Väderstation Pula Aerodrome - senaste observation 2023-12-04 kl 13:30

Vädret just nu
Lufttemperatur
 8,0°
Min
-1,0°
kl 01:00
Max
8,0°
kl 13:30
Vindhastighet
1,5 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Vindriktning
vindpil
Västsydväst (250°)
Daggpunkt
 -6,0°
Luftfuktighet
36%
Lufttryck
1020 hPa
Molntäcke
Få moln
Molnhöjd
1524 m
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1700829000000 1701693000000 1701520200000 14307

Månadsstatistik för Pula Aerodrome

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Pula Aerodrome. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 9,8°* 12,1° 17,6° 20,3° 25,2° 29,5° 27,8° 23,1° 17,8° 14,6° 9,2°
2011 8,1° 11,3° 12,8°* 19,5°* 23,2° 26,5° 27,5° 30,0° 28,1° 19,4° 15,2° 12,3° 19,5°
2012 10,0° 6,4°* 17,2° 16,8° 21,9° 28,4°* 31,3° 31,4° 24,6° 19,9° 16,3°* 10,3° 19,5°
2013 9,7° 8,9° 11,3°* 17,7° 20,3° 25,7° 30,5° 29,6° 24,4° 19,1°* 14,6° 12,4° 18,7°
2014 12,0° 13,2° 15,6° 18,5° 20,9° 26,8° 26,7° 26,7° 22,5° 19,9°* 16,7°* 11,6° 19,3°
2015 11,1°* 10,4°* 13,8° 17,1°* 22,6° 27,5° 32,0°* 30,4° 24,4° 18,5°* 14,5° 11,8° 19,5°
2016 10,4° 12,4° 13,2° 17,5° 20,7°* 25,7° 30,1° 28,4° 25,3° 17,9°* 14,3°* 11,8° 19,0°
2017 7,1° 11,5° 16,1° 17,4°* 22,1° 28,3° 30,0° 31,0° 22,0°* 19,4° 14,1° 10,8°* 19,1°
2018 11,5°* 7,2° 11,6° 20,3° 24,6° 27,2° 29,6° 31,3° 25,9° 21,0° 15,5° 11,5° 19,8°
2019 8,6° 12,7° 15,2°* 17,2° 17,9° 28,7° 29,1° 29,9°* 24,4°* 20,4°* 16,3°* 12,6°* 19,4°
2020 11,5° 13,5° 13,2° 18,9° 25,4° 29,3° 29,6° 25,3° 18,4°* 15,0° 11,4°*
2021 8,9°* 11,7° 13,3°* 14,9° 20,1° 28,6° 29,8°* 29,2° 25,6° 18,4° 11,0°
2022 9,9° 12,2° 13,1° 16,4° 24,2° 29,4°
Snitt 9,9° 10,9° 13,7° 17,7° 21,6° 27,2° 29,6° 29,6° 24,6° 19,2° 15,2° 11,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,2°* 3,5° 7,9° 12,1° 15,8° 19,1° 16,8° 13,4° 10,0° 7,7° 1,6°
2011 2,1° 1,0° 4,7°* 8,2°* 11,2° 17,0° 17,4° 18,3° 17,0° 9,3° 5,8° 3,2° 9,6°
2012 -0,1° -2,1°* 5,1° 7,8° 10,4° 16,7°* 19,7° 19,7° 15,4° 11,1° 8,4°* 1,8° 9,5°
2013 2,5° 1,0° 3,6°* 7,8° 10,8° 14,5° 18,9° 18,3° 14,6° 11,9°* 7,8° 2,7° 9,5°
