Väderstation Nanning - senaste observation 2021-09-19 kl 18:00

Vädret just nu
Lufttemperatur
 30,0°
Min
24,0°
kl 05:00
Max
32,0°
kl 14:00
Vindhastighet
2,0 m/s
Svag vind / Lätt bris
Vindriktning
vindpil
Sydsydost (160°)
Daggpunkt
 25,0°
Luftfuktighet
75%
Lufttryck
1008 hPa
Molntäcke
Få moln
Molnhöjd
914 m
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1631181600000 1632045600000 1631872800000 59431

Månadsstatistik för Nanning

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Nanning. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 21,7°* 23,6° 23,9° 30,1°* 30,4° 33,3°* 32,1° 31,3° 27,5°* 24,0° 19,7°
2011 10,3° 18,2° 16,9° 26,3° 29,3° 32,3° 33,3° 33,0° 31,3° 25,9° 26,8° 17,8° 25,1°
2012 11,3° 14,7°* 19,9° 28,7°* 31,5° 31,3°* 32,6° 32,9° 30,7° 29,0° 22,9°* 17,6° 25,3°
2013 14,6° 19,1° 25,3°* 26,0° 29,9°* 32,0° 32,1° 32,6° 30,0° 27,9°* 23,7° 17,7° 25,9°
2014 19,3° 16,3° 19,8° 26,8° 31,7° 32,4° 32,6° 32,1° 32,3° 29,5°* 22,6°* 17,2° 26,0°
2015 18,1°* 20,4°* 21,5° 28,2°* 32,0° 33,5° 31,8°* 32,9° 30,6° 28,7°* 24,2° 16,9° 26,6°
2016 15,5° 17,6° 20,9° 28,6° 30,9°* 33,3° 33,3° 33,2° 31,9° 29,6°* 23,1°* 21,6° 26,6°
2017 19,3° 19,9° 20,4° 26,4°* 30,2°* 32,4° 32,6° 32,3° 33,2°* 27,8° 22,2° 17,7°* 26,2°
2018 16,7°* 18,1° 24,8° 26,9° 32,4° 32,4° 32,3° 32,9° 31,6° 26,4° 24,0° 17,7° 26,3°
2019 15,7° 18,9° 21,7°* 28,5° 28,4°* 32,8° 32,7°* 32,0°* 32,0°* 27,6°* 24,1°* 20,6°* 26,3°
2020 19,7° 20,1° 22,7° 23,5° 33,2° 34,7° 32,2° 31,3° 25,9°* 24,5° 16,7°*
2021 17,8°* 23,4°* 23,2°* 25,4°* 31,9°* 32,7°* 34,2°* 33,5°
Snitt 16,2° 19,0° 21,7° 26,6° 30,8° 32,4° 33,0° 32,6° 31,5° 27,8° 23,8° 18,3°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,6°* 15,5° 17,7° 23,4°* 24,2° 25,7°* 25,1° 23,9° 19,3°* 13,8° 10,9°
2011 6,2° 11,8° 11,5° 18,6° 21,3° 25,2° 25,3° 24,4° 22,7° 18,9° 16,5° 8,5° 17,6°
2012 8,3° 9,5°* 15,1° 20,7°* 24,0° 25,2°* 25,3° 24,7° 22,2° 20,2° 16,0°* 11,2° 18,5°
2013 9,9° 12,7° 17,4°* 19,0° 23,3°* 24,5° 24,9° 24,5° 22,5° 18,2°* 15,4° 6,4° 18,2°
2014 7,5° 10,0° 14,7° 21,5° 23,7° 25,4° 25,3° 24,7° 23,7° 20,2°* 16,6°* 8,5° 18,5°
