Väderstation Columbus, Bolton Field Airport - senaste observation 2023-03-26 kl 15:47

Vädret just nu
Lufttemperatur
 15,0°
Min
-1,0°
kl 06:35
Max
15,0°
kl 15:47
Vindhastighet
5,1 m/s
Måttlig vind / God bris
Vindriktning
vindpil
Syd (170°)
Daggpunkt
 1,0°
Luftfuktighet
39%
Lufttryck
1016 hPa
Molntäcke
Klar himmel
Sikt
16 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1678996020000 1679860020000 1679687220000 2002257

Månadsstatistik för Columbus, Bolton Field Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Columbus, Bolton Field Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -0,7°* 11,5° 20,3°* 23,4°* 27,4° 29,1° 28,6°* 25,7°* 19,4°* 12,1°* 0,3°*
2011 -1,1° 3,3°* 9,4°* 17,4°* 21,6°* 26,7°* 30,9° 27,4° 22,2° 17,3° 13,3°* 7,0°* 16,3°
2012 4,7°* 6,3°* 17,5°* 16,4°* 25,5° 27,8°* 31,0°* 29,1°* 23,8°* 16,9° 11,0°* 6,8°* 18,1°
2013 4,4°* 2,8° 6,3°* 17,7°* 23,7°* 26,9° 27,1°* 26,6° 24,5° 17,9°* 9,2° 4,2° 15,9°
2014 -0,8° 0,3°* 8,0°* 17,7° 22,9° 27,1° 25,8° 27,1°* 23,8° 16,8°* 7,0°* 5,3°* 15,1°
2015 0,6°* -3,4°* 7,6°* 17,1°* 25,3°* 26,0°* 27,2°* 26,5° 26,4° 18,6°* 14,2° 10,6° 16,4°
2016 2,1° 6,3° 14,6°* 16,8°* 21,2°* 28,5°* 29,3°* 29,4°* 26,6° 20,6°* 14,2°* 3,6° 17,8°
2017 5,6° 10,8° 10,6°* 20,7°* 21,9°* 27,1°* 27,8°* 26,4° 24,6°* 19,8° 11,1° 1,8°* 17,3°
2018 0,8°* 8,1° 7,3°* 13,9° 26,8° 27,6° 28,5° 27,9° 26,2° 17,9° 6,3° 5,8°* 16,4°
2019 1,9° 5,5°* 8,4°* 18,4° 23,7° 26,1° 29,7°* 26,6°* 27,2°* 19,2°* 7,2°* 6,8°* 16,7°
2020 5,8° 4,7° 12,5° 15,0° 27,9° 30,8° 27,6° 24,4°* 17,3°* 14,0°* 4,5°*
2021 2,2°* 0,1°* 13,9°* 17,2°* 21,2°* 27,9°* 27,7°* 28,5°* 25,5° 20,7° 10,2° 9,8° 17,1°
2022 0,6° 4,7° 13,8° 15,3° 23,9° 28,5°* 28,6°* 27,2° 23,7° 18,3° 12,2° 4,8°* 16,8°
2023 6,2°* 11,3°
Snitt 2,5° 4,3° 10,9° 17,2° 23,4° 27,3° 28,7° 27,6° 25,0° 18,5° 10,9° 5,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -6,8°* 0,7° 7,3°* 12,7°* 17,7° 18,4° 17,3°* 12,2°* 6,5°* -0,8°* -6,9°*
2011 -7,9° -3,8°* 0,5°* 6,4°* 12,8°* 16,5°* 20,1° 16,5° 13,3° 5,8° 5,1°* -0,2°* 7,1°
2012 -3,2°* -2,6°* 6,4°* 4,5°* 13,7° 15,5°* 19,5°* 16,2°* 11,8°* 6,5° -1,2°* 0,3°* 7,3°
2013 -4,1°* -4,8° -1,2°* 5,3°* 13,0°* 16,3° 18,4°* 16,2° 12,4° 7,0°* 0,2° -3,2° 6,3°
2014 -10,9° -8,9°* -3,1°* 6,0° 11,5° 16,7° 15,9° 16,5°* 11,7° 7,2°* -1,8°* -0,9°* 5,0°
2015 -7,5°* -11,3°* -0,6°* 6,5°* 13,7°* 17,7°* 17,4°* 15,6° 14,1° 7,0°* 4,0° 2,9° 6,6°
