Väderstation Moron De La Frontera - senaste observation 2024-05-23 kl 21:30

Vädret just nu
Lufttemperatur
 24,0°
Min
11,0°
kl 07:30
Max
30,5°
kl 19:00
Vindhastighet
3,6 m/s
Måttlig vind / God bris
Vindriktning
vindpil
Sydväst (230°)
Daggpunkt
 9,0°
Luftfuktighet
39%
Lufttryck
1012 hPa
Molntäcke
Över hälften
Sikt
30 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1715628600000 1716492600000 1716319800000 8397

Månadsstatistik för Moron De La Frontera

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Moron De La Frontera. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,0°* 18,5° 23,7°* 25,5° 28,9° 36,3° 37,0° 31,7° 24,5°* 17,9°* 16,2°*
2011 15,1° 17,2° 18,4°* 25,0° 28,1° 32,9° 35,1° 35,6° 32,4°* 29,6° 19,9° 16,7° 25,5°
2012 16,8° 16,4°* 22,2° 20,5°* 30,3° 34,4°* 36,2° 37,5° 31,8° 25,9° 18,9°* 16,0°* 25,6°
2013 15,9°* 16,1° 17,9°* 22,9° 25,9°* 31,5° 35,1° 36,4° 31,3° 25,6°* 19,1° 17,3° 24,6°
2014 15,7° 15,8° 20,7° 24,5° 28,5° 30,2° 33,3° 35,4° 29,8° 27,7°* 20,0°* 15,9° 24,8°
2015 15,5°* 15,7°* 21,5°* 24,5°* 31,4° 33,2° 38,0°* 35,5° 30,2° 25,3°* 22,5° 20,9° 26,2°
2016 17,0° 17,4° 19,5° 22,0° 25,3°* 32,9° 37,5° 37,4° 33,6° 27,2°* 18,5°* 17,1° 25,4°
2017 15,2° 17,0° 20,0° 24,9°* 27,4°* 34,3° 34,8° 35,8° 31,9°* 29,8° 20,6° 15,6°* 25,6°
2018 14,7°* 15,9° 16,5° 20,3° 24,1° 28,4° 31,6° 35,1°* 32,2° 24,5°* 17,8° 17,7° 23,2°
2019 15,9° 19,1° 21,3°* 21,1° 29,0°* 29,4° 31,5°* 31,3°* 28,3°* 23,6°* 17,7°* 16,5°* 23,7°
2020 15,5° 20,4° 19,9° 20,9° 29,8° 36,8° 35,3° 31,7° 25,3°* 21,6° 15,3°*
2021 13,9°* 17,8° 20,7°* 23,1° 27,9° 30,5° 34,8°* 35,2° 30,6° 27,6° 17,8°
2022 16,9°* 20,0° 17,7° 20,7° 29,3° 31,9°
Snitt 15,7° 17,3° 19,6° 22,6° 27,7° 31,4° 35,1° 35,6° 31,3° 26,4° 19,5° 16,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 9,3°* 9,2° 11,8°* 11,6° 16,1° 19,8° 21,5° 17,7° 12,2°* 8,4°* 8,4°*
2011 6,7° 4,6° 7,8°* 12,1° 15,5° 17,2° 19,2° 20,5° 17,7°* 14,7° 9,5° 4,6° 12,5°
2012 3,0° -0,6°* 6,8° 9,4°* 14,2° 19,3°* 19,2° 20,6° 18,2° 14,5° 10,6°* 6,4°* 11,8°
2013 6,3°* 4,7° 10,2°* 11,3° 12,2°* 15,4° 19,1° 19,7° 18,3° 15,4°* 6,6° 4,7° 12,0°
