Denna station har inte levererat några observationer på 3 dagar. Stationen drivs av Trafikverket. Flera av Trafikverkets väderstationer stängs av under sommarmånaderna.

Väderstation Huvdaby - senaste observation 2023-09-23 kl 21:50

Lufttemperatur
 9,8°
Min
9,7°
kl 21:40
Max
14,2°
kl 14:40
Vägtemperatur
 10,4°
Vindhastighet
0,4 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Byvind
1,7 m/s
Svag vind / Lätt bris
Vindriktning
vindpil
Väst (270°)
Nederbörd just nu
0.0 mm
Momentant
Luftfuktighet
97%

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1694634603000 1695498603000 1695325803000 4001430

Månadsstatistik för Huvdaby

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Huvdaby. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,4°* 4,6° 10,6° 10,0° 2,3° -4,9°*
2011 0,3° 0,1° 4,7° 14,6°* 11,6°* 7,8° 4,1°
2012 0,8°* 0,6°* 9,1° 8,3°* 16,6°* 16,3°* 20,1° 19,8° 14,3°* 9,4°* 6,1° -1,6° 10,0°
2013 -0,5° -0,1° 2,7°* 9,5° 11,6°* 6,4° 5,5°
2014 0,6° 4,5° 8,9°* 13,8° 18,1°* 12,4°* 6,9°* 3,2°
2015 2,8°* 2,4°* 7,5°* 11,5°* 13,0° 11,3°* 7,5° 6,3°
2016 -0,9° 3,4° 6,9° 10,7° 19,1°* 21,2°* 21,0° 19,3° 19,9°* 9,3°* 4,0°* 5,2° 11,6°
2017 1,8°* 2,4° 6,6° 9,5°* 17,0°* 18,7°* 20,2° 19,0° 15,8°* 11,0°* 5,7° 3,4°* 10,9°
2018 2,1°* -1,0° 1,6° 12,6° 23,1°* 22,4° 26,8° 20,9° 17,0°* 12,1° 5,7° 3,4° 12,2°
2019 1,6° 5,0° 6,5°* 15,5° 14,9° 22,4° 22,5° 21,0°* 15,7°* 10,5° 5,4° 5,1° 12,2°
2020 5,7° 4,8° 6,6° 12,2° 14,9°* 23,3° 18,2°* 22,9° 16,9°* 11,7°* 8,3° 4,2°* 12,5°
2021 -0,0° 0,9° 6,1°* 10,3° 14,9°* 22,1° 24,2°* 19,8° 16,9° 11,5°* 6,6°* 0,5° 11,1°
2022 3,8° 3,8°* 8,6° 11,4° 20,9° 22,0° 16,1° 12,3° 7,2° 0,8°*
2023 3,3° 4,0° 4,1° 11,5° 17,8°* 22,8° 18,8° 18,6°
Snitt 1,6° 2,0° 6,0° 11,6° 16,8° 21,2° 21,4° 20,4° 16,7° 11,1° 6,1° 2,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -7,7°* -4,4° 0,5° 2,8° -1,9° -11,6°*
2011 -5,3° -6,1° -2,5° 2,6°* 4,9°* 3,5° 0,0°
2012 -3,4°* -7,6°* -0,7° -0,9°* 5,9°* 7,6°* 11,2° 10,6° 7,8°* 3,1°* 2,3° -6,4° 2,5°
2013 -6,1° -5,4° -7,9°* -1,6° 5,9°* 1,2° 1,3°
