Väderstation Kerkyra Airport - senaste observation 2021-10-27 kl 22:50

Vädret just nu
Lufttemperatur
 14,0°
Min
13,0°
kl 07:50
Max
21,0°
kl 17:20
Vindhastighet
0,0 m/s
Lugnt / Stiltje
Daggpunkt
 12,0°
Luftfuktighet
88%
Lufttryck
1019 hPa
Molntäcke
Få moln
Molnhöjd
914 m
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1634500200000 1635364200000 1635191400000 16641

Månadsstatistik för Kerkyra Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Kerkyra Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 14,3°* 16,0° 20,9° 23,8° 27,5°* 31,9° 33,0°* 26,7° 21,9° 20,6° 15,2°
2011 13,9° 15,5° 16,8°* 20,6° 24,7° 29,4° 31,8° 32,3° 30,6° 21,7° 17,5°* 14,8° 22,5°
2012 11,2°* 12,3°* 17,9° 20,1°* 24,8° 31,6°* 35,0° 34,5° 29,3° 25,5° 21,0°* 14,4°* 23,1°
2013 14,4° 14,0° 16,8°* 22,0° 26,3°* 29,7° 32,8° 34,6° 29,0° 24,1°* 20,2° 16,7° 23,4°
2014 15,9° 15,7° 17,5° 19,3° 22,8° 28,9° 30,6° 31,7° 26,5° 23,0°* 19,8°* 16,6° 22,4°
2015 14,6°* 13,9°* 16,4° 19,8°* 25,7° 29,2° 34,4°* 33,7° 29,8° 23,6°* 20,8°* 17,3°* 23,3°
2016 15,0°* 17,2°* 16,1°* 22,0°* 22,9°* 29,5°* 32,5°* 32,5°* 27,1°* 23,6°* 19,2°* 15,8°* 22,8°
2017 11,7°* 16,0°* 19,5°* 20,3°* 24,6°* 30,2°* 33,4°* 34,1°* 27,4°* 23,8°* 18,3°* 14,3°* 22,8°
2018 14,8°* 14,0°* 16,7°* 23,8°* 26,2°* 28,6°* 31,3°* 32,8°* 29,5°* 24,9°* 20,3°* 16,0°* 23,2°
2019 12,3°* 16,1°* 18,7°* 20,5°* 21,7°* 30,7°* 31,1°* 31,5°* 28,1°* 23,3°* 18,4°* 17,5°* 22,5°
2020 16,1° 16,5° 18,0° 20,5° 27,5° 32,7° 32,9° 30,3° 24,6°* 21,6° 16,4°*
2021 14,8°* 17,4°* 16,8°* 19,3°* 24,9°* 29,9°* 33,7°* 34,0° 28,5°
Snitt 14,1° 15,2° 17,3° 20,8° 24,4° 29,4° 32,6° 33,1° 28,6° 23,6° 19,8° 15,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,8°* 7,8° 10,9° 13,9° 17,8°* 20,9° 21,3°* 17,7° 14,2° 13,3° 9,1°
2011 5,3° 6,0° 8,1°* 10,4° 14,1° 17,8° 19,9° 20,0° 18,7° 12,1° 8,0°* 6,5° 12,3°
2012 1,6°* 6,0°* 8,1° 11,7°* 14,7° 19,1°* 22,6° 21,6° 18,8° 16,2° 12,1°* 6,6°* 13,3°
2013 6,6° 7,2° 9,4°* 11,4° 16,0°* 18,4° 20,7° 22,9° 18,4° 15,2°* 12,0° 5,7° 13,7°
2014 8,9° 8,4° 8,6° 11,3° 14,2° 19,1° 20,6° 21,1° 17,8° 14,3°* 12,2°* 7,9° 13,7°
