Väderstation Rabat-Sale - senaste observation 2022-09-26 kl 20:30

Vädret just nu
Lufttemperatur
 21,0°
Min
16,0°
kl 06:30
Max
24,0°
kl 12:30
Vindhastighet
1,5 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Vindriktning
vindpil
Västnordväst (300°)
Daggpunkt
 13,0°
Luftfuktighet
60%
Molntäcke
Spridda moln
Molnhöjd
6096 m
Sikt
5 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1663356600000 1664220600000 1664047800000 60135

Månadsstatistik för Rabat Sale

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Rabat Sale. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 19,1°* 19,8°* 23,0° 23,3° 24,1° 26,8° 30,3°* 27,3° 23,4° 19,5°* 19,9°*
2011 18,1° 17,8° 19,3°* 23,1°* 26,7° 27,6°* 26,8°* 27,3° 26,1° 25,0° 20,1°* 17,3° 22,9°
2012 16,6° 16,2°* 21,7° 19,1°* 25,8° 25,5°* 27,2°* 27,6°* 26,5° 24,5° 20,8°* 18,5° 22,5°
2013 17,4° 16,5°* 19,0°* 21,0° 22,0° 25,2°* 26,6° 29,3°* 27,1° 24,7°* 20,2°* 18,4° 22,3°
2014 17,4° 16,9° 19,1° 22,5° 24,5° 24,9° 25,5° 26,8° 26,2° 26,8°* 20,7°* 16,5° 22,3°
2015 16,4°* 15,3°* 18,4° 20,9°* 25,7° 26,4° 27,8°* 27,7° 25,6° 25,1°* 21,2° 21,2° 22,6°
2016 19,7° 18,4° 17,5° 20,7° 22,4°* 25,5° 27,8° 29,5° 27,0° 25,5°* 20,9°* 18,8° 22,8°
2017 17,0° 17,7° 19,0° 23,4°* 24,7° 27,8° 27,0° 28,4° 26,0°* 28,4° 22,7° 17,4°* 23,3°
2018 15,9°* 15,8° 18,0° 19,1° 20,8° 22,6° 24,8° 27,9° 27,7° 24,3° 19,2° 18,5° 21,2°
2019 16,4° 19,0° 21,1°* 20,3° 25,1° 23,6° 24,7° 26,4°* 26,4°* 23,8°* 19,1°* 18,6°* 22,0°
2020 18,0° 20,6° 19,6° 21,0° 24,7° 27,7° 27,3° 26,9° 23,2°* 23,1° 18,0°*
2021 16,1°* 18,8°* 19,8°* 20,9° 23,1° 23,8° 26,3°* 26,4° 27,2° 24,4° 19,3°
2022 19,0° 20,5° 18,8° 21,0° 24,9° 25,4°
Snitt 17,3° 17,9° 19,3° 21,2° 24,1° 25,2° 26,6° 27,9° 26,7° 24,9° 20,7° 18,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,1°* 11,5°* 13,3° 12,3° 15,5° 19,1° 19,3°* 17,4° 14,1° 10,6°* 11,3°*
2011 8,3° 6,6° 8,5°* 12,1°* 15,6° 16,6°* 17,6°* 18,4° 16,4° 13,9° 11,8°* 6,9° 12,7°
2012 5,3° 3,3°* 7,7° 9,5°* 13,1° 15,9°* 16,3°* 17,5°* 16,7° 14,8° 12,6°* 8,2° 11,7°
2013 8,5° 6,6°* 11,3°* 10,1° 11,1° 14,4°* 17,5° 18,1°* 17,3° 14,6°* 9,4°* 6,7° 12,1°
