Väderstation Meknes - senaste observation 2022-09-26 kl 19:00

Vädret just nu
Lufttemperatur
 20,0°
Min
15,0°
kl 05:00
Max
23,0°
kl 17:00
Vindhastighet
4,6 m/s
Måttlig vind / God bris
Vindriktning
vindpil
Nordnordväst (330°)
Daggpunkt
 11,0°
Luftfuktighet
56%
Lufttryck
1017 hPa
Molntäcke
Spridda moln
Molnhöjd
610 m
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1663351200000 1664215200000 1664042400000 60150

Månadsstatistik för Meknes

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Meknes. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 17,3°* 18,6°* 22,4°* 25,1°* 27,4°* 34,4°* 34,8°* 29,8°* 23,2°* 17,9°* 17,6°*
2011 16,3°* 16,0°* 17,8°* 23,9°* 26,5°* 32,7°* 32,7°* 34,4°* 30,9°* 18,9°* 15,6°*
2012 17,3° 14,5°* 20,6°* 29,5° 31,8°* 34,1°* 35,3°* 29,9° 24,9°* 18,4°* 16,3°*
2013 16,0°* 15,0° 17,3°* 21,0°* 23,1°* 30,4°* 34,0°* 35,4° 29,0° 26,0°* 18,9°* 16,3°* 23,5°
2014 15,0° 16,3°* 17,9°* 23,0°* 28,6°* 28,9°* 31,3° 33,1°* 28,4°* 28,6°* 19,0°* 14,7°* 23,7°
2015 14,0°* 12,4°* 18,2° 21,9°* 29,4° 31,2°* 36,0°* 33,3° 29,0°* 26,0°* 21,6°* 21,5° 24,5°
2016 18,8° 17,3° 17,4°* 21,1° 25,5°* 31,9° 36,1°* 37,3° 31,1°* 27,6°* 19,3°* 16,6° 25,0°
2017 15,2° 17,2° 20,0° 26,4°* 28,9°* 35,0° 35,4° 36,0° 31,7°* 30,7° 23,4° 15,6°* 26,3°
2018 14,7°* 14,7° 16,9° 18,7° 21,9° 26,5° 31,6° 36,0° 31,6° 24,2° 18,2° 19,7° 22,9°
2019 15,5° 19,0° 21,2°* 21,3°* 29,4°* 29,0° 30,8°* 32,4°* 28,6°* 22,7°* 16,2°* 16,8°* 23,6°
2020 16,0°* 21,5°* 19,4°* 20,9°* 28,6°* 36,7°* 33,8° 31,6° 24,5°* 22,4°
2021 14,0°* 17,6°* 18,9°* 21,2°* 27,4°* 29,2°* 34,6°* 33,4°* 31,1° 28,2° 19,0°
2022 18,3°* 20,8° 17,4° 20,4° 29,5° 31,6°
Snitt 15,9° 16,9° 18,6° 21,9° 27,1° 30,3° 34,0° 34,6° 30,2° 26,1° 19,5° 17,3°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 10,4°* 10,4°* 12,7°* 12,3°* 15,9°* 21,0°* 23,6°* 19,4°* 13,7°* 9,7°* 9,7°*
2011 7,1°* 5,7°* 7,6°* 12,2°* 15,2°* 17,6°* 19,0°* 19,3°* 17,3°* 10,2°* 5,5°*
2012 4,7° 2,9°* 7,3°* 14,5° 18,2°* 19,1°* 19,1°* 17,1° 14,4°* 11,0°* 6,6°*
2013 5,8°* 5,1° 8,8°* 9,4°* 10,7°* 14,2°* 18,2°* 19,6° 16,8° 14,4°* 8,3°* 5,4°* 11,4°
2014 6,6° 5,8°* 7,3°* 10,3°* 14,0°* 14,3°* 16,7° 17,9°* 16,7°* 15,3°* 11,3°* 5,6°* 11,8°
