Väderstation Orange - senaste observation 2024-07-15 kl 00:30

Lufttemperatur
 22,0°
Min
22,0°
kl 00:30
Max
22,7°
kl 00:00
Vindhastighet
1,5 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Vindriktning
vindpil
Öst (90°)
Daggpunkt
 18,0°
Luftfuktighet
78%
Lufttryck
1007 hPa
Sikt
60 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1720132200000 1720996200000 1720823400000 7579

Månadsstatistik för Orange

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Orange. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 10,0°* 13,1°* 31,7°* 30,0° 24,7°* 18,6° 13,2° 8,0°
2011 9,9° 11,9° 15,8°* 22,7°* 26,2°* 26,3° 27,7°* 30,7° 27,7°* 21,8° 16,3° 12,1° 20,8°
2012 11,1°* 7,3°* 19,0° 18,2°* 23,7° 28,2°* 30,5° 32,2° 25,0° 20,8°* 14,6°* 10,9°* 20,1°
2013 9,4°* 9,0° 13,7°* 18,0° 19,4° 26,3° 32,6° 29,7° 25,9° 21,5°* 11,6° 12,2° 19,1°
2014 11,8° 12,8° 17,1° 20,7° 23,1° 29,9° 28,0° 28,3° 26,6° 22,6°* 16,1°* 10,7°* 20,6°
2015 10,9°* 9,6°* 16,1° 20,3°* 24,4° 29,7° 33,3°* 30,6° 24,2° 18,1°* 16,6° 13,9° 20,6°
2016 11,4° 13,3° 14,8° 18,5° 22,3°* 27,8° 31,0° 30,9° 28,5° 19,0°* 14,4°* 12,0° 20,3°
2017 8,0° 15,1° 18,2° 19,6°* 24,0° 30,8° 31,9° 32,5° 24,8°* 22,9° 13,9° 9,7°* 21,0°
2018 13,5°* 8,5° 15,2° 21,2° 23,2° 27,6° 33,3° 31,5° 28,5° 20,4° 15,2° 11,3° 20,8°
2019 9,1° 14,9° 17,8°* 18,5° 22,1° 30,7° 33,7° 32,5°* 27,8°* 21,9°* 13,4°* 13,2°* 21,3°
2020 11,9° 16,6° 20,9° 27,9° 32,6° 32,3°* 27,1° 19,0°* 16,0° 9,5°*
2021 9,2°* 13,9° 15,8°* 18,0° 22,1° 29,4°* 30,3°* 30,0° 27,3° 19,8° 10,9°
2022 10,1° 14,4°* 16,6° 20,0° 27,1° 31,9°
Snitt 10,5° 11,7° 16,1° 19,7° 23,4° 28,9° 31,4° 30,9° 26,5° 20,5° 14,7° 11,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 1,9°* 4,3°* 19,4°* 16,8° 12,9°* 9,5° 5,2° 1,4°
2011 1,8° 4,0° 5,4°* 9,5°* 12,2°* 15,5° 16,4°* 16,5° 15,2°* 10,5° 7,1° 2,6° 9,7°
2012 2,8°* -1,2°* 6,3° 7,8°* 11,8° 16,0°* 17,1° 18,2° 14,4° 11,3°* 6,1°* 1,9°* 9,4°
2013 1,7°* 0,2° 4,4°* 7,0° 9,3° 14,4° 18,0° 17,3° 14,5° 12,9°* 5,5° 2,0° 8,9°
2014 3,7° 3,1° 4,7° 9,2° 11,4° 15,9° 16,7° 16,4° 13,3° 11,8°* 8,2°* 4,5°* 9,9°
