Aktuella temperaturer runt Stenhagen - mätt av väderstationer

Kartan visar hur temperaturen är just nu. Temperaturen mäts av väderstationer.