Vädervarningar Örebro län

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Främst i den östra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor eller extremt stor risk för brandspridning. Kommentar: Under tisdag minskar risken i samband med regnskurar Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Främst i den östra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor eller extremt stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Främst i den östra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor eller extremt stor risk för brandspridning. Kommentar: Under tisdag minskar risken i samband med regnskurar Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Främst södra delen av området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Främst södra delen av området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Främst södra delen av området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Främst södra delen av området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Främst i den södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag Var: Främst i den södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Främst i den södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI