Vädervarningar Örebro län

2021-02-27 03:57:50 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-27 03:57:50 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-27 03:57:50 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-27 03:57:50 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-27 03:57:50 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-25 14:42:28 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-25 14:42:28 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-25 14:42:28 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-25 14:42:28 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-25 14:42:28 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-25 14:42:28 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-18 10:32:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Torsdag kväll till fredag morgon Var: Hela området Intensitet: Snöfall som övergår i regn som faller på kalla vägbanor. Kommentar: Lokalt kan regnet vara underkylt. Källa: SMHI

2021-02-18 10:32:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Torsdag kväll till fredag morgon Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn Kommentar: Nederbördsområdets utbredning är osäkert. Källa: SMHI

2021-01-22 10:11:15 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fredag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm snö Kommentar: Temperatur omkring 0 grader ger tung och blöt snö Källa: SMHI

2021-01-21 11:05:55 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Torsdag kväll Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Regn eller blötsnö följs av uppklarning med snabbt fallande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor. Källa: SMHI

2021-01-10 12:05:52 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag förmiddag Var: Hela området Intensitet: 5-15 cm Kommentar: Under eftermiddagen övergår snöfallet helt eller delvis i regn. Källa: SMHI

2021-01-10 12:05:52 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag förmiddag till natt till tisdag Var: Hela området Intensitet: 5-15 cm snö Kommentar: Under eftermiddagen kan snöfallet delvis övergå i regn Källa: SMHI

2020-12-26 10:47:47 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt till söndag Var: Södra delen Intensitet: - Kommentar: Regn kan falla på kalla vägytor med ishalka som följd Källa: SMHI

2020-12-03 10:11:38 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Sent torsdag kväll till fredag morgon Var: Främst norra delen Intensitet: Omkring 5 cm Kommentar: Fredag morgon övergår snöfallet alltmer i regn eller blötsnö Källa: SMHI

2020-11-18 03:57:26 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Natt mot torsdag och torsdag morgon Var: I hela området Intensitet: Sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, 21 m/s Kommentar: - Källa: SMHI