2014 5,4° 5,7° 5,8° 8,8° 10,9° 15,5° 17,4° 17,3° 14,1° 12,5°* 10,4°* 5,0° 10,7°
2015 1,9°* 2,2°* 5,5° 6,7°* 12,4° 16,1° 19,8°* 19,3° 15,8° 11,0°* 5,4° 3,0° 9,9°
2016 2,1° 4,9° 5,4° 7,6° 11,1°* 15,6° 18,3° 17,2° 15,3° 10,0°* 7,2°* 1,2° 9,7°
2017 -1,5° 3,1° 5,4° 7,4°* 11,5° 16,6° 18,1° 19,0° 13,8°* 9,1° 6,1° 2,2°* 9,2°
2018 4,0°* 0,4° 4,2° 9,5° 14,1° 17,1° 18,8° 20,0° 14,9° 12,1° 9,2° 2,5° 10,6°
2019 0,7° 1,8° 5,2°* 9,2° 9,6° 18,1° 17,8° 19,6°* 14,8°* 11,4°* 9,4°* 4,3°* 10,2°
2020 1,4° 2,8° 4,6° 7,5° 15,7° 17,7° 19,5° 15,7° 9,5°* 6,4° 5,4°*
2021 1,0°* 3,9° 1,9°* 5,3° 9,8° 16,5° 19,0°* 18,0° 15,5° 9,1° 2,9°
2022 0,1° 1,4° 2,4° 5,8° 13,1° 17,9°
Snitt 1,6° 2,3° 4,4° 7,6° 11,4° 16,4° 18,5° 18,6° 15,0° 10,6° 7,6° 3,0°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 6,6°* 7,9° 13,1° 16,3° 20,8° 24,6° 22,6° 18,3° 13,9° 11,2° 5,3°
2011 5,1° 5,9° 8,9°* 14,2°* 18,1° 22,2° 22,8° 24,6° 22,5° 14,4° 10,1° 8,1° 14,8°
2012 5,1° 2,3°* 11,4° 12,7° 16,8° 23,2°* 26,0° 25,8° 20,1° 15,4° 12,4°* 6,1° 14,8°
2013 6,1° 5,2° 7,8°* 13,2° 15,8° 20,6° 25,2° 24,2° 19,5° 15,5°* 11,3° 7,6° 14,3°
2014 8,9° 9,8° 10,9° 13,9° 16,2° 21,9° 22,1° 22,2° 18,4° 16,2°* 13,8°* 8,4° 15,2°
2015 7,0°* 6,3°* 9,9° 12,3°* 17,8° 22,5° 26,4°* 25,0° 20,1° 14,9°* 10,1° 7,3° 15,0°
2016 6,3° 9,1° 9,6° 13,0° 16,1°* 21,2° 24,8° 23,3° 20,6° 14,1°* 11,0°* 6,5° 14,6°
2017 2,9° 7,6° 11,1° 12,7°* 17,2° 23,0° 24,6° 25,5° 17,8°* 14,2° 10,1° 6,7°* 14,5°
2018 8,1°* 3,9° 8,0° 15,4° 19,7° 22,5° 24,4° 25,8° 20,5° 16,7° 12,0° 6,7° 15,3°
2019 4,8° 7,3° 10,6°* 13,1° 14,1° 23,8° 24,1° 24,8°* 19,8°* 15,8°* 13,0°* 8,8°* 15,0°
2020 6,6° 8,8° 9,3° 13,6° 20,9° 23,9° 24,8° 20,6° 14,0°* 10,6° 8,3°*
2021 5,3°* 8,0° 8,1°* 10,4° 15,7° 23,2° 24,9°* 24,0° 20,5° 13,9° 7,2°
2022 5,4° 7,3° 8,1° 11,5° 18,9° 24,3°
Snitt 6,0° 6,8° 9,3° 13,0° 16,9° 22,3° 24,5° 24,4° 19,9° 14,9° 11,4° 7,2°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 15,0°* 18,0° 25,0° 25,0° 30,0° 35,0° 32,0° 26,0° 23,0° 19,0° 17,0°
2011 14,0° 16,0° 19,0°* 25,0°* 29,0° 30,0° 34,0° 35,0° 31,0° 28,0° 19,0° 16,0° 24,7°
2012 14,0° 16,0°* 21,2° 27,0° 29,0° 35,0°* 35,0° 34,1° 30,0° 25,0° 21,0°* 15,0° 25,2°
