Väderstation Sulaibiya - senaste observation 2022-08-16 kl 18:00

Lufttemperatur
 46,7°
Min
33,4°
kl 06:00
Max
49,1°
kl 15:00
Vindhastighet
3,1 m/s
Svag vind / Lätt bris
Vindriktning
vindpil
Nord (360°)
Daggpunkt
 1,4°
Luftfuktighet
6%

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1659798000000 1660662000000 1660489200000 40587

Månadsstatistik för Sulaibiya

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Sulaibiya. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 20,3°*
2012 18,8°* 20,7°* 25,6°* 33,7°* 41,3°* 45,7°* 47,6°* 46,9°* 43,0°* 37,3°* 27,2°* 20,2°* 34,0°
2013 19,6°* 24,2°* 26,9°* 33,7°* 37,4°* 41,3°* 42,4°* 39,8°* 36,1°* 31,2°* 26,0°* 19,6°* 31,5°
2014 17,7°* 20,9°* 27,6°* 40,4°* 44,7°* 46,4°* 46,5°* 43,1°* 35,4°* 25,7°* 23,2°*
2015 20,5°* 23,2°* 27,5°* 33,8°* 40,4°* 44,7°* 47,0°* 47,7°* 43,7°* 37,0°* 24,7°* 18,0°* 34,0°
2016 18,6°* 23,9°* 28,2°* 34,0°* 40,4°* 45,2°* 46,4°* 47,2°* 42,5°* 36,6°* 27,1°* 19,7°* 34,1°
2017 19,4°* 26,6°* 34,0°* 41,2°* 45,6°* 48,2°* 47,6°* 44,5°* 36,9°* 27,9°* 23,2°*
2018 21,1°* 24,8°* 31,3°* 45,0°* 46,7°* 45,9°* 44,4°* 36,4°* 23,7°*
2019 19,3°* 21,1°* 24,3°* 30,8°* 40,4°* 46,7°* 46,4°* 44,7°* 41,6°* 34,9°* 25,2°* 20,7°* 33,0°
2020 19,8°* 23,2°* 27,4°* 33,0°* 45,6°* 47,6°* 45,6°* 44,4°* 36,9°* 27,2°*
2021 20,1°* 21,7°* 26,9°* 34,9°* 42,2°* 45,5°* 47,3°* 46,7°* 43,2°* 37,8°* 21,5°*
2022 18,5°* 23,6°* 26,9°* 35,3°* 39,4°* 46,6°*
Snitt 19,4° 22,4° 27,2° 33,7° 40,4° 45,1° 46,6° 45,9° 42,6° 36,0° 26,1° 20,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 6,7°*
2012 7,3°* 10,1°* 12,2°* 20,4°* 28,3°* 32,2°* 33,6°* 32,5°* 27,4°* 23,3°* 16,4°* 11,6°* 21,3°
2013 9,3°* 12,0°* 16,2°* 19,8°* 25,7°* 31,8°* 33,7°* 31,5°* 29,2°* 20,1°* 16,4°* 9,0°* 21,2°
2014 9,1°* 9,9°* 15,7°* 27,0°* 30,2°* 32,3°* 31,7°* 28,5°* 23,0°* 13,8°* 9,9°*
2015 7,6°* 11,6°* 14,5°* 20,9°* 28,7°* 31,3°* 33,3°* 33,2°* 29,2°* 24,5°* 15,6°* 9,4°* 21,6°
2016 8,5°* 11,1°* 16,6°* 20,1°* 27,2°* 30,9°* 33,3°* 32,9°* 28,3°* 22,3°* 14,1°* 10,1°* 21,3°
2017 7,6°* 15,2°* 22,3°* 28,8°* 31,5°* 33,9°* 33,1°* 28,7°* 23,1°* 15,8°* 9,9°*
2018 8,9°* 12,2°* 17,7°* 32,8°* 33,7°* 32,3°* 29,4°* 23,6°* 17,1°*
2019 10,2°* 10,8°* 12,9°* 18,7°* 26,5°* 32,4°* 33,7°* 33,8°* 31,0°* 27,1°* 18,6°* 11,7°* 22,3°
2020 9,1°* 9,7°* 15,0°* 20,9°* 31,6°* 33,9°* 31,4°* 29,5°* 21,5°* 17,5°*
2021 9,6°* 13,2°* 15,5°* 21,9°* 28,1°* 32,3°* 34,2°* 32,5°* 28,4°* 23,6°* 11,2°*
2022 9,5°* 11,7°* 13,8°* 21,5°* 25,8°* 31,9°*
Snitt 8,9° 10,9° 15,0° 20,7° 27,4° 31,7° 33,6° 32,5° 28,9° 23,2° 16,1° 9,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 12,9°*
2012 12,8°* 15,0°* 18,8°* 27,0°* 34,8°* 39,2°* 40,5°* 40,2°* 35,3°* 29,8°* 21,5°* 15,7°* 27,6°
2013 14,1°* 17,5°* 21,3°* 26,7°* 31,5°* 36,6°* 38,1°* 35,1°* 32,7°* 25,4°* 20,7°* 14,0°* 26,1°
2014 13,4°* 15,6°* 21,4°* 33,6°* 37,6°* 39,6°* 38,9°* 35,8°* 29,0°* 19,6°* 16,0°*
