Väderstation Bodrum Milas Airport - senaste observation 2024-07-13 kl 03:20

Vädret just nu
Lufttemperatur
 22,0°
Min
22,0°
kl 03:20
Max
26,0°
kl 00:50
Vindhastighet
2,6 m/s
Svag vind / Lätt bris
Vindriktning
vindpil
Ostsydost (110°)
Daggpunkt
 20,0°
Luftfuktighet
88%
Lufttryck
1004 hPa
Molntäcke
Klar himmel

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1719966000000 1720830000000 1720657200000 2002463

Månadsstatistik för Bodrum Milas Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Bodrum Milas Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 17,3°* 19,1° 23,2° 27,8° 30,8° 34,9° 35,9° 31,0° 24,5° 23,0° 17,7°
2011 15,1° 16,4° 17,5°* 20,6°* 25,9° 31,1° 35,5°* 35,0° 32,4° 23,5° 18,1° 16,1° 23,9°
2012 11,9°* 13,4°* 17,4° 22,2°* 25,7° 33,5°* 36,6° 36,5° 31,2° 27,6° 21,8°* 15,6° 24,5°
2013 14,5° 16,3° 18,7°* 22,8° 28,3°* 31,9° 34,7° 35,7° 31,4° 24,3°* 20,9° 14,6° 24,5°
2014 16,7° 17,6° 18,7° 22,3° 26,0° 31,6° 34,0° 35,0° 30,1° 25,4°* 19,7°* 18,4° 24,6°
2015 13,8°* 14,4°* 17,3° 20,6°* 27,5° 30,0° 34,9°* 35,1° 32,1° 25,8°* 22,2° 16,5° 24,2°
2016 14,3° 18,9° 18,7° 25,1° 25,9°* 33,3° 35,8°* 34,5°* 31,0°* 26,3°* 20,9°* 13,4° 24,8°
2017 13,2°* 15,9° 18,8°* 22,0°* 26,4°* 32,2° 36,0°* 34,9° 30,9°* 25,6° 19,9° 16,8°* 24,4°
2018 15,2°* 17,2° 19,6° 25,3° 29,6° 31,4° 35,3° 34,0° 32,0° 25,6° 21,8° 14,7° 25,1°
2019 13,8° 16,3° 18,8°* 21,4° 26,6° 32,7° 34,6°* 35,4°* 30,5°* 26,8°* 23,2°* 16,6°* 24,7°
2020 14,9° 15,9° 18,7° 21,8° 30,5° 35,2° 35,2° 32,8° 27,7°* 21,5°
2021 15,7°* 17,5°* 17,2°* 22,5° 29,1° 31,5°* 36,7°* 36,8° 31,2° 25,8° 22,1° 15,8° 25,2°
2022 12,8° 15,8° 14,4° 23,5° 27,6° 32,9° 36,6° 34,1° 31,9° 27,3° 21,9° 18,5°* 24,8°
2023 16,9°* 14,5° 18,8° 20,7°* 25,6° 30,8° 33,6° 28,0° 19,1°
2024 18,1° 19,8° 25,7° 27,6°* 36,6°*
Snitt 14,5° 16,4° 18,2° 22,6° 27,1° 32,0° 35,4° 35,1° 31,4° 26,0° 21,3° 16,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,3°* 6,8° 9,3° 13,2° 18,1° 20,9° 21,4° 17,0° 14,1° 11,2° 8,5°
2011 3,9° 5,0° 5,5°* 8,5°* 12,3° 17,1° 19,0°* 19,2° 15,9° 10,8° 4,2° 4,8° 10,5°
2012 3,1°* 3,5°* 4,5° 9,5°* 13,0° 18,3°* 21,1° 20,4° 15,4° 13,9° 11,3°* 6,5° 11,7°
2013 5,4° 5,8° 7,4°* 9,3° 14,1°* 17,3° 19,7° 19,3° 15,1° 9,5°* 9,3° 3,8° 11,3°
2014 6,1° 4,8° 5,9° 9,1° 12,6° 16,9° 19,1° 20,1° 16,9° 12,6°* 9,1°* 8,3° 11,8°
2015 4,8°* 5,8°* 6,9° 6,8°* 12,7° 16,7° 19,7°* 20,5° 18,0° 14,0°* 8,2° 2,0° 11,3°
