Väderstation Edwards Air Force Base - senaste observation 2021-04-19 kl 19:58

Vädret just nu
Lufttemperatur
 23,0°
Min
9,0°
kl 04:58
Max
31,0°
kl 14:58
Vindhastighet
5,7 m/s
Måttlig vind / Frisk bris
Vindriktning
vindpil
Väst (260°)
Daggpunkt
 -8,0°
Luftfuktighet
12%
Lufttryck
1013 hPa
Molntäcke
Klar himmel
Sikt
80 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1618023480000 1618887480000 1618714680000 72381

Månadsstatistik för Edwards Air Force Base

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Edwards Air Force Base. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 15,5°* 19,2° 20,8° 25,0° 33,3°* 37,9° 36,0° 34,3° 24,8° 17,6° 14,3°
2011 14,5° 15,1° 18,9° 22,6°* 25,6° 31,9° 36,2°* 37,6° 34,5° 27,4°* 17,2° 13,8° 24,6°
2012 17,4°* 17,2°* 20,4° 24,8°* 30,7° 34,2°* 36,8°* 38,6° 35,1° 27,1° 20,4°* 13,7° 26,4°
2013 13,2° 16,5° 23,3°* 26,3° 29,0°* 36,2° 38,4° 36,2° 33,0°* 25,3°* 18,8°* 14,2° 25,9°
2014 18,6°* 20,4° 22,0°* 25,8°* 30,2°* 35,3° 38,0°* 36,2° 34,3° 28,9°* 19,6°* 13,8° 26,9°
2015 15,7°* 21,6°* 24,7°* 24,6°* 26,7° 36,4° 35,2°* 38,3° 34,0° 27,9°* 17,4°* 13,7°* 26,3°
2016 14,3°* 20,4°* 22,1°* 24,7°* 27,9°* 37,1°* 38,5°* 37,5°* 32,6°* 26,4°* 20,1°* 14,5°* 26,3°
2017 12,3°* 16,8°* 22,4°* 24,2°* 29,3°* 36,2°* 38,3°* 37,7°* 31,3°* 28,2°* 21,9°* 16,9°* 26,3°
2018 17,9°* 17,5°* 18,6°* 26,2°* 28,4°* 35,3°* 39,7°* 38,1°* 35,3°* 26,0°* 20,7°* 14,5°* 26,5°
2019 14,3°* 11,5°* 18,1°* 25,7°* 24,0°* 34,5°* 36,7°* 32,5°* 26,3°* 22,6°* 12,8°* 11,5°* 22,5°
2020 15,6° 19,4° 17,3°* 22,6°* 33,8° 37,9° 38,9°* 36,1° 30,5°* 20,5°* 14,5°*
2021 14,3°* 17,3°* 19,0°*
Snitt 15,3° 17,5° 20,5° 24,4° 27,7° 34,9° 37,6° 37,1° 33,4° 26,8° 18,8° 14,1°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,0°* 4,2° 5,5° 9,7° 16,8°* 20,4° 17,8° 13,2° 10,4° 2,0° 3,3°
2011 -0,7° -0,3° 4,8° 7,9°* 9,0° 14,6° 19,0°* 18,4° 15,8° 8,7°* 1,8° -4,0° 7,9°
2012 -1,2°* 0,7°* 3,7° 7,3°* 12,7° 15,5°* 18,6°* 21,6° 16,8° 9,9° 3,3°* 0,4° 9,1°
2013 -3,7° -1,0° 7,1°* 9,7° 13,1°* 17,6° 21,6° 18,0° 16,0°* 7,0°* 3,6°* -2,3° 8,9°
