Väderstation Lang Son - senaste observation 2021-07-29 kl 07:00

Vädret just nu
Lufttemperatur
 25,0°
Min
25,0°
kl 04:00
Max
25,1°
kl 01:00
Vindhastighet
0,0 m/s
Lugnt / Stiltje
Daggpunkt
 24,1°
Luftfuktighet
95%
Lufttryck
970 hPa
Molntäcke
Över hälften
Sikt
4 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1626652800000 1627516800000 1627344000000 48830

Månadsstatistik för Lang Son

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Lang Son. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 16,4°*
2012 11,9°* 15,1°* 20,0°* 27,9°* 30,8°* 30,6°* 31,0°* 31,1°* 28,8°* 27,8°* 23,2°* 17,6°* 24,6°
2013 14,4°* 19,8°* 25,3°* 25,7°* 29,6°* 30,9°* 30,1°* 30,7°* 28,0°* 26,0°* 22,6°* 16,5°* 25,0°
2014 19,0°* 16,5°* 19,1°* 25,4°* 30,1°* 30,9°* 31,2°* 30,1°* 30,8°* 28,2°* 22,5°* 17,1°* 25,1°
2015 18,3°* 20,1°* 21,5°* 27,5°* 32,6°* 31,9°* 31,3°* 31,3°* 29,3°* 27,7°* 24,1°* 17,2°* 26,1°
2016 15,6°* 16,7°* 20,5°* 27,4°* 29,7°* 32,3°* 31,5°* 31,0°* 30,4°* 28,0°* 22,8°* 21,7°* 25,6°
2017 19,0°* 20,4°* 21,0°* 25,7°* 29,3°* 31,1°* 30,7°* 30,3°* 30,8°* 26,1°* 22,1°* 16,5°* 25,3°
2018 17,4°* 17,4°* 24,5°* 25,7°* 31,4°* 31,4°* 30,7°* 30,8°* 29,8°* 26,3°* 23,8°* 18,0°* 25,6°
2019 16,5°* 21,6°* 21,6°* 28,0°* 27,7°* 31,8°* 31,3°* 30,1°* 29,7°* 25,5°* 22,4°* 19,8°* 25,5°
2020 19,1°* 20,2°* 22,7°* 22,5°* 33,1°* 33,6°* 31,4°* 30,8°* 24,7°* 23,5°* 17,1°*
2021 16,6°* 22,4°* 22,8°* 25,5°* 31,1°* 32,2°*
Snitt 16,8° 19,0° 21,9° 26,1° 30,3° 31,6° 31,3° 30,8° 29,8° 26,7° 23,0° 17,8°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 9,6°*
2012 8,7°* 10,5°* 15,5°* 21,2°* 23,9°* 24,0°* 24,3°* 23,9°* 21,6°* 20,0°* 16,9°* 11,6°* 18,5°
2013 10,5°* 14,0°* 18,2°* 19,8°* 23,1°* 23,6°* 24,1°* 23,9°* 21,8°* 18,1°* 15,9°* 6,8°* 18,3°
2014 8,2°* 11,4°* 15,4°* 21,2°* 23,9°* 24,9°* 24,5°* 24,2°* 23,2°* 19,8°* 16,8°* 9,4°* 18,6°
2015 10,2°* 14,6°* 16,9°* 19,2°* 24,7°* 25,0°* 24,0°* 24,3°* 23,9°* 19,6°* 18,8°* 12,8°* 19,5°
2016 11,1°* 9,6°* 16,1°* 21,6°* 23,4°* 25,2°* 25,2°* 24,6°* 23,4°* 21,2°* 16,2°* 14,4°* 19,3°
2017 13,3°* 13,7°* 16,6°* 19,9°* 22,2°* 25,2°* 24,6°* 24,7°* 24,5°* 20,2°* 16,2°* 11,3°* 19,4°
2018 12,7°* 12,6°* 17,3°* 19,1°* 24,2°* 24,6°* 25,3°* 24,4°* 23,4°* 18,9°* 16,4°* 13,0°* 19,3°
2019 11,6°* 14,8°* 16,6°* 22,0°* 23,1°* 25,3°* 25,5°* 25,1°* 22,5°* 20,8°* 16,7°* 11,3°* 19,6°
2020 13,3°* 14,0°* 17,9°* 17,2°* 25,8°* 25,7°* 24,6°* 24,0°* 19,1°* 16,7°* 12,6°*
2021 10,3°* 15,0°* 18,7°* 20,6°* 24,8°* 25,5°*
Snitt 11,0° 13,0° 16,9° 20,2° 23,7° 24,9° 24,8° 24,4° 23,2° 19,7° 16,8° 11,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 13,1°*
2012 10,4°* 13,0°* 17,6°* 24,3°* 26,7°* 27,0°* 27,1°* 26,9°* 24,7°* 23,6°* 19,8°* 14,9°* 21,3°
2013 12,4°* 16,9°* 21,5°* 22,6°* 25,9°* 27,0°* 26,6°* 26,7°* 24,3°* 21,8°* 19,1°* 11,4°* 21,3°
2014 13,6°* 13,9°* 17,4°* 23,2°* 26,6°* 27,5°* 27,1°* 26,4°* 26,5°* 23,7°* 19,5°* 13,1°* 21,5°
