Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Långbron. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 76 Skutskär - Forsmark
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 76 Forsmark - Hallstavik
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 290 Forsmark - Österbybruk
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 292 Österbybruk - Tierp
Normalt väglag. Torr väg.
E 4 Gävle - Hyttön
Besvärligt väglag. Is. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 05:30 och kl 08:30.
Väg 290 Österbybruk - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Hyttön - Björklinge
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 288 Östhammar - Gimo
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 292 Hargshamn - Österbybruk
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 288 Gimo - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 76 Gävle - Skutskär
Besvärligt väglag. Is. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 05:30 och kl 08:30.
E 4 Björklinge - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 76 Hallstavik - Norrtälje
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 09:00 och kl 15:00.
Väg 272 Kerstinbo - Östervåla
Besvärligt väglag. Risk för halka. Torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 05:15 och kl 00:00.
Väg 272 Östervåla - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 05:15 och kl 00:00.
E 4 Uppsala - Knivsta
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 282 Edsbro - Knutby
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 09:00 och kl 15:00.
Väg 55 Uppsala - Enköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 06:30 och kl 12:00.
Väg 282 Knutby - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 255 Uppsala - Lövstaholm Länsgräns C
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 72 Uppsala - Vittinge
Besvärligt väglag. Risk för halka. Torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 05:15 och kl 00:00.
Väg 280 Ununge - Rimbo
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 09:00 och kl 15:00.
Väg 77 Rösa - Åby
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 09:00 och kl 15:00.
E 4 Arlanda - Stockholm
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 05:00 och kl 09:00.
Väg 255 Märsta - Lövstaholm Länsgräns C
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 05:00 och kl 09:00.
Väg 263 Märsta - Finnstaholm
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 05:00 och kl 09:00.