2014 -0,5°* 4,3° 5,8°* 9,1°* 12,7°* 17,4° 21,5°* 19,2° 16,5° 10,2°* 4,9°* 2,9° 10,3°
2015 1,2°* 4,1°* 6,4°* 7,9°* 11,5° 18,9° 19,2°* 19,9° 16,4° 12,3°* 1,0°* -1,9°* 9,7°
2016 1,5°* 1,6°* 6,5°* 9,7°* 12,5°* 19,2°* 20,9°* 19,3°* 14,5°* 10,6°* 3,5°* 2,0°* 10,2°
2017 2,7°* 5,8°* 5,5°* 8,8°* 11,8°* 19,3°* 23,0°* 20,8°* 14,6°* 8,1°* 6,3°* -2,8°* 10,3°
2018 1,9°* 0,7°* 5,9°* 10,2°* 12,9°* 17,4°* 23,1°* 21,0°* 17,5°* 9,6°* 3,5°* 1,2°* 10,4°
2019 1,4°* 1,8°* 5,5°* 9,7°* 10,8°* 17,1°* 20,6°* 24,9°* 18,2°* 10,8°* 2,1°* 2,2°* 10,4°
2020 0,8° 1,0° 4,7°* 9,2°* 15,7° 18,6° 20,7°* 14,7° 9,5°* 1,7°* -0,1°*
2021 0,4°* 2,7°* 4,0°*
Snitt 0,4° 2,1° 5,4° 8,6° 11,7° 17,2° 20,6° 20,1° 15,8° 9,7° 3,1° 0,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,9°* 11,0° 12,8° 17,1° 25,0°* 28,9° 26,7° 23,5° 17,0° 8,8° 7,9°
2011 5,7° 6,3° 11,0° 14,7°* 16,9° 23,0° 27,2°* 27,7° 24,8° 17,4°* 8,6° 3,7° 15,6°
2012 6,8°* 7,8°* 11,0° 15,1°* 21,3° 24,6°* 27,5°* 29,7° 25,5° 17,6° 10,9°* 6,3° 17,0°
2013 3,4° 7,0° 14,5°* 17,4° 20,8°* 26,5° 29,4° 27,0° 24,0°* 15,2°* 10,3°* 4,4° 16,6°
2014 7,5°* 11,4° 13,4°* 16,8°* 21,1°* 26,1° 29,2°* 27,4° 24,9° 18,4°* 11,3°* 7,5° 17,9°
2015 6,9°* 11,8°* 15,0°* 15,8°* 18,4° 27,3° 26,4°* 28,5° 24,7° 19,7°* 9,2°* 5,3°* 17,4°
2016 7,3°* 10,3°* 14,1°* 17,3°* 20,1°* 28,6°* 30,1°* 28,7°* 23,3°* 17,9°* 11,1°* 7,6°* 18,0°
2017 6,7°* 10,5°* 13,5°* 16,2°* 20,4°* 28,4°* 31,5°* 29,2°* 23,3°* 17,2°* 13,3°* 6,0°* 18,0°
2018 9,0°* 8,8°* 11,7°* 17,5°* 20,1°* 26,1°* 30,7°* 29,0°* 26,2°* 17,1°* 11,1°* 6,8°* 17,9°
2019 6,7°* 6,0°* 11,1°* 17,1°* 16,6°* 25,7°* 28,9°* 28,8°* 22,1°* 16,0°* 5,9°* 5,7°* 15,9°
2020 6,8° 8,9° 10,2°* 15,3°* 24,3° 28,1° 29,3°* 24,5° 18,7°* 9,9°* 5,8°*
2021 6,5°* 9,1°* 10,7°*
Snitt 6,7° 8,9° 12,3° 16,0° 19,3° 26,0° 28,9° 28,4° 24,3° 17,5° 10,0° 6,1°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 22,0°* 26,0° 29,0° 32,0° 39,0°* 41,0° 41,0° 39,0° 34,0° 29,0° 22,0°
2011 22,0° 24,0° 30,0° 31,0°* 34,0° 39,0° 42,0°* 41,0° 38,0° 34,0°* 27,0° 24,0° 32,2°
2012 23,0°* 25,0°* 27,0° 36,0°* 37,0° 39,0°* 43,0°* 42,0° 38,0° 37,0° 29,0°* 24,0° 33,3°
