Väderstation Fes-Sais - senaste observation 2023-12-01 kl 04:00

Vädret just nu
Lufttemperatur
 14,0°
Min
10,0°
kl 00:00
Max
14,0°
kl 04:00
Vindhastighet
5,7 m/s
Måttlig vind / Frisk bris
Vindriktning
vindpil
Sydsydväst (210°)
Daggpunkt
 0,0°
Luftfuktighet
38%
Lufttryck
943 hPa
Molntäcke
Spridda moln
Sikt
70 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1700535600000 1701399600000 1701226800000 60141

Månadsstatistik för Fes Sais

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Fes Sais. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 18,0°* 18,7°* 22,4°* 24,5° 28,4°* 35,7° 36,2°* 30,4°* 24,2°* 17,8°* 17,5°*
2011 16,5°* 15,7°* 17,8°* 23,0°* 25,7°* 30,2°* 32,6°* 34,2°* 30,1°* 26,7°* 18,2°* 16,3°* 23,9°
2012 16,1°* 14,0°* 20,1°* 18,3°* 28,7° 31,7°* 34,9° 36,6°* 29,9°* 23,9°* 19,3°* 16,4°* 24,2°
2013 16,0° 15,8°* 18,7°* 21,7°* 23,3°* 29,9°* 34,4°* 37,0° 29,4° 27,0°* 19,8° 16,9°* 24,2°
2014 16,3°* 16,3°* 18,5°* 23,3°* 28,7°* 29,1°* 32,7°* 35,1° 30,2° 29,5°* 20,1°* 16,2°* 24,7°
2015 15,2°* 13,9°* 19,6° 23,6°* 30,6° 31,8° 37,3°* 35,0°* 30,0° 26,3°* 22,2° 22,0° 25,6°
2016 19,8° 18,2° 18,3° 22,1° 26,2°* 33,3° 37,9° 37,9° 33,0° 28,1°* 19,7°* 16,9° 26,0°
2017 16,4° 18,9° 21,7° 27,3°* 31,0°* 36,6° 37,6° 37,9° 33,3°* 31,2° 24,4° 17,0°* 27,8°
2018 16,5°* 16,6° 18,3° 19,9° 23,3° 28,4° 33,7° 37,8° 32,7° 25,0° 19,3° 20,6° 24,3°
2019 16,8° 19,3° 21,9°* 21,8° 30,6° 30,6° 33,3° 35,8°* 32,7°* 27,5°* 19,0°* 18,8°* 25,7°
2020 17,7° 23,3° 21,7° 23,1° 31,3°* 39,7° 36,8° 33,8° 26,3°* 23,6°
2021 15,8°* 18,8° 19,0°* 21,7° 28,3° 30,3° 36,4°* 34,6° 31,8° 28,3° 18,0°
2022 18,1° 20,7° 17,6° 20,3° 30,8° 32,6°
Snitt 16,8° 17,7° 19,4° 22,2° 27,7° 31,1° 35,5° 36,2° 31,5° 27,0° 20,3° 17,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,9°* 9,3°* 11,5°* 10,5° 14,2°* 19,4° 20,2°* 17,6°* 12,1°* 8,1°* 7,3°*
2011 4,3°* 3,6°* 5,7°* 10,4°* 13,8°* 16,8°* 17,6°* 19,6°* 15,2°* 13,0°* 8,3°* 3,6°* 11,0°
2012 1,8°* 1,3°* 5,4°* 7,7°* 12,1° 16,7°* 18,0° 19,0°* 16,1°* 13,6°* 10,7°* 4,9°* 10,6°
2013 5,6° 4,3°* 9,1°* 8,9°* 9,7°* 13,9°* 18,2°* 19,6° 16,6° 13,1°* 7,3° 3,2°* 10,8°
2014 5,9°* 5,6°* 6,1°* 9,7°* 13,2°* 14,1°* 17,1°* 18,5° 17,2° 16,4°* 11,3°* 5,4°* 11,7°