2015 4,9°* 4,6°* 7,2° 10,1°* 13,9° 16,1°* 20,0°* 19,6° 15,8°* 15,2°* 9,1°* 8,2° 12,1°
2016 8,0° 6,9° 6,5°* 9,4° 13,0°* 16,1° 20,9°* 21,6° 17,1°* 16,1°* 9,6°* 7,2° 12,7°
2017 4,6° 8,2° 8,2° 11,8°* 14,9°* 19,1° 19,3° 21,2° 17,1°* 16,9° 10,1° 5,9°* 13,1°
2018 5,5°* 4,8° 8,8° 9,9° 11,4° 14,5° 16,7° 20,4° 18,9° 13,6° 9,5° 7,2° 11,8°
2019 4,8° 5,9° 8,4°* 9,3°* 13,9°* 14,0° 17,2°* 21,8°* 18,9°* 16,9°* 10,6°* 7,7°* 12,5°
2020 4,4°* 7,5°* 8,1°* 10,4°* 15,7°* 20,6°* 18,7° 17,1° 11,7°* 9,9°
2021 5,4°* 6,1°* 7,2°* 10,5°* 11,7°* 14,4°* 18,4°* 17,8°* 15,7° 12,4° 6,4°
2022 4,5°* 6,3° 7,0° 8,0° 13,1° 15,7°
Snitt 5,5° 6,2° 7,9° 10,3° 13,2° 15,8° 18,9° 20,1° 17,3° 14,6° 9,9° 6,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 13,7°* 14,4°* 17,5°* 18,6°* 21,6°* 27,9°* 29,6°* 24,5°* 18,4°* 13,7°* 13,5°*
2011 11,6°* 11,3°* 12,9°* 18,4°* 21,2°* 26,0°* 26,1°* 26,9°* 23,8°* 14,5°* 10,4°*
2012 9,9° 8,8°* 14,0°* 21,9° 24,9°* 26,6°* 27,3°* 23,3° 19,4°* 14,4°* 11,1°*
2013 10,3°* 9,7° 12,5°* 15,2°* 16,9°* 22,2°* 26,1°* 27,5° 22,4° 19,8°* 13,3°* 10,4°* 17,2°
2014 10,3° 10,3°* 12,2°* 16,5°* 21,1°* 21,6°* 23,6° 25,3°* 22,2°* 21,8°* 14,9°* 9,8°* 17,5°
2015 9,3°* 8,5°* 12,4° 15,9°* 21,5° 23,4°* 27,8°* 25,9° 21,8°* 20,0°* 15,0°* 14,4° 18,0°
2016 13,1° 11,6° 11,6°* 15,2° 18,9°* 23,8° 28,4°* 29,1° 23,7°* 21,3°* 14,2°* 11,4° 18,5°
2017 9,6° 12,2° 14,0° 18,6°* 21,7°* 26,4° 27,1° 28,5° 23,9°* 23,5° 16,5° 10,6°* 19,4°
2018 9,6°* 9,4° 12,6° 14,2° 16,2° 19,7° 23,5° 27,9° 24,8° 18,7° 13,4° 12,6° 16,9°
2019 9,8° 12,1° 14,6°* 14,9°* 21,5°* 21,1° 23,2°* 27,5°* 23,8°* 19,7°* 13,3°* 11,4°* 17,7°
2020 9,4°* 13,5°* 13,5°* 15,3°* 21,5°* 28,5°* 25,9° 24,1° 17,8°* 15,6°
2021 9,2°* 11,1°* 12,2°* 15,1°* 18,9°* 21,1°* 26,2°* 24,9°* 22,9° 19,9° 11,4°
2022 10,6°* 13,0° 11,8° 14,1° 21,1° 23,5°
Snitt 10,2° 11,2° 13,0° 15,9° 20,0° 22,9° 26,3° 27,2° 23,4° 20,0° 14,4° 11,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 30,0°* 26,0°* 31,0°* 36,0°* 36,0°* 40,0°* 43,0°* 39,0°* 29,0°* 24,0°* 28,0°*
2011 22,0°* 22,0°* 26,0°* 33,0°* 33,0°* 42,0°* 42,0°* 44,0°* 40,0°* 27,0°* 20,0°*