2013 19,0° 23,0° 31,0°* 35,0° 37,0°* 44,0° 43,0° 40,0° 39,0°* 32,0°* 26,0°* 20,0° 32,4°
2014 25,0°* 29,0° 27,0°* 32,0°* 38,0°* 42,0° 42,0°* 41,0° 38,0° 34,0°* 27,0°* 19,0° 32,8°
2015 21,0°* 28,0°* 31,0°* 33,0°* 37,0° 42,0° 40,0°* 42,0° 39,0° 35,0°* 30,0°* 24,0°* 33,5°
2016 24,0°* 27,0°* 28,0°* 31,0°* 37,0°* 43,0°* 43,0°* 40,0°* 37,0°* 32,0°* 29,0°* 24,0°* 32,9°
2017 17,0°* 24,0°* 29,0°* 32,0°* 37,0°* 44,0°* 44,0°* 42,0°* 42,0°* 33,0°* 28,0°* 23,0°* 32,9°
2018 23,0°* 24,0°* 29,0°* 32,0°* 37,0°* 42,0°* 43,0°* 41,0°* 40,0°* 32,0°* 29,0°* 23,0°* 32,9°
2019 20,0°* 21,0°* 24,0°* 34,0°* 31,0°* 39,0°* 42,0°* 40,0°* 37,0°* 31,0°* 27,0°* 22,0°* 30,7°
2020 20,0° 24,0° 26,0°* 35,0°* 40,0° 42,0° 44,0°* 43,0° 37,0°* 30,0°* 21,0°*
2021 24,0°* 23,0°* 27,0°*
Snitt 21,6° 24,5° 27,9° 32,7° 35,7° 41,2° 42,3° 41,3° 39,1° 33,7° 28,3° 22,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,0°* -2,0° -1,0° 5,0° 13,0°* 15,0° 12,0° 8,0° 1,0° -8,0° -5,0°
2011 -4,0° -9,0° -1,0° -1,0°* 2,0° 6,0° 13,0°* 14,0° 12,0° -1,0°* -4,0° -10,0° 1,4°
2012 -9,0°* -6,0°* -4,0° -4,0°* 6,0° 6,0°* 13,0°* 14,0° 12,0° 2,0° -5,0°* -10,0° 1,3°
2013 -12,0° -6,0° -2,0°* 2,0° 8,0°* 14,0° 16,0° 1,0° 5,0°* 0,0°* -2,0°* -10,0° 1,2°
2014 -5,0°* -6,0° 0,0°* 2,0°* 6,0°* 12,0° 16,0°* 14,0° 9,0° 5,0°* -4,0°* -5,0° 3,7°
2015 -7,0°* 0,0°* -2,0°* 2,0°* 5,0° 10,0° 14,0°* 16,0° 10,0° 5,0°* -9,0°* -10,0°* 2,8°
2016 -8,0°* -5,0°* 0,0°* 6,0°* 8,0°* 12,0°* 16,0°* 15,0°* 8,0°* 5,0°* -6,0°* -11,0°* 3,3°
2017 -3,0°* -2,0°* -1,0°* 2,0°* 4,0°* 9,0°* 18,0°* 15,0°* 6,0°* 2,0°* -3,0°* -10,0°* 3,1°
2018 -5,0°* -8,0°* -3,0°* 1,0°* 8,0°* 12,0°* 15,0°* 17,0°* 12,0°* 1,0°* -3,0°* -6,0°* 3,4°
2019 -8,0°* -5,0°* -1,0°* 4,0°* 5,0°* 13,0°* 12,0°* 16,0°* 10,0°* 2,0°* -6,0°* -5,0°* 3,1°
2020 -3,0° -7,0° 0,0°* 4,0°* 7,0° 15,0° 16,0°* 9,0° -1,0°* -7,0°* -10,0°*
2021 -5,0°* -3,0°* -1,0°*
Snitt -6,3° -4,9° -1,4° 1,6° 5,7° 10,4° 14,8° 13,6° 9,2° 1,9° -5,2° -8,4°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Edwards Air Force Base

Höjd över havet: 702 m

Källa: ICAO