Vädervarningar Örebro län

2020-02-24 12:23:41 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: I eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-22 05:03:53 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Lördag förmiddag till lördag kväll Var: Hela området Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2020-02-15 10:08:41 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Söndag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: Sydväst 21-24 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2020-02-01 12:04:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot söndag Var: Främst norra delen Intensitet: Kommentar: Risk för ishalka i samband med regn följt av uppklarning och fallande temperatur. Källa: SMHI

2020-01-14 10:13:32 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Onsdag morgon Var: Hela området Intensitet: Byvindar på ca 21 m/s. Kommentar: Källa: SMHI

2020-01-13 10:48:05 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag morgon och förmiddag Var: Norra delen Intensitet: Kommentar: Regn på kalla vägar Källa: SMHI

2019-12-26 10:56:41 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet sjunker och väntas nå under varningsnivå 1 på fredagen. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-09 12:18:30 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50). Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Arbogaån. När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till och med mitten av nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-09 12:18:30 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50). Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Arbogaån samt Järleån. När: Flödet är stigande och förväntas ligga över klass 1-nivå till och med mitten av nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Emmaån och Hällestadsån nedströms Hällestad. När: Kulmen nås under vecka 51 och varningen består veckan ut. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarigt regn och höga sjönivåer. Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-09 12:18:30 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet är fortsatt ökande. Flödet ser ut att ligga över klass 1-nivå till efter julhelgen. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Hällestadsån nedströms Hällestad samt biflödet Emmaån. När: Flödet beräknas i de flesta delar vara över klass 1-nivå minst fram till jul. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd och höga sjönivåer. Kommentar: I nedre delen av Emmaån ligger flödet ligga nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Arbogaån samt Järleån. När: Flödet har stabiliserats men förväntas ligga över klass 1-nivå åtminstone fram till jul. I de nedre delarna förväntas flödet gå under klass 1-nivå först efter jul. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: I vissa delar kan flödat nå upp till nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartån När: Flödet når klass 1-nivå under natten till torsdag och kulmen förväntas ske under senare delen av torsdagen. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-09 12:18:30 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet har stabiliserats men väntas ligga över klass 1-nivå till efter julhelgen. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Arbogaån samt Järleån När: Flödet har stabiliserats men förväntas ligga över klass 1-nivå åtminstone fram till jul. I de nedre delarna förväntas flödet gå under klass 1-nivå först efter jul. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: I nedersta delen ligger flödet nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartån När: Flödet fortsatt på klass 1-nivå och kulmen förväntas ske under senare delen av torsdagen. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: I övre delarna av vattendraget är flödet nära klass 2 nivåer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I flertalet vattendrag i södra Närke, norra Östergötland samt det mesta av Sörmland. När: Flödena stiger och kommer på de flesta håll att vara över klass 1-nivå under hela julhelgen. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Letälven När: Flödet ligger nu över klass 1-nivå och förväntas göra det ytterligare några dygn. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Lång period av nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-09 12:18:30 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet har stabiliserats men väntas ligga över klass 1-nivå några dagar till. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Arbogaån samt Järleån När: Flödet har kulminerat och förväntas ligga över klass 1-nivå ytterligare några dagar. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I flertalet vattendrag i södra Närke, norra Östergötland samt det mesta av Södermanland. När: Flödena ligger fortsatt över klass 1-nivå och kommer på många håll att vara höga resten av året. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Letälven När: Flödet har kulminerat och ligger på gränsen till klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Lång period av nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-09 12:18:30 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet har stabiliserats men väntas ligga över klass 1-nivå några dagar till. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Arbogaån samt Järleån När: Flödet har kulminerat och förväntas ligga över klass 1-nivå ytterligare några dagar. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I flertalet vattendrag i södra Närke, norra Östergötland samt det mesta av Södermanland. När: Flödena ligger fortsatt över klass 1-nivå och kommer på många håll att vara höga resten av året. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-09 12:18:30 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet sjunker men är fortsatt över klass 1 nivå en eller ett par dagar till. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-09 09:39:25 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartån När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50) Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot tisdag Var: I hela området Intensitet: - Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. I norra delen ca 5 cm snö eller blötsnö. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar. Källa: SMHI

2019-12-09 09:39:25 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartån När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50) Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50) Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot tisdag Var: I hela området Intensitet: - Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. I norra delen ca 5 cm snö eller blötsnö. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar. Källa: SMHI

2019-12-09 09:39:25 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartån När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50) Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50) Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Sydvästra Örebro län När: Kulmen väntas under tisdagen Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Regn och höga vattennivåer i sjöar Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot tisdag Var: I hela området Intensitet: - Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. I norra delen ca 5 cm snö eller blötsnö. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar. Källa: SMHI

2019-12-09 09:39:25 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartån När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50) Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50) Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Sydvästra Örebro län När: Kulmen väntas under tisdagen Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Regn och höga vattennivåer i sjöar Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-09 09:39:25 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartån När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50). Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50). Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-09 09:39:25 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartån När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50). Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50). Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Arbogaån. När: Klass 1 flöden till början av nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: Källa: SMHI