Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Tärnaby. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 12 Riksgränsen Norge - Hemavan
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis packad snö. Plogning mellan kl 07:00 och kl 10:00.
E 12 Hemavan - Slussfors
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis packad snö. Plogning mellan kl 07:00 och kl 10:00.