2014 8,2° 7,6° 8,5° 11,2° 13,4° 14,6° 16,5° 16,8° 16,9° 15,1°* 13,6°* 8,8° 12,6°
2015 7,3°* 6,8°* 8,7° 11,4°* 13,7° 16,7° 18,2°* 18,7° 15,8° 15,5°* 10,4° 8,3° 12,6°
2016 9,4° 8,6° 7,0° 10,0° 13,6°* 15,9° 19,2° 19,0° 17,4° 15,3°* 11,4°* 9,2° 13,0°
2017 6,4° 9,3° 9,1° 12,1°* 14,2° 17,6° 17,3° 18,7° 16,6°* 15,9° 9,5° 7,1°* 12,8°
2018 7,2°* 7,0° 10,9° 10,8° 12,8° 14,7° 16,9° 19,1° 18,2° 14,8° 11,0° 8,1° 12,6°
2019 6,5° 6,9° 9,6°* 10,4° 12,2° 12,1° 15,9° 17,4°* 15,7°* 12,4°* 10,0°* 8,3°* 11,4°
2020 5,7° 7,8° 8,2° 11,1° 16,0° 18,7° 18,7° 16,6° 12,3°* 10,8° 9,9°*
2021 7,8°* 9,2°* 8,0°* 11,1° 12,1° 14,9° 17,9°* 18,5° 16,3° 13,0° 8,4°
2022 5,7° 7,1° 8,9° 9,7° 13,0° 15,6°
Snitt 7,2° 7,6° 9,1° 11,0° 13,1° 15,4° 17,6° 18,4° 16,8° 14,3° 11,0° 8,4°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 15,4°* 15,4°* 17,7° 18,3° 20,0° 23,0° 24,7°* 22,2° 18,1° 14,9°* 15,3°*
2011 12,6° 11,8° 13,6°* 17,7°* 21,2° 22,2°* 22,4°* 22,9° 21,2° 19,2° 15,5°* 11,8° 17,7°
2012 10,4° 9,6°* 14,6° 14,6°* 19,7° 21,4°* 21,9°* 22,7°* 21,5° 19,3° 16,6°* 12,8° 17,1°
2013 12,7° 11,6°* 14,9°* 15,8° 17,0° 20,1°* 22,3° 23,6°* 22,1° 19,4°* 14,6°* 12,0° 17,2°
2014 12,5° 12,4° 13,9° 16,7° 19,1° 20,2° 21,4° 22,2° 21,6° 20,7°* 16,8°* 12,3° 17,5°
2015 11,6°* 11,2°* 13,4° 16,2°* 19,8° 21,6° 23,4°* 23,2° 20,9° 19,8°* 15,5° 14,3° 17,6°
2016 14,2° 13,4° 12,7° 15,6° 18,3°* 20,9° 23,6° 24,2° 22,3° 20,1°* 15,9°* 13,4° 17,9°
2017 11,3° 13,5° 14,1° 17,7°* 19,7° 22,5° 22,2° 23,4° 21,3°* 21,9° 15,5° 12,0°* 17,9°
2018 11,5°* 11,5° 14,5° 15,2° 17,0° 19,1° 21,1° 23,5° 22,9° 19,2° 14,9° 12,7° 16,9°
2019 11,1° 12,6° 15,1°* 15,4° 19,2° 18,7° 21,1° 22,5°* 21,2°* 17,8°* 14,6°* 13,0°* 16,9°
2020 11,2° 14,0° 14,2° 16,5° 20,7° 23,8° 23,1° 21,9° 17,7°* 16,6° 13,5°*
2021 11,7°* 13,4°* 13,8°* 16,4° 17,9° 19,9° 22,5°* 22,7° 21,7° 18,7° 13,3°
2022 11,8° 13,5° 13,9° 15,4° 19,4° 21,0°
Snitt 11,9° 12,6° 14,2° 16,2° 18,9° 20,7° 22,4° 23,2° 21,7° 19,3° 15,6° 13,1°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 31,0°* 29,0°* 35,0° 38,0° 31,0° 30,0° 45,0°* 35,0° 30,0° 24,0°* 26,0°*
2011 23,0° 22,0° 30,0°* 35,0°* 35,0° 43,0°* 42,0°* 38,0° 30,0° 32,0° 28,0°* 21,0° 31,6°
