Tétouan - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Tétouan

En sommardag i augusti blir det ungefär 30 grader på dagen i Tétouan och 22 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 17 grader på dagen och 10 grader på natten.

 
Varmaste månaden 30,2° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 17,4° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 20,6° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Tetuan / Sania Ramel 4 km från Tétouan
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Tétouan

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Tétouan månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
17°
22°
10°
Februari
18°
23°
10°
Mars
19°
24°
12°
April
20°
26°
14°
Maj
23°
30°
16°
11°
Juni
27°
33°
19°
15°
Juli
30°
37°
21°
17°
Augusti
30°
38°
22°
18°
September
28°
33°
20°
16°
Oktober
24°
30°
17°
12°
November
20°
26°
13°
December
18°
22°
11°

Om statistiken för Tétouan

Statistiken för Tétouan är sammanställd av observationer från väderstationen Tetuan / Sania Ramel som ligger 4 km från centrala Tétouan.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 18,5°* 17,8°* 19,4°* 21,7°* 27,2°* 23,4°* 20,6°*
2011 17,2°* 17,8°* 17,5°* 20,2°* 22,1°* 25,6°* 28,9°* 30,7°* 27,2°* 24,1°* 20,0°* 18,3°* 22,5°
2012 17,1°* 16,4°* 18,1°* 20,0°* 23,8°* 28,0°* 30,0° 31,6° 27,0°* 23,9°* 19,4°* 18,2°* 22,8°
2013 17,6°* 16,5°* 18,2°* 19,5°* 22,1°* 24,6°* 27,2° 28,9° 27,4° 25,3°* 20,8° 17,9° 22,2°
2014 17,7° 18,2° 18,5° 21,8° 23,2° 27,9° 29,3°* 31,6° 28,9° 25,2°* 20,4°* 17,7° 23,4°
2015 17,2°* 15,8°* 19,6° 20,0°* 24,8° 26,0° 32,5°* 30,3° 27,4°* 24,2°* 20,9° 19,5° 23,2°
2016 19,1° 17,8°* 19,0° 21,7° 22,9°* 26,9° 28,9° 30,4° 28,2° 24,2°* 19,9°* 17,5° 23,0°
2017 16,5° 17,7° 18,8° 19,8°* 23,5°* 27,7° 29,6° 29,0° 28,0°* 24,5°* 20,8°* 17,6°* 22,8°
2018 17,2°* 16,6° 18,7° 19,6° 22,5° 27,4° 30,3° 29,1° 27,5° 23,8°* 19,5° 18,8° 22,6°
2019 17,7° 17,3° 19,3°* 20,2°* 24,5°* 26,6°* 29,2°* 29,2°* 25,9°* 23,6°* 19,7°* 18,1°* 22,6°
2020 17,8° 19,4° 19,5° 19,6°* 26,9°* 29,4° 31,4° 27,5° 23,6°* 20,7°
2021 16,7°* 17,3°* 18,1°* 20,0°* 23,7°* 26,8°* 30,0°* 30,1° 27,8° 25,2° 18,2°
2022 17,0°* 18,3°* 17,6° 20,2° 24,7° 28,4°
Snitt 17,4° 17,5° 18,5° 20,2° 23,3° 26,9° 29,6° 30,2° 27,5° 24,3° 20,3° 18,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 13,0°* 12,8°* 15,5°* 15,3°* 20,6°* 15,9°* 12,9°*
