Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Tärendö. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 394 Anttis - Saarisuando
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
Väg 394 Saarisuando - Leipojärvi
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
Väg 395 Pajala - Masugnsbyn
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
Väg 392 Pajala - Korpilombolo
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
Väg 99 Pajala - Pello
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
Väg 99 Kätkesuando - Pajala
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
Väg 392 Korpilombolo - Överkalix
Besvärligt väglag. Risk för halka. Is.
Väg 395 Masugnsbyn - Vittangi
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
E 10 Stenbron - Lansjärv
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
E 10 Lansjärv - Morjärv
Besvärligt väglag. Risk för halka. Is.
Väg 98 Övertorneå - Överkalix
Besvärligt väglag. Risk för halka. Is.