2013 14,3° 14,0° 14,3°* 23,4° 26,0° 32,1° 34,3° 37,0° 33,0° 22,0°* 21,0° 15,0° 23,9°
2014 16,0° 15,0° 20,0° 23,0° 26,2° 34,0° 31,0° 30,0° 26,0° 24,0°* 19,2°* 17,3° 23,5°
2015 15,2°* 14,0°* 17,0° 24,0°* 27,0° 33,0° 37,0°* 37,0° 31,0° 22,0°* 23,0° 16,8° 24,8°
2016 15,1° 16,0° 18,0° 20,0° 25,0°* 32,1° 34,0° 32,0° 30,0° 23,0°* 20,0°* 17,0° 23,5°
2017 13,0° 14,0° 23,0° 22,0°* 26,0° 32,0° 35,0° 38,0° 36,0°* 22,0° 18,0° 16,0°* 24,6°
2018 15,0°* 13,0° 16,0° 27,0° 29,0° 31,0° 34,0° 35,0° 30,0° 25,0° 22,1° 16,6° 24,5°
2019 12,6° 17,0° 21,0°* 23,0° 24,0° 34,0° 33,0° 34,0°* 32,0°* 25,0°* 20,0°* 18,0°* 24,5°
2020 15,0° 15,0° 20,0° 25,0° 31,0° 35,0° 35,0° 30,0° 22,0°* 19,0° 16,0°*
2021 15,0°* 20,0° 23,0°* 22,0° 24,0° 33,0° 33,6°* 36,0° 30,0° 24,0° 14,0°
2022 15,0° 15,0° 21,0° 22,0° 29,0° 36,0°
Snitt 14,5° 15,4° 19,4° 23,7° 26,6° 32,6° 34,2° 34,6° 30,4° 23,8° 20,1° 16,2°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -1,0°* -2,0° 2,0° 8,0° 7,0° 11,0° 9,0° 9,0° 1,0° 1,0° -9,0°
2011 -4,0° -5,0° -4,0°* 1,0°* 5,0° 14,0° 14,0° 12,0° 13,0° 4,0° 1,0° -3,0° 4,0°
2012 -4,2° -7,0°* -3,0° -1,0° 6,0° 9,4°* 15,0° 13,0° 8,0° 0,0° 2,7°* -4,0° 2,9°
2013 -3,0° -4,2° -4,3°* 2,0° 7,6° 11,0° 13,0° 14,0° 9,6° 7,0°* -2,0° -2,0° 4,1°
2014 -1,0° 0,0° 0,0° 1,0° 6,6° 9,0° 14,0° 13,0° 9,0° 5,9°* 4,0°* -3,2° 4,9°
2015 -4,0°* -4,0°* 0,0° 0,0°* 7,0° 10,0° 15,0°* 15,0° 12,0° 5,0°* 0,0° -1,0° 4,6°
2016 -7,0° -1,0° 1,0° 2,0° 8,0°* 10,7° 14,0° 7,2° 9,0° 4,7°* -3,0°* -4,0° 3,5°
2017 -10,0° -2,0° -1,0° 1,0°* 5,0° 12,0° 12,0° 13,0° 8,0°* 5,0° -1,0° -3,0°* 3,3°
2018 -2,0°* -7,0° -2,3° 2,0° 10,0° 14,0° 16,0° 13,0° 6,0° 7,0° -1,0° -3,0° 4,4°
2019 -4,0° -3,0° -1,0°* 4,9° 4,0° 14,0° 14,0° 15,0°* 7,0°* 6,0°* 3,0°* -2,0°* 4,8°
2020 -2,0° -2,5° 0,0° -2,0° 12,0° 14,0° 15,9° 8,0° 4,0°* 2,0° -1,0°*
2021 -5,0°* -3,6° -3,0°* -4,0° 0,0° 9,0° 15,0°* 13,0° 11,0° 3,0° -1,0°
2022 -5,0° -3,0° -5,0° 0,0° 8,0° 15,0°
Snitt -4,3° -3,3° -1,9° 0,7° 6,3° 11,3° 13,9° 12,8° 9,1° 4,4° 0,6° -3,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Pula Aerodrome

Höjd över havet: 63 m

Källa: ICAO