Södra Björstorp - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Södra Björstorp

En sommardag i augusti blir det ungefär 23 grader på dagen i Södra Björstorp och 12 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 3 grader på dagen och -1 grader på natten.

 
Varmaste månaden 22,9° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 2,9° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 24,3° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Brösarp 1 km från Södra Björstorp
Mängd data 158 månader uppdaterades senast 1 jul 2024.

Normala temperaturer för Södra Björstorp

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Södra Björstorp månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
-1°
-10°
Februari
10°
-2°
-8°
Mars
15°
-1°
-7°
April
12°
20°
-4°
Maj
17°
24°
Juni
22°
29°
10°
Juli
22°
29°
12°
Augusti
23°
30°
12°
September
19°
24°
10°
Oktober
13°
18°
-2°
November
13°
-5°
December
-10°

Om statistiken för Södra Björstorp

Statistiken för Södra Björstorp är sammanställd av observationer från väderstationen Brösarp som ligger 1 km från centrala Södra Björstorp.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -0,4°* 5,6° 12,4° 11,2° 4,8° -2,4°
2011 1,5° 0,9° 5,7° 15,6°* 12,7°* 8,0° 5,1°
2012 3,1° 1,1°* 10,2° 10,3°* 11,5°* 7,1° 0,8°
2013 1,2° 0,9° 2,8°* 11,2° 12,9°* 7,3° 6,1°
2014 2,1° 5,6° 9,6°* 13,4° 18,1°* 13,7°* 8,5°* 4,2°
2015 3,6°* 3,4°* 8,0°* 13,3°* 15,2° 18,0°* 12,4°* 9,0° 7,6°
2016 1,1° 4,7° 8,2° 11,6° 19,2°* 22,0°* 22,7° 21,7° 21,3° 10,5°* 6,3°* 5,7° 12,9°
2017 1,7°* 3,8° 8,3° 11,3°* 17,3° 19,8° 20,1° 21,7° 16,6°* 12,3°* 7,5° 4,8°* 12,1°
2018 3,5°* 1,1° 2,0° 13,6° 21,5° 24,0° 27,7° 24,3° 19,0°* 14,3° 7,2° 5,0° 13,6°
2019 2,7° 7,0° 8,3°* 13,2° 15,5° 24,0° 22,2° 23,4°* 17,3° 12,7° 7,8° 5,8° 13,3°
2020 6,5° 6,7° 8,5° 14,5° 17,0° 22,8° 20,7° 24,8° 19,6° 13,1°* 9,3° 5,1°* 14,1°
2021 1,9° 3,3° 8,4°* 10,8° 16,2°* 17,7° 12,9°* 8,0°* 2,6°
2022 4,7° 5,7° 8,5° 11,4° 16,2° 20,4° 22,1° 23,9° 16,9° 14,4° 8,4° 2,7°* 12,9°
2023 5,0° 4,9° 6,6° 11,2° 16,9°* 22,8° 21,3° 20,3° 20,5°* 12,2° 5,8° 3,5°* 12,6°
2024 1,8° 5,7° 6,7° 10,7°* 17,5° 20,1°
Snitt 2,9° 3,6° 7,2° 12,3° 17,3° 22,0° 22,4° 22,9° 18,5° 12,6° 7,5° 4,1°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -3,9°* -2,6° 0,8° 3,1° 0,1° -8,4°