2012 19,0° 21,0°* 32,0° 26,0°* 39,0° 40,0°* 38,0°* 37,0°* 32,0° 33,0° 28,0°* 25,0° 30,8°
2013 25,0° 19,0°* 26,0°* 28,0° 31,0° 39,0°* 33,0° 42,0°* 39,0° 27,0°* 26,0°* 22,1° 29,8°
2014 28,0° 20,0° 30,0° 35,0° 38,0° 31,0° 29,0° 30,0° 28,0° 37,0°* 25,0°* 20,0° 29,3°
2015 21,0°* 18,0°* 25,0° 26,0°* 43,0° 37,0° 35,0°* 42,0° 32,0° 34,0°* 27,0° 26,0° 30,5°
2016 25,0° 24,0° 20,0° 30,0° 30,8°* 34,0° 36,0° 39,0° 35,0° 35,0°* 31,0°* 24,0° 30,3°
2017 23,0° 22,0° 29,1° 33,0°* 41,0° 41,1° 39,0° 39,0° 31,0°* 38,7° 27,0° 20,0°* 32,0°
2018 20,0°* 20,0° 23,0° 25,0° 24,1° 25,0° 26,0° 42,0° 35,0° 32,0° 23,0° 22,0° 26,4°
2019 18,0° 26,0° 28,0°* 27,0° 39,0° 29,5° 26,2° 31,0°* 37,0°* 33,0°* 24,0°* 22,0°* 28,4°
2020 22,0° 27,0° 25,0° 23,0° 29,0° 39,0° 33,0° 35,0° 29,0°* 32,0° 25,0°*
2021 20,0°* 25,1°* 29,0°* 22,1° 29,0° 27,0° 33,0°* 32,0° 43,0° 28,0° 26,0°
2022 24,0° 26,0° 25,0° 30,0° 36,0° 34,0°
Snitt 22,3° 23,2° 27,0° 28,9° 35,3° 33,9° 33,9° 37,5° 34,3° 32,4° 26,8° 23,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 9,0°* 5,0°* 7,0° 6,0° 10,0° 16,0° 16,0°* 11,0° 10,0° 6,0°* 5,0°*
2011 4,0° 2,0° 2,0°* 9,0°* 11,0° 11,0°* 12,0°* 14,0° 13,0° 10,0° 7,0°* 2,6° 8,1°
2012 2,8° -2,0°* -1,0° 5,0°* 7,0° 11,0°* 12,0°* 13,0°* 15,0° 10,0° 6,0°* 3,0° 6,8°
2013 4,0° 2,0°* 6,0°* 4,0° 8,0° 9,0°* 15,0° 14,0°* 14,0° 7,0°* 5,0°* 3,0° 7,6°
2014 3,0° 3,0° 4,0° 7,8° 8,0° 10,0° 12,9° 14,0° 14,6° 12,0°* 9,8°* 4,5° 8,6°
2015 2,0°* 3,6°* 6,0° 8,0°* 10,0° 12,8° 15,0°* 13,0° 13,0° 10,8°* 6,0° 5,0° 8,8°
2016 3,0° 4,0° 3,0° 5,0° 11,0°* 12,0° 15,0° 15,0° 13,0° 11,8°* 7,0°* 4,0° 8,7°
2017 -1,0° 1,0° 6,0° 8,0°* 10,0° 13,0° 12,0° 14,0° 11,0°* 11,6° 5,0° 3,8°* 7,9°
2018 2,0°* 2,0° 4,0° 7,0° 8,0° 11,0° 13,7° 15,0° 15,0° 10,0° 6,0° 3,3° 8,1°
2019 1,5° 2,0° 5,7°* 8,0° 9,0° 8,0° 0,0° 0,0°* 11,0°* 6,0°* 5,0°* 2,0°* 4,9°
2020 2,0° 5,0° 4,0° 7,0° 13,0° 0,0° 14,0° 12,0° 8,0°* 5,0° 5,0°*
2021 3,0°* 7,0°* 0,0°* 5,4° 8,0° 12,0° 13,0°* 13,0° 13,0° 9,0° 3,0°
2022 1,0° 3,0° 6,0° 7,0° 9,0° 12,0°
Snitt 2,3° 3,2° 3,9° 6,8° 8,8° 11,1° 11,4° 12,9° 13,0° 9,7° 6,2° 3,7°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Rabat-Sale

Höjd över havet: 84 m

Källa: ICAO