Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Skeppsmyra. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 18 Norrtälje - Kapellskär
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 01:30 och kl 07:00.
Väg 276 Norrtälje - Rosenkälla
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 01:30 och kl 07:00.
E 18 Rosenkälla - Norrtälje
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 01:30 och kl 07:00.
Väg 76 Hallstavik - Norrtälje
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:30 och kl 09:30.
Väg 280 Ununge - Rimbo
Väglaget är mycket besvärligt. Risk för halka. Varning för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:30 och kl 09:30.
Väg 77 Rösa - Åby
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:30 och kl 09:30.
Väg 280 Rimbo - Söderhall
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:30 och kl 09:30.
Väg 282 Edsbro - Knutby
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:30 och kl 09:30.
Väg 292 Hargshamn - Österbybruk
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 76 Forsmark - Hallstavik
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 288 Östhammar - Gimo
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 222 Stavsnäs - Orminge
Normalt väglag. Torr väg.