2016 3,1° 6,9° 6,9° 9,4° 12,6°* 17,5° 20,4°* 20,5°* 16,3°* 11,6°* 7,7°* 1,9° 11,2°
2017 2,9°* 5,4° 6,7°* 8,3°* 13,2°* 17,4° 19,9°* 20,5° 15,2°* 11,0° 6,8° 6,8°* 11,2°
2018 4,4°* 7,3° 8,1° 9,9° 15,3° 17,9° 20,5° 20,1° 17,8° 12,1° 9,2° 5,3° 12,3°
2019 5,4° 5,5° 6,1°* 9,2° 12,6° 18,7° 19,1°* 20,5°* 17,0°* 14,0°* 10,9°* 5,2°* 12,0°
2020 2,9° 4,9° 6,8° 8,8° 15,8° 19,3° 18,9° 18,0° 13,2°* 7,5°
2021 6,4°* 5,0°* 4,9°* 8,9° 12,9° 16,7°* 21,8°* 20,4° 16,0° 11,1° 10,3° 6,6° 11,8°
2022 3,7° 4,4° 2,6° 8,8° 12,6° 18,8° 20,9° 20,2° 16,0° 12,2° 8,8° 7,9°* 11,4°
2023 4,6°* 2,4° 6,5° 8,6°* 12,9° 17,7° 20,4° 13,4° 8,4°
2024 5,0° 6,3° 10,8° 13,1°* 19,1°*
Snitt 4,4° 5,3° 6,1° 9,0° 13,1° 17,6° 20,1° 20,2° 16,5° 12,4° 8,8° 5,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 13,1°* 13,2° 16,4° 20,9° 24,9° 28,4° 28,8° 24,2° 19,4° 16,7° 13,1°
2011 9,1° 10,5° 11,4°* 14,7°* 19,3° 24,6° 27,8°* 27,3° 24,3° 17,1° 10,8° 10,0° 17,2°
2012 7,5°* 8,5°* 11,4° 16,3°* 19,6° 26,3°* 29,3° 29,0° 23,4° 20,4° 16,2°* 11,1° 18,3°
2013 9,9° 11,2° 13,3°* 16,2° 21,2°* 25,3° 27,9° 27,8° 23,6° 16,6°* 14,6° 8,7° 18,0°
2014 11,1° 10,9° 12,6° 16,0° 19,9° 24,7° 27,0° 27,9° 23,7° 18,7°* 14,2°* 12,9° 18,3°
2015 9,3°* 9,9°* 12,2° 14,1°* 20,2° 23,8° 27,7°* 28,1° 24,8° 19,7°* 14,8° 8,1° 17,7°
2016 8,9° 13,1° 13,0° 17,6° 19,8°* 26,1° 28,6°* 27,6°* 23,8°* 18,9°* 13,8°* 7,5° 18,2°
2017 7,9°* 10,5° 12,6°* 15,3°* 20,2°* 25,4° 28,5°* 27,8° 23,1°* 18,4° 12,7° 11,6°* 17,8°
2018 9,5°* 12,3° 14,4° 17,7° 22,7° 24,9° 28,6° 27,2° 25,0° 18,7° 15,2° 9,8° 18,8°
2019 9,5° 10,7° 12,5°* 15,5° 20,1° 26,1° 27,3°* 28,1°* 23,6°* 20,0°* 16,5°* 10,6°* 18,4°
2020 8,6° 10,5° 12,8° 15,5° 23,6° 27,7° 27,4° 25,4° 20,1°* 14,2°
2021 11,0°* 11,1°* 10,9°* 16,0° 21,2° 24,9°* 29,7°* 29,1° 24,0° 18,3° 15,8° 11,1° 18,6°
2022 8,4° 10,1° 8,8° 16,4° 20,7° 26,4° 29,3° 27,3° 24,1° 19,5° 15,0° 12,6°* 18,2°
2023 10,1°* 8,7° 12,8° 15,0°* 19,4° 24,6° 27,2° 20,5° 13,1°
2024 11,5° 13,3° 18,9° 20,8°* 28,1°*
Snitt 9,3° 10,8° 12,3° 16,1° 20,4° 25,3° 28,3° 27,9° 24,1° 19,0° 14,7° 10,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 22,0°* 24,0° 29,0° 35,0° 38,0° 39,0° 40,0° 35,0° 29,0° 27,0° 24,0°
2011 19,0° 20,0° 22,0°* 25,0°* 30,0° 38,0° 40,0°* 39,0° 37,0° 29,0° 23,0° 20,0° 28,5°
2012 17,0°* 19,0°* 24,0° 29,0°* 29,0° 40,0°* 43,0° 41,0° 35,0° 33,0° 27,0°* 23,0° 30,0°