2011 -3,3° -3,8° -1,1° 3,6°* 5,4°* 3,3° 1,5°
2012 -1,1° -5,2°* 0,4° 0,3°* 4,1°* 3,3° -4,1°
2013 -3,4° -2,4° -5,4°* 0,6° 7,4°* 2,3° 1,9°
2014 -1,0° 0,7° 1,8°* 3,3° 10,4°* 8,5°* 5,5°* -0,2°
2015 0,5°* -0,9°* 0,2°* 2,2°* 4,0° 8,6°* 6,5°* 3,9° 3,3°
2016 -4,2° -1,0° 0,0° 1,7° 6,3°* 10,0°* 11,7° 10,9° 10,1° 5,9°* 0,8°* 0,6° 4,4°
2017 -2,6°* -1,0° 0,5° 1,1°* 6,6° 10,3° 11,2° 11,1° 9,7°* 7,5°* 1,6° 1,2°* 4,8°
2018 0,3°* -4,8° -2,8° 3,1° 7,4° 10,2° 13,5° 12,9° 9,6°* 5,2° 2,6° 1,0° 4,8°
2019 -2,1° 0,8° 1,0°* 1,0° 4,8° 11,2° 12,4° 12,5°* 9,7° 6,0° 3,5° 1,7° 5,2°
2020 2,3° 1,3° -0,5° 1,6° 4,3° 10,7° 10,7° 12,3° 8,4° 6,6°* 4,8° 2,0°* 5,4°
2021 -2,2° -4,2° -0,3°* -0,3° 4,7°* 9,3° 5,7°* 3,5°* -2,0°
2022 -0,1° -0,1° -2,3° 0,3° 5,5° 9,8° 11,7° 12,7° 8,4° 8,0° 4,4° -1,9°* 4,7°
2023 1,1° -1,3° -1,0° 0,4° 4,2°* 10,3° 11,3° 11,9° 11,7°* 6,0° 0,9° -0,5°* 4,6°
2024 -3,8° 1,0° 1,2° 3,0°* 7,5° 9,7°
Snitt -1,4° -1,7° -0,7° 1,5° 5,5° 10,3° 11,8° 12,1° 9,6° 6,1° 2,9° -0,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,0°* 1,4° 6,3° 6,8° 2,7° -5,0°
2011 -0,8° -1,3° 2,2° 9,1°* 8,7°* 5,7° 3,4°
2012 1,0° -1,8°* 5,1° 5,3°* 7,4°* 5,5° -1,3°
2013 -1,0° -0,8° -1,6°* 5,5° 10,2°* 4,9° 4,3°
2014 0,8° 2,9° 5,3°* 7,8° 13,7°* 11,2°* 7,1°* 2,2°
2015 2,2°* 1,2°* 3,9°* 7,5°* 9,8° 12,8°* 9,2°* 6,6° 5,6°
2016 -1,3° 1,9° 3,7° 6,3° 12,6°* 16,2°* 17,0° 16,0° 15,0° 8,2°* 3,5°* 3,4° 8,5°
2017 -0,3°* 1,4° 4,3° 5,9°* 11,8° 14,9° 15,5° 16,1° 12,8°* 10,0°* 4,7° 3,3°* 8,4°
2018 2,0°* -1,9° -0,4° 8,0° 13,9° 17,1° 20,2° 18,3° 14,1°* 9,4° 4,8° 3,2° 9,1°
2019 0,6° 3,7° 4,7°* 6,7° 10,0° 17,4° 16,8° 17,4°* 13,2° 8,9° 5,7° 4,0° 9,1°
2020 4,7° 4,0° 3,8° 7,7° 10,5° 16,3° 15,4° 17,8° 13,7° 9,8°* 7,2° 3,8°* 9,5°
2021 0,0° -0,7° 3,6°* 5,1° 10,3°* 13,6° 9,4°* 6,0°* 0,5°
2022 2,6° 2,9° 2,7° 5,8° 11,1° 15,3° 16,9° 18,1° 12,4° 11,2° 6,6° 0,6°* 8,8°
2023 3,2° 2,0° 2,8° 5,6° 10,6°* 16,5° 16,3° 15,9° 15,8°* 9,2° 3,4° 1,8°* 8,6°
2024 -0,8° 3,3° 3,9° 6,8°* 12,5° 14,9°
Snitt 0,9° 1,0° 3,0° 6,6° 11,3° 16,1° 16,9° 17,1° 13,7° 9,3° 5,3° 2,1°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,7°* 18,5° 22,2° 14,9° 11,1° 3,9°