2015 9,7°* 13,3°* 15,8° 18,7°* 24,2° 25,8° 24,7°* 24,8° 23,7° 19,5°* 17,7° 11,6° 19,1°
2016 10,2° 8,0° 14,9° 21,2° 23,1°* 25,5° 25,6° 25,1° 23,6° 21,6°* 16,1°* 12,1° 18,9°
2017 12,6° 12,5° 14,3° 19,6°* 22,4°* 25,3° 25,2° 25,2° 25,5°* 20,1° 15,9° 10,5°* 19,1°
2018 11,0°* 11,3° 16,1° 19,2° 24,1° 25,2° 25,6° 25,4° 23,9° 18,7° 16,0° 12,1° 19,1°
2019 11,1° 12,8° 15,5°* 21,5° 22,9°* 26,0° 26,1°* 26,1°* 23,9°* 20,8°* 16,7°* 11,6°* 19,6°
2020 13,0° 14,2° 17,0° 17,3° 26,2° 26,3° 25,3° 24,4° 19,2°* 15,8° 10,1°*
2021 9,3°* 13,9°* 17,1°* 19,8°* 23,9°* 25,4°* 25,7°* 25,8°
Snitt 9,9° 11,9° 15,4° 19,6° 23,3° 25,3° 25,5° 25,1° 23,6° 19,7° 16,1° 10,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,6°* 19,3° 20,7° 26,4°* 27,0° 29,0°* 27,9° 27,1° 23,0°* 18,6° 15,6°
2011 8,3° 14,7° 14,0° 22,3° 25,1° 28,1° 28,7° 28,1° 26,7° 22,2° 21,5° 13,3° 21,1°
2012 9,8° 12,2°* 17,5° 24,3°* 27,1° 27,7°* 28,3° 28,2° 25,9° 24,2° 19,4°* 14,5° 21,6°
2013 12,3° 16,1° 21,1°* 22,4° 26,1°* 27,7° 27,7° 27,9° 25,9° 23,1°* 19,7° 11,9° 21,8°
2014 13,7° 13,3° 17,3° 23,9° 27,3° 28,4° 28,3° 27,7° 27,7° 24,8°* 19,7°* 13,3° 22,1°
2015 14,2°* 17,0°* 18,7° 23,2°* 27,7° 29,2° 27,9°* 28,4° 26,7° 24,0°* 21,0° 14,3° 22,7°
2016 12,9° 13,0° 18,0° 24,8° 26,6°* 28,8° 28,9° 28,4° 27,3° 25,4°* 19,4°* 16,8° 22,5°
2017 16,0° 16,1° 17,8° 22,8°* 25,9°* 28,2° 28,2° 28,2° 28,8°* 23,6° 19,0° 14,2°* 22,4°
2018 14,1°* 14,9° 20,4° 22,8° 27,7° 28,2° 28,2° 28,3° 27,3° 22,5° 19,9° 14,8° 22,4°
2019 13,4° 15,5° 18,8°* 24,8° 25,4°* 28,7° 28,8°* 29,1°* 27,7°* 23,9°* 20,3°* 15,9°* 22,7°
2020 16,1° 17,1° 19,8° 20,4° 29,2° 29,8° 28,3° 27,4° 22,3°* 20,0° 13,6°*
2021 13,8°* 18,6°* 20,1°* 22,6°* 27,6°* 28,7°* 29,7°* 29,0°
Snitt 13,2° 15,4° 18,6° 22,9° 26,6° 28,3° 28,6° 28,3° 27,1° 23,5° 19,9° 14,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 35,0°* 34,0° 34,0° 34,0°* 36,0° 38,0°* 35,0° 36,0° 33,0°* 28,0° 26,0°
2011 17,0° 27,0° 29,0° 32,0° 35,0° 36,0° 37,0° 37,0° 36,0° 32,0° 32,0° 23,0° 31,1°
