Väderstation Methoni - senaste observation 2023-06-01 kl 09:00

Lufttemperatur
 21,3°
Min
17,5°
kl 06:00
Max
21,3°
kl 09:00
Vindhastighet
3,6 m/s
Måttlig vind / God bris
Vindriktning
vindpil
Västnordväst (300°)
Lufttryck
1007 hPa

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1684735200000 1685599200000 1685426400000 16734

Månadsstatistik för Methoni

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Methoni. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 16,3°* 18,2°* 21,6°* 26,2°* 29,4°* 30,4°* 27,3°* 25,8°* 20,8°* 15,3°*
2013 14,8°* 14,6°* 16,8°* 20,1°* 23,1°* 25,0°* 27,5°* 30,3°* 27,3°* 23,1°* 19,7°* 15,7°* 21,5°
2014 16,0°* 15,9°* 16,8°* 19,0°* 21,7°* 25,5°* 26,9°* 22,7°* 19,6°* 16,7°*
2015 14,5°* 13,4°* 16,2°* 18,1°* 22,9°* 25,3°* 29,0°* 30,1°* 28,1°* 22,6°* 18,8°* 14,6°* 21,2°
2016 13,3°* 15,4°* 14,9°* 20,0°* 20,6°* 25,0°* 27,5°* 27,3°* 25,6°* 17,4°* 11,4°*
2017 10,8°* 12,7°* 14,5°* 24,2°* 28,5°* 24,4°* 16,8°*
2018 12,9°* 13,4°* 15,7°* 20,9°* 22,9°* 25,7°* 26,2°* 29,4°* 26,7°* 22,3°* 18,5°* 15,6°* 20,9°
2019 12,4°* 13,5°* 14,8°* 16,4°* 18,9°* 25,6°* 27,3°* 16,2°*
2020 14,3°* 16,7°* 18,4°* 24,3°* 28,5°* 29,0°* 28,1°* 23,7°* 18,4°*
2021 14,9°* 14,3°* 15,1°* 19,0°* 22,6°* 25,8°* 29,1°* 31,4°* 27,6°* 22,9°* 15,4°*
2022 13,6°* 15,4°* 14,0°* 18,8°* 22,4°* 27,8°*
Snitt 13,8° 14,3° 15,6° 18,9° 21,9° 25,5° 28,1° 29,6° 26,9° 23,3° 18,8° 15,1°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 11,5°* 13,7°* 16,4°* 20,7°* 23,8°* 24,1°* 21,6°* 19,7°* 15,6°* 9,2°*
2013 9,9°* 9,9°* 11,6°* 13,0°* 17,7°* 19,7°* 22,1°* 23,5°* 21,3°* 17,3°* 13,8°* 8,4°* 15,7°
2014 9,8°* 9,6°* 9,7°* 12,0°* 14,9°* 18,9°* 20,2°* 15,9°* 13,2°* 10,2°*
2015 7,5°* 7,3°* 9,3°* 11,6°* 15,7°* 18,6°* 22,4°* 23,1°* 21,1°* 18,1°* 14,8°* 10,0°* 15,0°
2016 9,2°* 12,7°* 11,3°* 16,0°* 17,0°* 21,1°* 24,2°* 24,0°* 21,1°* 14,6°* 8,4°*
2017 7,7°* 10,7°* 11,6°* 21,7°* 24,9°* 21,6°* 14,4°*
2018 10,9°* 10,2°* 13,2°* 16,8°* 18,6°* 22,1°* 23,0°* 23,9°* 22,4°* 17,4°* 13,4°* 9,8°* 16,8°
2019 7,7°* 8,9°* 11,0°* 13,1°* 16,0°* 21,7°* 23,2°* 10,3°*
2020 6,7°* 9,0°* 11,6°* 18,3°* 21,8°* 23,2°* 21,4°* 17,4°* 11,9°*
2021 10,4°* 9,3°* 9,1°* 12,3°* 16,4°* 19,5°* 23,1°* 24,3°* 19,8°* 15,1°* 9,2°*
2022 6,7°* 7,6°* 6,5°* 12,1°* 15,6°* 20,2°*
Snitt 8,6° 9,6° 10,4° 13,2° 16,5° 20,2° 22,9° 23,9° 21,2° 17,3° 14,0° 9,4°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 13,8°* 15,8°* 18,8°* 23,4°* 26,6°* 27,1°* 24,4°* 22,1°* 17,7°* 11,7°*
2013 12,0°* 12,1°* 13,9°* 16,5°* 20,5°* 22,3°* 24,8°* 26,9°* 24,1°* 19,6°* 16,4°* 11,5°* 18,4°
2014 12,8°* 12,6°* 13,1°* 15,7°* 18,3°* 22,4°* 23,6°* 19,0°* 16,1°* 13,5°*