2015 14,2°* 17,2°* 19,1°* 23,1°* 28,2°* 28,2°* 27,1°* 27,3°* 26,2°* 23,2°* 21,2°* 14,9°* 22,5°
2016 13,4°* 13,0°* 18,4°* 24,3°* 26,3°* 28,3°* 28,0°* 27,3°* 26,5°* 24,3°* 19,4°* 17,9°* 22,3°
2017 16,1°* 17,0°* 18,7°* 22,7°* 25,5°* 27,6°* 27,0°* 27,1°* 27,2°* 22,9°* 19,1°* 14,0°* 22,1°
2018 14,8°* 15,0°* 20,7°* 22,3°* 27,5°* 27,6°* 27,5°* 26,9°* 26,2°* 22,3°* 20,0°* 15,4°* 22,2°
2019 14,0°* 18,1°* 19,1°* 24,8°* 25,1°* 28,1°* 28,0°* 27,3°* 26,0°* 23,0°* 19,4°* 15,1°* 22,3°
2020 16,2°* 16,9°* 20,3°* 19,8°* 29,0°* 29,2°* 27,5°* 26,7°* 21,5°* 20,1°* 14,8°*
2021 13,6°* 18,8°* 20,7°* 22,9°* 27,9°* 28,6°*
Snitt 13,9° 16,0° 19,4° 23,0° 26,6° 27,9° 27,5° 27,0° 26,0° 22,9° 19,7° 14,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 21,5°*
2012 24,6°* 27,3°* 28,8°* 37,6°* 37,6°* 34,0°* 35,1°* 34,2°* 31,9°* 30,5°* 30,3°* 27,9°* 31,7°
2013 24,0°* 27,0°* 31,6°* 32,1°* 36,5°* 34,8°* 33,2°* 34,0°* 32,4°* 31,0°* 28,4°* 23,9°* 30,7°
2014 24,6°* 27,8°* 29,9°* 31,1°* 35,5°* 34,7°* 34,8°* 34,7°* 33,5°* 32,7°* 29,8°* 21,3°* 30,9°
2015 24,5°* 29,1°* 32,7°* 35,6°* 36,1°* 35,0°* 36,8°* 34,4°* 33,0°* 31,8°* 30,8°* 28,2°* 32,3°
2016 26,3°* 30,9°* 27,6°* 32,5°* 33,5°* 35,5°* 35,4°* 35,3°* 32,8°* 32,3°* 30,9°* 28,2°* 31,8°
2017 24,9°* 27,9°* 29,0°* 33,8°* 33,0°* 37,9°* 35,6°* 36,6°* 33,5°* 31,8°* 29,7°* 21,0°* 31,2°
2018 26,8°* 23,4°* 31,2°* 30,8°* 35,4°* 34,6°* 36,1°* 34,9°* 34,8°* 30,6°* 28,7°* 28,6°* 31,3°
2019 25,2°* 29,8°* 30,1°* 34,6°* 36,6°* 36,2°* 34,7°* 35,6°* 34,7°* 32,3°* 27,4°* 27,7°* 32,1°
2020 26,0°* 29,4°* 32,4°* 30,0°* 35,4°* 36,0°* 35,7°* 35,1°* 31,3°* 29,0°* 25,8°*
2021 24,4°* 26,8°* 31,7°* 31,1°* 34,6°* 36,6°*
Snitt 25,1° 27,9° 30,5° 32,9° 35,4° 35,5° 35,3° 35,0° 33,5° 31,6° 29,4° 25,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 0,8°*
2012 5,0°* 6,4°* 9,3°* 16,4°* 20,8°* 12,7°* 22,8°* 22,5°* 16,2°* 12,6°* 12,3°* -11,2°* 12,2°
2013 4,4°* 8,5°* 10,0°* 14,3°* 19,0°* 16,7°* 22,6°* 22,8°* 17,6°* 11,7°* 11,8°* 1,5°* 13,4°
2014 0,4°* 4,2°* 10,9°* 17,0°* 17,5°* 21,6°* 23,0°* 22,5°* 18,4°* 14,9°* 11,9°* 3,0°* 13,8°
2015 3,9°* 7,6°* 11,2°* 12,0°* 22,4°* 22,5°* 19,6°* 22,5°* 20,6°* 16,1°* 12,7°* 8,5°* 15,0°
2016 1,3°* 3,2°* 10,1°* 17,3°* 16,5°* 22,6°* 23,2°* 23,0°* 21,0°* 17,0°* 9,6°* 7,6°* 14,4°
2017 8,9°* 6,8°* 11,1°* 12,9°* 16,6°* 22,8°* 22,6°* 23,2°* 21,8°* 13,4°* 8,8°* 5,0°* 14,5°
2018 5,6°* 5,1°* 9,0°* 10,1°* 21,3°* 21,7°* 23,8°* 23,3°* 19,5°* 13,0°* 11,3°* 5,4°* 14,1°
2019 6,0°* 10,2°* 11,8°* 16,2°* 18,7°* 20,8°* 24,0°* 22,8°* 18,2°* 13,4°* 12,0°* 1,8°* 14,7°
2020 7,4°* 10,8°* 12,3°* 13,3°* 23,2°* 23,6°* 23,3°* 21,4°* 12,1°* 11,3°* 6,0°*
2021 2,5°* 9,4°* 13,2°* 15,5°* 22,0°* 21,7°*
Snitt 4,5° 7,2° 10,9° 14,5° 19,4° 20,6° 22,8° 22,9° 19,4° 13,8° 11,3° 2,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Lang Son

Höjd över havet: 258 m

Källa: Annan