Tenkodogo Airport - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Tenkodogo Airport

En sommardag i april blir det ungefär 39 grader på dagen i Tenkodogo Airport och 28 grader på natten.

En vinterdag i augusti är det normalt cirka 29 grader på dagen och 23 grader på natten.

 
Varmaste månaden 38,9° Normal dagstemperatur i april
Kallaste månaden 29,4° Normal dagstemperatur i augusti
Temperaturskillnad under året 15,6° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Fada N'gourma 84 km från Tenkodogo Airport
Mängd data 117 månader uppdaterades senast 1 aug 2021.

Normala temperaturer för Tenkodogo Airport

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Tenkodogo Airport månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
32°
38°
19°
15°
Februari
35°
39°
22°
18°
Mars
38°
41°
26°
22°
April
39°
42°
28°
24°
Maj
37°
40°
27°
23°
Juni
34°
38°
25°
22°
Juli
31°
35°
24°
21°
Augusti
29°
33°
23°
21°
September
31°
35°
24°
21°
Oktober
34°
37°
24°
21°
November
36°
38°
22°
18°
December
33°
36°
20°
16°

Om statistiken för Tenkodogo Airport

Statistiken för Tenkodogo Airport är sammanställd av observationer från väderstationen Fada N'gourma som ligger 84 km från centrala Tenkodogo Airport.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 30,5°*
2012 29,8°* 34,3°* 36,1°* 37,3°* 34,8°* 33,1°* 30,0°* 29,0°* 29,7°* 33,2°* 35,1°* 32,2°* 32,9°
2013 31,1°* 34,5°* 37,4°* 35,5°* 35,0°* 32,4°* 29,5°* 28,2°* 30,2°* 33,7°* 36,0°* 32,5°* 33,0°
2014 34,3°* 36,0°* 38,9°* 35,5°* 33,7°* 31,5°* 30,2°* 30,9°* 34,7°* 36,4°* 33,9°*
2015 32,1°* 36,9°* 38,3°* 39,9°* 39,2°* 35,7°* 32,5°* 30,2°* 30,5°* 33,8°* 35,6°* 30,4°* 34,6°
2016 31,6°* 35,2°* 38,6°* 39,6°* 36,7°* 33,5°* 31,1°* 29,4°* 31,2°* 35,3°* 36,8°* 34,7°* 34,5°
2017 33,5°* 36,1°* 40,1°* 39,4°* 36,1°* 32,4°* 30,7°* 29,8°* 31,5°* 35,5°* 36,2°* 32,9°* 34,5°
2018 32,5°* 36,3°* 39,3°* 40,0°* 37,7°* 34,4°* 31,3°* 29,7°* 30,9°* 34,2°* 36,4°* 32,2°* 34,6°
2019 33,7°* 34,8°* 37,9°* 39,1°* 37,4°* 34,3°* 29,6°* 29,0°* 31,0°* 31,5°* 36,0°* 34,0°* 34,0°
2020 32,5°* 34,9°* 39,7°* 39,7°* 33,9°* 31,5°* 29,6°* 30,4°* 33,6°* 34,2°* 33,1°*
2021 32,0°* 32,9°* 36,2°* 39,2°* 36,2°* 33,5°* 30,4°*
Snitt 32,3° 35,2° 38,3° 38,9° 36,5° 33,7° 30,8° 29,4° 30,7° 33,9° 35,9° 32,6°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 18,1°*
2012 18,9°* 23,4°* 25,4°* 28,3°* 26,9°* 25,2°* 23,9°* 23,1°* 23,4°* 24,4°* 23,0°* 20,0°* 23,8°
2013 19,0°* 21,9°* 27,6°* 26,8°* 26,8°* 24,9°* 23,1°* 23,2°* 23,4°* 23,4°* 21,0°* 19,6°* 23,4°
2014 20,6°* 22,1°* 25,0°* 26,7°* 25,5°* 24,6°* 23,1°* 22,7°* 23,9°* 22,7°* 18,8°*
2015 18,5°* 22,9°* 25,9°* 26,7°* 27,8°* 26,2°* 24,7°* 23,0°* 23,5°* 24,9°* 22,0°* 17,7°* 23,7°
2016 19,1°* 21,1°* 26,1°* 29,0°* 27,0°* 25,4°* 23,8°* 23,2°* 23,2°* 24,7°* 21,9°* 20,6°* 23,8°
2017 19,1°* 21,9°* 24,5°* 28,2°* 26,8°* 24,7°* 23,6°* 23,2°* 23,6°* 22,6°* 20,1°* 20,3°* 23,2°
2018 17,5°* 23,3°* 26,6°* 28,2°* 27,4°* 25,7°* 24,0°* 23,1°* 24,5°* 24,2°* 20,6°* 19,1°* 23,7°
2019 19,1°* 22,3°* 27,3°* 29,8°* 28,7°* 26,4°* 24,5°* 24,4°* 24,8°* 25,3°* 24,6°* 19,2°* 24,7°
2020 18,9°* 21,1°* 26,2°* 28,6°* 25,5°* 24,1°* 23,4°* 23,5°* 23,2°* 21,0°* 22,5°*
2021 21,3°* 23,3°* 27,2°* 28,0°* 27,7°* 25,3°* 24,2°*