2014 -2,9° 1,0° 1,0°* 2,6° 8,0°* 6,9°* 3,8°* -2,0°
2015 -0,1°* -1,1°* -0,6°* 0,6°* 4,0° 4,5°* 2,8° 2,0°
2016 -6,3° -3,4° -1,2° 1,2° 6,1°* 10,1°* 11,1° 9,8° 10,2°* 3,4°* -2,1°* -0,0° 3,2°
2017 -3,5°* -2,5° -0,4° 0,4°* 5,4°* 10,8°* 10,2° 10,7° 9,3°* 4,8°* -0,1° 0,3°* 3,8°
2018 -1,6°* -6,1° -5,6° 2,6° 8,4°* 9,9° 12,6° 11,7° 8,9°* 4,1° 2,2° -0,5° 3,9°
2019 -4,0° -0,2° -0,2°* 1,2° 4,4° 10,5° 11,7° 11,5°* 8,5°* 4,5° 2,0° 0,4° 4,2°
2020 1,4° -0,4° -3,0° 0,4° 2,9°* 10,5° 9,9°* 11,3° 8,9°* 5,6°* 4,0° 1,5°* 4,4°
2021 -4,0° -6,7° -1,2°* -1,3° 5,1°* 11,0° 14,3°* 10,3° 8,0° 5,8°* 1,7°* -4,1° 3,2°
2022 -1,3° -1,1°* -3,0° -1,1° 11,6° 11,9° 6,8° 7,0° 4,4° -3,8°*
2023 -0,2° -1,9° -3,1° 0,1° 4,7°* 9,6° 11,2° 11,8°
Snitt -2,9° -3,5° -2,3° 0,5° 5,2° 10,0° 11,5° 11,1° 8,5° 4,9° 1,8° -1,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -4,7°* 0,2° 5,6° 6,3° 0,3° -8,0°*
2011 -2,2° -3,0° 1,2° 9,0°* 8,2°* 5,7° 2,4°
2012 -1,2°* -3,1°* 4,0° 3,8°* 11,4°* 12,2°* 15,7° 15,2° 11,1°* 6,3°* 4,5° -3,7° 6,4°
2013 -3,0° -2,7° -2,5°* 4,2° 8,8°* 4,0° 3,7°
2014 -1,0° 2,6° 4,7°* 8,2° 12,8°* 9,7°* 5,6°* 1,0°
2015 1,4°* 0,6°* 3,5°* 6,1°* 8,9° 7,9°* 5,5° 4,4°
2016 -3,3° -0,0° 2,5° 5,8° 12,8°* 16,2°* 16,2° 14,7° 14,7°* 6,5°* 1,8°* 2,7° 7,6°
2017 -0,6°* 0,1° 2,9° 5,0°* 11,4°* 14,7°* 15,6° 14,9° 12,4°* 8,1°* 2,9° 2,1°* 7,5°
2018 0,5°* -3,3° -1,8° 7,3° 16,1°* 16,6° 20,1° 16,4° 12,9°* 8,2° 4,1° 1,6° 8,2°
2019 -1,0° 2,5° 3,3°* 8,4° 9,8° 16,8° 17,3° 16,1°* 12,0°* 7,3° 3,8° 3,0° 8,3°
2020 3,9° 2,5° 2,4° 6,5° 9,4°* 17,3° 14,3°* 17,1° 12,9°* 8,7°* 6,4° 3,0°* 8,7°
2021 -1,8° -2,9° 2,4°* 4,7° 9,9°* 16,8° 19,2°* 14,9° 12,5° 8,9°* 4,4°* -1,8° 7,3°
2022 1,7° 1,3°* 2,3° 5,5° 16,5° 16,9° 11,3° 9,8° 5,9° -1,2°*
2023 1,7° 1,3° 0,6° 6,0° 11,6°* 16,8° 14,9° 15,1°
Snitt -0,4° -0,6° 1,8° 6,2° 11,2° 15,9° 16,7° 15,7° 12,5° 8,1° 4,2° 0,7°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,2°* 14,2° 17,6° 16,2° 9,6° 3,1°*
2011 5,1° 4,8° 10,9° 21,5°* 19,8°* 11,9° 9,0°
2012 6,4°* 10,4°* 18,8° 14,8°* 27,2°* 20,9°* 26,7° 24,2° 21,1°* 13,2°* 9,6° 6,3° 16,6°
2013 6,7° 5,4° 7,4°* 14,8° 14,7°* 10,4° 8,2°