2015 4,4°* 4,7°* 6,3° 10,5°* 14,1° 16,9° 20,4°* 19,7°* 15,6° 14,5°* 7,3° 6,0° 11,7°
2016 6,6° 6,5° 6,1° 8,8° 12,8°* 16,2° 21,2° 21,1° 17,1° 15,0°* 8,7°* 6,2° 12,2°
2017 3,7° 7,3° 7,2° 10,9°* 14,8°* 18,9° 19,4° 21,5° 16,7°* 15,7° 8,5° 5,3°* 12,5°
2018 5,2°* 4,4° 8,8° 9,4° 11,3° 14,3° 17,2° 20,0° 18,3° 13,0° 8,4° 5,6° 11,3°
2019 3,8° 4,1° 7,2°* 6,9° 12,4° 13,4° 17,3° 19,7°* 17,4°* 13,2°* 8,5°* 6,9°* 10,9°
2020 4,0° 6,6° 6,8° 10,6° 15,1°* 21,7° 19,8° 18,1° 12,6°* 9,9°
2021 5,5°* 5,9° 6,7°* 10,6° 12,0° 15,2° 19,8°* 18,5° 14,5° 11,9° 4,8°
2022 3,6° 6,2° 6,9° 8,1° 13,4° 15,3°
Snitt 4,5° 5,3° 7,0° 9,5° 12,5° 15,5° 18,9° 19,8° 16,7° 13,7° 8,8° 5,4°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,9°* 13,7°* 17,0°* 18,0° 21,6°* 27,7° 28,7°* 24,2°* 18,1°* 12,9°* 12,1°*
2011 10,0°* 9,7°* 11,8°* 17,0°* 19,8°* 24,4°* 25,5°* 27,2°* 23,2°* 20,0°* 13,1°* 9,5°* 17,6°
2012 8,2°* 7,8°* 12,9°* 12,9°* 20,9° 24,7°* 26,8° 28,1°* 23,1°* 18,6°* 14,5°* 10,2°* 17,4°
2013 10,2° 9,8°* 13,3°* 15,2°* 16,4°* 21,9°* 26,6°* 28,4° 22,7° 20,0°* 13,3° 9,9°* 17,3°
2014 10,7°* 10,8°* 12,2°* 16,5°* 21,2°* 21,7°* 24,8°* 26,6° 23,3° 22,8°* 15,5°* 10,2°* 18,0°
2015 9,4°* 9,0°* 12,5° 16,6°* 22,1° 24,3° 29,0°* 26,9°* 22,4° 20,0°* 14,0° 13,0° 18,3°
2016 12,6° 11,7° 11,6° 15,5° 19,0°* 24,6° 29,3° 29,3° 24,6° 20,9°* 13,6°* 10,8° 18,6°
2017 9,3° 12,6° 14,0° 18,6°* 22,5°* 27,6° 28,4° 29,6° 24,7°* 23,1° 15,8° 10,8°* 19,7°
2018 10,1°* 10,0° 13,3° 14,7° 17,0° 20,9° 25,2° 29,0° 25,3° 18,5° 13,5° 12,0° 17,5°
2019 9,5° 11,1° 14,3°* 14,9° 21,7° 22,1° 24,9° 27,8°* 24,8°* 19,9°* 13,5°* 12,1°* 18,0°
2020 10,2° 14,3° 14,7° 16,6° 23,5°* 30,7° 28,2° 25,8° 19,0°* 16,3°
2021 10,2°* 11,9° 12,4°* 15,7° 20,0° 22,3° 28,2°* 26,2° 24,0° 20,2° 11,4°
2022 10,3° 13,0° 12,0° 14,0° 22,0° 24,5°
Snitt 10,0° 11,1° 13,0° 15,8° 20,0° 23,4° 27,3° 28,0° 24,0° 20,1° 14,2° 11,1°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 40,0°* 26,0°* 30,0°* 35,0° 35,0°* 41,0° 43,0°* 38,0°* 32,0°* 25,0°* 25,0°*
2011 23,0°* 23,0°* 32,0°* 31,0°* 32,0°* 40,0°* 40,0°* 42,0°* 39,0°* 32,0°* 26,0°* 20,3°* 31,7°
