Väderstation Brovallen - senaste observation 2023-03-31 kl 20:00

Lufttemperatur
 -1,8°
Min
-7,0°
kl 08:00
Max
-1,8°
kl 20:00

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1679425200000 1680285600000 1680112800000 7106040

Månadsstatistik för Brovallen

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Brovallen. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 11,3°*
2016 13,2°*
2018 17,0°* 23,3°*
2019 7,6°* 11,8°* 17,5°* 17,0°* 9,9°* 4,5°* 0,8°* 0,7°*
2020 0,6°* 2,1°* 7,4°* 10,6°* 19,8°* 16,4°* 17,4°* 11,1°* 6,9°* 4,9°* 2,4°*
2021 -4,1°* -4,1°* 2,2°* 5,7°* 11,1°* 19,3°* 21,5°* 15,5°* 10,9°* 7,9°* 1,1°* -4,1°* 6,9°
2022 -1,4°* -0,9°* 1,2°* 5,8°* 12,9°* 18,6°* 18,6°* 18,6°* 10,3°* 7,8°* 3,9°* -4,7°* 7,6°
2023 -1,5°* -1,7°* -1,0°*
Snitt -2,3° -1,5° 1,1° 6,6° 12,8° 18,8° 19,3° 17,2° 10,7° 6,8° 2,7° -1,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 10,7°*
2016 12,6°*
2018 14,6°* 20,7°*
2019 5,8°* 10,4°* 16,6°* 14,6°* 9,3°* 4,2°* 0,6°* 0,4°*
2020 0,1°* 1,2°* 5,9°* 8,3°* 18,4°* 14,6°* 15,7°* 10,3°* 6,5°* 4,2°* 2,1°*
2021 -4,9°* -4,6°* 1,2°* 4,1°* 10,0°* 18,0°* 18,4°* 14,1°* 9,6°* 6,5°* 0,4°* -4,9°* 5,7°
2022 -1,9°* -1,8°* -0,2°* 3,9°* 11,5°* 16,9°* 17,0°* 16,0°* 8,6°* 6,9°* 3,7°* -5,9°* 6,2°
2023 -1,9°* -2,6°* -2,6°*
Snitt -2,9° -2,2° -0,1° 4,9° 11,3° 17,5° 17,1° 15,3° 9,7° 6,1° 2,2° -2,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 11,0°*
2016 12,9°*
2018 15,8°* 22,0°*
2019 6,7°* 11,1°* 17,0°* 15,8°* 9,6°* 4,4°* 0,7°* 0,6°*
2020 0,3°* 1,6°* 6,7°* 9,5°* 19,1°* 15,5°* 16,6°* 10,7°* 6,7°* 4,6°* 2,2°*
2021 -4,5°* -4,3°* 1,7°* 4,9°* 10,5°* 18,7°* 20,0°* 14,8°* 10,3°* 7,2°* 0,8°* -4,5°* 6,3°
2022 -1,6°* -1,3°* 0,5°* 4,8°* 12,2°* 17,7°* 17,8°* 17,3°* 9,4°* 7,4°* 3,8°* -5,3°* 6,9°
2023 -1,7°* -2,1°* -1,8°*
Snitt -2,6° -1,9° 0,5° 5,8° 12,0° 18,1° 18,2° 16,2° 10,2° 6,4° 2,5° -1,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 15,9°*
2016 20,9°*
2018 25,6°* 29,0°*
2019 17,0°* 19,7°* 25,5°* 27,7°* 17,8°* 10,9°* 5,0°* 7,4°*
2020 7,1°* 8,0°* 17,5°* 19,0°* 27,4°* 22,6°* 25,4°* 16,4°* 12,6°* 13,9°* 6,4°*
2021 2,2°* 6,1°* 11,8°* 13,2°* 21,6°* 25,2°* 26,6°* 20,5°* 18,3°* 12,7°* 8,4°* 7,0°* 14,5°
2022 6,0°* 4,2°* 8,1°* 15,1°* 17,1°* 27,7°* 28,4°* 24,4°* 13,5°* 14,5°* 13,3°* 4,5°* 14,7°
2023 5,1°* 4,2°* 6,5°*
Snitt 4,4° 5,4° 8,6° 15,7° 20,7° 26,5° 26,9° 23,4° 16,4° 12,7° 10,2° 6,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 6,2°*
2016 2,3°*
2018 5,0°* 13,5°*
2019 -3,3°* 0,4°* 7,6°* 9,8°* 0,2°* -1,4°* -5,8°* -8,8°*
2020 -10,3°* -8,8°* 0,2°* 0,5°* 11,4°* 10,6°* 6,8°* 5,2°* -1,0°* -5,1°* -2,9°*
2021 -15,1°* -14,8°* -6,6°* -1,8°* 2,1°* 12,3°* 13,8°* 9,1°* 1,6°* -1,2°* -10,7°* -17,0°* -2,4°
2022 -14,7°* -9,4°* -8,7°* -4,3°* 3,4°* 9,3°* 11,7°* 9,2°* 2,4°* -2,8°* -2,3°* -18,9°* -2,1°
2023 -13,2°* -11,9°* -13,1°*
Snitt -14,3° -11,6° -9,3° -2,3° 2,3° 10,2° 11,9° 8,4° 3,1° -1,6° -6,0° -11,9°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Brovallen

Höjd över havet: 100 m

Källa: SMHI

Hemsida: