Väderstation Lichinga - senaste observation 2024-04-13 kl 17:00

Vädret just nu
Lufttemperatur
 19,0°
Min
17,0°
kl 07:00
Max
19,0°
kl 17:00
Vindhastighet
4,1 m/s
Måttlig vind / God bris
Vindriktning
vindpil
Sydost (130°)
Daggpunkt
 16,0°
Luftfuktighet
83%
Lufttryck
1022 hPa
Molntäcke
Över hälften
Molnhöjd
488 m
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1712156400000 1713020400000 1712847600000 67217

Månadsstatistik för Lichinga

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Lichinga. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 23,2°* 24,7°* 20,6°* 25,1°*
2012 21,5°* 20,3°* 20,4°* 22,9°* 25,7°* 27,5°*
2013 23,0°* 23,4°* 23,1°* 22,3°* 21,5°* 26,0°*
2014 24,5°* 22,4°* 23,2°* 21,1°* 20,6°* 22,7°* 24,4°* 26,1°* 26,2°* 26,6°*
2015 22,1°* 22,7°* 22,8°* 20,7°* 21,5°* 24,6°* 26,1°* 26,9°* 26,2°*
2016 24,8°* 23,3°* 25,9°* 21,1°* 20,9°* 19,9°* 22,2°* 24,6°* 26,4°* 27,4°* 25,5°*
2017 23,8°* 24,3°* 23,8°* 22,7°* 22,4°* 21,2°* 21,1°* 22,0°* 27,9°* 26,3°* 24,1°*
2018 24,5°* 24,7°* 24,5°* 22,7°* 22,6°* 20,1°* 18,9°* 22,8°* 25,1°* 25,2°* 26,0°* 24,0°* 23,4°
2019 24,4°* 24,8°* 18,8°*
2020 22,9°* 23,5°* 22,9°* 25,2°* 21,9°* 18,7°* 22,8°* 25,1°* 27,1°* 28,7°* 24,4°*
2021 24,1°* 24,6°* 23,1°* 22,5°* 21,8°* 20,2°* 19,3°* 22,8°* 24,7°* 27,1°* 28,6°*
2022 23,7°* 23,4°* 23,9°* 23,1°* 19,4°*
Snitt 23,7° 24,0° 24,1° 23,1° 22,3° 20,5° 20,1° 22,2° 25,0° 26,7° 26,9° 25,6°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 19,3°* 17,8°* 12,9°* 14,4°*
2012 14,6°* 14,1°* 12,4°* 14,0°* 15,6°* 18,7°*
2013 19,0°* 19,0°* 16,1°* 13,7°* 14,1°* 15,9°*
2014 17,9°* 16,5°* 14,7°* 13,4°* 12,9°* 13,8°* 15,6°* 16,9°* 18,6°* 18,4°*
2015 18,5°* 17,5°* 15,1°* 13,0°* 13,0°* 16,3°* 17,8°* 20,4°* 19,4°*
2016 19,8°* 21,0°* 20,5°* 14,9°* 12,8°* 12,5°* 13,1°* 14,3°* 19,8°* 20,0°* 18,4°*
2017 17,9°* 17,9°* 17,0°* 16,4°* 15,0°* 12,3°* 11,8°* 13,0°* 17,5°* 18,6°* 18,5°*
2018 17,9°* 18,1°* 17,7°* 17,9°* 15,5°* 13,8°* 14,4°* 15,4°* 17,4°* 16,0°* 17,6°* 17,9°* 16,6°
2019 18,1°* 17,7°* 12,9°*
2020 19,1°* 19,5°* 19,0°* 17,5°* 12,9°* 12,5°* 13,5°* 15,3°* 17,6°* 18,2°* 18,7°*
2021 17,7°* 17,8°* 17,2°* 15,8°* 12,2°* 12,0°* 11,2°* 12,7°* 14,2°* 16,7°* 18,9°*
2022 17,4°* 17,6°* 16,7°* 13,8°* 11,8°*
Snitt 18,4° 18,8° 18,1° 16,8° 14,4° 12,9° 12,6° 13,6° 15,5° 17,6° 18,9° 18,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 21,3°* 20,7°* 16,8°* 20,0°*
2012 18,2°* 17,4°* 16,6°* 18,7°* 21,3°* 23,5°*
2013 21,0°* 21,2°* 19,7°* 17,9°* 17,9°* 21,0°*
2014 20,9°* 19,3°* 18,6°* 17,3°* 16,3°* 18,3°* 20,3°* 21,9°* 22,6°* 22,3°*
