Väderstation Calcutta / Dum Dum - senaste observation 2023-09-22 kl 07:30

Vädret just nu
Lufttemperatur
 30,0°
Min
27,0°
kl 04:00
Max
30,0°
kl 07:30
Vindhastighet
5,1 m/s
Måttlig vind / God bris
Vindriktning
vindpil
Sydsydost (160°)
Daggpunkt
 27,0°
Luftfuktighet
84%
Lufttryck
1007 hPa
Molntäcke
Över hälften
Molnhöjd
3048 m
Sikt
3 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1694484000000 1695348000000 1695175200000 42809

Månadsstatistik för Calcutta / Dum Dum

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Calcutta / Dum Dum. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 29,3°* 35,4°* 37,5° 35,6°* 34,6°* 32,8° 33,3° 32,5° 32,1° 30,5° 26,0°
2011 24,7° 29,3°* 33,0°* 34,6°* 34,8° 33,2° 32,5° 31,8°* 32,1° 32,9° 30,2° 26,3°* 31,3°
2012 24,0°* 29,3°* 34,2° 35,8°* 36,9°* 35,8°* 33,0° 32,7° 32,9° 32,2° 28,8°* 24,9°* 31,7°
2013 24,5°* 28,6° 34,4°* 36,5° 34,7°* 33,7° 33,0° 32,2° 32,9° 30,7°* 29,5°* 26,6°* 31,4°
2014 24,3°* 27,9°* 33,5° 37,9° 36,9° 34,7° 32,9° 33,4° 33,3° 32,2°* 29,4°* 25,4°* 31,8°
2015 24,6°* 29,2°* 32,9° 34,5°* 36,4° 34,0° 32,1°* 33,1° 33,8° 33,0° 30,7° 26,2°* 31,7°
2016 25,8°* 30,3° 34,4° 38,5° 36,3°* 34,5° 32,5° 32,6° 33,5° 32,7°* 29,5°* 26,9° 32,3°
2017 25,8° 29,8° 32,3° 35,3°* 36,7° 35,1° 32,3° 33,3° 34,1°* 31,7° 29,2° 25,8°* 31,8°
2018 24,5°* 30,8° 35,1° 35,5° 35,2° 35,1° 32,4° 32,9° 33,7° 32,9° 30,3° 25,3° 32,0°
2019 25,7° 28,8° 32,3°* 35,2° 36,5° 35,5° 34,2° 32,5°* 32,0°* 31,1°* 29,2° 24,6°* 31,5°
2020 23,6° 26,4° 32,0° 34,6° 34,0° 34,2° 33,1° 34,0° 33,3°* 29,8° 24,9°*
2021 29,3°* 34,8°* 36,5°* 34,4°* 33,6°* 33,3°* 33,2° 32,3° 33,0° 25,5°
2022 23,8°* 26,9° 33,6° 35,9° 34,7° 34,3°
Snitt 24,7° 28,9° 33,7° 36,0° 35,8° 34,5° 32,9° 32,8° 33,1° 32,3° 29,7° 25,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 18,0°* 24,5°* 27,3° 26,3°* 27,5°* 27,3° 27,3° 26,4° 25,0° 21,0° 14,0°
2011 11,5° 16,8°* 21,9°* 24,1°* 26,0° 27,1° 27,1° 26,8°* 26,3° 24,7° 19,5° 15,0°* 22,2°
2012 14,5°* 16,3°* 22,4° 25,2°* 27,0°* 28,1°* 27,0° 26,7° 26,5° 23,8° 19,2°* 14,3°* 22,6°
2013 12,4°* 16,2° 22,7°* 25,1° 26,3°* 26,8° 26,8° 26,2° 26,3° 24,2°* 18,3°* 14,5°* 22,2°
2014 12,6°* 15,9°* 21,6° 26,6° 27,1° 27,2° 27,3° 26,9° 26,6° 24,1°* 18,3°* 14,4°* 22,4°