2015 13,4°* 17,0°* 20,8°* 27,4°* 34,6°* 38,1°* 40,3°* 40,4°* 36,3°* 30,6°* 19,9°* 13,2°* 27,7°
2016 13,2°* 16,9°* 22,3°* 27,0°* 34,0°* 38,4°* 40,0°* 40,2°* 35,3°* 28,9°* 20,1°* 14,6°* 27,6°
2017 13,4°* 20,9°* 28,0°* 34,9°* 38,8°* 40,8°* 40,0°* 36,3°* 29,7°* 21,6°* 15,9°*
2018 14,5°* 18,3°* 24,0°* 39,3°* 40,4°* 39,4°* 36,7°* 29,6°* 20,3°*
2019 14,5°* 15,8°* 18,7°* 24,7°* 33,3°* 39,7°* 40,5°* 39,4°* 36,4°* 31,1°* 21,8°* 15,8°* 27,6°
2020 14,1°* 16,3°* 21,1°* 26,9°* 38,7°* 40,8°* 38,9°* 36,5°* 29,0°* 21,8°*
2021 14,3°* 17,1°* 21,0°* 28,1°* 35,0°* 38,6°* 40,7°* 39,6°* 35,8°* 30,3°* 16,0°*
2022 13,7°* 17,4°* 20,3°* 28,4°* 32,7°* 39,2°*
Snitt 13,8° 16,4° 21,0° 27,1° 33,8° 38,6° 40,2° 39,2° 35,7° 29,4° 20,8° 14,9°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 25,8°*
2012 23,4°* 25,5°* 37,6°* 40,7°* 46,9°* 49,1°* 49,7°* 49,3°* 46,3°* 42,6°* 36,6°* 25,9°* 39,5°
2013 25,3°* 29,3°* 36,8°* 38,5°* 46,4°* 46,6°* 49,3°* 46,9°* 45,4°* 38,5°* 32,9°* 28,6°* 38,7°
2014 22,6°* 28,3°* 32,3°* 46,2°* 49,1°* 49,0°* 49,4°* 46,9°* 43,8°* 32,3°* 29,1°*
2015 30,0°* 30,8°* 34,1°* 41,6°* 48,6°* 49,0°* 49,7°* 49,8°* 47,3°* 44,0°* 29,1°* 30,5°* 40,4°
2016 26,1°* 34,0°* 34,1°* 42,6°* 46,4°* 49,8°* 48,9°* 49,8°* 49,0°* 40,5°* 37,8°* 27,9°* 40,6°
2017 25,6°* 31,0°* 43,2°* 48,4°* 49,9°* 49,8°* 49,8°* 47,4°* 43,6°* 35,3°* 30,1°*
2018 26,8°* 33,5°* 41,4°* 49,4°* 49,9°* 48,2°* 48,5°* 44,0°* 35,0°*
2019 27,2°* 25,8°* 29,3°* 36,4°* 46,8°* 49,5°* 49,5°* 49,0°* 47,1°* 43,1°* 31,1°* 25,7°* 38,4°
2020 23,5°* 31,4°* 32,0°* 44,0°* 49,3°* 49,9°* 49,2°* 47,3°* 40,8°* 35,9°*
2021 26,9°* 30,0°* 42,5°* 42,8°* 47,1°* 49,9°* 49,8°* 49,4°* 48,6°* 44,4°* 28,2°*
2022 25,1°* 29,2°* 35,2°* 39,9°* 45,2°* 49,7°*
Snitt 25,7° 29,4° 35,1° 41,1° 46,9° 49,2° 49,6° 49,1° 47,4° 42,5° 34,0° 28,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 2,9°*
2012 0,1°* 4,8°* 5,7°* 14,4°* 24,9°* 28,6°* 29,4°* 27,8°* 22,6°* 15,8°* 12,3°* 7,8°* 16,2°
2013 2,5°* 8,5°* 8,6°* 16,1°* 20,9°* 27,5°* 29,1°* 28,1°* 20,6°* 14,3°* 12,7°* 3,4°* 16,0°
2014 5,7°* 3,9°* 11,4°* 23,1°* 25,7°* 28,6°* 28,8°* 24,7°* 15,1°* 8,5°* 4,7°*
2015 3,5°* 5,1°* 9,3°* 12,7°* 23,9°* 28,4°* 29,2°* 30,1°* 24,1°* 18,0°* 10,9°* 4,0°* 16,6°
2016 3,0°* 5,0°* 12,2°* 12,6°* 21,5°* 26,5°* 29,8°* 28,4°* 23,3°* 19,0°* 6,8°* 4,1°* 16,0°
2017 0,9°* 9,6°* 15,9°* 22,8°* 26,3°* 29,6°* 29,8°* 24,7°* 18,5°* 8,6°* 4,7°*
2018 4,7°* 4,8°* 13,5°* 28,7°* 30,4°* 29,0°* 25,0°* 13,6°* 12,2°*
2019 4,4°* 6,6°* 6,9°* 12,8°* 22,9°* 28,8°* 30,8°* 29,0°* 24,3°* 21,7°* 9,8°* 6,2°* 17,0°
2020 5,8°* 0,4°* 10,8°* 16,2°* 29,5°* 30,1°* 28,1°* 26,0°* 16,3°* 10,2°*
2021 4,2°* 7,8°* 9,4°* 14,9°* 21,0°* 28,1°* 30,4°* 29,4°* 23,3°* 17,5°* 5,3°*
2022 2,8°* 7,1°* 7,0°* 17,4°* 19,6°* 28,9°*
Snitt 3,7° 5,0° 9,5° 14,8° 22,3° 27,9° 29,7° 28,9° 23,9° 17,0° 10,2° 4,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Sulaibiya

Höjd över havet: 55 m

Källa: Annan