Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Elinge. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 76 Skutskär - Forsmark
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis torr väg.
Väg 292 Österbybruk - Tierp
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis torr väg.
Väg 290 Forsmark - Österbybruk
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis torr väg.
E 4 Gävle - Hyttön
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt.
E 4 Hyttön - Björklinge
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis torr väg.
Väg 76 Forsmark - Hallstavik
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis torr väg.
Väg 290 Österbybruk - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis torr väg.
Väg 288 Östhammar - Gimo
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis torr väg.
Väg 292 Hargshamn - Österbybruk
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis torr väg.
Väg 76 Gävle - Skutskär
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt.
Väg 288 Gimo - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis torr väg.
Väg 272 Kerstinbo - Östervåla
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
E 4 Björklinge - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Torr väg.
Väg 272 Östervåla - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
E 16 Gävle - Hofors
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt.
E 4 Axmartavlan - Gävle
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt.
E 4 Uppsala - Knivsta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Torr väg.
Väg 282 Knutby - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis torr väg.
Väg 255 Uppsala - Lövstaholm Länsgräns C
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis torr väg.
Väg 72 Uppsala - Vittinge
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.