2012 32,0°* 20,0°* 26,0°* 31,0°* 38,0° 42,0°* 41,0° 43,2°* 36,0°* 31,4°* 27,0°* 24,0°* 32,6°
2013 23,0° 22,0°* 26,0°* 31,0°* 31,2°* 39,0°* 42,0°* 43,0° 35,5° 32,0°* 28,0° 20,0°* 31,1°
2014 25,0°* 23,0°* 25,2°* 30,3°* 38,0°* 36,1°* 41,0°* 39,1° 38,0° 36,0°* 27,0°* 20,0°* 31,6°
2015 24,0°* 18,2°* 27,0° 30,0°* 40,0° 42,0° 42,0°* 43,0°* 34,0° 35,0°* 27,3° 26,5° 32,4°
2016 25,1° 24,0° 27,0° 29,0° 36,0°* 40,2° 43,4° 42,0° 44,0° 35,0°* 30,0°* 22,3° 33,2°
2017 25,0° 22,4° 30,5° 37,0°* 38,0°* 44,0° 46,0° 45,0° 39,0°* 36,2° 29,1° 22,9°* 34,6°
2018 23,0°* 23,0° 24,0° 26,0° 28,0° 37,0° 37,0° 42,0° 42,0° 33,0° 25,1° 26,2° 30,5°
2019 21,0° 22,0° 28,0°* 31,0° 38,0° 38,0° 39,0° 42,1°* 38,0°* 35,0°* 27,0°* 26,0°* 32,1°
2020 23,0° 29,0° 31,0° 28,0° 42,0°* 44,0° 44,0° 40,0° 34,0°* 32,0°
2021 25,0°* 23,0° 28,0°* 27,2° 36,0° 38,0° 46,0°* 46,0° 42,0° 34,0° 24,0°
2022 24,0° 27,0° 25,0° 29,0° 41,0° 42,0°
Snitt 24,4° 24,4° 27,4° 30,0° 35,9° 39,6° 41,9° 42,9° 38,8° 33,8° 27,6° 23,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,0°* 2,0°* 5,0°* 4,0° 9,0°* 15,0° 16,0°* 10,0°* 8,0°* 1,0°* -1,0°*
2011 1,0°* -2,0°* -2,0°* 5,0°* 9,0°* 9,0°* 11,0°* 14,0°* 12,0°* 8,0°* 3,0°* 0,0°* 5,7°
2012 -2,0°* -4,2°* -1,0°* 0,9°* 4,0° 11,0°* 13,0° 14,0°* 12,9°* 7,8°* 5,0°* -0,1°* 5,1°
2013 1,0° -2,0°* 4,0°* 2,0°* 3,0°* 4,9°* 13,0°* 16,0° 14,0° 3,0°* 0,0° -2,0°* 4,7°
2014 1,0°* 1,0°* 1,0°* 3,9°* 9,0°* 9,0°* 13,8°* 13,6° 13,8° 12,0°* 8,0°* -0,3°* 7,2°
2015 -2,0°* 0,6°* 3,0° 7,0°* 10,6° 11,0° 15,4°* 12,9°* 12,0° 10,0°* 2,0° 2,0° 7,0°
2016 1,6° 2,0° 1,7° 3,0° 8,0°* 9,0° 17,0° 17,0° 10,0° 9,9°* 4,0°* -0,5° 6,9°
2017 -2,0° 1,0° 1,6° 5,4°* 9,0°* 10,0° 10,0° 14,7° 10,8°* 10,0° 3,0° -1,0°* 6,0°
2018 1,0°* -1,0° 3,0° 5,0° 4,0° 7,0° 13,0° 15,0° 14,9° 5,0° 2,0° 1,0° 5,8°
2019 -2,0° 0,0° 4,0°* -38,0° 6,0° 9,0° 12,0° 15,0°* 12,7°* 7,0°* -1,0°* 2,0°* 2,2°
2020 0,0° 3,0° -38,0° 4,0° 6,0°* 18,0° 8,0° 12,0° 8,0°* 5,0°
2021 -1,6°* 3,0° 2,0°* 6,0° 6,0° 9,0° 14,0°* 13,0° -25,0° -12,0° -18,0°
2022 -1,0° 2,0° 3,0° 3,0° 7,0° -21,0°
Snitt -0,4° 0,8° -1,2° 0,9° 6,6° 6,4° 13,8° 14,1° 9,2° 6,4° 2,9° -1,6°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Fes-Sais

Höjd över havet: 579 m

Källa: ICAO