Väderstation Datca - senaste observation 2023-03-22 kl 16:00

Vädret just nu
Lufttemperatur
 18,9°
Min
15,9°
kl 09:00
Max
18,9°
kl 16:00
Vindhastighet
2,6 m/s
Svag vind / Lätt bris
Vindriktning
vindpil
Sydsydost (160°)
Daggpunkt
 11,5°
Luftfuktighet
62%
Lufttryck
1005 hPa
Molntäcke
Över hälften
Sikt
20 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1678626000000 1679490000000 1679317200000 17297

Månadsstatistik för Datca

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Datca. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 20,1°* 25,3°* 28,7°* 31,6°* 33,5°* 30,6°* 25,2°* 22,1°* 17,0°*
2016 14,0°* 17,4°* 17,4°* 22,8°* 23,8°* 31,1°* 32,8°* 32,4°* 29,8°* 25,6°* 20,5°* 13,3°* 23,4°
2017 12,9°* 15,6°* 17,6°* 20,9°* 25,2°* 30,7°* 32,7°* 32,8°* 29,2°* 24,4°* 19,4°* 16,9°* 23,2°
2018 15,6°* 16,8°* 18,7°* 23,3°* 28,8°* 30,6°* 33,7°* 33,9°* 30,4°* 25,4°* 21,4°* 15,4°* 24,5°
2019 14,2°* 16,2°* 18,4°* 19,8°* 25,6°* 30,7°* 16,7°*
2020 14,9°* 15,9°* 17,9°* 20,8°* 28,7°* 32,6°* 33,2°* 31,6°* 26,7°* 21,0°*
2021 15,5°* 16,6°* 16,2°* 20,4°* 26,6°* 30,0°* 34,0°* 34,9°* 29,4°* 24,5°* 15,8°*
2022 13,4°* 15,4°* 14,0°* 21,8°* 26,7°* 30,9°*
Snitt 14,4° 16,3° 17,2° 21,2° 26,0° 30,2° 32,9° 33,5° 30,2° 25,3° 20,9° 15,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 15,6°* 17,6°* 24,0°* 27,2°* 28,5°* 26,6°* 21,4°* 18,0°* 13,4°*
2016 9,7°* 13,6°* 14,1°* 18,4°* 20,1°* 25,9°* 28,7°* 28,5°* 25,8°* 21,3°* 16,7°* 9,8°* 19,4°
2017 9,2°* 11,9°* 13,8°* 16,4°* 20,9°* 25,9°* 28,8°* 29,2°* 26,9°* 21,3°* 16,5°* 14,0°* 19,6°
2018 11,7°* 14,4°* 16,2°* 20,3°* 24,8°* 26,9°* 29,8°* 30,4°* 27,6°* 22,6°* 18,8°* 12,9°* 21,4°
2019 11,1°* 13,5°* 15,9°* 17,6°* 23,0°* 28,4°* 13,7°*
2020 11,3°* 12,0°* 13,6°* 16,4°* 24,1°* 27,5°* 27,8°* 27,0°* 22,6°* 17,1°*
2021 12,7°* 13,4°* 12,5°* 16,4°* 21,9°* 25,4°* 29,5°* 30,2°* 24,8°* 20,7°* 12,7°*
2022 9,7°* 11,6°* 10,3°* 17,5°* 21,3°* 25,7°*
Snitt 10,8° 12,9° 13,8° 17,3° 21,4° 25,8° 28,6° 29,1° 26,5° 21,7° 17,4° 12,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 18,2°* 22,4°* 26,6°* 29,6°* 31,2°* 28,7°* 23,5°* 20,1°* 15,2°*