2015 6,0°* 6,4°* 8,0° 9,8°* 14,8° 18,2° 22,3°* 22,6° 19,6° 16,2°* 11,2°* 5,8°* 13,4°
2016 6,9°* 9,9°* 8,7°* 12,3°* 14,2°* 19,4°* 21,7°* 21,4°* 18,2°* 15,2°* 10,9°* 4,1°* 13,6°
2017 3,8°* 7,7°* 8,6°* 10,1°* 14,8°* 19,6°* 21,4°* 22,3°* 18,2°* 13,0°* 10,5°* 7,1°* 13,1°
2018 6,4°* 7,9°* 9,9°* 13,1°* 17,0°* 20,2°* 21,7°* 22,9°* 19,6°* 16,2°* 12,5°* 7,1°* 14,5°
2019 4,8°* 7,1°* 8,9°* 11,8°* 13,9°* 20,3°* 22,1°* 25,3°* 21,1°* 17,2°* 15,2°* 9,8°* 14,8°
2020 4,1° 6,1° 8,4° 10,3° 17,7° 21,1° 21,9° 19,4° 14,9°* 10,7° 10,6°*
2021 8,2°* 6,9°* 7,1°* 9,8°* 14,6°* 18,4°* 22,3°* 22,7° 18,4°
Snitt 5,7° 7,3° 8,5° 11,1° 14,8° 18,8° 21,4° 22,2° 18,8° 15,0° 11,7° 7,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,6°* 12,0° 16,1° 19,0° 23,0°* 26,4° 27,0°* 22,1° 18,2° 17,2° 12,4°
2011 9,5° 10,8° 12,7°* 15,7° 19,3° 23,8° 26,2° 26,2° 24,6° 16,8° 12,6°* 10,9° 17,4°
2012 6,7°* 9,4°* 13,0° 15,9°* 19,7° 25,5°* 28,7° 28,0° 23,8° 20,5° 16,3°* 10,5°* 18,2°
2013 10,7° 10,6° 13,0°* 16,7° 21,1°* 24,0° 26,9° 28,5° 23,5° 19,3°* 15,8° 10,6° 18,4°
2014 12,2° 12,2° 13,0° 15,3° 18,5° 24,0° 25,7° 26,3° 22,1° 18,2°* 15,9°* 12,0° 17,9°
2015 10,4°* 10,2°* 12,2° 15,0°* 20,4° 23,8° 28,4°* 28,0° 24,3° 19,8°* 15,7°* 10,6°* 18,2°
2016 10,9°* 13,9°* 12,6°* 17,2°* 18,7°* 24,5°* 27,3°* 26,9°* 22,6°* 19,1°* 14,8°* 9,3°* 18,1°
2017 7,8°* 11,9°* 13,8°* 15,3°* 19,8°* 25,0°* 27,5°* 27,8°* 22,7°* 18,2°* 14,2°* 10,8°* 17,9°
2018 10,6°* 11,0°* 13,5°* 18,4°* 21,9°* 24,3°* 26,5°* 27,8°* 24,3°* 20,1°* 15,9°* 11,5°* 18,8°
2019 8,5°* 11,4°* 13,8°* 15,8°* 18,0°* 25,5°* 26,8°* 28,4°* 24,2°* 20,3°* 16,8°* 13,4°* 18,6°
2020 9,5° 11,2° 13,2° 15,4° 22,7° 27,1° 27,3° 24,6° 19,4°* 15,4° 13,2°*
2021 11,5°* 12,1°* 12,1°* 14,9°* 20,1°* 24,3°* 28,1°* 28,3° 23,4°
Snitt 9,8° 11,4° 12,9° 16,0° 19,7° 24,2° 27,1° 27,5° 23,5° 19,1° 15,5° 11,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 18,0°* 20,0° 26,0° 27,0° 34,0°* 37,0° 38,0°* 29,0° 25,0° 23,0° 22,0°
2011 18,0° 19,0° 21,0°* 24,0° 30,0° 34,0° 37,0° 39,0° 35,0° 29,0° 21,0°* 20,0° 27,3°
2012 14,0°* 18,2°* 22,0° 30,0°* 30,0° 37,0°* 41,0° 39,0° 35,0° 31,0° 24,2°* 17,0°* 28,2°