2011 11,2°* 10,2°* 11,9°* 15,2°* 17,0°* 20,4°* 20,5°* 21,7°* 20,2°* 16,9°* 13,4°* 10,1°* 15,7°
2012 8,0°* 5,9°* 10,8°* 12,6°* 15,4°* 19,3°* 20,5° 21,0° 19,3°* 16,4°* 13,8°* 10,3°* 14,5°
2013 10,7°* 8,1°* 12,1°* 13,2°* 14,0°* 16,8°* 19,8° 22,0° 20,4° 16,7°* 11,6° 8,9° 14,5°
2014 10,8° 10,2° 11,2° 13,8° 15,8° 18,3° 20,3°* 21,4° 19,9° 18,1°* 14,4°* 9,9° 15,3°
2015 8,9°* 10,1°* 10,9° 13,5°* 15,9° 18,9° 22,4°* 22,7° 19,7°* 17,0°* 13,2° 10,8° 15,3°
2016 11,5° 11,6°* 10,2° 13,0° 15,9°* 19,0° 21,8° 22,6° 20,1° 17,6°* 13,0°* 11,9° 15,7°
2017 8,2° 11,7° 11,5° 14,3°* 16,3°* 20,5° 21,2° 22,0° 20,0°* 18,5°* 12,0°* 9,7°* 15,5°
2018 10,3°* 8,2° 12,3° 12,6° 14,7° 18,5° 20,3° 21,7° 21,4° 16,3°* 12,0° 10,6° 14,9°
2019 8,8° 9,9° 11,9°* 12,3°* 16,7°* 17,6°* 21,3°* 24,1°* 20,1°* 18,9°* 15,3°* 12,8°* 15,8°
2020 8,0° 11,3° 11,7° 13,9°* 18,3°* 21,9° 22,2° 20,5° 15,3°* 13,3°
2021 9,8°* 11,7°* 11,3°* 13,6°* 15,5°* 18,5°* 21,7°* 21,8° 19,7° 17,0° 11,8°
2022 9,3°* 10,8°* 11,0° 12,6° 16,2° 19,6°
Snitt 9,6° 10,2° 11,5° 13,6° 15,7° 18,8° 21,1° 22,1° 20,2° 17,0° 13,2° 10,7°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,0°* 15,8°* 17,8°* 19,1°* 24,4°* 20,4°* 16,8°*
2011 14,5°* 14,7°* 15,2°* 18,0°* 20,1°* 23,5°* 24,7°* 26,1°* 23,9°* 21,2°* 16,8°* 14,4°* 19,4°
2012 13,0°* 12,3°* 15,4°* 17,0°* 20,3°* 23,5°* 24,8° 26,3° 22,9°* 19,7°* 16,3°* 13,6°* 18,7°
2013 13,7°* 11,7°* 14,8°* 16,0°* 18,1°* 20,6°* 23,3° 25,1° 23,4° 20,8°* 16,0° 13,4° 18,1°
2014 14,0° 14,1° 14,5° 17,4° 19,4° 22,8° 24,7°* 26,3° 24,1° 21,2°* 17,2°* 13,5° 19,1°
2015 12,8°* 12,8°* 15,0° 16,6°* 20,3° 22,3° 27,4°* 26,1° 23,1°* 20,4°* 17,0° 14,9° 19,0°
2016 15,3° 14,6°* 14,4° 17,2° 19,2°* 22,9° 25,1° 26,1° 24,0° 20,8°* 16,4°* 14,6° 19,2°
2017 12,3° 14,7° 15,1° 17,0°* 19,9°* 23,8° 25,3° 25,2° 23,8°* 21,2°* 16,2°* 13,6°* 19,0°
2018 13,7°* 12,4° 15,4° 16,0° 18,5° 22,5° 25,1° 25,0° 24,0° 19,8°* 15,6° 14,4° 18,5°
2019 13,1° 13,4° 15,5°* 16,3°* 20,3°* 22,0°* 25,0°* 26,6°* 22,8°* 21,1°* 17,6°* 15,4°* 19,1°
2020 12,6° 15,2° 15,5° 16,7°* 22,6°* 25,4° 26,6° 23,8° 19,3°* 16,9°
2021 12,9°* 14,2°* 14,4°* 16,6°* 19,3°* 22,4°* 25,8°* 25,5° 23,6° 20,8° 15,1°
2022 13,2°* 14,6°* 14,2° 16,3° 20,3° 23,8°
Snitt 13,4° 13,9° 15,0° 16,8° 19,6° 22,7° 25,2° 25,9° 23,7° 20,6° 16,6° 14,3°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 26,0°* 22,0°* 24,0°* 27,0°* 30,0°* 29,0°* 32,0°*
