Väderstation TULSA INTERNATIONAL AIRPORT - senaste observation 2022-05-24 kl 10:53

Vädret just nu
Lufttemperatur
 17,0°
Min
14,0°
kl 00:08
Max
17,0°
kl 10:53
Vindhastighet
6,7 m/s
Måttlig vind / Frisk bris
Vindriktning
vindpil
Sydost (130°)
Daggpunkt
 17,0°
Luftfuktighet
100%
Lufttryck
1009 hPa
Molntäcke
Mulet
Molnhöjd
183 m
Sikt
16 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1652543580000 1653407580000 1653234780000 72356

Månadsstatistik för Tulsa International Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Tulsa International Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,3°* 16,7° 23,7° 26,5° 32,7° 33,6° 36,1° 30,0° 25,4° 17,9° 9,6°
2011 8,3° 10,8° 17,5° 24,6° 26,0° 34,9° 39,0° 37,5° 28,8° 24,6° 16,8° 11,6° 23,4°
2012 14,1°* 13,0°* 22,6° 24,4°* 29,5° 33,0°* 38,2° 35,6° 30,7° 22,4° 19,2°* 12,7° 24,6°
2013 11,4° 11,3° 15,1°* 20,7° 25,6°* 31,5° 33,3° 32,3° 31,2° 21,9°* 14,6° 7,6° 21,4°
2014 10,0° 8,8° 16,2° 23,2° 27,3° 30,4° 31,3° 34,0° 29,5° 24,6°* 13,5°* 9,8° 21,6°
2015 9,6°* 9,0°* 17,9° 23,1°* 24,7° 32,1° 33,8°* 32,4° 30,4° 24,1°* 17,7° 14,4° 22,5°
2016 9,3° 16,4° 20,8° 23,8° 25,4°* 33,2° 34,7° 33,9°* 31,5° 26,3°* 19,5°* 10,1° 23,8°
2017 12,2° 18,4° 21,0° 23,2°* 26,8°* 31,0°* 33,6°* 30,7°* 29,6°* 23,9°* 18,0°* 9,4°* 23,2°
2018 8,5°* 12,3°* 17,9°* 19,1°* 30,0°* 32,7°* 34,3°* 31,9°* 29,0°* 21,8°* 13,4°* 10,3°* 21,8°
2019 8,5°* 9,5°* 14,0°* 23,1°* 25,8°* 30,1°* 32,5°* 31,3°* 30,8°* 18,0°* 11,4°* 12,1°* 20,6°
2020 11,4°* 12,1° 20,2° 21,8° 32,8° 33,6° 32,1°* 27,6° 21,3°* 19,3° 9,2°*
2021 9,5°* 5,1°* 19,0°* 21,7°* 24,0°* 31,6°* 32,6°* 33,9°* 32,9° 24,5° 18,4°
2022 11,0°* 12,2° 18,6° 22,9°
Snitt 10,3° 11,3° 18,3° 22,7° 26,5° 32,2° 34,2° 33,5° 30,2° 23,2° 16,5° 11,3°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -1,7°* 5,4° 12,5° 16,1° 23,0° 24,7° 24,0° 18,9° 10,2° 5,6° -1,1°
2011 -4,4° -1,6° 6,6° 12,3° 15,3° 23,7° 26,3° 24,8° 15,4° 11,0° 6,2° 1,2° 11,4°
2012 0,5°* 2,9°* 10,8° 13,8°* 18,3° 21,3°* 25,3° 21,6° 18,4° 10,6° 5,1°* 2,0° 12,5°
2013 -0,5° 0,2° 3,7°* 8,4° 14,5°* 21,0° 21,7° 21,8° 18,8° 11,1°* 3,8° -3,0° 10,1°
2014 -3,4° -2,5° 2,1° 9,6° 15,7° 21,1° 20,6° 22,5° 17,9° 13,7°* 2,9°* 3,1° 10,3°