2014 6,8° 6,9° 7,2° 11,6° 12,8° 16,2° 18,0° 18,4° 18,2° 15,0°* 11,3°* 4,4° 12,2°
2015 3,0°* 4,4°* 6,8°* 11,2°* 13,9° 17,1° 20,9°* 20,5° 16,5° 14,9°* 8,1° 6,5° 12,0°
2016 8,4° 7,1° 5,4° 10,0° 13,1°* 16,3° 20,6° 20,9° 16,9° 14,7°* 8,5°* 6,2° 12,3°
2017 0,9° 7,4° 7,1° 10,2°* 12,9°* 17,8° 18,2° 19,4° 16,0°* 14,3° 6,7° 4,9°* 11,3°
2018 4,7°* 2,2° 8,3° 9,8° 11,2° 15,1° 16,3° 20,1°* 19,0° 13,0°* 9,5° 5,5° 11,2°
2019 2,6° 3,5° 7,2°* 8,1° 13,3°* 14,6° 19,0°* 23,8°* 20,1°* 15,9°* 11,1°* 7,8°* 12,3°
2020 4,3° 6,8° 7,8° 10,5° 15,6° 20,2° 18,6° 16,8° 10,4°* 9,9° 6,4°*
2021 4,7°* 7,7° 6,9°* 11,1° 11,3° 15,3° 18,9°* 19,4° 17,1° 13,3° 6,9°
2022 3,7°* 4,7° 8,4° 8,6° 13,3° 16,2°
Snitt 4,6° 5,3° 7,6° 10,4° 12,9° 16,3° 19,1° 20,3° 17,7° 14,0° 9,1° 6,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,4°* 13,7° 17,5°* 18,8° 22,4° 28,0° 29,4° 24,6° 18,1°* 13,1°* 12,3°*
2011 10,5° 10,6° 12,7°* 18,5° 21,8° 25,2° 27,2° 27,7° 24,9°* 21,8° 14,3° 10,1° 18,8°
2012 8,9° 8,0°* 14,4° 14,8°* 22,6° 27,4°* 27,9° 29,0° 24,9° 19,6° 14,4°* 10,9°* 18,6°
2013 10,4°* 10,3° 13,7°* 17,1° 19,1°* 23,9° 27,3° 28,1° 24,5° 20,1°* 12,4° 10,6° 18,1°
2014 11,0° 11,3° 13,5° 17,8° 20,8° 23,1° 25,4° 26,7° 23,4° 20,9°* 15,4°* 9,1° 18,2°
2015 8,6°* 9,7°* 13,8°* 17,4°* 22,6° 25,3° 29,5°* 27,6° 23,0° 19,6°* 14,6° 12,8° 18,7°
2016 12,4° 12,0° 12,2° 16,0° 19,1°* 25,0° 29,1° 29,2° 25,2° 20,5°* 13,2°* 11,1° 18,7°
2017 7,5° 12,1° 13,5° 17,5°* 20,2°* 26,3° 26,8° 27,7° 23,9°* 21,8° 13,0° 9,9°* 18,3°
2018 9,4°* 8,9° 12,4° 14,9° 17,6° 21,6° 23,9° 28,3°* 25,2° 18,5°* 13,4° 10,7° 17,1°
2019 8,5° 10,9° 14,1°* 14,6° 21,3°* 22,1° 25,0°* 27,5°* 24,2°* 19,5°* 14,6°* 11,9°* 17,8°
2020 9,4° 13,2° 13,6° 15,4° 22,9° 28,6° 26,9° 24,1° 17,7°* 15,2° 10,4°*
2021 8,7°* 12,2° 13,5°* 16,6° 19,8° 22,8° 26,8°* 26,9° 23,6° 20,3° 12,1°
2022 9,9°* 12,0° 12,8° 14,6° 21,3° 24,1°
Snitt 9,6° 11,1° 13,4° 16,4° 20,4° 24,0° 27,1° 27,9° 24,3° 19,9° 14,0° 11,0°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 24,0°* 27,0° 33,0°* 36,0° 37,0° 40,0° 42,0° 39,0° 30,0°* 28,0°* 25,0°*
2011 19,0° 23,0° 29,0°* 32,0° 34,0° 39,0° 40,0° 42,0° 39,0°* 36,0° 28,0° 21,0° 31,8°