2015 2,1°* 1,6°* 6,1° 8,0°* 12,8° 16,6° 19,9°* 17,2° 13,5° 8,7°* 6,5° 6,2° 9,9°
2016 3,4° 3,3° 4,1° 8,0° 10,6°* 16,0° 18,3° 16,8° 15,1° 9,7°* 5,6°* 0,9° 9,3°
2017 0,3° 4,9° 6,4° 8,2°* 11,0° 17,1° 18,1° 17,6° 11,2°* 10,1° 4,6° 1,9°* 9,3°
2018 4,5°* 1,2° 4,7° 9,3° 12,8° 16,6° 19,0° 19,2° 14,2° 11,7° 7,0° 2,4° 10,2°
2019 2,0° 1,4° 4,6°* 6,8° 11,2° 14,9° 19,3° 18,1°* 15,0°* 11,8°* 5,3°* 4,2°* 9,5°
2020 2,5° 5,4° 7,5° 15,3° 18,4° 17,9°* 14,9° 8,7°* 5,7° 3,8°*
2021 1,7°* 4,1° 4,1°* 6,2° 10,1° 16,8°* 18,1°* 17,3° 15,0° 8,8° 1,4°
2022 1,0° 3,3°* 3,4° 7,1° 13,3° 17,9°
Snitt 2,3° 2,3° 4,9° 7,9° 11,5° 16,1° 18,2° 17,4° 14,1° 10,5° 6,1° 2,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,9°* 8,4°* 25,6°* 23,5° 18,7°* 13,7° 9,0° 4,5°
2011 5,8° 7,7° 10,4°* 16,1°* 19,3°* 20,9° 22,1°* 23,5° 21,1°* 15,9° 11,2° 7,1° 15,1°
2012 6,6°* 3,0°* 12,4° 13,1°* 17,8° 22,3°* 23,8° 25,0° 19,8° 15,8°* 10,2°* 6,2°* 14,7°
2013 5,3°* 4,1° 8,8°* 12,5° 14,5° 20,3° 25,3° 23,4° 19,8° 16,9°* 8,4° 6,7° 13,8°
2014 7,8° 8,0° 10,8° 15,0° 17,3° 23,1° 22,3° 22,2° 19,9° 17,0°* 11,9°* 7,4°* 15,2°
2015 6,6°* 5,3°* 10,9° 14,1°* 18,6° 23,1° 26,5°* 23,5° 18,7° 13,2°* 11,3° 9,8° 15,1°
2016 7,3° 8,2° 9,4° 13,1° 16,4°* 21,9° 24,5° 23,8° 21,7° 14,0°* 10,0°* 6,2° 14,7°
2017 3,9° 10,2° 12,3° 13,9°* 17,8° 23,9° 25,0° 24,8° 18,1°* 16,2° 9,0° 5,8°* 15,1°
2018 9,0°* 4,4° 9,8° 15,3° 17,6° 22,0° 26,3° 25,0° 21,2° 15,7° 10,9° 6,9° 15,3°
2019 5,3° 7,6° 11,2°* 12,8° 16,5° 22,8° 26,4° 25,1°* 21,3°* 16,5°* 9,3°* 8,4°* 15,3°
2020 7,0° 10,9° 14,3° 21,7° 25,5° 25,0°* 20,5° 13,7°* 10,5° 6,7°*
2021 5,3°* 8,7° 9,6°* 12,0° 16,1° 23,3°* 24,2°* 23,4° 20,8° 14,4° 5,7°
2022 5,1° 8,8°* 10,1° 13,7° 20,2° 25,0°
Snitt 6,2° 6,8° 10,4° 13,8° 17,4° 22,5° 24,8° 24,0° 20,1° 15,2° 10,2° 6,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 18,0°* 19,0°* 36,0°* 36,0° 31,0°* 26,0° 22,0° 18,0°
2011 18,0° 16,0° 21,0°* 29,0°* 33,0°* 34,0° 35,0°* 37,0° 33,0°* 31,0° 21,0° 17,0° 27,1°
2012 16,0°* 20,0°* 25,0° 29,0°* 30,0° 35,0°* 37,0° 39,0° 31,0° 26,0°* 19,0°* 17,0°* 27,0°