2012 17,0° 24,3°* 29,0° 38,0°* 36,0° 35,0°* 36,0° 36,0° 34,0° 33,0° 31,0°* 29,0° 31,5°
2013 23,0° 28,0° 31,1°* 34,0° 36,0°* 36,0° 34,5° 35,0° 34,0° 33,0°* 32,0° 24,0° 31,7°
2014 26,0° 27,0° 32,0° 31,0° 37,0° 36,0° 36,2° 37,0° 35,0° 34,0°* 30,0°* 22,0° 31,9°
2015 23,0°* 31,0°* 32,0° 38,0°* 37,0° 36,2° 37,1°* 36,0° 35,0° 32,0°* 31,0° 26,0° 32,9°
2016 27,0° 32,0° 28,0° 34,8° 35,0°* 39,0° 38,0° 37,0° 36,0° 35,0°* 30,0°* 26,0° 33,2°
2017 26,0° 29,0° 30,0° 34,0°* 35,0°* 37,0° 38,0° 37,0° 36,0°* 33,0° 30,0° 22,0°* 32,3°
2018 26,0°* 25,0° 33,0° 34,0° 36,0° 35,0° 36,0° 36,0° 35,0° 31,0° 30,0° 29,0° 32,2°
2019 24,0° 30,0° 32,0°* 36,0° 36,0°* 37,0° 37,0°* 37,0°* 36,0°* 34,0°* 28,8°* 27,0°* 32,9°
2020 28,0° 28,0° 31,0° 31,0° 36,0° 38,0° 36,0° 37,0° 34,0°* 30,0° 25,0°*
2021 24,0°* 28,0°* 34,0°* 33,0°* 35,0°* 37,0°* 37,0°* 38,0°
Snitt 23,7° 28,7° 31,3° 34,2° 35,6° 36,4° 36,9° 36,4° 35,5° 33,1° 30,3° 25,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 6,0°* 9,0° 12,0° 20,0°* 21,0° 24,0°* 23,0° 20,0° 9,0°* 9,0° 3,0°
2011 3,0° 6,0° 8,0° 12,0° 18,0° 24,0° 24,0° 22,0° 18,0° 15,0° 11,0° 1,4° 13,5°
2012 5,0° 5,9°* 9,8° 16,0°* 20,6° 22,0°* 24,0° 21,7° 15,6° 12,0° 10,6°* 3,4° 13,9°
2013 3,8° 6,6° 10,0°* 13,7° 18,7°* 17,7° 24,0° 23,0° 17,8° 11,6°* 10,7° 1,8° 13,3°
2014 0,4° -1,0° 10,8° 17,5° 17,7° 23,6° 24,0° 22,0° 18,4° 16,1°* 12,2°* 2,7° 13,7°
2015 3,1°* 5,4°* 9,9° 11,3°* 20,8° 23,3° 20,8°* 22,1° 20,5° 16,0°* 11,0° 5,6° 14,2°
2016 1,0° 1,0° 8,0° 17,0° 16,0°* 22,0° 23,0° 22,7° 20,0° 17,0°* 8,6°* 5,7° 13,5°
2017 8,0° 7,0° 11,0° 13,0°* 18,0°* 23,1° 23,8° 23,8° 24,0°* 15,0° 8,3° 3,0°* 14,8°
2018 4,0°* 2,0° 7,0° 10,0° 21,1° 21,9° 24,0° 24,0° 20,0° 12,0° 11,0° 5,0° 13,5°
2019 6,0° 9,0° 11,0°* 16,0° 19,0°* 22,0° 24,0°* 23,8°* 19,0°* 13,0°* 11,8°* 4,0°* 14,9°
2020 6,0° 11,0° 12,0° 14,0° 23,0° 23,7° 24,0° 21,0° 13,0°* 9,0° 3,0°*
2021 4,0°* 8,0°* 12,0°* 14,7°* 21,0°* 20,0°* 23,0°* 23,0°
Snitt 4,0° 5,6° 9,9° 13,9° 19,2° 22,0° 23,5° 22,9° 19,5° 13,6° 10,3° 3,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Nanning

Höjd över havet: 73 m

Källa: ICAO