Vädervarningar Ålandshav

2021-04-08 02:58:00 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från tidigt fredag morgon syd 14-17 m/s. Källa: SMHI

2021-04-08 02:58:00 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från tidigt fredag morgon syd 14-17 m/s. Källa: SMHI

2021-04-08 02:58:00 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från tidigt fredag morgon syd 14-17 m/s. Källa: SMHI

2021-04-05 01:14:18 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Sydväst 15 m/s, måndag förmiddag avtagande. Källa: SMHI

2021-04-02 23:45:05 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt mot lördag nord tidvis ca 15 m/s. Källa: SMHI

2021-04-02 23:45:05 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt mot lördag nord tidvis ca 15 m/s. Källa: SMHI

2021-03-27 09:59:06 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Söndag förmiddag och eftermiddag omkring syd 14-17 m/s. Källa: SMHI

2021-03-27 09:59:06 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Söndag förmiddag och eftermiddag omkring syd 14-17 m/s. Källa: SMHI

2021-03-27 09:59:06 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Söndag förmiddag och eftermiddag omkring syd 15 m/s. Källa: SMHI

2021-03-27 09:59:06 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Söndag eftermiddag omkring syd 15 m/s. Källa: SMHI

2021-03-27 09:59:06 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Till söndag kväll syd 15 m/s. Källa: SMHI

2021-03-27 09:59:06 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Till söndag kväll syd 15 m/s. Källa: SMHI

2021-03-20 04:02:06 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt mot söndag nordväst 17 m/s. Källa: SMHI

2021-03-20 04:02:06 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Nordväst 14-17 m/s. Söndag kväll avtagnade. Källa: SMHI

2021-03-18 00:06:28 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag kväll till fredag morgon nord eller nordost ca 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från torsdag kväll Var: I hela området Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg Kommentar: - Källa: SMHI

2021-03-18 00:06:28 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag kväll till fredag morgon nord eller nordost ca 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från torsdag kväll Var: I hela området Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg Kommentar: - Källa: SMHI

2021-03-18 00:06:28 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag kväll till fredag morgon nord eller nordost ca 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från torsdag kväll Var: I hela området Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg Kommentar: - Källa: SMHI

2021-03-18 00:06:28 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag kväll till fredag morgon nord eller nordost ca 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från torsdag kväll Var: I hela området Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg Kommentar: - Källa: SMHI

2021-03-18 00:06:28 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Nord eller nordost ca 15 m/s. Fredag förmiddag avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från torsdag kväll Var: I hela området Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg Kommentar: - Källa: SMHI

2021-03-17 17:26:35 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från torsdag kväll Var: I hela området Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg Kommentar: - Källa: SMHI