2016 12,2°* 15,9°* 16,0°* 20,9°* 22,1°* 28,5°* 30,7°* 30,5°* 27,9°* 23,6°* 19,1°* 11,8°* 21,6°
2017 11,3°* 14,1°* 16,0°* 18,9°* 23,2°* 28,5°* 30,8°* 31,1°* 28,1°* 23,1°* 18,2°* 15,8°* 21,6°
2018 14,1°* 15,7°* 17,7°* 21,9°* 27,0°* 28,7°* 32,0°* 32,1°* 29,2°* 24,1°* 20,1°* 14,4°* 23,1°
2019 12,7°* 15,0°* 17,3°* 18,7°* 24,4°* 29,4°* 15,4°*
2020 13,3°* 14,3°* 16,1°* 18,8°* 26,5°* 30,0°* 30,9°* 29,4°* 24,8°* 19,3°*
2021 14,2°* 15,3°* 14,6°* 18,4°* 24,4°* 27,9°* 32,0°* 32,8°* 27,4°* 23,0°* 14,5°*
2022 11,7°* 13,8°* 12,6°* 19,7°* 24,2°* 28,6°*
Snitt 12,8° 14,9° 15,7° 19,5° 24,0° 28,1° 30,8° 31,4° 28,5° 23,7° 19,4° 14,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 26,4°* 28,6°* 34,7°* 35,9°* 35,8°* 37,6°* 28,5°* 24,2°* 19,4°*
2016 19,8°* 21,4°* 21,5°* 25,8°* 28,2°* 39,3°* 36,7°* 36,7°* 36,3°* 28,5°* 24,4°* 19,8°* 28,2°
2017 16,9°* 19,7°* 22,2°* 24,7°* 31,6°* 41,9°* 40,6°* 37,0°* 33,6°* 28,7°* 22,2°* 20,3°* 28,3°
2018 18,7°* 19,4°* 22,3°* 27,2°* 33,7°* 36,1°* 38,8°* 38,2°* 34,4°* 31,0°* 26,2°* 20,2°* 28,9°
2019 17,3°* 19,6°* 22,9°* 24,9°* 33,7°* 36,3°* 21,1°*
2020 17,4°* 19,5°* 24,8°* 24,7°* 35,5°* 37,4°* 38,7°* 35,1°* 32,8°* 24,5°*
2021 19,8°* 21,3°* 21,2°* 28,4°* 33,9°* 37,2°* 41,8°* 41,4°* 33,0°* 28,4°* 20,0°*
2022 19,5°* 19,3°* 20,2°* 25,0°* 34,7°* 36,0°*
Snitt 18,5° 20,0° 22,2° 25,9° 32,1° 37,1° 38,5° 38,0° 35,0° 29,7° 24,3° 20,1°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 9,4°* 14,1°* 20,8°* 22,1°* 26,0°* 22,1°* 16,4°* 13,4°* 3,1°*
2016 1,5°* 6,4°* 9,8°* 14,8°* 14,6°* 21,4°* 26,7°* 26,7°* 20,4°* 12,9°* 11,3°* 5,1°* 14,3°
2017 3,6°* 6,1°* 8,7°* 10,6°* 16,7°* 21,9°* 25,2°* 26,5°* 22,7°* 17,0°* 9,7°* 7,8°* 14,7°
2018 4,7°* 10,6°* 12,8°* 16,8°* 17,6°* 21,3°* 26,6°* 27,3°* 22,4°* 14,9°* 12,5°* 5,9°* 16,1°
2019 4,7°* 8,0°* 10,1°* 11,9°* 15,6°* 23,3°* 9,0°*
2020 7,0°* 3,9°* 6,0°* 12,6°* 17,8°* 24,9°* 3,2°* 24,5°* 16,9°* 8,0°*
2021 4,7°* 2,5°* 8,1°* 9,6°* 17,6°* 19,8°* 26,4°* 26,1°* 18,4°* 17,2°* 6,8°*
2022 2,9°* 7,6°* 3,3°* 12,8°* 16,1°* 23,0°*
Snitt 4,2° 6,4° 8,4° 12,3° 16,0° 21,2° 25,3° 22,6° 21,8° 15,9° 11,0° 6,3°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Datca

Höjd över havet: 10 m

Källa: Annan

Hemsida: