Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Tandö. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 66 Sälen - Malung
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 04:00 och kl 09:00.
E 45 Johannisholm - Malung
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 10:35 och kl 13:00.
Väg 1024 Transtrand - "Vasaloppsvägen" Älvdalen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis moddig vägbana. Plogning mellan kl 16:55 och kl 21:00.
E 16 Malung - Lisskogsåsen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 04:00 och kl 09:00.
E 16 Vansbro - Malung
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 05:00 och kl 08:00.
Väg 62 Sysslebäck - Stöllet
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 66 Norska gränsen - Sälen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis packad snö. Fläckvis moddig vägbana. Plogning mellan kl 15:45 och kl 20:00.
Väg 311 Fulunäs - Sälen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis moddig vägbana. Plogning mellan kl 16:45 och kl 20:50.
Väg 62 Långflon - Sysslebäck
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
E 16 Lisskogsåsen - Stöllet
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 26 Johannisholm - Vansbro
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 18:30 och kl 22:30.
E 45 Vika Mora - Johannisholm
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 10:35 och kl 13:00.
Väg 1025 Evertsberg - "Vasaloppsvägen" Oxberg
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis moddig vägbana. Fläckvis vägen är våt. Plogning mellan kl 16:00 och kl 19:00.
E 16 Stöllet - Vägsjöfors
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 62 Stöllet - Fastnäs
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 70 Särna - Älvdalen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis packad snö. Fläckvis moddsträngar. Plogning mellan kl 02:35 och kl 09:00.
Väg 70 Älvdalen - Mora
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 311 Särna - Fulunäs
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis moddig vägbana. Sandning mellan kl 16:45 och kl 20:50.
Väg 62 Fastnäs - Olsätter
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
E 16 Vägsjöfors - Torsby
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 239 Ekshärad - Torsby
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.