Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Tärendö. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 394 Saarisuando - Leipojärvi
Besvärligt väglag. Fläckvis packad snö. Fläckvis lössnö.
Väg 395 Masugnsbyn - Vittangi
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
E 10 Stenbron - Lansjärv
Besvärligt väglag. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis lössnö.