2015 11,1°* 10,1°* 12,7°* 15,1°* 19,4°* 22,3°* 25,7°* 26,5°* 24,8°* 20,4°* 16,6°* 12,1°* 18,1°
2016 11,4°* 13,9°* 13,0°* 18,0°* 19,0°* 22,9°* 25,8°* 25,6°* 23,2°* 16,0°* 10,0°*
2017 9,2°* 11,7°* 13,0°* 22,9°* 26,7°* 23,0°* 15,6°*
2018 11,9°* 11,9°* 14,5°* 18,7°* 20,9°* 23,9°* 24,6°* 26,6°* 24,5°* 19,6°* 16,0°* 12,6°* 18,8°
2019 10,1°* 11,3°* 12,9°* 14,7°* 17,4°* 23,6°* 25,1°* 13,0°*
2020 10,3°* 13,1°* 15,1°* 21,3°* 25,2°* 26,2°* 24,8°* 20,3°* 14,8°*
2021 12,7°* 11,7°* 12,0°* 15,4°* 19,6°* 22,7°* 26,1°* 27,8°* 23,7°* 18,6°* 12,4°*
2022 10,1°* 11,4°* 10,3°* 15,5°* 19,0°* 24,4°*
Snitt 11,2° 11,9° 12,9° 16,0° 19,2° 22,9° 25,5° 26,7° 24,0° 20,0° 16,1° 12,1°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 19,8°* 22,9°* 28,2°* 32,6°* 31,9°* 34,4°* 30,5°* 29,0°* 24,8°* 20,6°*
2013 18,0°* 18,7°* 23,0°* 27,1°* 29,2°* 31,4°* 31,7°* 31,9°* 31,9°* 27,7°* 25,1°* 19,4°* 26,3°
2014 19,3°* 19,2°* 19,2°* 25,5°* 26,8°* 33,1°* 29,3°* 28,4°* 22,8°* 22,2°*
2015 19,8°* 17,8°* 20,8°* 22,6°* 29,2°* 29,7°* 35,9°* 33,3°* 31,6°* 26,4°* 22,7°* 20,1°* 25,8°
2016 19,7°* 21,9°* 20,7°* 28,2°* 28,4°* 33,5°* 31,0°* 29,9°* 29,1°* 23,6°* 17,5°*
2017 15,6°* 16,9°* 19,3°* 31,7°* 34,7°* 28,3°* 21,1°*
2018 16,4°* 17,3°* 21,0°* 31,4°* 28,1°* 34,1°* 28,5°* 31,8°* 29,7°* 25,5°* 25,3°* 19,3°* 25,7°
2019 16,7°* 18,8°* 18,7°* 22,6°* 24,7°* 30,1°* 31,9°* 20,7°*
2020 16,8°* 19,5°* 25,6°* 28,9°* 32,4°* 32,2°* 31,0°* 31,8°* 22,7°*
2021 20,3°* 18,5°* 18,6°* 26,6°* 31,9°* 34,0°* 34,1°* 37,8°* 30,7°* 26,8°* 19,4°*
2022 18,4°* 17,8°* 18,7°* 23,9°* 30,2°* 30,6°*
Snitt 18,1° 18,5° 19,9° 25,6° 28,5° 31,8° 32,2° 33,3° 30,2° 27,9° 23,5° 19,9°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 5,0°* 7,5°* 12,6°* 18,2°* 19,7°* 20,9°* 17,6°* 14,7°* 10,9°* 4,4°*
2013 2,5°* 5,7°* 6,6°* 9,0°* 11,9°* 15,8°* 19,2°* 20,0°* 15,7°* 14,5°* 6,8°* 4,1°* 11,0°
2014 6,3°* 6,2°* 6,2°* 7,4°* 10,2°* 15,5°* 14,4°* 11,7°* 8,5°* 4,0°*
2015 0,0°* 0,3°* 4,3°* 4,4°* 12,7°* 15,6°* 17,4°* 18,3°* 17,3°* 11,9°* 10,8°* 4,0°* 9,8°
2016 1,7°* 3,2°* 7,2°* 10,8°* 10,3°* 15,1°* 20,9°* 19,7°* 15,7°* 9,1°* -0,3°*
2017 -1,3°* 6,1°* 7,7°* 17,0°* 18,0°* 16,0°* 6,8°*
2018 5,1°* 6,0°* 8,8°* 9,4°* 15,7°* 18,2°* 20,4°* 20,9°* 17,3°* 14,3°* 7,1°* 5,6°* 12,4°
2019 0,6°* 3,3°* 6,5°* 7,6°* 11,1°* 14,0°* 17,7°* 3,6°*
2020 1,1°* 3,5°* 6,5°* 12,6°* 19,2°* 21,1°* 17,4°* 12,7°* 8,6°*
2021 2,5°* -0,4°* 4,9°* 6,2°* 13,0°* 14,2°* 20,1°* 21,2°* 16,2°* 11,6°* 3,5°*
2022 -0,7°* 3,7°* 1,2°* 7,5°* 12,3°* 17,7°*
Snitt 1,8° 3,8° 5,6° 7,6° 12,2° 15,8° 19,3° 20,0° 16,4° 13,1° 8,6° 3,6°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Methoni

Höjd över havet: 33 m

Källa: Annan