Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Tärendö. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 394 Anttis - Saarisuando
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis packad snö.
Väg 394 Saarisuando - Leipojärvi
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
Väg 392 Pajala - Korpilombolo
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis packad snö.
Väg 99 Pajala - Pello
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis packad snö.
Väg 99 Kätkesuando - Pajala
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis packad snö.
Väg 395 Masugnsbyn - Vittangi
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis is i hjulspår.
E 10 Stenbron - Lansjärv
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.