2011 24,0°* 26,0°* 25,0°* 26,0°* 27,0°* 33,0°* 36,0°* 38,0°* 32,0°* 26,0°* 23,0°* 22,0°* 28,2°
2012 22,0°* 22,0°* 23,0°* 25,0°* 34,0°* 35,0°* 41,0° 40,0° 35,0°* 31,4°* 27,1°* 22,0°* 29,8°
2013 21,9°* 21,0°* 25,0°* 23,0°* 31,0°* 28,3°* 31,1° 35,0° 31,0° 30,0°* 28,0° 22,0° 27,3°
2014 21,0° 22,0° 22,2° 27,1° 30,0° 34,0° 34,0°* 36,2° 35,0° 34,0°* 24,0°* 22,0° 28,5°
2015 21,3°* 20,0°* 28,0° 26,0°* 34,0° 31,4° 41,0°* 36,0° 35,0°* 30,0°* 24,0° 24,0° 29,2°
2016 23,0° 22,0°* 23,0° 26,2° 30,0°* 35,0° 38,0° 39,2° 36,0° 31,0°* 27,0°* 19,0° 29,1°
2017 21,0° 21,1° 29,0° 27,0°* 28,0°* 34,0° 38,0° 37,0° 35,0°* 26,1°* 25,0°* 20,0°* 28,4°
2018 23,0°* 23,0° 24,0° 25,0° 27,1° 32,0° 36,0° 36,0° 32,0° 33,7°* 23,0° 25,0° 28,3°
2019 21,9° 22,0° 27,0°* 25,0°* 30,0°* 32,0°* 36,0°* 36,6°* 31,2°* 31,0°* 25,0°* 23,0°* 28,4°
2020 23,0° 24,0° 25,0° 24,0°* 33,0°* 34,0° 42,0° 35,0° 29,0°* 30,0°
2021 22,0°* 22,0°* 22,0°* 25,0°* 33,0°* 34,0°* 37,0°* 41,0° 33,0° 31,0° 23,0°
2022 22,0°* 23,0°* 22,0° 29,0° 31,3° 34,0°
Snitt 22,2° 22,6° 24,4° 25,6° 30,2° 33,0° 36,6° 37,9° 33,4° 30,2° 26,2° 22,2°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 6,0°* 7,0°* 10,0°* 7,0°* 15,0°* 11,0°* 4,0°*
2011 7,0°* 4,0°* 4,0°* 11,0°* 13,0°* 17,0°* 16,0°* 18,0°* 15,0°* 10,0°* 7,0°* 4,0°* 10,5°
2012 3,0°* -1,0°* 4,0°* 7,0°* 8,9°* 15,0°* 14,0° 11,8° 16,0°* 10,6°* 9,0°* 5,0°* 8,6°
2013 6,0°* 2,0°* 5,6°* 6,6°* 7,0°* 13,0°* 17,8° 20,0° 17,0° 9,0°* 6,0° 3,0° 9,4°
2014 6,0° 6,0° 6,8° 10,0° 12,7° 13,0° 17,9°* 18,0° 16,7° 15,0°* 9,0°* 5,0° 11,3°
2015 4,0°* 6,0°* 6,0° 9,5°* 11,7° 15,6° 19,0°* 20,0° 15,0°* 12,0°* 5,0° 6,8° 10,9°
2016 6,0° 4,0°* 4,8° 8,0° 13,0°* 16,0° 20,0° 18,0° 15,5° 14,8°* 8,0°* 6,8° 11,2°
2017 3,0° 4,0° 6,0° 9,0°* 13,0°* 17,0° 15,9° 18,7° 14,9°* 15,8°* 7,0°* 4,0°* 10,7°
2018 5,0°* 3,0° 6,7° 8,0° 9,0° 16,0° 17,0° 18,6° 19,5° 10,0°* 6,0° 6,0° 10,4°
2019 3,0° 2,0° 7,6°* 9,0°* 12,6°* 13,0°* 18,0°* 19,6°* 15,3°* 12,5°* 9,3°* 8,0°* 10,8°
2020 5,0° 6,0° 4,0° 8,0°* 15,0°* 18,0° 17,0° 15,0° 10,0°* 7,0°
2021 4,0°* 5,0°* 7,0°* 9,9°* 10,0°* 15,0°* 15,3°* 18,0° 16,0° 11,0° 7,0°
2022 4,0°* 6,0°* 6,0° 7,0° 11,0° 15,0°
Snitt 4,7° 4,1° 5,8° 8,7° 10,7° 15,1° 17,2° 18,0° 15,9° 11,8° 7,0° 5,6°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).