Väderstation Ciudad Real - senaste observation 2024-03-03 kl 12:00

Vädret just nu
Lufttemperatur
 8,0°
Min
2,0°
kl 07:00
Max
8,0°
kl 12:00
Vindhastighet
8,2 m/s
Frisk vind / Styv bris
Vindriktning
vindpil
Väst (270°)
Daggpunkt
 2,0°
Luftfuktighet
66%
Lufttryck
1014 hPa
Molntäcke
Spridda moln
Molnhöjd
762 m
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1708599600000 1709463600000 1709290800000 2003585

Månadsstatistik för Ciudad Real

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Ciudad Real. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 31,6°* 34,0°* 34,9°* 27,3°* 20,9°* 13,8°* 10,8°*
2013 10,3°* 11,0°* 12,9°* 17,8°* 21,0°* 28,4°* 34,3°* 34,1°* 28,9°* 22,3°* 13,7°* 12,2°* 20,6°
2014 12,2°* 11,5°* 16,6°* 22,3°* 25,7°* 29,7°* 32,5°* 33,0°* 27,7°* 23,6°* 15,1°* 11,0°* 21,7°
2015 11,0°* 11,0°* 17,3°* 20,4°* 28,0°* 30,7°* 36,8°* 32,7°* 26,8°* 21,6°*
2020 29,7°*
2021 18,7°* 25,1°* 30,3°* 34,0°* 34,9°* 27,6°* 23,4°* 13,6°* 12,8°*
2022 12,4°* 16,0°* 13,8°* 17,4°* 27,9°* 32,3°* 37,5°* 35,0°* 28,3°* 26,1°* 17,6°* 14,7°* 23,3°
2023 10,5°* 14,0°* 19,5°* 25,1°* 24,4°* 29,6°* 35,9°* 24,7°* 11,5°*
2024 15,1°*
Snitt 11,3° 13,1° 16,0° 20,3° 25,3° 30,3° 34,9° 34,4° 27,8° 23,2° 14,8° 12,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 16,5°* 17,0°* 18,2°* 13,0°* 9,6°* 6,4°* 2,3°*
2013 2,1°* 1,0°* 5,5°* 5,7°* 8,1°* 12,6°* 17,5°* 17,2°* 14,2°* 10,4°* 1,9°* -1,0°* 7,9°
2014 3,4°* 4,0°* 3,4°* 8,5°* 10,4°* 14,7°* 16,9°* 17,3°* 14,9°* 10,7°* 7,5°* 0,7°* 9,4°
2015 -1,6°* 1,6°* 3,7°* 7,1°* 10,9°* 14,8°* 20,3°* 18,4°* 13,1°* 10,1°*
2020 14,5°*
2021 7,4°* 10,1°* 14,6°* 18,0°* 17,8°* 14,5°* 8,7°* 2,6°* 3,2°*
2022 -2,2°* 0,6°* 5,6°* 5,0°* 10,4°* 15,0°* 18,6°* 18,4°* 13,3°* 11,1°* 5,7°* 5,8°* 8,9°
2023 1,2°* -1,1°* 4,4°* 7,2°* 10,7°* 16,5°* 17,8°* 11,6°* 1,4°*
2024 3,8°*
Snitt 0,6° 1,6° 4,5° 6,8° 10,1° 14,9° 18,1° 17,9° 13,8° 10,3° 4,8° 2,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 26,6°* 28,2°* 28,9°* 22,0°* 16,1°* 10,3°* 7,0°*
2013 6,5°* 7,0°* 9,7°* 13,2°* 16,4°* 22,9°* 28,7°* 27,9°* 23,2°* 17,1°* 8,8°* 5,8°* 15,6°
2014 7,9°* 8,2°* 11,4°* 17,0°* 20,3°* 24,3°* 27,0°* 27,4°* 22,5°* 17,9°* 11,6°* 6,1°* 16,8°
2015 5,2°* 6,9°* 12,0°* 15,2°* 22,1°* 25,4°* 31,2°* 27,3°* 21,3°* 16,6°*
2020 24,6°*
2021 13,9°* 19,8°* 24,8°* 28,4°* 28,6°* 22,3°* 17,5°* 8,8°* 8,4°*
2022 5,6°* 9,5°* 10,3°* 12,7°* 22,2°* 26,7°* 31,4°* 29,1°* 23,0°* 20,3°* 12,8°* 10,4°* 17,8°
2023 6,3°* 7,8°* 14,0°* 18,9°* 19,5°* 25,0°* 29,8°* 19,4°* 6,9°*
2024 10,2°*
Snitt 6,3° 8,3° 11,5° 15,2° 20,0° 25,0° 29,2° 28,5° 22,4° 17,8° 10,5° 7,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 39,0°* 39,0°* 42,0°* 33,0°* 29,0°* 19,0°* 18,0°*
2013 18,0°* 16,0°* 18,0°* 28,0°* 26,0°* 35,0°* 37,0°* 40,0°* 31,0°* 27,0°* 23,0°* 16,0°* 26,3°
2014 17,0°* 16,0°* 23,0°* 29,0°* 31,0°* 35,0°* 39,0°* 36,0°* 37,0°* 30,0°* 24,0°* 16,0°* 27,8°
2015 16,0°* 17,0°* 27,0°* 24,0°* 38,0°* 39,0°* 41,0°* 39,0°* 31,0°* 26,0°*
2020 37,0°*
2021 23,0°* 33,0°* 36,0°* 41,0°* 43,0°* 35,0°* 28,0°* 19,0°* 16,0°*
2022 18,0°* 20,0°* 19,0°* 26,0°* 37,0°* 40,0°* 40,0°* 39,0°* 36,0°* 32,0°* 23,0°* 19,0°* 29,1°
2023 17,0°* 22,0°* 28,0°* 34,0°* 31,0°* 38,0°* 41,0°* 34,0°* 17,0°*
2024 20,0°*
Snitt 17,2° 18,5° 23,0° 27,3° 32,7° 37,4° 39,5° 40,0° 33,8° 29,4° 21,6° 17,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 9,0°* 10,0°* 15,0°* 9,0°* 0,0°* 0,0°* -4,0°*
2013 -4,0°* -4,0°* -1,0°* 1,0°* 3,0°* 6,0°* 12,0°* 13,0°* 11,0°* 0,0°* -6,0°* -7,0°* 2,0°
2014 -2,0°* -2,0°* -1,0°* 4,0°* 6,0°* 11,0°* 12,0°* 13,0°* 10,0°* 6,0°* 1,0°* -6,0°* 4,3°
2015 -6,0°* -4,0°* -2,0°* 3,0°* 5,0°* 10,0°* 16,0°* 11,0°* 7,0°* 3,0°*
2020 10,0°*
2021 2,0°* 5,0°* 9,0°* 12,0°* 12,0°* 9,0°* 3,0°* -2,0°* -2,0°*
2022 -6,0°* -4,0°* -1,0°* -2,0°* 4,0°* 9,0°* 12,0°* 12,0°* 6,0°* 3,0°* -2,0°* -2,0°* 2,4°
2023 -7,0°* -7,0°* -7,0°* 1,0°* 7,0°* 12,0°* 12,0°* 8,0°* -4,0°*
2024 -2,0°*
Snitt -5,0° -3,8° -2,4° 1,5° 5,0° 9,5° 12,3° 12,6° 8,7° 3,3° -1,8° -4,2°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Ciudad Real

Höjd över havet: 629 m

Källa: ICAO