2012 46,0° 21,0°* 26,0°* 40,0° 43,5°* 45,0°* 44,0°* 36,3° 34,0°* 27,0°* 25,2°*
2013 48,0°* 21,0° 24,0°* 30,0°* 33,3°* 39,4°* 40,3°* 42,0° 36,0° 31,9°* 28,0°* 20,0°* 32,8°
2014 25,0° 39,0°* 26,0°* 31,0°* 38,0°* 37,1°* 39,0° 40,0°* 34,2°* 35,1°* 28,3°* 19,0°* 32,6°
2015 22,0°* 17,0°* 24,3° 31,0°* 40,0° 42,3°* 41,2°* 42,0° 33,3°* 35,0°* 28,3°* 25,1° 31,8°
2016 24,0° 24,0° 24,0°* 27,0° 36,0°* 41,0° 44,0°* 41,4° 41,0°* 34,4°* 29,0°* 22,0° 32,3°
2017 21,0° 23,0° 29,0° 37,0°* 39,0°* 43,3° 45,4° 44,0° 37,5°* 36,0° 28,0° 20,1°* 33,6°
2018 20,0°* 22,0° 22,0° 27,0° 28,0° 36,8° 34,3° 43,0° 42,0° 33,0° 24,1° 28,4° 30,1°
2019 19,0° 24,6° 27,2°* 32,0°* 38,1°* 38,0° 35,1°* 42,0°* 36,0°* 33,6°* 25,1°* 26,4°* 31,4°
2020 20,8°* 27,2°* 29,0°* 25,9°* 40,1°* 43,3°* 42,0° 39,0° 34,0°* 29,0°
2021 24,3°* 24,0°* 30,8°* 26,0°* 36,0°* 37,0°* 47,0°* 45,2°* 42,0° 34,0° 33,0°
2022 24,0°* 29,0° 24,0° 30,0° 40,0° 42,0°
Snitt 26,3° 24,9° 26,0° 30,1° 36,5° 39,9° 41,4° 42,7° 38,0° 33,6° 27,1° 24,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,0°* 3,0°* 6,0°* 6,0°* 11,0°* 16,0°* 17,0°* 13,0°* 10,0°* 5,0°* 4,0°*
2011 2,0°* 0,0°* 1,0°* 7,0°* 10,0°* 10,0°* 15,0°* 10,0°* 13,0°* 5,0°* 1,0°*
2012 0,0° -3,0°* 0,7°* 7,0° 12,5°* 14,0°* 14,0°* 13,0° 9,0°* 5,0°* 2,0°*
2013 2,2°* 1,0° 2,5°* 0,1°* 5,7°* 9,0°* 14,0°* 16,0° 14,0° 7,0°* 1,0°* 1,0°* 6,1°
2014 2,7° 1,7°* 3,7°* 4,0°* 9,0°* 10,0°* 12,0° 14,0°* 14,0°* 11,0°* 8,0°* 1,0°* 7,6°
2015 1,0°* 0,9°* 4,0° 6,0°* 10,0° 12,0°* 16,0°* 12,8° 12,0°* 10,0°* 3,0°* 5,0° 7,7°
2016 3,0° 3,0° 2,0°* 4,0° 9,0°* 7,3° 16,0°* 16,0° 9,9°* 10,0°* 5,8°* 3,0° 7,4°
2017 0,0° 4,7° 2,0° 8,0°* 9,0°* 11,7° 11,0° 14,6° 11,0°* 10,0° 6,0° 2,0°* 7,5°
2018 1,0°* 0,0° 3,0° 6,0° 4,5° 8,0° 13,0° 15,8° 15,0° 5,0° 5,0° 3,0° 6,6°
2019 0,0° 2,0° 5,0°* 5,8°* 8,0°* 9,0° 13,0°* 15,3°* 13,1°* 6,8°* 3,4°* 4,0°* 7,1°
2020 2,1°* 3,3°* 3,8°* 2,8°* 11,5°* 14,8°* 12,0° 10,8° 7,0°* 4,0°
2021 -1,0°* 2,0°* 2,0°* 6,0°* 5,0°* 9,0°* 12,0°* 11,0°* 12,0° 8,0° 2,0°
2022 0,0°* 1,0° 1,0° 4,0° 7,0° 12,0°
Snitt 1,1° 1,9° 2,6° 5,0° 7,5° 10,2° 13,9° 14,0° 12,6° 8,5° 4,7° 2,6°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Meknes

Höjd över havet: 576 m

Källa: ICAO