströmmen, Arbogaån, Svartälven, Timsälven och Norsälven är på klass 1 nivå i sina uppströms belägna delar. I början av nästa vecka kan även nedströms delar komma upp i klass1. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag. Se även separat klass 2 varning. Källa: SMHI

2018-04-21 11:49:02 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Snötäcket fortsätter att smälta av och är i de södra delarna av varningsområdet helt avsmält. Där minskar nu flödet i de minsta vattendragen, medan medelstora åar och älvar fortsätter att stiga. Vattendrag så som Gavleån, Hedströmmen, Arbogaån, Svartälven, Timsälven och Norsälven kan under helgen nå klass 1 i sina uppströms belägna delar. I början av nästa vecka kan även nedströms delar komma upp i klass1. I centrala och norra delen av varningsområdet fyller snösmältningen fortfarande på i de mindre vattendragen och de väntas ligga kvar på varningsnivå under nästa vecka. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag och söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria delar. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Veckans kraftiga snösmältning fortsätter under helgen, men med något minskande takt, p.g.a. lägre temperaturer och uttunnat snötäcke. Lokalt, där snö finns kvar fortsätter de minsta vattendragen att stiga. Bäckar och även mindre åar påverkas och är lokalt uppe i klass 2-flöden. Kulmen väntas i början av nästa vecka. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-20 11:26:04 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Snabb snösmältning gör att mindre vattendrag, bäckar och diken i norra Svealand och sydligaste Gävleborg lokalt går upp i flöden motsvarande klass 2. Kulmen väntas nås i slutet av helgen. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria delar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt hög tempereatur under fredagen gör att snösmältningen fortsätter att fylla på rejält i vattendragen. Mindre och mellanstora vattendrag i norra Svealand och Gävleborgs län är uppe i klass 1-flöden och förväntas fortsätta stiga tills början av nästa vecka. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-19 11:34:13 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Snabb snösmältning gör att mindre vattendrag, bäckar och diken i norra Svealand och södra Norrlands kustland under dagen väntas gå upp i flöden motsvarande klass 2. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas med fler områden. Den omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga dygnsmedeltemperaturer gör att snösmältningen fortsätter att fylla på i vattendragen. Mindre och mellanstora vattendrag i norra Svealand och södra Norrlands kustland är uppe i klass 1-flöden. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas med fler områden. Den omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria delar. Källa: SMHI

2018-04-17 11:26:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga dygnsmedeltemperaturer gör att snösmältningen tar fart och fyller på i vattendragen. Bäckar och mindre åar i den södra delen av varningsområdet kan komma upp i klass 1-varning redan under tisdagsdygnet. Under onsdag till fredag kommer de mellersta och nordligare delarna av området successivt komma upp i klass 1. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas. Den omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-17 11:17:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga dygnsmedeltemperaturer gör att snösmältningen tar fart och fyller på i vattendragen. Bäckar och mindre åar i den södra delen av varningsområdet kan komma upp i klass 1-varning redan under tisdagsdygnet. Under onsdag till fredag kommer de mellersta och nordligare delarna av området successivt komma upp i klass 1. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas. Den omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-15 15:23:24 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor i södra delen. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor i den södra delen. Källa: SMHI

2018-04-11 04:18:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag, i den södra delen, är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-10 04:52:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen, i den södra delen, är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-07 05:46:20 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag, i snöfria områden, stor risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-03-11 22:18:11 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natten snöfall som fram till måndag förmiddag i främst norra delen kan ge 5-10 cm. Under dagen sedan inslag av regn som kan vara underkylt. Källa: SMHI

2018-01-31 04:58:53 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under onsdagsdygnet kan det komma 10-20 cm snö eller blötsnö med störst mängder i norra delen. Källa: SMHI

2018-01-27 03:55:12 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natten till söndag, i främst den södra delen, snöfall som kan ge ca 5 cm. Källa: SMHI

2018-01-24 10:57:30 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Sent inatt och fram till torsdag förmiddag sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, ca 21 m/s. Källa: SMHI

2018-01-24 04:31:15 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag morgon regn som kan falla på kalla vägbanor med ishalka som följd. Källa: SMHI