2011 5,7° 7,0° 14,3° 21,7°* 23,7°* 12,5° 9,7°
2012 9,3° 10,2°* 20,2° 17,5°* 18,0°* 10,0° 7,4°
2013 8,7° 9,8° 11,9°* 19,3° 18,3°* 11,6° 9,0°
2014 8,2° 9,3° 17,7°* 22,6° 23,4°* 18,3°* 14,8°* 9,8°
2015 9,2°* 11,9°* 13,5°* 20,1°* 18,5° 22,6°* 18,4°* 14,5° 10,9°
2016 8,2° 7,9° 14,0° 18,3° 25,6°* 30,2°* 29,9° 28,8° 25,8° 17,3°* 12,1°* 11,1° 19,1°
2017 6,8°* 10,6° 19,9° 18,1°* 26,3° 25,8° 24,0° 26,1° 20,3°* 17,4°* 13,2° 9,7°* 18,2°
2018 9,5°* 5,3° 9,6° 24,2° 28,6° 31,6° 34,0° 33,5° 26,9°* 24,7° 13,9° 9,7° 21,0°
2019 7,1° 15,6° 15,6°* 22,4° 25,3° 32,9° 28,1° 27,3°* 25,6° 16,4° 11,5° 9,4° 19,8°
2020 10,6° 10,2° 15,0° 22,4° 23,3° 29,5° 26,9° 32,8° 25,2° 17,3°* 16,4° 7,9°* 19,8°
2021 8,7° 15,1° 18,5°* 18,6° 26,9°* 24,8° 16,7°* 13,2°* 8,6°
2022 9,3° 8,5° 15,3° 17,4° 24,8° 26,7° 30,6° 31,7° 20,3° 18,0° 14,2° 10,0°* 18,9°
2023 11,1° 9,6° 11,8° 17,3° 22,8°* 28,1° 28,1° 27,3° 25,8°* 19,2° 11,8° 8,8°* 18,5°
2024 7,6° 9,9° 12,8° 18,6°* 21,9° 26,6°
Snitt 8,6° 9,7° 15,2° 20,1° 24,4° 28,9° 28,8° 29,6° 24,1° 18,5° 12,9° 9,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -9,0°* -10,3° -3,1° -4,4° -10,5° -20,8°
2011 -11,5° -9,7° -7,1° 0,1°* -2,0°* -2,9° -4,8°
2012 -7,6° -17,6°* -7,0° -7,5°* -4,0°* -3,5° -17,3°
2013 -16,8° -4,6° -12,5°* -8,0° -2,1°* -3,6° -8,5°
2014 -8,0° -4,9° -2,0°* -2,1° 2,7°* 0,4°* -0,2°* -10,7°
2015 -4,7°* -7,5°* -6,0°* -1,7°* -1,2° 3,7°* -1,0°* -5,3° -4,7°
2016 -15,2° -7,8° -4,2° -3,0° 1,0°* 3,8°* 8,7° 6,2° 4,5° 0,1°* -7,0°* -4,9° -1,5°
2017 -14,0°* -7,1° -4,8° -3,4°* -1,2° 6,3° 7,6° 6,8° 4,3°* -1,6°* -3,5° -4,9°* -1,3°
2018 -6,4°* -13,2° -10,0° -3,9° 0,4° 7,3° 6,3° 7,5° 1,4°* -1,6° -7,8° -6,5° -2,2°
2019 -8,4° -5,1° -4,6°* -3,4° -1,0° 6,8° 8,1° 7,8°* 3,9° -2,5° -3,1° -5,3° -0,6°
2020 -3,5° -4,6° -6,3° -1,9° -1,2° 4,2° 7,1° 6,6° 1,9° -0,8°* -2,1° -5,3°* -0,5°
2021 -10,8° -13,0° -6,5°* -2,6° -0,4°* 3,5° -0,1°* -6,7°* -11,6°
2022 -5,0° -5,5° -8,2° -4,9° 0,2° 5,8° 8,6° 6,9° 2,8° -1,8° -8,5° -15,1°* -2,1°
2023 -6,2° -7,5° -10,6° -4,5° -0,9°* 4,6° 8,7° 8,4° 8,4°* 0,0° -11,4° -13,1°* -2,0°
2024 -16,6° -3,5° -5,3° -3,4°* 0,4° 4,9°
Snitt -9,6° -8,0° -7,0° -3,6° -0,4° 5,5° 7,9° 7,2° 3,7° -1,5° -5,4° -9,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).