2013 19,0°* 15,0° 18,0°* 27,0° 25,0° 34,0° 37,0° 34,0° 33,0° 26,0°* 23,0° 16,0° 25,6°
2014 15,0° 17,0° 23,4° 25,1° 29,0° 36,3° 34,0° 33,0° 32,0° 28,0°* 21,0°* 18,0°* 26,0°
2015 20,4°* 15,1°* 23,3° 28,0°* 31,1° 35,0° 37,0°* 37,0° 28,0° 24,0°* 21,4° 16,0° 26,4°
2016 17,0° 21,0° 23,1° 24,0° 30,0°* 34,4° 35,1° 36,0° 35,0° 25,0°* 21,0°* 16,0° 26,5°
2017 14,1° 20,0° 24,0° 26,0°* 30,3° 37,0° 38,0° 40,0° 32,1°* 28,0° 21,0° 14,3°* 27,1°
2018 18,3°* 17,0° 20,0° 28,0° 29,0° 33,0° 39,0° 39,0° 34,0° 27,2° 22,0° 18,0° 27,0°
2019 14,0° 24,0° 25,0°* 26,0° 29,2° 41,0° 38,0° 37,0°* 35,0°* 27,0°* 18,2°* 19,0°* 27,8°
2020 19,0° 22,0° 25,0° 34,0° 38,0° 41,0°* 34,0° 24,0°* 20,4° 17,0°*
2021 18,0°* 20,0° 24,0°* 25,0° 28,0° 36,0°* 36,0°* 38,0° 33,0° 25,0° 18,0°
2022 13,0° 21,0°* 22,0° 27,0° 33,0° 38,0°
Snitt 16,8° 18,7° 22,3° 26,6° 29,8° 35,6° 36,7° 37,3° 32,6° 26,4° 20,9° 17,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -4,0°* -3,0°* 17,0°* 10,0° 8,0°* 2,0° -5,0° -5,0°
2011 -3,0° -2,0° -2,0°* 3,0°* 8,0°* 11,0° 12,0°* 10,0° 8,0°* 4,0° 0,0° -4,0° 3,8°
2012 -5,0°* -8,0°* 1,0° 3,0°* 6,0° 11,0°* 14,0° 14,0° 7,0° -1,0°* 0,0°* -3,0°* 3,3°
2013 -4,0°* -3,0° -4,0°* 1,0° 4,0° 9,0° 12,0° 13,0° 8,0° 2,0°* 0,0° -5,0° 2,8°
2014 -2,0° -1,3° 0,0° 3,0° 6,0° 9,0° 13,0° 10,7° 8,0° 3,0°* 2,0°* -3,0°* 4,0°
2015 -4,5°* -5,0°* -0,1° 1,0°* 8,9° 12,0° 16,0°* 11,0° 8,0° 1,0°* 1,0° -2,0° 3,9°
2016 -2,0° -2,0° -2,0° 1,5° 6,0°* 11,6° 13,0° 12,0° 9,0° 2,5°* -1,1°* -3,0° 3,8°
2017 -6,3° -2,1° -1,3° 2,0°* 5,0° 11,0° 13,0° 14,0° 6,0°* 5,0° -2,3° -4,0°* 3,3°
2018 -1,6°* -6,4° 0,0° 2,0° 7,0° 13,0° 14,7° 12,8° 8,0° 3,5° -1,0° -3,0° 4,1°
2019 -3,0° -2,4° 0,0°* 1,0° 3,0° 9,0° 14,0° 14,0°* 9,0°* 6,0°* 0,0°* -2,0°* 4,1°
2020 -3,0° -1,0° 1,0° 11,0° 14,0° 13,0°* 8,0° 2,0°* -2,0° -2,1°*
2021 -6,0°* -3,4° -1,0°* -3,0° 4,0° 11,0°* 11,4°* 13,0° 11,0° 4,0° -4,7°
2022 -6,0° -3,0°* -4,0° 2,0° 8,0° 12,0°
Snitt -3,9° -3,6° -1,3° 1,5° 6,0° 10,9° 13,7° 12,3° 8,2° 2,8° -0,8° -3,4°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Orange

Höjd över havet: 60 m

Källa: ICAO