Snitt 19,2° 22,3° 26,2° 28,2° 27,3° 25,5° 24,1° 23,3° 23,6° 24,1° 21,9° 19,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 24,7°*
2012 24,7°* 29,3°* 31,3°* 33,1°* 31,0°* 29,1°* 26,9°* 26,0°* 26,4°* 28,4°* 28,8°* 26,3°* 28,4°
2013 25,4°* 28,7°* 33,0°* 31,6°* 31,2°* 29,2°* 26,3°* 25,6°* 26,6°* 28,3°* 28,3°* 26,0°* 28,4°
2014 27,1°* 28,8°* 31,9°* 30,9°* 29,5°* 28,2°* 26,3°* 26,7°* 28,8°* 29,3°* 26,2°*
2015 24,9°* 29,6°* 32,3°* 33,4°* 33,3°* 30,8°* 28,2°* 26,2°* 26,7°* 28,9°* 28,7°* 24,0°* 28,9°
2016 25,4°* 28,3°* 32,3°* 34,2°* 31,7°* 29,3°* 27,1°* 26,1°* 26,8°* 29,6°* 29,0°* 27,3°* 28,9°
2017 26,2°* 28,9°* 32,7°* 33,4°* 31,4°* 28,4°* 27,0°* 26,4°* 27,3°* 28,9°* 28,2°* 26,3°* 28,8°
2018 24,7°* 29,4°* 32,7°* 33,7°* 32,2°* 29,9°* 27,4°* 26,2°* 27,3°* 28,8°* 28,6°* 25,5°* 28,9°
2019 26,0°* 27,9°* 32,0°* 33,9°* 32,7°* 29,8°* 27,0°* 26,5°* 27,8°* 28,2°* 30,4°* 26,6°* 29,1°
2020 25,4°* 28,0°* 33,0°* 33,9°* 29,7°* 27,4°* 26,2°* 26,7°* 28,1°* 27,2°* 27,7°*
2021 26,2°* 27,5°* 31,5°* 33,2°* 31,5°* 29,1°* 27,1°*
Snitt 25,6° 28,6° 32,3° 33,4° 31,8° 29,5° 27,3° 26,2° 26,9° 28,7° 28,7° 26,1°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 33,6°*
2012 36,4°* 38,5°* 40,1°* 40,7°* 38,1°* 36,4°* 33,0°* 32,6°* 34,4°* 35,3°* 37,3°* 36,0°* 36,6°
2013 36,3°* 39,0°* 40,8°* 39,5°* 37,2°* 37,5°* 33,3°* 31,0°* 34,0°* 36,5°* 37,4°* 36,9°* 36,6°
2014 37,5°* 39,7°* 41,3°* 39,7°* 37,0°* 36,3°* 35,0°* 34,3°* 38,4°* 38,9°* 37,1°*
2015 37,1°* 40,5°* 41,1°* 42,0°* 42,4°* 40,5°* 38,3°* 35,4°* 34,9°* 36,5°* 38,0°* 34,1°* 38,4°
2016 37,0°* 40,5°* 42,1°* 42,9°* 41,5°* 38,7°* 35,5°* 32,9°* 35,2°* 37,4°* 38,9°* 38,3°* 38,4°
2017 37,7°* 39,7°* 42,6°* 42,5°* 40,5°* 37,8°* 33,7°* 33,8°* 35,0°* 38,0°* 37,8°* 36,8°* 38,0°
2018 42,7°* 39,3°* 41,0°* 41,9°* 41,6°* 38,0°* 36,5°* 32,6°* 34,9°* 37,8°* 37,8°* 34,4°* 38,2°
2019 37,6°* 38,4°* 41,9°* 42,0°* 41,3°* 37,1°* 36,6°* 32,6°* 35,0°* 36,4°* 38,8°* 37,0°* 37,9°
2020 36,5°* 38,6°* 41,5°* 43,4°* 38,7°* 36,9°* 32,4°* 34,0°* 37,0°* 36,6°* 38,0°*
2021 38,2°* 38,7°* 41,0°* 42,5°* 38,9°* 37,4°* 34,5°*
Snitt 37,7° 39,3° 41,3° 41,9° 40,1° 37,9° 35,5° 33,1° 34,6° 37,0° 37,9° 36,2°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 15,7°*
2012 14,1°* 17,4°* 19,4°* 24,9°* 23,5°* 21,4°* 21,6°* 21,3°* 21,5°* 22,3°* 20,0°* 16,4°* 20,3°
2013 14,8°* 16,1°* 25,3°* 22,5°* 22,9°* 21,5°* 21,0°* 21,6°* 21,5°* 19,4°* 18,3°* 14,4°* 19,9°
2014 15,4°* 17,4°* 20,0°* 21,4°* 22,1°* 21,0°* 20,5°* 20,7°* 20,4°* 17,0°* 15,4°*
2015 14,0°* 19,6°* 20,6°* 21,9°* 23,5°* 22,6°* 22,3°* 21,4°* 21,5°* 22,5°* 17,3°* 14,9°* 20,2°
2016 15,6°* 17,0°* 23,4°* 24,0°* 22,4°* 22,5°* 21,4°* 21,2°* 20,9°* 21,0°* 17,7°* 17,0°* 20,3°
2017 16,9°* 18,6°* 20,2°* 24,4°* 21,8°* 20,7°* 20,1°* 20,5°* 20,6°* 18,6°* 17,3°* 17,0°* 19,7°
2018 14,0°* 19,4°* 21,9°* 24,7°* 21,8°* 21,1°* 21,4°* 21,3°* 21,8°* 21,4°* 16,7°* 16,9°* 20,2°
2019 16,4°* 18,9°* 22,2°* 24,1°* 23,1°* 21,8°* 21,7°* 21,5°* 21,3°* 22,0°* 19,9°* 16,6°* 20,8°
2020 14,7°* 17,8°* 22,9°* 25,4°* 21,5°* 21,0°* 21,9°* 21,3°* 20,1°* 16,9°* 17,5°*
2021 17,7°* 17,9°* 22,9°* 23,7°* 24,0°* 20,8°* 21,4°*
Snitt 15,4° 18,0° 21,9° 24,0° 22,7° 21,6° 21,3° 21,2° 21,2° 20,9° 17,9° 16,2°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).