2015 14,4°* 17,8°* 21,3° 24,4°* 27,8° 27,3° 26,1°* 27,2° 26,7° 24,6° 20,5° 16,8°* 22,9°
2016 14,2°* 20,2° 23,6° 27,7° 25,8°* 27,3° 26,9° 26,7° 26,8° 25,1°* 19,3°* 15,0° 23,2°
2017 13,5° 18,0° 21,6° 26,4°* 25,8° 26,9° 26,8° 26,3° 26,5°* 24,0° 18,3° 15,4°* 22,5°
2018 11,2°* 17,9° 22,5° 23,4° 25,1° 26,8° 26,3° 26,6° 26,3° 23,3° 19,3° 13,2° 21,8°
2019 12,2° 15,6° 21,4°* 24,4° 26,5° 26,9° 27,2° 26,1°* 25,9°* 23,6°* 19,6° 13,5°* 21,9°
2020 12,6° 15,1° 20,6° 24,0° 26,8° 27,1° 27,3° 27,2° 25,8°* 18,8° 14,4°*
2021 17,4°* 23,8°* 26,2°* 25,8°* 26,3°* 27,3°* 27,4° 26,8° 25,9° 16,7°
2022 14,9°* 16,5° 23,4° 26,8° 26,4° 27,5°
Snitt 13,1° 17,0° 22,4° 25,5° 26,3° 27,1° 26,9° 26,8° 26,5° 24,5° 19,3° 14,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 23,3°* 29,3°* 31,6° 30,5°* 30,7°* 29,6° 29,7° 29,0° 28,1° 25,6° 19,3°
2011 17,7° 22,6°* 27,2°* 28,9°* 30,0° 29,6° 29,6° 28,8°* 28,8° 28,4° 24,3° 20,1°* 26,3°
2012 19,2°* 22,6°* 28,1° 30,1°* 31,7°* 31,4°* 29,5° 29,2° 29,2° 27,6° 23,7°* 19,6°* 26,8°
2013 18,6°* 22,2° 28,2°* 30,2° 29,9°* 29,6° 29,2° 28,7° 29,0° 27,0°* 23,6°* 20,4°* 26,4°
2014 18,3°* 21,8°* 27,3° 31,8° 31,2° 30,4° 29,4° 29,5° 29,3° 28,0°* 24,1°* 19,8°* 26,7°
2015 19,3°* 23,4°* 27,0° 29,0°* 31,6° 30,1° 28,5°* 29,9° 30,0° 28,5° 25,4° 21,6°* 27,0°
2016 19,8°* 25,2° 28,8° 32,4° 31,0°* 30,6° 29,1° 29,3° 29,4° 28,6°* 24,2°* 20,5° 27,4°
2017 19,2° 23,5° 26,5° 30,4°* 31,1° 30,4° 29,1° 28,9° 29,5°* 27,5° 23,5° 20,2°* 26,6°
2018 17,2°* 24,1° 28,5° 29,5° 29,8° 30,2° 28,9° 29,2° 29,5° 27,8° 24,5° 18,8° 26,5°
2019 18,6° 22,1° 26,6°* 29,6° 31,2° 30,7° 30,1° 28,7°* 28,3°* 27,0°* 24,2° 18,7°* 26,3°
2020 17,9° 20,8° 26,4° 28,9° 30,1° 30,4° 29,9° 30,3° 29,0°* 24,3° 19,6°*
2021 23,3°* 29,0°* 30,8°* 29,8°* 29,8°* 30,1°* 30,1° 29,2° 29,4° 21,0°
2022 19,2°* 21,6° 28,1° 30,6° 30,5° 30,7°
Snitt 18,6° 22,8° 27,8° 30,3° 30,7° 30,3° 29,5° 29,3° 29,3° 28,1° 24,3° 20,0°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 34,0°* 38,0°* 40,0° 39,0°* 38,0°* 35,0° 39,0° 35,0° 36,0° 33,0° 28,0°
2011 30,0° 35,0°* 36,0°* 39,0°* 38,0° 37,0° 36,0° 36,0°* 35,0° 36,0° 32,0° 31,0°* 35,1°
2012 29,0°* 34,0°* 38,0° 39,0°* 41,0°* 41,0°* 35,4° 35,4° 36,0° 35,0° 32,0°* 29,0°* 35,4°