2012 21,0° 23,0°* 29,0° 28,0°* 38,0° 42,0°* 41,0° 45,0° 39,0° 35,0° 24,0°* 24,0°* 32,4°
2013 21,0°* 22,0° 22,0°* 32,0° 32,0°* 37,0° 41,0° 41,0° 36,0° 34,0°* 26,0° 21,0° 30,4°
2014 21,0° 21,0° 32,0° 31,0° 35,0° 40,0° 41,0° 43,0° 39,0° 34,0°* 27,0°* 32,0° 33,0°
2015 20,0°* 21,0°* 31,0°* 34,0°* 40,0° 42,0° 43,0°* 41,0° 34,0° 31,0°* 29,0° 25,0° 32,6°
2016 21,0° 22,0° 26,0° 27,0° 32,0°* 38,0° 43,0° 40,0° 45,0° 34,0°* 27,0°* 21,0° 31,3°
2017 18,0° 23,0° 29,0° 33,0°* 33,0°* 42,0° 43,0° 42,0° 37,0°* 34,0° 26,0° 19,0°* 31,6°
2018 19,0°* 21,0° 24,0° 27,0° 29,0° 38,0° 38,0° 42,0°* 37,0° 33,0°* 23,0° 24,0° 29,6°
2019 20,0° 23,5° 26,0°* 29,0° 35,0°* 36,0° 38,0°* 37,0°* 36,0°* 32,0°* 25,0°* 24,0°* 30,1°
2020 19,0° 24,0° 30,0° 25,0° 40,0° 41,0° 42,0° 37,0° 33,0°* 28,0° 20,2°*
2021 21,0°* 23,0° 30,0°* 27,0° 34,4° 37,0° 41,0°* 43,0° 38,0° 32,0° 23,0°
2022 21,0°* 26,0° 21,0° 29,0° 38,0° 40,0°
Snitt 20,1° 22,8° 27,4° 29,8° 34,7° 39,1° 40,8° 41,7° 38,0° 33,2° 26,5° 23,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 2,0°* 2,0° 6,0°* 5,0° 12,0° 15,0° 18,0° 13,0° 5,0°* 3,0°* -1,0°*
2011 2,0° -1,0° 1,0°* 10,0° 10,0° 12,0° 15,0° 15,0° 15,0°* 11,0° 3,0° 0,0° 7,8°
2012 -1,0° -6,0°* 1,0° 3,0°* 8,0° 14,0°* 16,0° 14,0° 14,0° 8,0° 3,0°* 0,0°* 6,2°
2013 2,0°* 0,0° 2,0°* 5,0° 7,0°* 12,0° 16,0° 17,0° 14,0° 7,0°* 0,0° -1,0° 6,8°
2014 2,0° 1,0° 3,0° 7,0° 8,0° 11,0° 15,0° 14,0° 14,9° 12,0°* 6,0°* 1,0° 7,9°
2015 -1,0°* -1,0°* 1,0°* 8,0°* 9,0° 13,0° 18,0°* 15,0° 11,0° 11,0°* 1,0° 2,0° 7,3°
2016 4,0° -2,0° 1,0° 4,0° 9,0°* 13,0° 18,0° 16,8° 11,4° 8,0°* 3,0°* 1,0° 7,3°
2017 -4,0° 1,0° 1,0° 5,0°* 7,0°* 13,0° 13,0° 16,0° 11,0°* 10,0° 3,0° 0,0°* 6,3°
2018 0,0°* -3,0° 2,0° 5,0° 6,0° 11,0° 14,0° 16,0°* 16,0° 4,0°* 4,0° 2,0° 6,4°
2019 -2,0° 0,0° 3,0°* 4,0° 9,0°* 10,0° 14,0°* 17,0°* 12,0°* 7,0°* 4,0°* 1,0°* 6,6°
2020 -1,0° 2,0° 1,0° 6,0° 12,0° 16,0° 13,0° 11,0° 5,0°* 1,0° -2,0°*
2021 -3,0°* 3,0° 0,0°* 8,0° 6,0° 11,0° 14,0°* 15,0° 14,0° 9,0° 0,0°
2022 -1,0°* 0,0° 2,0° 6,0° 10,0° 11,0°
Snitt -0,3° -0,3° 1,5° 5,9° 7,8° 11,9° 15,3° 15,6° 13,1° 8,1° 2,8° 0,3°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Moron De La Frontera

Höjd över havet: 87 m

Källa: ICAO