Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Tärnsjö. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 72 Vittinge - Sala
Väglaget är mycket besvärligt. Risk för halka. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan igår kl 17:00 och igår kl 20:00.
Väg 56 Gysinge - Sala
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Varning för snörök. Lössnö.
Väg 72 Uppsala - Vittinge
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snödrev. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan igår kl 17:00 och igår kl 20:00.
Väg 272 Östervåla - Uppsala
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snödrev. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan igår kl 17:00 och igår kl 20:00.
Väg 272 Kerstinbo - Östervåla
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan igår kl 08:00 och igår kl 00:00.
Väg 70 Sala - Fjärdhundra
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis torr väg. Halkbekämpning mellan igår kl 20:30 och igår kl 22:30.
Väg 70 Fjärdhundra - Enköping
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Lössnö. Halkbekämpning mellan igår kl 17:00 och igår kl 20:00.
Väg 56 Sala - Västerås
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 70 Avesta - Sala
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Fläckvis lössnö. Fläckvis torr väg.
Väg 256 Salbohed - Sala (Kolbäcksbro)
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Fläckvis lössnö. Fläckvis torr väg.
Väg 56 Valbo - Gysinge
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis moddsträngar. Plogning mellan igår kl 16:35 och igår kl 20:35.
Väg 55 Uppsala - Enköping
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Lössnö. Halkbekämpning mellan igår kl 17:00 och igår kl 20:00.
E 4 Hyttön - Björklinge
Väglaget är mycket besvärligt. Risk för halka. Varning för halka. Lössnö. Plogning mellan igår kl 04:00 och igår kl 08:00.
E 4 Björklinge - Uppsala
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snödrev. Risk för halka. Varning för snörök. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis lössnö. Halkbekämpning mellan igår kl 14:00 och igår kl 00:00.
Väg 256 Norberg - Salbohed
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Fläckvis packad snö. Fläckvis torr väg.
Väg 70 Hedemora - Avesta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Moddsträngar.
E 4 Uppsala - Arlanda
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snödrev. Varning för snörök. Varning för halka. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis lössnö. Plogning mellan igår kl 14:00 och igår kl 00:00.
Väg 55 Enköping - Hjulstabron
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Lössnö. Halkbekämpning mellan igår kl 17:00 och igår kl 20:00.
E 18 Enköping - Bålsta
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Lössnö. Halkbekämpning mellan igår kl 17:00 och igår kl 20:00.
Väg 290 Österbybruk - Uppsala
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Varning för halka. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis lössnö. Plogning mellan igår kl 14:00 och igår kl 00:00.
Väg 255 Uppsala - Lövstaholm Länsgräns AB
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Varning för snödrev. Risk för halka. Varning för snörök. Fläckvis is. Fläckvis lössnö. Halkbekämpning mellan igår kl 14:00 och igår kl 00:00.
E 18 Västerås - Enköping
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 292 Österbybruk - Tierp
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Lössnö. Halkbekämpning mellan igår kl 04:00 och igår kl 08:00.
Väg 263 Finnstaholm Länsgräns AB - Litslena
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Lössnö. Halkbekämpning mellan igår kl 17:00 och igår kl 20:00.
Väg 68 Storvik - Avesta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Moddsträngar.
Väg 66 Ramnäs - Västerås
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 55 Hjulstabron - Strängnäs
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 16:00 och igår kl 19:00.
E 18 Köping - Västerås
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 263 Märsta - Finnstaholm
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 14:00 och igår kl 18:00.
E 4 Gävle - Mehedeby
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis moddsträngar. Plogning mellan igår kl 16:35 och igår kl 20:35.
E 18 Bålsta - Stockholm
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 14:00 och igår kl 18:00.
Väg 56 Västerås Västjädra - Kvicksund
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 76 Skutskär - Forsmark
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Lössnö. Halkbekämpning mellan igår kl 04:00 och igår kl 08:00.
E 20 Strängnäs - Eskilstuna
Normalt väglag. Torr väg.
E 20 Läggesta - Strängnäs
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 16:00 och igår kl 19:00.
E 16 Gävle - Hofors
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis moddsträngar. Plogning mellan igår kl 16:35 och igår kl 20:35.
Väg 76 Gävle - Skutskär
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis moddsträngar. Plogning mellan igår kl 16:35 och igår kl 20:35.
Väg 55 Strängnäs - Malmköping
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 53 Eskilstuna - Malmköping
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 230 Eskilstuna - Stora Sundby
Normalt väglag. Torr väg.
E 4 Axmartavlan - Gävle
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis moddsträngar. Plogning mellan igår kl 16:35 och igår kl 20:35.
E 20 Södertälje - Mariefred
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 20:00 och igår kl 23:00.