2016 -6,4° -3,2° 4,2°* 4,6°* 10,5°* 16,6°* 19,0°* 19,4°* 14,7° 9,3°* 2,3°* -3,8° 7,3°
2017 -1,3° 0,1° 1,1°* 8,9°* 11,7°* 16,8°* 18,0°* 15,4° 13,1°* 8,4° 1,2° -5,2°* 7,4°
2018 -7,4°* -0,8° -1,5°* 2,7° 15,0° 17,7° 18,2° 18,6° 16,8° 8,1° 0,4° -1,0°* 7,2°
2019 -5,6° -2,9°* -1,6°* 6,7° 13,1° 16,4° 19,2°* 16,9°* 15,5°* 7,9°* -1,2°* -1,9°* 6,9°
2020 -1,4° -3,0° 3,6° 3,9° 16,5° 19,5° 16,5° 12,0°* 6,9°* 2,5°* -2,4°*
2021 -3,0°* -6,8°* 1,6°* 5,5°* 9,7°* 17,2°* 18,5°* 18,6°* 14,0° 11,6° -0,2° 0,5° 7,3°
2022 -7,9° -4,4° 1,2° 4,7° 13,0° 15,8°* 19,3°* 17,1° 13,1° 5,0° 2,0° -2,9°* 6,3°
2023 -0,5°* -1,3°
Snitt -5,2° -4,3° 0,9° 5,6° 12,5° 16,7° 18,6° 17,0° 13,4° 7,5° 1,0° -1,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -3,6°* 5,6° 13,6°* 17,8°* 22,2° 23,7° 23,3°* 19,2°* 13,1°* 5,3°* -3,9°*
2011 -4,6° -0,3°* 4,5°* 11,6°* 16,7°* 21,6°* 25,3° 21,7° 17,1° 10,8° 9,0°* 2,9°* 11,3°
2012 -0,0°* 1,5°* 10,9°* 10,0°* 19,3° 21,4°* 24,8°* 24,2°* 18,5°* 11,1° 4,4°* 3,3°* 12,4°
2013 -0,5°* -1,5° 2,1°* 11,0°* 17,9°* 21,0° 22,3°* 21,1° 17,8° 11,8°* 4,0° 0,4° 10,6°
2014 -6,3° -4,5°* 1,9°* 11,5° 17,2° 22,0° 20,6° 21,5°* 17,5° 11,7°* 2,3°* 2,0°* 9,8°
2015 -3,7°* -6,4°* 4,5°* 12,1°* 20,1°* 22,4°* 22,0°* 21,0° 19,9° 12,4°* 8,4° 6,3° 11,6°
2016 -2,4° 1,0° 8,5°* 10,4°* 15,3°* 22,3°* 23,7°* 23,8°* 20,1° 14,3°* 7,5°* -0,5° 12,0°
2017 1,8° 4,7° 5,1°* 13,9°* 16,5°* 22,6°* 22,7°* 20,8° 18,3°* 13,7° 5,4° -1,9°* 12,0°
2018 -3,7°* 3,1° 2,6°* 7,6° 20,8° 22,2° 23,2° 22,8° 20,7° 12,5° 3,1° 1,9°* 11,4°
2019 -2,5° 0,8°* 3,0°* 12,0° 17,8° 21,2° 23,9°* 20,9°* 20,2°* 12,4°* 1,9°* 1,7°* 11,1°
2020 1,7° 0,7° 7,5° 9,2° 22,1° 25,0° 21,9° 18,1°* 11,7°* 7,6°* 0,6°*
2021 -0,7°* -3,9°* 6,7°* 10,2°* 14,9°* 22,1°* 22,5°* 22,9°* 19,4° 15,6° 4,5° 4,7° 11,6°
2022 -3,9° -0,5° 6,7° 9,7° 18,2° 22,4°* 23,7°* 22,0° 18,2° 11,1° 6,6° 0,6°* 11,2°
2023 2,4°* 4,0°
Snitt -1,7° -0,4° 5,4° 11,0° 17,7° 22,0° 23,3° 22,2° 18,8° 12,5° 5,4° 1,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,0°* 21,0° 28,0°* 31,0°* 32,0° 33,0° 32,0°* 33,0°* 29,0°* 22,0°* 16,0°*
2011 12,0° 18,0°* 21,0°* 28,0°* 32,0°* 34,0°* 34,0° 31,0° 33,0° 32,0° 22,0°* 16,0°* 26,1°
2012 16,0°* 21,0°* 28,0°* 28,0°* 33,0° 36,0°* 37,0°* 34,0°* 32,0°* 27,0° 30,0°* 17,0°* 28,3°
2013 18,0°* 11,0° 20,0°* 28,0°* 31,0°* 32,0° 33,0°* 30,0° 34,0° 28,0°* 19,0° 18,0° 25,2°