2013 17,0° 18,0° 23,0°* 30,0° 31,0°* 39,0° 35,0° 38,0° 33,0° 28,0°* 28,0° 22,0° 28,5°
2014 20,0° 20,0° 23,2° 26,0° 29,0° 33,0° 33,0° 35,0° 29,0° 27,0°* 22,0°* 22,0° 26,6°
2015 19,0°* 19,0°* 20,0° 24,0°* 29,0° 33,0° 40,0°* 37,0° 35,0° 27,0°* 24,0°* 20,0°* 27,3°
2016 18,0°* 22,0°* 21,0°* 27,0°* 27,0°* 36,0°* 35,0°* 35,0°* 32,0°* 27,0°* 26,0°* 19,0°* 27,1°
2017 16,0°* 21,0°* 24,0°* 24,6°* 30,0°* 33,0°* 39,0°* 39,6°* 32,0°* 28,0°* 22,0°* 18,0°* 27,3°
2018 18,2°* 17,0°* 20,0°* 31,0°* 31,0°* 33,0°* 35,0°* 35,0°* 33,0°* 29,0°* 26,0°* 20,4°* 27,4°
2019 15,2°* 21,0°* 23,2°* 27,0°* 26,0°* 35,0°* 36,0°* 37,0°* 33,4°* 28,4°* 23,0°* 21,4°* 27,2°
2020 20,0° 20,0° 22,0° 24,0° 33,2° 38,0° 36,0° 35,2° 31,0°* 25,0° 22,2°*
2021 21,0°* 23,0°* 24,0°* 30,0°* 30,0°* 41,0°* 39,0°* 39,0° 31,2°
Snitt 17,9° 19,7° 22,0° 27,0° 29,1° 35,1° 37,1° 37,3° 32,7° 28,2° 24,0° 20,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 2,0°* 2,0° 7,0° 11,0° 12,0°* 18,0° 19,0°* 14,0° 8,0° 9,0° 0,0°
2011 -1,0° 1,0° -1,0°* 7,0° 10,0° 16,0° 17,0° 15,0° 14,0° 5,0° 2,0°* -1,0° 7,0°
2012 -6,0°* 1,0°* 3,0° 7,0°* 12,0° 14,0°* 20,0° 18,0° 13,0° 10,8° 8,0°* 0,0°* 8,4°
2013 -0,2° 2,0° 2,0°* 9,0° 11,0°* 13,0° 16,0° 21,0° 15,0° 11,0°* 3,6° 2,0° 8,8°
2014 3,0° 3,0° 6,0° 6,0° 10,8° 14,0° 18,6° 18,0° 12,0° 9,0°* 6,0°* 2,8° 9,1°
2015 -2,0°* 0,0°* 1,0° 5,0°* 11,0° 15,0° 18,0°* 20,0° 15,0° 11,0°* 6,0°* 3,0°* 8,6°
2016 -1,2°* 2,0°* 4,6°* 7,0°* 11,0°* 15,0°* 19,0°* 19,0°* 15,0°* 10,6°* 4,0°* -1,2°* 8,7°
2017 -3,2°* 2,8°* 5,0°* 6,0°* 12,8°* 16,0°* 19,0°* 18,8°* 14,6°* 9,0°* 3,8°* 0,8°* 8,8°
2018 2,0°* 3,0°* 5,0°* 8,0°* 13,6°* 17,0°* 19,0°* 20,0°* 16,0°* 10,0°* 8,4°* 2,0°* 10,3°
2019 -2,0°* 3,0°* 4,0°* 8,0°* 10,0°* 15,0°* 18,0°* 20,0°* 18,0°* 13,8°* 9,0°* 2,0°* 9,9°
2020 -2,0° 1,0° 3,0° 5,0° 13,0° 18,0° 19,0° 14,0° 11,0°* 6,0° 6,0°*
2021 0,0°* -0,2°* 2,0°* 4,0°* 12,0°* 12,0°* 20,0°* 20,0° 13,0°
Snitt -1,2° 1,7° 3,1° 6,6° 11,4° 14,3° 18,4° 19,0° 14,5° 9,9° 6,0° 1,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Kerkyra Airport

Höjd över havet: 2 m

Källa: ICAO