Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Sälen. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 70 Särna - Älvdalen
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 1025 Evertsberg - "Vasaloppsvägen" Oxberg
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 70 Älvdalen - Mora
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 70 Norska gränsen - Särna
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.