Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Arholma. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 18 Norrtälje - Kapellskär
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 276 Norrtälje - Rosenkälla
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
E 18 Rosenkälla - Norrtälje
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 76 Hallstavik - Norrtälje
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 280 Ununge - Rimbo
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 77 Rösa - Åby
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 280 Rimbo - Söderhall
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 292 Hargshamn - Österbybruk
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 13:15 och kl 18:00.
Väg 222 Stavsnäs - Orminge
Normalt väglag. Torr väg.