2013 29,0°* 33,0° 38,0°* 40,0° 38,0°* 37,0° 36,0° 36,2° 36,0° 34,0°* 32,2°* 29,0°* 34,9°
2014 28,0°* 31,6°* 40,0° 41,0° 41,0° 39,8° 37,0° 35,2° 36,0° 35,0°* 32,0°* 29,8°* 35,5°
2015 30,0°* 34,0°* 36,0° 40,0°* 38,6° 38,0° 36,4°* 35,2° 37,0° 35,4° 33,0° 32,0°* 35,5°
2016 30,0°* 36,0° 37,0° 43,0° 41,0°* 40,0° 34,6° 35,6° 35,4° 35,4°* 33,0°* 36,0° 36,4°
2017 30,0° 33,0° 35,4° 38,0°* 39,0° 39,0° 36,0° 39,0° 36,2°* 35,0° 32,4° 29,6°* 35,2°
2018 29,0°* 36,0° 37,0° 40,0° 38,4° 41,0° 36,0° 35,6° 36,0° 38,0° 34,0° 33,6° 36,2°
2019 30,0° 35,0° 36,0°* 38,0° 40,0° 39,0° 38,0° 36,0°* 35,0°* 34,0°* 31,0° 29,0°* 35,1°
2020 29,0° 30,0° 36,0° 39,0° 37,0° 39,0° 37,0° 36,0° 40,0°* 33,0° 29,0°*
2021 36,2°* 39,0°* 40,0°* 38,0°* 38,0°* 36,0°* 35,4° 35,0° 36,0° 29,0°
2022 27,0°* 32,0° 37,0° 41,0° 38,0° 37,0°
Snitt 29,2° 33,8° 37,2° 39,9° 39,2° 38,6° 36,3° 36,3° 35,7° 35,8° 32,5° 30,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 14,0°* 21,0°* 22,0° 20,0°* 25,0°* 26,0° 25,0° 25,0° 21,0° 15,0° 10,0°
2011 8,0° 13,0°* 16,0°* 21,0°* 23,0° 26,0° 24,0° 26,0°* 25,0° 19,0° 17,0° 11,0°* 19,1°
2012 10,0°* 11,0°* 18,4° 21,0°* 21,0°* 25,6°* 25,0° 25,0° 24,0° 20,0° 14,0°* 9,8°* 18,7°
2013 7,6°* 13,0° 17,0°* 20,4° 22,6°* 24,2° 25,0° 24,6° 24,0° 20,0°* 16,0°* 10,6°* 18,8°
2014 9,0°* 12,0°* 17,0° 24,0° 22,8° 24,0° 26,0° 25,0° 24,6° 21,0°* 8,0°* 11,0°* 18,7°
2015 12,0°* 12,0°* 17,0° 21,0°* 25,0° 23,0° 24,8°* 25,0° 24,0° 20,6° 18,0° 12,4°* 19,6°
2016 11,0°* 15,4° 21,0° 21,0° 21,0°* 21,4° 25,0° 24,0° 25,4° 23,2°* 16,0°* 10,0° 19,5°
2017 10,0° 15,0° 17,0° 22,8°* 23,0° 24,0° 25,0° 25,0° 24,0°* 19,0° 14,0° 11,0°* 19,2°
2018 9,0°* 14,0° 17,0° 20,0° 20,0° 23,0° 25,0° 24,0° 25,0° 19,0° 16,0° 9,4° 18,5°
2019 10,0° 12,0° 14,0°* 19,0° 21,0° 23,0° 26,0° 24,0°* 23,0°* 20,0°* 16,0° 9,0°* 18,1°
2020 10,0° 11,0° 16,0° 20,0° 24,6° 24,0° 25,0° 25,0° 22,0°* 14,0° 11,0°*
2021 12,0°* 19,6°* 22,0°* 21,0°* 23,0°* 24,4°* 25,0° 25,0° 22,4° 11,0°
2022 12,0°* 13,0° 20,0° 24,0° 22,4° 25,0°
Snitt 9,9° 12,9° 17,8° 21,4° 21,9° 24,0° 25,0° 24,8° 24,5° 20,6° 14,9° 10,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Calcutta / Dum Dum

Höjd över havet: 4 m

Källa: ICAO