2015 20,3°* 19,8°* 18,6°* 16,6°* 16,9°* 20,5°* 21,8°* 23,7°* 22,3°*
2016 22,0°* 22,2°* 23,2°* 18,6°* 17,2°* 16,3°* 17,7°* 19,8°* 23,8°* 23,6°* 21,8°*
2017 20,3°* 20,4°* 19,9°* 19,4°* 18,1°* 16,3°* 16,2°* 17,2°* 22,8°* 22,2°* 21,0°*
2018 21,0°* 20,9°* 20,6°* 20,1°* 18,7°* 17,0°* 16,8°* 18,8°* 21,2°* 20,8°* 21,8°* 20,6°* 19,9°
2019 20,7°* 20,7°* 15,5°*
2020 20,8°* 21,1°* 21,1°* 21,2°* 17,1°* 15,7°* 17,9°* 20,4°* 22,1°* 23,1°* 21,1°*
2021 20,3°* 20,6°* 19,3°* 18,5°* 16,5°* 15,7°* 14,8°* 17,7°* 19,4°* 21,6°* 23,5°*
2022 20,0°* 20,1°* 19,7°* 18,1°* 15,1°*
Snitt 20,7° 21,1° 20,7° 19,7° 18,2° 16,5° 16,2° 17,9° 20,4° 22,3° 22,9° 21,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 27,0°* 28,0°* 25,0°* 31,0°*
2012 25,0°* 25,0°* 23,0°* 26,0°* 30,0°* 31,2°*
2013 27,0°* 27,2°* 26,2°* 26,0°* 26,0°* 30,0°*
2014 31,2°* 26,0°* 34,0°* 25,0°* 29,0°* 28,2°* 29,0°* 31,0°* 30,2°* 30,0°*
2015 26,0°* 25,6°* 26,4°* 27,0°* 27,0°* 29,4°* 30,0°* 31,0°* 30,2°*
2016 32,6°* 28,0°* 29,0°* 26,0°* 24,3°* 25,0°* 27,4°* 28,2°* 30,0°* 31,0°* 29,0°*
2017 27,0°* 28,0°* 27,0°* 26,0°* 25,0°* 27,6°* 25,8°* 26,2°* 34,0°* 31,3°* 28,3°*
2018 32,0°* 28,6°* 28,2°* 28,4°* 26,4°* 24,0°* 27,0°* 31,2°* 29,0°* 30,0°* 30,0°* 29,2°* 28,7°
2019 27,0°* 28,2°* 26,0°*
2020 28,0°* 32,0°* 27,0°* 42,0°* 29,0°* 25,0°* 28,0°* 29,1°* 31,4°* 32,0°* 29,2°*
2021 27,0°* 28,0°* 28,7°* 24,0°* 26,0°* 24,0°* 23,0°* 27,0°* 29,0°* 31,0°* 31,0°*
2022 30,0°* 27,0°* 26,0°* 28,0°* 25,0°*
Snitt 28,5° 28,4° 28,3° 28,0° 27,0° 25,7° 25,6° 27,2° 29,4° 31,1° 30,9° 29,6°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 17,0°* 16,0°* 7,0°* 11,0°*
2012 11,0°* 10,0°* 7,0°* 11,0°* 12,0°* 15,0°*
2013 16,0°* 17,0°* 13,0°* 10,0°* 10,0°* 10,0°*
2014 16,0°* 14,0°* 10,0°* 11,0°* 10,0°* 9,0°* 11,0°* 10,0°* 14,8°* 16,0°*
2015 17,0°* 14,6°* 12,0°* 9,0°* 8,0°* 10,1°* 15,8°* 11,0°* 17,0°*
2016 16,0°* 18,0°* 15,6°* 10,4°* 9,0°* 7,0°* 10,0°* 10,0°* 15,6°* 17,0°* 15,0°*
2017 15,6°* 16,6°* 14,0°* 11,0°* 12,0°* 10,0°* 10,0°* 10,0°* 13,0°* 16,8°* 16,0°*
2018 15,0°* 10,0°* 16,0°* 11,4°* 13,0°* 9,0°* 11,0°* 12,0°* 14,0°* 11,0°* 14,0°* 16,0°* 12,7°
2019 17,0°* 16,0°* 9,6°*
2020 16,0°* 17,0°* 16,0°* 14,0°* 10,0°* 9,0°* 8,0°* 10,8°* 14,7°* 15,0°* 17,0°*
2021 16,0°* 16,8°* 15,0°* 13,0°* 9,9°* 9,0°* 8,0°* 10,0°* 12,0°* 14,0°* 17,0°*
2022 15,6°* 15,0°* 13,9°* 11,0°* 10,0°*
Snitt 16,0° 16,1° 15,5° 13,1° 11,0° 9,7° 8,8° 9,7° 11,2° 13,6° 14,8° 16,3°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Lichinga

Höjd över havet: 1364 m

Källa: ICAO