2013 18,0° 20,0° 26,0°* 30,0° 34,0°* 39,0° 38,0° 39,0° 36,0° 30,0°* 25,0° 22,0° 29,8°
2014 19,0° 20,0° 23,0° 31,0° 31,0° 41,0° 37,0° 40,0° 35,0° 31,0°* 25,0°* 22,0° 29,6°
2015 20,0°* 20,0°* 22,0° 29,0°* 33,0° 35,0° 40,0°* 38,0° 38,0° 30,0°* 25,0° 20,0° 29,2°
2016 21,0° 26,0° 25,0° 31,0° 34,0°* 42,0° 40,0°* 40,0°* 37,0°* 30,0°* 26,0°* 20,0° 31,0°
2017 18,0°* 20,0° 23,0°* 29,0°* 33,0°* 41,0° 44,0°* 37,0° 37,0°* 30,0° 24,0° 21,0°* 29,8°
2018 19,0°* 20,0° 23,0° 30,0° 35,0° 37,0° 40,0° 39,0° 35,0° 31,0° 29,0° 19,0° 29,8°
2019 17,0° 23,0° 23,0°* 27,0° 35,0° 38,0° 40,0°* 40,0°* 33,0°* 31,0°* 29,0°* 20,0°* 29,7°
2020 18,0° 21,0° 26,0° 25,0° 39,0° 40,0° 42,0° 38,0° 36,0°* 25,0°
2021 21,0°* 23,0°* 22,0°* 32,0° 37,0° 40,0°* 42,0°* 44,0° 36,0° 31,0° 27,0° 21,0° 31,3°
2022 20,0° 20,0° 22,0° 28,0° 36,0° 37,0° 40,0° 41,0° 37,0° 33,0° 27,0° 22,0°* 30,3°
2023 20,0°* 22,0° 25,0° 25,0°* 34,0° 36,0° 36,0° 31,0° 22,0°
2024 22,0° 28,0° 29,0° 35,0°* 41,0°*
Snitt 19,0° 21,2° 23,9° 28,6° 33,6° 38,8° 40,2° 39,7° 36,1° 31,1° 26,1° 21,2°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -1,0°* 0,0° 5,0° 10,0° 15,0° 18,0° 17,0° 13,0° 6,0° 6,0° -3,0°
2011 0,0° -2,0° 0,0°* 4,0°* 6,0° 13,0° 15,0°* 15,0° 14,0° 5,0° 0,0° -1,0° 5,8°
2012 -3,0°* -2,0°* -1,0° 6,0°* 10,0° 14,0°* 17,0° 13,0° 12,0° 10,0° 4,0°* 0,0° 6,7°
2013 -4,0° 1,0° 1,0°* 6,0° 11,0°* 13,0° 16,0° 17,0° 11,0° 5,0°* 2,0° -2,0° 6,4°
2014 0,0° 2,0° 0,0° 5,0° 9,0° 13,0° 16,0° 18,0° 12,0° 7,0°* 3,0°* 1,0° 7,2°
2015 -4,0°* 0,0°* 1,0° 1,0°* 9,0° 13,0° 17,0°* 17,0° 15,0° 7,0°* 5,0° -1,0° 6,7°
2016 -6,0° -2,0° 1,0° 4,0° 9,0°* 12,0° 18,0°* 16,0°* 10,0°* 8,0°* 2,0°* -3,0° 5,8°
2017 -4,0°* -2,0° 1,0°* 4,0°* 10,0°* 13,0° 17,0°* 17,0° 11,0°* 8,0° 1,0° 0,0°* 6,3°
2018 -1,0°* 2,0° 3,0° 5,0° 10,0° 14,0° 17,0° 17,0° 14,0° 4,0° 6,0° -1,0° 7,5°
2019 -3,0° 2,0° 0,0°* 5,0° 7,0° 13,0° 16,0°* 18,0°* 11,0°* 9,0°* 6,0°* 1,0°* 7,1°
2020 -3,0° -3,0° 1,0° 5,0° 12,0° 16,0° 17,0° 13,0° 10,0°* 1,0°
2021 -3,0°* -2,0°* -1,0°* 2,0° 10,0° 12,0°* 17,0°* 16,0° 10,0° 8,0° 4,0° -3,0° 5,8°
2022 -4,0° 0,0° -3,0° 4,0° 9,0° 16,0° 17,0° 17,0° 8,0° 6,0° 5,0° 2,0°* 6,4°
2023 0,0°* -4,0° 0,0° 5,0°* 7,0° 15,0° 17,0° 10,0° 3,0°
2024 -1,0° 1,0° 7,0° 8,0°* 15,0°*
Snitt -2,7° -0,8° 0,3° 4,5° 8,9° 13,5° 16,7° 16,6° 11,9° 7,4° 3,5° -0,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Bodrum Milas Airport

Höjd över havet: 6 m

Källa: ICAO