2015 -1,2°* -3,0°* 6,0° 12,6°* 15,5° 22,5° 24,5°* 20,8° 19,6° 11,6°* 6,9° 3,1° 11,6°
2016 -1,2° 3,4° 8,1° 12,1° 15,2°* 22,9° 24,6° 23,1°* 19,2° 14,9°* 8,3°* -0,4° 12,5°
2017 0,7° 4,9° 8,2° 11,9°* 15,2°* 20,8°* 23,7°* 20,8°* 18,4°* 12,3°* 7,7°* 1,3°* 12,1°
2018 -2,1°* 0,2°* 6,8°* 7,0°* 19,9°* 23,0°* 23,6°* 22,4°* 20,3°* 12,3°* 2,0°* 1,0°* 11,4°
2019 -0,7°* 0,5°* 3,7°* 12,0°* 16,3°* 20,4°* 23,7°* 24,1°* 23,4°* 11,9°* 4,8°* 3,4°* 12,0°
2020 1,5°* 1,2° 9,2° 9,6° 22,1° 23,8° 21,0°* 17,2° 9,8°* 7,1° 0,9°*
2021 1,3°* -4,2°* 7,9°* 10,4°* 15,0°* 21,1°* 22,8°* 23,3°* 19,9° 13,5° 6,1°
2022 -3,0°* -1,6° 5,0° 10,5°
Snitt -1,1° -0,1° 6,4° 11,0° 16,1° 21,9° 23,8° 22,5° 18,9° 11,9° 5,5° 1,5°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 2,3°* 10,1° 18,0° 21,1° 27,7° 28,8° 29,8° 24,0° 17,4° 11,1° 3,8°
2011 1,2° 3,9° 11,4° 17,7° 20,1° 29,3° 32,7° 30,9° 21,6° 17,2° 10,8° 5,5° 16,9°
2012 6,5°* 7,6°* 16,4° 19,0°* 23,9° 27,3°* 31,7° 28,5° 24,3° 16,1° 11,5°* 6,7° 18,3°
2013 4,7° 5,2° 8,9°* 13,5° 19,6°* 26,2° 27,4° 27,0° 24,7° 16,2°* 8,7° 1,8° 15,3°
2014 2,1° 2,6° 8,0° 15,9° 21,2° 25,5° 25,8° 28,1° 23,2° 18,6°* 7,7°* 5,8° 15,4°
2015 3,6°* 2,1°* 11,2° 17,3°* 19,8° 27,2° 29,0°* 26,4° 24,6° 17,6°* 11,7° 8,3° 16,6°
2016 3,5° 9,3° 13,8° 17,7° 20,0°* 28,0° 29,3° 28,1°* 25,0° 20,0°* 13,4°* 4,3° 17,7°
2017 5,7° 10,7° 13,9° 17,0°* 20,7°* 26,1°* 28,8°* 25,5°* 23,8°* 17,4°* 12,3°* 4,9°* 17,2°
2018 2,8°* 5,5°* 12,1°* 12,5°* 24,6°* 28,1°* 28,8°* 27,0°* 24,2°* 16,5°* 7,1°* 5,5°* 16,2°
2019 3,4°* 4,5°* 8,4°* 17,2°* 20,8°* 25,1°* 27,9°* 27,4°* 26,8°* 14,8°* 8,0°* 7,2°* 15,9°
2020 5,7°* 6,0° 13,7° 15,0° 27,5° 28,5° 26,4°* 21,9° 14,9°* 12,6° 4,6°*
2021 4,7°* -0,3°* 13,0°* 15,4°* 19,1°* 26,3°* 27,6°* 28,4°* 26,2° 18,6° 11,3°
2022 2,9°* 4,2° 11,1° 16,2°
Snitt 3,9° 4,9° 11,7° 16,3° 21,0° 27,0° 28,9° 27,8° 24,2° 17,1° 10,4° 5,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 15,0°* 28,0° 28,0° 32,0° 36,0° 38,0° 40,0° 36,0° 31,0° 26,0° 21,0°
2011 24,0° 26,0° 28,0° 32,0° 33,0° 40,0° 42,0° 44,0° 39,0° 32,0° 24,0° 21,0° 32,1°
2012 22,0°* 24,0°* 29,0° 32,0°* 34,0° 40,0°* 43,0° 44,0° 40,0° 29,0° 31,0°* 25,0° 32,8°
