Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Elinge. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 76 Skutskär - Forsmark
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:10 och kl 17:20.
Väg 292 Österbybruk - Tierp
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 17:00 och kl 20:00.
Väg 290 Forsmark - Österbybruk
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 17:30 och kl 20:30.
E 4 Gävle - Hyttön
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:30 och kl 19:00.
E 4 Hyttön - Björklinge
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:10 och kl 17:20.
Väg 76 Forsmark - Hallstavik
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 17:30 och kl 20:30.
Väg 290 Österbybruk - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 288 Östhammar - Gimo
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 17:30 och kl 20:30.
Väg 292 Hargshamn - Österbybruk
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 17:30 och kl 20:30.
Väg 76 Gävle - Skutskär
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:30 och kl 19:00.
Väg 288 Gimo - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 272 Kerstinbo - Östervåla
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt.
E 4 Björklinge - Uppsala
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 272 Östervåla - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt.
E 16 Gävle - Hofors
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:30 och kl 19:00.
E 4 Axmartavlan - Gävle
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:30 och kl 19:00.
Väg 76 Hallstavik - Norrtälje
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Uppsala - Knivsta
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 55 Uppsala - Enköping
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 282 Knutby - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 282 Edsbro - Knutby
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 255 Uppsala - Lövstaholm Länsgräns C
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 72 Uppsala - Vittinge
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt.
Väg 77 Rösa - Knivsta
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Arlanda - Stockholm
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 255 Märsta - Lövstaholm Länsgräns C
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 263 Märsta - Finnstaholm
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 263 Finnstaholm Länsgräns AB - Litslena
Normalt väglag. Vägen är våt.