2014 7,2° 8,7° 17,3°* 22,1° 23,9°* 18,9°* 13,0°* 8,0°
2015 7,8°* 9,8°* 12,8°* 18,9°* 17,6° 16,5°* 12,3° 10,3°
2016 7,1° 7,1° 13,2° 17,2° 28,6°* 29,5°* 29,4° 26,9° 27,1°* 16,7°* 9,5°* 9,3° 18,5°
2017 7,1°* 6,6° 12,9° 16,8°* 26,5°* 23,1°* 26,9° 23,6° 19,7°* 16,2°* 11,6° 8,9°* 16,7°
2018 7,5°* 2,4° 7,1° 22,8° 29,8°* 28,6° 33,8° 32,1° 23,9°* 20,1° 11,1° 8,4° 19,0°
2019 6,8° 14,3° 12,2°* 25,5° 24,8° 30,7° 32,7° 28,7°* 21,5°* 15,6° 8,8° 9,4° 19,3°
2020 8,8° 8,4° 11,8° 21,8° 23,8°* 30,5° 24,6°* 30,2° 20,5°* 17,2°* 14,4° 7,1°* 18,3°
2021 4,9° 11,3° 12,3°* 19,2° 24,5°* 29,5° 30,8°* 24,0° 24,5° 14,3°* 11,7°* 7,1° 17,8°
2022 7,9° 6,5°* 12,2° 19,3° 32,0° 29,1° 20,7° 14,2° 12,9° 6,7°*
2023 6,8° 8,8° 8,4° 20,2° 25,0°* 28,0° 26,7° 23,9°
Snitt 6,9° 7,8° 12,3° 19,5° 25,3° 27,6° 29,3° 27,0° 22,5° 16,4° 11,3° 7,8°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -19,9°* -17,3° -4,8° -4,9° -12,0° -19,0°*
2011 -15,1° -17,0° -8,6° -2,1°* -2,1°* -3,2° -4,8°
2012 -11,1°* -19,9°* -6,2° -7,1°* -2,3°* 2,9°* 7,6° 6,0° 3,7°* -6,7°* -6,2° -18,4° -4,8°
2013 -19,7° -11,5° -14,8°* -8,9° -2,2°* -7,3° -10,9°
2014 -10,5° -3,7° -3,5°* -3,3° -0,3°* -0,7°* -1,6°* -14,5°
2015 -6,7°* -5,3°* -6,7°* -5,1°* -1,0° -1,6°* -9,6° -4,7°
2016 -18,6° -12,0° -7,6° -3,6° -1,2°* 2,6°* 6,8° 4,3° 5,7°* -1,5°* -33,4°* -6,8° -5,4°
2017 -14,8°* -9,8° -6,5° -5,9°* -2,6°* 7,5°* 6,8° 5,3° 5,7°* -4,0°* -5,8° -7,3°* -2,6°
2018 -9,8°* -14,5° -14,3° -6,5° 2,7°* 5,3° 7,0° 5,1° -0,9°* -1,9° -9,0° -8,6° -3,8°
2019 -11,4° -8,8° -6,5°* -6,2° -2,7° 6,0° 5,2° 7,0°* 2,0°* -4,2° -6,6° -7,6° -2,8°
2020 -5,5° -8,8° -45,2° -3,4° -3,1°* 3,7° 6,3°* 5,4° 3,3°* -2,5°* -5,5° -7,3°* -5,2°
2021 -11,8° -17,1° -8,7°* -3,8° -2,1°* 7,6° 10,5°* 6,3° 3,5° -1,7°* -8,8°* -14,0° -3,3°
2022 -7,8° -5,7°* -7,6° -7,8° 8,2° 6,2° 1,5° -0,9° -3,4° -15,5°*
2023 -6,2° -9,8° -12,3° -5,6° -0,8°* 1,9° 7,4° 7,7°
Snitt -11,5° -11,7° -11,8° -5,3° -1,5° 4,7° 7,3° 5,9° 2,7° -2,7° -8,7° -10,7°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Huvdaby

Höjd över havet: 127 m

Källa: Trafikverket