2014 10,0° 15,0°* 19,0°* 26,0° 30,0° 32,0° 31,0° 31,0°* 31,0° 29,0°* 19,0°* 17,0°* 24,2°
2015 14,0°* 13,0°* 19,0°* 26,0°* 31,0°* 32,0°* 38,0°* 29,0° 32,0° 26,0°* 24,0° 20,0° 25,3°
2016 15,0° 20,0° 24,0°* 27,0°* 30,0°* 33,0°* 33,0°* 33,0°* 32,0° 28,0°* 26,0°* 19,0° 26,7°
2017 18,0° 24,0° 24,0°* 29,0°* 34,0°* 33,0°* 31,0°* 31,0° 32,0°* 28,0° 22,0° 12,0°* 26,5°
2018 13,0°* 24,0° 16,0°* 26,0° 32,0° 33,0° 34,0° 32,0° 33,0° 31,0° 15,0° 17,0°* 25,5°
2019 16,0° 15,0°* 23,0°* 27,0° 31,0° 32,0° 33,0°* 32,0°* 33,0°* 32,0°* 14,0°* 16,0°* 25,3°
2020 18,0° 16,0° 24,0° 24,0° 33,0° 34,0° 32,0° 30,0°* 26,0°* 26,0°* 17,0°*
2021 10,0°* 15,0°* 23,0°* 28,0°* 31,0°* 34,0°* 32,0°* 32,0°* 31,0° 28,0° 21,0° 18,0° 25,3°
2022 14,0° 17,0° 31,0° 28,0° 32,0° 34,0°* 33,0°* 32,0° 30,0° 24,0° 24,0° 17,0°* 26,3°
2023 17,0°* 22,0°
Snitt 14,7° 16,8° 22,5° 27,2° 31,5° 33,1° 33,5° 31,6° 32,0° 28,3° 21,9° 16,9°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -19,0°* -9,0° -2,0°* 1,0°* 10,0° 10,0° 9,0°* 5,0°* -2,0°* -8,0°* -15,0°*
2011 -24,0° -21,0°* -6,0°* -3,0°* 3,0°* 2,0°* 14,0° 9,0° 4,0° -3,0° -6,0°* -9,0°* -3,3°
2012 -14,0°* -11,0°* -6,0°* -3,0°* 4,0° 9,0°* 16,0°* 11,0°* 0,0°* -3,0° -8,0°* -9,0°* -1,2°
2013 -17,0°* -14,0° -8,0°* -6,0°* 2,0°* 6,0° 12,0°* 8,0° 4,0° -3,0°* -10,0° -14,0° -3,3°
2014 -27,0° -25,0°* -15,0°* -6,0° 2,0° 8,0° 10,0° 7,0°* 3,0° 2,0°* -13,0°* -11,0°* -5,4°
2015 -23,0°* -28,0°* -16,0°* -3,0°* 6,0°* 9,0°* 11,0°* 10,0° 8,0° -3,0°* -8,0° -7,0° -3,7°
2016 -19,0° -18,0° -6,0°* -5,0°* 0,0°* 9,0°* 12,0°* 12,0°* 7,0° 1,0°* -7,0°* -19,0° -2,8°
2017 -18,0° -12,0° -11,0°* 0,0°* 1,0°* 9,0°* 13,0°* 9,0° 6,0°* -2,0° -6,0° -17,0°* -2,3°
2018 -23,0°* -14,0° -7,0°* -5,0° 5,0° 10,0° 12,0° 12,0° 7,0° -2,0° -7,0° -9,0°* -1,8°
2019 -21,0° -15,0°* -15,0°* -6,0° 6,0° 8,0° 12,0°* 11,0°* 7,0°* 0,0°* -16,0°* -14,0°* -3,6°
2020 -12,0° -12,0° -7,0° -5,0° 4,0° 16,0° 9,0° 3,0°* -3,0°* -7,0°* -11,0°*
2021 -10,0°* -21,0°* -8,0°* -7,0°* 0,0°* 9,0°* 12,0°* 11,0°* 7,0° 2,0° -6,0° -8,0° -1,6°
2022 -19,0° -14,0° -11,0° -5,0° 5,0° 8,0°* 15,0°* 11,0° 5,0° -2,0° -10,0° -22,0°* -3,3°
2023 -9,0°* -12,0°
Snitt -18,2° -16,9° -9,6° -4,3° 2,9° 7,8° 12,7° 9,9° 5,1° -1,4° -8,6° -12,7°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Columbus, Bolton Field Airport

Höjd över havet: 276 m

Källa: ICAO