2013 24,0° 21,0° 29,0°* 31,0° 32,0°* 37,0° 38,0° 38,0° 37,0° 31,0°* 23,0° 19,0° 30,0°
2014 22,0° 23,0° 27,0° 30,0° 34,0° 34,0° 38,0° 38,0° 36,0° 33,0°* 26,0°* 18,0° 29,9°
2015 22,0°* 26,0°* 29,0° 30,0°* 30,0° 36,0° 37,0°* 39,0° 37,0° 32,0°* 26,0° 23,0° 30,6°
2016 24,0° 28,0° 27,8° 31,0° 32,0°* 37,0° 38,0° 38,0°* 37,0° 32,0°* 29,0°* 22,0° 31,3°
2017 26,0° 30,0° 33,0° 28,0°* 34,0°* 35,0°* 38,0°* 36,0°* 34,0°* 31,0°* 28,0°* 20,0°* 31,1°
2018 20,0°* 27,0°* 25,0°* 28,0°* 33,0°* 37,0°* 40,0°* 36,0°* 36,0°* 32,0°* 22,0°* 19,0°* 29,6°
2019 21,0°* 21,0°* 25,0°* 31,0°* 31,0°* 35,0°* 37,0°* 38,0°* 36,0°* 32,0°* 21,0°* 22,0°* 29,2°
2020 18,0°* 24,0° 34,0° 34,0° 36,0° 36,0° 37,0°* 34,0° 31,0°* 26,0° 24,0°*
2021 18,0°* 23,0°* 26,0°* 30,0°* 31,0°* 37,0°* 38,0°* 37,0°* 37,0° 34,0° 26,0°
2022 22,0°* 22,0° 27,0° 28,0°
Snitt 21,9° 23,9° 28,3° 30,2° 32,4° 36,7° 38,6° 38,8° 36,6° 31,7° 25,6° 21,7°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -8,0°* -4,0° 4,0° 6,0° 18,0° 21,0° 14,0° 8,0° 2,0° -3,0° -9,0°
2011 -13,0° -24,0° -4,0° 3,0° 4,0° 18,0° 23,0° 17,0° 9,0° 0,0° -4,0° -8,0° 1,8°
2012 -8,0°* -8,0°* -1,0° 6,0°* 11,0° 11,0°* 18,9° 15,0° 11,7° -2,2° -4,0°* -10,0° 3,4°
2013 -8,0° -8,3° -5,0°* 0,0° 2,0°* 11,0° 14,0° 16,7° 11,0° 1,7°* -8,0° -13,0° 1,2°
2014 -17,0° -13,0° -16,0° -1,0° 4,0° 15,0° 14,0° 16,0° 10,6° 5,6°* -10,0°* -8,0° 0,0°
2015 -14,0°* -12,0°* -7,0° 2,8°* 8,9° 13,0° 19,0°* 13,0° 11,0° 3,0°* -2,0° -3,3° 2,7°
2016 -12,0° -5,0° 0,0° 3,0° 6,0°* 16,0° 20,0° 16,0°* 10,0° 6,0°* -2,0°* -16,0° 3,5°
2017 -13,0° -6,0° -2,0° 4,0°* 6,7°* 14,0°* 19,0°* 15,6°* 12,0°* -1,0°* -3,0°* -9,4°* 3,1°
2018 -15,0°* -11,1°* -2,8°* -3,3°* 11,0°* 17,2°* 18,0°* 19,0°* 8,3°* 3,0°* -9,0°* -6,1°* 2,4°
2019 -9,0°* -11,0°* -13,0°* 2,8°* 6,0°* 14,0°* 18,0°* 18,0°* 20,0°* -2,8°* -9,4°* -4,0°* 2,5°
2020 -7,0°* -9,0° -1,0° 1,0° 14,0° 21,0° 15,0°* 8,0° 0,6°* -2,0° -7,0°*
2021 -6,0°* -25,0°* -1,0°* 1,0°* 6,0°* 14,0°* 18,0°* 17,0°* 10,0° 4,0° -3,0°
2022 -13,0°* -14,0° -6,0° 1,0°
Snitt -11,3° -11,9° -4,8° 1,9° 6,5° 14,6° 18,7° 16,0° 10,8° 1,7° -5,1° -8,1°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen TULSA INTERNATIONAL AIRPORT

Höjd över havet: 206 m

Källa: ICAO