Vädervarningar Örebro län

2019-06-06 11:48:18 +0200

Risk Åska Klass: 0 När: Fredag eftermiddag och kväll Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Kraftig åska med lokalt skyfallsliknande regn Kommentar: I samband med åskan kan även kraftiga vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-05-22 11:44:36 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag kväll till tidig natt till torsdag Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora mängder på kort tid, över 35 mm på tre timmar. Kommentar: Placering och mängd på dessa skurar är osäkra. Källa: SMHI

2019-05-03 22:16:19 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-30 04:21:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag. Var: Hela området. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor. Risken minskar något under onsdagen i samband med regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Onsdag eftermiddag Var:I norra delen Intensitet:Lokalt stor Kommentar:- Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Södra delen Intensitet: Stor brandrisk i skog och mark Kommentar: Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: I södra delen lokalt stor, i norra delen stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: I södra delen lokalt stor, i norra delen stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Främst i södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-04-03 19:45:34 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Torsdag eftermiddag Var:Hela området Intensitet:Stor Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-30 17:23:49 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Söndag eftermiddag Var:Hela området Intensitet:Stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-30 17:23:49 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Måndag eftermiddag Var:Hela området Intensitet:Stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-27 04:01:14 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:I eftermiddag Var:Södra delen Intensitet:Risken för gräsbränder är lokalt stor. Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-24 15:48:21 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Måndag eftermiddag Var:Lokalt i södra delen Intensitet:Stor risk Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-23 05:35:55 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Lördag eftermiddag Var:Hela området, snöfria delar Intensitet:Stor risk Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-21 14:01:09 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Fredag eftermiddag. Var:Hela området. Intensitet:Risken för gräsband är stor. Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-16 10:33:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Söndag morgon och förmiddag Var:Hela området Intensitet:5-10 cm snö, i norra delen möjligen något mer Kommentar: Källa: SMHI